Sepedi 2000 (NSO00)
11

111“Yena o thušitšwe ke nna ka sebele, ka mo tiiša ka ngwaga wa mathomo wa ge Dariose wa Momedia e le kgoši. 2Gomme tše ke yago go go botša tšona gonabjale ke therešo.”

Mmušo wa Egepeta le wa Siria

“Persia e sa tlilo bušwa ke dikgoši tše dingwe tše tharo, tša latelwa ke ya bone ye e humilego go feta tše dingwe. Yona e tla re ge e šetše e na le maatla ka lebaka la mahumo a yona ya hlohleletša magoši a mangwe go tsogela mmušo wa Bagerike maatla.

3“Ke gona go tla tšwelelago kgoši ye bogale. E tla buša dinaga tše dintši mme ya dira se e se ratago. 4Ge e šetše e le kgoši mmušo wa yona o tla arogana, wa tšwa dikarolo tše nne, go ya ka dikhutlo tše nne tša lefase. Mmušo wa yona o tla fedišwa, gwa se buše ditlogolo tša yona, gwa buša tše dingwe dikgoši, fela mmušo wa gona wa se tie go swana le mola go buša yena.

5“Kgoši ya Egepeta e tla tia. Fela molaodi wa gagwe yo mongwe o tla tia go mo feta, gomme a buša mmušo wo mogolo go feta wa gagwe. 6E tla re ge go fetile mengwaganyana kgoši ya Egepeta ya kwana le ya Siria, gomme ya mo nyadiša morwedi wa yona go tiišetša kwano yeo. Eupša kwano yeo e ka se be ya go ya kae, gomme mosadi yoo, le diphelesi tša gagwe, le ngwana wa gagwe,11:6 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ngwana wa gagwe” Seheberu se re “tatagwe”. le monna wa gagwe ba ka se phele go ya kae, ba tla bolawa. 7Ya ba yo mongwe wa meloko yabo e ba kgoši. O tla hlasela madira a kgoši ya Siria, a šwahlela sebo sa bona gomme a ba fenya. 8O tla tšea le medimo ya bona ya diswantšhobopša le dilwana tša bona tše bohlokwa tša gauta le tša silibera a di iša Egepeta. Go tla tšea mengwaganyana a sa hlasele kgoši ya Siria. 9Ka morago kgoši ya Siria e tla šwahlela naga ya Egepeta, fela e tla gapeletšega go gomela morago.

10“Barwa ba kgoši ya Siria ba tla itokišetša ntwa, ba rapa madira a mantši. Yo mongwe wa bona o tla gogola tšohle go etša lefula, gomme a hlasela sebo sa manaba. 11Kgoši ya Egepeta e tla tšwa dira e galefile ya yo lwa le kgoši ya Siria ye le yona e tlago rapa madira a mantši, fela ona a tla fenywa. 12E tla re go fenya madira ao ya ikgantšha, ya bolaya bahlabani ba diketekete, eupša e ka se atlege go ya kae.

13“Kgoši ya Siria e tla boa e rapile madira a mantši go feta ao e bego e na le ona pele. Ge go fetile mengwaganyana o tla hlasela gape ka madira a mantši a a itlhamilego gabotse. 14Mehleng yeo batho ba bantši ba tla tsogela kgoši ya Egepeta maatla. Gomme bontwadumela ba bangwe ba go tšwa setšhabeng sa geno ba tla tsogela kgoši maatla ka lebaka la pono yeo, eupša ba ka se tšwelele. 15Ka gona kgoši ya Siria e tla kgobela mobu go dikanetša motse wo o ageleditšwego ka morako gore e o thope. Madira a Egepeta a ka se kgone go lwa nayo; ešita le bagale gare ga bona ba ka se be le maatla a go lwa nabo. 16Mošwahledi wa Mosiria o tla dira se a se ratago a sa thibelwe ke motho. O tla ema nageng ye e kgahlišago,11:16 “nageng ye e kgahlišago” Lebelela Dan. 8:9. gomme a e laola ka mo a ratago ka gona.

17“Kgoši ya Siria o tla itokišetša go tšwa dira ka madira ohle a gagwe. Fela pele ga moo o tla ikwantšha le lenaba leo la gagwe. Gomme gore a tle a wiše mmušo wa lona o tla le nyadiša morwedi wa gagwe;11:17 “morwedi wa gagwe” goba “mosadi” eupša maano a gagwe a ka se tšwelele goba a mo hola. 18Ka morago ga moo o tla hlasela ditšhaba tše di lego kgauswi le lewatle, gomme a fenya tše dintši tša tšona. Eupša molaolamadiratsoko o tla fediša makoko a gagwe; ruri o tla dira gore makoko a kgoši ya Siria a lahletše mong wa ona.11:18 “ruri ... ona” Seheberu ga se kwagale gabotse. 19Kgoši o tla boela dibong tša naga ya gagwe, fela o tla fenywa, ya napa ya ba bofelo bja gagwe.

20“Mohlatlami wa gagwe o tla roma mokgoboketši wa makgetho setšhabeng, e le gona go okeletša mmušo wa gagwe mahumo. Fela go se gwa ya kae kgoši yeo e tla bolawa ka go khukhunetšwa, e sego ntweng.”

Kgoši ya go ikgodiša ya Siria

21“Kgoši yeo ya Siria e tla hlatlangwa ke monna wa go nyatšega, yo a sego a lebanwa ke go ba kgoši, eupša o tla tla ka go khukhuna a tšea mmušo ka mahlajana. 22O tla swielela madira a a mo lwantšhago a a fediša, a bolaya le yena moetapele wa setšhaba sa kgwerano. 23O tla ikwantšha le ditšhaba tše dingwe, gomme o tla tia a eya, le ge balatedi ba gagwe ba se nene. 24O tla šwahlela selete se se humilego se sa itebetše, gomme a dira dilo tše le o tee wa borakgolokhukhu ba gagwe a se a kago a di dira. Ke moka a aroganyetša balatedi ba gagwe dithebola le dithoto. O tla loga maano a go hlasela dibo, fela go se gwa ya kae nako e tla be e mo šiile.

25“O tla rapa madira a mantši a sa boife selo a yo hlasela kgoši ya Egepeta, mme yona e tla itwela ka madira a mantši a maatla. Eupša e ka se tšwelele, ka gobane e tla be e lakanwe. 26O tla lahletšwa ke bao a ba tshephilego. Bahlabani ba bantši ba gagwe ba tla bolawa, le madira a gagwe a tla fedišwa. 27Ka tšatši le lengwe magoši ao a mabedi a tla ja mmogo, fela maikemišetšo a bona e tla be e le a mabe, gomme ba tla botšana maaka. Ba ka se hwetše se ba se nyakago, ka gobane nako ya sona ye e beilwego ga sešo ya fihla. 28Kgoši ya Siria e tla boela gae le tšohle tše e di hutšego, e ikemišeditše go fediša sedumedi sa setšhaba se se ineetšego go Modimo ka kgwerano. E tla dira se e se ratago, ya kgona e boela nageng ya yona.

29“Ka nako ye e beilwego e tla šwahlela Egepeta gape, eupša bjale go ka se sa ba bjalo ka mola pele, 30gobane Baroma ba tla tla ka maselawatle ba e lwantšha, mme e tla nolega moko.

“Ke gona e tla boelago morago e galefile, gomme ya leka go fediša sedumedi sa setšhaba se se ineetšego go Modimo ka kgwerano. E tla latela keletšo ya bale ba tlogetšego sedumedi seo sa bona. 31

11:31
Dan. 9:27
12:11
Mat. 24:15
Mar. 13:14
Bahlabani ba yona ba bangwe ba tla hlompholla Tempele le sebo. Ba tla thibela dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe, gomme ba hloma Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele.11:31 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Lebelela Dan. 9:27. 32Ka leleme le boreledi o tla kgona go ikgweranya le bao ba furalelago kgwerano ya Modimo le setšhaba, eupša ba ba botegelago Modimo wa bona ba tla gana ba tiišitše. 33Baetapele ba bohlale ba setšhaba ba tla ruta ba bangwe ba bantši bohlale. Eupša sebakanyana ba bangwe ba bona ba tla bolawa ka tšhoša, goba ba bolawa ka go tšhungwa, gomme ba bangwe ba tla išwa bothopša, bangwe ba hlakolwa. 34E tla re ge batho ba bolawa, ba ba botegelago Modimo wa bona ba tla hwetša thušo ye e sego kaalo, gomme ba bantši ba tla ipata nabo ka bomenetša. 35Ba bangwe ba baetapele bao ba bohlale ba tla bolawa, eupša ka lebaka la yona taba ye setšhaba se tla hlatswiwa, sa hlwekišwa, sa tlošwa tšhila. Taba yeo e tla tšwela pele go fihlela bofelo bo etla, yona nako ye e beilwego ke Modimo.

36

11:36
2 Bat. 2:3-4
Kut. 13:5-6
“Kgoši ya Siria e tla dira se e se ratago. E tla ikgantšha ya re e feta medimo ka moka, ya bolela tše di šiišago ka Modimo wa medimo. E tla atlega go fihlela ge Modimo a e otla. Modimo o tla dira se a ikemišeditšego sona. 37Kgoši o tla hlokomologa medimo ya borakgolokhukhu ba gagwe, le modimo wo o ratwago ke basadi. Gabotsebotse o tla hlokomologa medimo yohle, ka gobane o tla be a gopola gore yena o e feta ka moka ga yona. 38Bakeng sa medimo yeo o tla hlompha modimo wo o šireletšago dibo. O tla neela modimo wo o se wa kago wa khunamelwa ke borakgolokhukhu ba gagwe gauta, silibera, magakabje, le dimpho tše dingwe tše bohlokwa. 39O tla šireletša dibo tše di tiilego kudu ka go thušwa ke batho ba ba khunamelago modimo o šele. Bao ba rego ke yena mmuši wa bona o tla ba godiša kudu, a ba bea balaodi ba batho ba bantši, a ba arolela naga, ya ba gona go ba putsa.

40“Ge nako ya bofelo e fihla, kgoši ya Egepeta e tla hlasela kgoši ya Siria, eupša kgoši ya Siria e tla e kgeregela ka dikoloi tša ntwa, dipere le maselawatle a mantši. E tla šwahlela dinaga tše dintši bjalo ka lefula. 41E tla ba ya šwahlela le naga ye e kgahlišago11:41 “naga ye e kgahlišago” Lebelela Dan. 8:9. gomme ya bolaya batho ba diketekete, eupša Baedomo le Bamoaba le mašaletšana a Baamone bona ba tla phonyokga. 42Mmušo wa gagwe o tla akaretša dinaga tše dintši, ešita le naga ya Egepeta e ka se phonyokge. 43O tla laola mahumo a Egepeta a gauta le a silibera, le tše dingwe tša gona tše bohlokwa. Balibia le Baetopia le bona ba tla mo loba. 44Ke mo a tlago tšhošwa ke mabarebare a go tšwa bohlabela le leboa, gomme a tšwa dira a gaketše, a bolaya batho ba bantši. 45O tla ba a hloma mešaša ya gagwe ya bogoši mokgahlo ga lewatle le thaba ye botse ye kgethwa. Eupša o tla hwa a se na mothuši.”

12

Nako ya bofelo

121

12:1
Mat. 24:21
Mar. 13:19
Kut. 7:14
12:7
“Mohlang woo morongwa yo mogolo, Mikaele, yo a šireletšago setšhaba sa geno, o tla tšwelela. E tla be e le nako ya masetlapelo a a se a kago a bonwa go tloga mola ditšhaba tša hlolegago. Mohla nako yeo e fihla batho ka moka ba setšhaba sa geno bao maina a bona a ngwadilwego ka pukung ya Modimo ba tla phološwa. 2
12:2
Jes. 26:19
Mat. 25:46
Joh. 5:29
Ba bantši bao ba šetšego ba bolokilwe ba tla tsoga: ba bangwe ba tla tsogela go phela go ya go ile, bangwe ba tsogela go phela ba lewa ke dihlong ba bile ba nyatšega go ya go ile. 3Baetapele bale ba bohlale ba tla taga bjalo ka leratadima. Gomme bao ba ilego ba ruta batho ba bantši go dira tše di lokilego ba tla taga bjalo ka dinaledi go ya go ile.”

4

12:4
Kut. 22:10
“Bjale ge, wena Daniele, tše ke go boditšego tšona o se di botše motho; o tswalele puku yeo gomme o e kgomaretše ka motu go fihlela nako ya bofelo. Batho ba bantši ba tla be ba gerema ba katanela go kwešiša tše di diregago.”12:4 “ba katanela ... diregago” Diphetolelo tše dingwe di re “bobe bo tla oketšega”.

5Ke moka nna, Daniele, ka bona banna ba babedi ba eme kgauswi le noka, mongwe a le leribeng le, mongwe a le go lela. 6Yo mongwe wa bona a botšiša morongwa wa go apara diaparo tša lešela a eme kua godingwanyana ka nokeng, a re: “Na go tla tšea nako ye kaakang pele ga ge ditiragalo tše di makatšago tše di fela?”

7

12:7
Kut. 10:5
12:14
Morongwa yoo a emišetša matsogo leratadimeng, a ikana ka Mophelelaruri. Ka mo kwa a re: “Go tla tšea mengwaga ye meraro le seripa. Ge go hlomarwa ga setšhaba se sekgethwa go fela, dilo tše ka moka di tla be di šetše di diragetše.”

8Ge a realo ke ile ka mo kwa, fela ka se mo kwešiše. Ka gona ka mmotšiša ka re: “Fela mong wa ka, taba tše di yo feletša kae?”

9Yena a mphetola a re: “Daniele, itshepelele, ka gobane ditaba tše ke sephiri mme di swanetše go fihlwa go fihlela bofelong. 10

12:10
Kut. 22:11
Batho ba bantši ba tla hlatswiwa, ba tlošwa tšhila, ba hlwekišwa. Ba babe ba ka se kwešiše taba tše, eupša ba tla dula e le ba babe; ke fela ba bohlale ba ba tlago kwešiša.

11

12:11
Dan. 9:27
11:31
Mat. 24:15
Mar. 13:14
“Go tloga mohla go kgaotšwa dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe, e lego mohla go bewa Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele12:11 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Lebelela Dan. 9:27. godimo ga Tempele, go tla feta matšatši a sekete le makgolo a mabedi le masome a senyane. 12Go lehlogonolo yo a tlago kgotlelela go fihlela go feta matšatši a sekete le makgolo a mararo le masome a mararo le metšo ye mehlano.

13“Wena itshepelele; o tla re go ithobalela, bofelong bja lefase wa tsoga wa fiwa moputso wa gago.”