Sepedi 2000 (NSO00)
3

31

3:1
Pes. 110:1
Ka ge bjale le tsošitšwe bahung le Kriste, nyakang tša legodimong, moo Kriste a dutšego madulong a bogoši kgauswi le Modimo. 2Naganang tša legodimong, e sego tša mo lefaseng, 3gobane le hwile, gomme bophelo bja lena bo fihlilwe le Kriste go Modimo. 4Bophelo bja lena ke Kriste, gomme mohla a etla ka borena le lena le tla ba naye le na le letago la gagwe.

Bophelo bja kgale le bjo bofsa

5Bjale ge, tlogelang ditumo tša lena tša nama bjalo ka bofebe, bootswa, ditumo tše mpe, le megabaru, yona e lego go khunamela medingwana. 6Tše dibjalo ke tšona tše di tlišetšago ba go se theeletše Modimo kgalefo ya gagwe.3:6 “Tše dibjalo ... gagwe.” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Tše dibjalo ke tšona tše di galefišago Modimo.” 7Pele le be le phela ka ditumo tše dibjalo, di le laola mo bophelong.

8Eupša bjale le swanetše go lahla dilo tše ka moka, e lego pefelo, kgalefo, lehloyo le lesebo. Dipolelo tša dihlong di se tšwe melomong ya lena. 9

3:9
Baef. 4:22
Le se aketšane, gobane tlhago ya lena ya kgale le e apotše gotee le ditiro tša yona, 10
3:10
Gen. 1:26
Baef. 4:24
gomme la apara ye mpsha ye Modimo, Mmopi wa yona, a dulago a e mpshafatša gore e swane le yena, gore le tle le mo tsebe ka botlalo. 11Ge go le bjalo, ga go sa kgethologanywa Mojuda le yo e sego Mojuda, yo a bolotšego le yo a sego a bolla, ga go sa na yo a sego a hlabologa le motala, lekgoba le molokologi, yo a lego gona ke Kriste yo e lego tšohle mo go bohle.

12

3:12-13
Baef. 4:2
Ke lena ba ba kgethilwego ke Modimo, ba le lego ba bakgethwa ba a le ratago. Ka gona, le apare kwelobohloko le botho le boikokobetšo le boleta le bopelotelele. 13
3:13
Baef. 4:32
Le se felelaneng pelo, gomme ge le fošetšane le swarelaneng. Le swarelaneng go etša ge Morena le yena a le swaretše. 14Godimo ga tšeo ka moka le be le lerato, lona le le tlemaganyago ka mo go phethilego. 15Mererong ya lena le hlahlwe ke khutšo ye le e fiwago ke Kriste, gobane Modimo o le bileditše gona khutšong ye gore le be mmele o tee; gomme le leboge. 16
3:16-17
Baef. 5:19-20
Molaetša wa Kriste o dule ka dipelong tša lena o feletše. Le rutaneng, le eletšaneng ka bohlale bjohle. Le opeleleng Modimo dipesalome le difela le dikopelo tša semoya ka dipelo tša lena le mo leboga. 17Tšohle tše le di bolelago le tše le di dirago le di dire le le balatedi ba Morena Jesu le le gare le leboga Modimo, Tatagorena, ka yena.

Phedišano ya ba e lego ba Kriste

18

3:18
Baef. 5:22
1 Pet. 3:1
Lena basadi, ikokobetšeng go banna ba lena, gobane seo ke sona se se swanetšego badumedi ba Morena.

19

3:19
Baef. 5:25
1 Pet. 3:7
Lena banna, ratang basadi ba lena gomme le se ba gakalele.

20

3:20
Baef. 6:1
Lena bana, le hlompheng batswadi ba lena mo go tšohle, gobane seo ke sona se se kgahlago Modimo.

21

3:21
Baef. 6:4
Lena botatagobana, le se tshwenye bana ba lena, gore ba se nolege moko.

22

3:22-25
Baef. 6:5-8
Lena makgoba, le theeletšeng beng ba lena ba mo lefaseng dilong ka moka, le sa direle gore ba le bone mme ba le rete; eupša le ba theeletše ka botshepegi ka ge le boifa Morena.

23Sengwe le sengwe se le se dirago le se dire ka pelo ka moka, mo nkego ga le se direle motho, le se direla Morena, 24le tseba gore moputso wo le tlago o fiwa ke Modimo ke wo a o beetšego ba e lego ba gagwe. Gobane gabotse Morena yo le mo hlankelago ke Kriste. 25

3:25
Doit. 10:17
Baef. 6:9
Mokgopo o tla boelwa ke bokgopo bjo a bo dirilego, ka gobane Modimo o ahlola batho a sa kgetholle.