Sepedi 2000 (NSO00)
8

Amose o bona seroto sa dikenywa ponong

81Morena, Mong wa bohle, o ile a mpontšha pono ye nngwe. Mo go yona ka bona seroto sa dikenywa tše di budulego. 2A mpotšiša a re: “Amose, na o bonang?”

Ka mo fetola ka re: “Ke bona seroto sa dikenywa.”

Ke moka Morena a re go nna: “Ke mafelelo8:2 “mafelelo” Ka Seheberu lentšu la go re “mafelelo” le swana le la go re “dikenywa tše di budulego”. a setšhaba sa ka sa Israele. Nka se sa buša pelo ka se se otle. 3Mohlang woo mošate batho ba ka se sa opela, ba tla lla. Go tla ba le ditopo tše dintši, mme tša lahlwa ka setu.”

Baisraele ba lahlegile

4Theeletšang mo, lena le gatelelago bahloki, le tlaišago badiidi ba naga ye. 5Le ipotša le re: “Monyanya wa Ngwedi wa lebalana o tla feta neng gore re tle re rekiše mabele a rena? Sabatha e tla feta neng, gore re tle re a rekiše? Ke mo re tlago ela ka dikelo tše e sego tšona, ra lefiša batho go feta tekanyo, ra ba hlalefetša ka dikeloboima tše e sego tšona. 6Modiidi re ka mo reka ka tšhelete, le mohloki ra mo reka ka dieta, ešita le ditlhoka tša mabele ra di rekiša.”

7Morena, yo Baisraele ba ikgantšhago ka yena, o ikanne a re: “Nka se tsoge ke lebetše mediro ya bona ye mebe. 8Ga ke re ke yona ye e tlago hlola tšhišinyego ya lefase, gomme bohle ba ba dulago mo nageng ba lla? Ruri, lefase lohle le tla tekateka la kukutlologa bjalo ka Naele, la ba la kokobela bjalo ka noka yeo ya Egepeta. 9Mohlang woo ke tla dira gore letšatši le sobele mosegare wo mogolo, le lefase le aparelwe ke leswiswi mosegare. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

10“Menyanya ya lena ke tla e fetoša mahloko, dikopelo tša lena ka di fetoša dillo. Ke tla le apariša tša go ilela, ka le boodiša dihlogo, gomme le tla swana le batswadi ba ba iletšego morwa motswalwanoši wa bona. Letšatši leo ka moka e tla ba la mahloko.

11“Go tla nako yeo ka yona ke tlago wiša tlala nageng. Batho ba tla swarwa ke tlala, eupša e sego ya bogobe; ba tla nyorwa, eupša ba sa nyorelwe meetse. Ba tla swarwa ke tlala le lenyora la go nyaka go kwa tše Morena a di bolelago. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 12Batho ba tla ebela go tloga Lewatleng le le Hwilego go yo fihla Lewatleng la Mediteraniene, ba goloma ba tloga leboa ba ya bohlabela ba nyaka lentšu la Morena, fela ba le hloka. 13Mohlang woo makgarebe a mabotse le masogana ba tla akgega ka lenyora. 14Bao ba ikanago ka modimo wa seswantšho wa Samaria ba rego: ‘Ka modimo wa Dane wo o phelago,’ goba ‘Ka modimo wa Beresheba wo o phelago,’ ba tla wa gomme ba se sa tsoga.”

9

Morena o tla otla setšhaba sa gagwe

91Ke ile ka bona Morena a eme kgauswi ga aletare. A laela a re: “Betha dihlogwana tša dikokwane, gore le direpodi di šikinyege. Di kgonole, gore di wele batho godimo. Ba ba šetšego ke tla ba bolaya ntweng. Ga go yo a tlago tšhaba, ga go le o tee yo a tlago phonyokga. 2Le ge ba ka ikepela molete wa go tšhabela bodulabahu, ke tla ba ntšha. Le ge ba ka namelela legodimong, ke tla ba theoša. 3Le ge ba ka khuta godimo ga thaba ya Karmele, ke tla ba tsoma ka ba swara. Ge ba ka nkhutela ka fase ga lewatle, ke tla laela kgolomodumo9:3 “kgolomodumo” Go be go kgolwa gore ka lewatleng go na le kgolomodumo. Sephedi se go be go dumelwa gore se laolwa ke Modimo bjalo ka diphedi tše dingwe. gore e ba metše.

4“Ge ba ka išwa bothopša ke manaba a bona ke tla laela gore ba bolawe ka tšhoša. Ke ikemišeditše go ba dira tše mpe, e sego tše dibotse.”

5Morena Ramaatlaohle, Mong wa bohle,

o kgwatha lefase la šikinyega,

gomme bohle ba ba dulago go lona ba lla.

Lefase lohle le tlala bjalo ka noka ya Naele,

la ba la boela boka noka yeo ya Egepeta.

6Morena o aga ntlo ya gagwe legodimong,

gomme leratadima la gagwe a le thekga ka lefase.

O bitša meetse a lewatle,

a a tšhollela godimo ga lefase.

Leina la gagwe ke Morena!

7Morena o re: “Lena setšhaba sa Israele, ga ke bone le phala batho ba Etopia. Ke ntšhitše Bafilista Kreta le Basiria Kire go no swana le lena ge ke le ntšhitše Egepeta. 8Nna, Morena, Mong wa bohle, ke lebeletše ba mmušo wo wa Israele ba ba dirago dibe, gomme ke tla ba fediša lefaseng. Eupša nka se fediše ditlogolo tšohle tša Jakobo.

9“Ke tla laela manaba gore a hlokole setšhaba sa Israele bjalo ka mabele ka leselo. Ke tla ba hlokola gare ga ditšhaba mme le o tee wa ba ba lokilego a ka se lahlege. 10Badiradibe bohle setšhabeng sa ka ba ba rego: ‘Rena re ka se welwe ke kotsi, e ka se re batamele,’ ba tla bolawa ntweng.”

Setšhaba sa Israele se tla tsošološwa

11

9:11-12
Dit. 15:16-18
Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona ke tlago tsošološa mmušo wa Dafida wo o lego bjalo ka ntlo ye e welego. Ke tla thiba matlere a yona ka e tsošološa. Ke tla e aga ka lefsa ka dira gore e swane le kgale, 12gore setšhaba sa Israele se thope naga ye e sa šetšego ya Edomo le ya ditšhaba tšohle tše se kilego sa di buša legatong la ka.” O realo, Morena, yo a tlago phethagatša tše ka moka.

13Morena o re:

“Matšatši a etla

ao ka ona go tla bego go sa bunwa ge selemo se lemologa,

le diterebe e tla ba tše dintši mo e lego gore batho

ba tla be ba sa di pitla ka maoto go dira beine ge go lengwa.

Matutu a diterebe a tla rotha dithabeng,

a ela a etšwa mebotong yohle.

14Ke tla bušetša setšhaba sa ka sekeng sa sona;

ba tla tsošološa metse ya bona ye e bego e le marope,

mme ba dula gona;

ba tla lema dirapa tša merara,

ba nwa beine ya yona;

ba tla lema dirokolo,

ba ja tše ba di bjetšego.

15Setšhaba sa ka ke tla se bea nageng ye ke se filego yona, gomme se ka se sa tlošwa moo.”

Ke realo, nna, Morena Modimo wa lena.