Sepedi 2000 (NSO00)
12

Nako ya bofelo

121

12:1
Mat. 24:21
Mar. 13:19
Kut. 7:14
12:7
“Mohlang woo morongwa yo mogolo, Mikaele, yo a šireletšago setšhaba sa geno, o tla tšwelela. E tla be e le nako ya masetlapelo a a se a kago a bonwa go tloga mola ditšhaba tša hlolegago. Mohla nako yeo e fihla batho ka moka ba setšhaba sa geno bao maina a bona a ngwadilwego ka pukung ya Modimo ba tla phološwa. 2
12:2
Jes. 26:19
Mat. 25:46
Joh. 5:29
Ba bantši bao ba šetšego ba bolokilwe ba tla tsoga: ba bangwe ba tla tsogela go phela go ya go ile, bangwe ba tsogela go phela ba lewa ke dihlong ba bile ba nyatšega go ya go ile. 3Baetapele bale ba bohlale ba tla taga bjalo ka leratadima. Gomme bao ba ilego ba ruta batho ba bantši go dira tše di lokilego ba tla taga bjalo ka dinaledi go ya go ile.”

4

12:4
Kut. 22:10
“Bjale ge, wena Daniele, tše ke go boditšego tšona o se di botše motho; o tswalele puku yeo gomme o e kgomaretše ka motu go fihlela nako ya bofelo. Batho ba bantši ba tla be ba gerema ba katanela go kwešiša tše di diregago.”12:4 “ba katanela ... diregago” Diphetolelo tše dingwe di re “bobe bo tla oketšega”.

5Ke moka nna, Daniele, ka bona banna ba babedi ba eme kgauswi le noka, mongwe a le leribeng le, mongwe a le go lela. 6Yo mongwe wa bona a botšiša morongwa wa go apara diaparo tša lešela a eme kua godingwanyana ka nokeng, a re: “Na go tla tšea nako ye kaakang pele ga ge ditiragalo tše di makatšago tše di fela?”

7

12:7
Kut. 10:5
12:14
Morongwa yoo a emišetša matsogo leratadimeng, a ikana ka Mophelelaruri. Ka mo kwa a re: “Go tla tšea mengwaga ye meraro le seripa. Ge go hlomarwa ga setšhaba se sekgethwa go fela, dilo tše ka moka di tla be di šetše di diragetše.”

8Ge a realo ke ile ka mo kwa, fela ka se mo kwešiše. Ka gona ka mmotšiša ka re: “Fela mong wa ka, taba tše di yo feletša kae?”

9Yena a mphetola a re: “Daniele, itshepelele, ka gobane ditaba tše ke sephiri mme di swanetše go fihlwa go fihlela bofelong. 10

12:10
Kut. 22:11
Batho ba bantši ba tla hlatswiwa, ba tlošwa tšhila, ba hlwekišwa. Ba babe ba ka se kwešiše taba tše, eupša ba tla dula e le ba babe; ke fela ba bohlale ba ba tlago kwešiša.

11

12:11
Dan. 9:27
11:31
Mat. 24:15
Mar. 13:14
“Go tloga mohla go kgaotšwa dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe, e lego mohla go bewa Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele12:11 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Lebelela Dan. 9:27. godimo ga Tempele, go tla feta matšatši a sekete le makgolo a mabedi le masome a senyane. 12Go lehlogonolo yo a tlago kgotlelela go fihlela go feta matšatši a sekete le makgolo a mararo le masome a mararo le metšo ye mehlano.

13“Wena itshepelele; o tla re go ithobalela, bofelong bja lefase wa tsoga wa fiwa moputso wa gago.”