Sepedi 2000 (NSO00)
7

Amose o bona tšie ponong

71Morena, Mong wa bohle, o ile a mpontšha pono. Mo ponong yeo ka bona a hlola motšitšhi wa tšie ge diruiwa tša kgoši di seno kgelwa bjang mme bjang bo thoma go hloga ka lefsa. 2Ya re ge tšie yeo e lle ditala ka moka nageng e di feditše ka re: “Morena, Mong wa bohle, hle, lebalela setšhaba sa gago! Na ba ka phologa bjang? Ga ba nene.”

3Morena a buša pelo mme a re: “Se o se bonego se ka se direge.”

Amose o bona mollo ponong

4Morena, Mong wa bohle, a mpontšha pono ye nngwe. Mo ponong yeo ka bona a itokišetša go otla setšhaba se gagwe ka mollo. Mollo woo wa fiša lewatle le legolo le le lego ka fase ga lefase, gomme wa thoma go tšhuma le mašemo. 5Ke moka ka re: “Lesa, hle, Morena Modimo! Setšhaba sa gago se ka phologa bjang? Ga se nene.”

6Morena a buša pelo gape, gomme a re: “Seo le sona se ka se direge.”

Amose o bona kelaseemo ponong

7Morena a mpontšha pono ye nngwe gape. Mo go yona ka bona a eme kgauswi le leboto le le agilwego ka kelaseemo, a swere kelaseemo ka seatla. 8Yena a re go nna: “Amose, na o bonang?”

Ka mo fetola ka re: “Ke bona kelaseemo.”

Ke moka a re: “E mpontšha gore setšhaba sa ka se bjalo ka leboto le le sekamego. Nka se sa buša pelo, ke tla se otla. 9Dintotoma tšeo go tšona ditlogolo tša Isaka di khunamelago medimo ya diswantšho di tla phušolwa. Mafelo a makgethwa a Israele a tla fedišwa. Ke tla dira gore ba lapa la bogoši la Jerobeamo ba bolawe ka tšhoša.”

Amose le Amatsia

10Ke moka Amatsia, moprista wa Bethele, a roma motseta go Kgoši Jerobeamo wa Israele gore a fihle a mmotše a re: “Amose o hlohleletša setšhaba gore se go lakane. Dipolelo tša gagwe di tla senya setšhaba 11gobane o re: ‘Jerobeamo o tla hwela ntweng, gomme setšhaba sa Israele se tla tšewa nageng ya sona sa išwa bothopša.’ ”

12Ke moka Amatsia a re go Amose: “Wena moprofeta, tloga mo o fetele Juda o yo porofeta gona mme o lefelwe mošomo woo. 13Mo Bethele gona o se sa porofeta ka gobane ke felo ga kgoši ga tirelo, ke tempele ya setšhaba.”

14Amose a mo fetola a re: “Ga se nna moprofeta wa go porofetela tefo, ebile ga ke wa lekgotla la baprofeta. Mošomo wa ka ke go diša diruiwa le go bjala mego. 15Eupša Morena o ntšere diruiweng tša ka a ntaela gore ke yo porofetela setšhaba sa gagwe sa Israele. 16Bjale ge, theeletša se Morena a se bolelago. Wena o mpotša gore ke se ke ka porofetela Baisraele, ka kgalema ditlogolo tšeo tša Isaka. 17Ka gona wena Amatsia, Morena o go botša gore mosadi wa gago e tla ba segwebakathobalo motseng wo; bana ba gago le bona ba tla bolawa ntweng. Mašemo a gago a tla arolwa a fiwa ba bangwe, gomme wena mong o tla hwela nageng ya baditšhaba. Ge e le setšhaba sa Israele sona ruri se tla tšewa nageng ya sona sa išwa bothopša.”

8

Amose o bona seroto sa dikenywa ponong

81Morena, Mong wa bohle, o ile a mpontšha pono ye nngwe. Mo go yona ka bona seroto sa dikenywa tše di budulego. 2A mpotšiša a re: “Amose, na o bonang?”

Ka mo fetola ka re: “Ke bona seroto sa dikenywa.”

Ke moka Morena a re go nna: “Ke mafelelo8:2 “mafelelo” Ka Seheberu lentšu la go re “mafelelo” le swana le la go re “dikenywa tše di budulego”. a setšhaba sa ka sa Israele. Nka se sa buša pelo ka se se otle. 3Mohlang woo mošate batho ba ka se sa opela, ba tla lla. Go tla ba le ditopo tše dintši, mme tša lahlwa ka setu.”

Baisraele ba lahlegile

4Theeletšang mo, lena le gatelelago bahloki, le tlaišago badiidi ba naga ye. 5Le ipotša le re: “Monyanya wa Ngwedi wa lebalana o tla feta neng gore re tle re rekiše mabele a rena? Sabatha e tla feta neng, gore re tle re a rekiše? Ke mo re tlago ela ka dikelo tše e sego tšona, ra lefiša batho go feta tekanyo, ra ba hlalefetša ka dikeloboima tše e sego tšona. 6Modiidi re ka mo reka ka tšhelete, le mohloki ra mo reka ka dieta, ešita le ditlhoka tša mabele ra di rekiša.”

7Morena, yo Baisraele ba ikgantšhago ka yena, o ikanne a re: “Nka se tsoge ke lebetše mediro ya bona ye mebe. 8Ga ke re ke yona ye e tlago hlola tšhišinyego ya lefase, gomme bohle ba ba dulago mo nageng ba lla? Ruri, lefase lohle le tla tekateka la kukutlologa bjalo ka Naele, la ba la kokobela bjalo ka noka yeo ya Egepeta. 9Mohlang woo ke tla dira gore letšatši le sobele mosegare wo mogolo, le lefase le aparelwe ke leswiswi mosegare. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

10“Menyanya ya lena ke tla e fetoša mahloko, dikopelo tša lena ka di fetoša dillo. Ke tla le apariša tša go ilela, ka le boodiša dihlogo, gomme le tla swana le batswadi ba ba iletšego morwa motswalwanoši wa bona. Letšatši leo ka moka e tla ba la mahloko.

11“Go tla nako yeo ka yona ke tlago wiša tlala nageng. Batho ba tla swarwa ke tlala, eupša e sego ya bogobe; ba tla nyorwa, eupša ba sa nyorelwe meetse. Ba tla swarwa ke tlala le lenyora la go nyaka go kwa tše Morena a di bolelago. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 12Batho ba tla ebela go tloga Lewatleng le le Hwilego go yo fihla Lewatleng la Mediteraniene, ba goloma ba tloga leboa ba ya bohlabela ba nyaka lentšu la Morena, fela ba le hloka. 13Mohlang woo makgarebe a mabotse le masogana ba tla akgega ka lenyora. 14Bao ba ikanago ka modimo wa seswantšho wa Samaria ba rego: ‘Ka modimo wa Dane wo o phelago,’ goba ‘Ka modimo wa Beresheba wo o phelago,’ ba tla wa gomme ba se sa tsoga.”

9

Morena o tla otla setšhaba sa gagwe

91Ke ile ka bona Morena a eme kgauswi ga aletare. A laela a re: “Betha dihlogwana tša dikokwane, gore le direpodi di šikinyege. Di kgonole, gore di wele batho godimo. Ba ba šetšego ke tla ba bolaya ntweng. Ga go yo a tlago tšhaba, ga go le o tee yo a tlago phonyokga. 2Le ge ba ka ikepela molete wa go tšhabela bodulabahu, ke tla ba ntšha. Le ge ba ka namelela legodimong, ke tla ba theoša. 3Le ge ba ka khuta godimo ga thaba ya Karmele, ke tla ba tsoma ka ba swara. Ge ba ka nkhutela ka fase ga lewatle, ke tla laela kgolomodumo9:3 “kgolomodumo” Go be go kgolwa gore ka lewatleng go na le kgolomodumo. Sephedi se go be go dumelwa gore se laolwa ke Modimo bjalo ka diphedi tše dingwe. gore e ba metše.

4“Ge ba ka išwa bothopša ke manaba a bona ke tla laela gore ba bolawe ka tšhoša. Ke ikemišeditše go ba dira tše mpe, e sego tše dibotse.”

5Morena Ramaatlaohle, Mong wa bohle,

o kgwatha lefase la šikinyega,

gomme bohle ba ba dulago go lona ba lla.

Lefase lohle le tlala bjalo ka noka ya Naele,

la ba la boela boka noka yeo ya Egepeta.

6Morena o aga ntlo ya gagwe legodimong,

gomme leratadima la gagwe a le thekga ka lefase.

O bitša meetse a lewatle,

a a tšhollela godimo ga lefase.

Leina la gagwe ke Morena!

7Morena o re: “Lena setšhaba sa Israele, ga ke bone le phala batho ba Etopia. Ke ntšhitše Bafilista Kreta le Basiria Kire go no swana le lena ge ke le ntšhitše Egepeta. 8Nna, Morena, Mong wa bohle, ke lebeletše ba mmušo wo wa Israele ba ba dirago dibe, gomme ke tla ba fediša lefaseng. Eupša nka se fediše ditlogolo tšohle tša Jakobo.

9“Ke tla laela manaba gore a hlokole setšhaba sa Israele bjalo ka mabele ka leselo. Ke tla ba hlokola gare ga ditšhaba mme le o tee wa ba ba lokilego a ka se lahlege. 10Badiradibe bohle setšhabeng sa ka ba ba rego: ‘Rena re ka se welwe ke kotsi, e ka se re batamele,’ ba tla bolawa ntweng.”

Setšhaba sa Israele se tla tsošološwa

11

9:11-12
Dit. 15:16-18
Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona ke tlago tsošološa mmušo wa Dafida wo o lego bjalo ka ntlo ye e welego. Ke tla thiba matlere a yona ka e tsošološa. Ke tla e aga ka lefsa ka dira gore e swane le kgale, 12gore setšhaba sa Israele se thope naga ye e sa šetšego ya Edomo le ya ditšhaba tšohle tše se kilego sa di buša legatong la ka.” O realo, Morena, yo a tlago phethagatša tše ka moka.

13Morena o re:

“Matšatši a etla

ao ka ona go tla bego go sa bunwa ge selemo se lemologa,

le diterebe e tla ba tše dintši mo e lego gore batho

ba tla be ba sa di pitla ka maoto go dira beine ge go lengwa.

Matutu a diterebe a tla rotha dithabeng,

a ela a etšwa mebotong yohle.

14Ke tla bušetša setšhaba sa ka sekeng sa sona;

ba tla tsošološa metse ya bona ye e bego e le marope,

mme ba dula gona;

ba tla lema dirapa tša merara,

ba nwa beine ya yona;

ba tla lema dirokolo,

ba ja tše ba di bjetšego.

15Setšhaba sa ka ke tla se bea nageng ye ke se filego yona, gomme se ka se sa tlošwa moo.”

Ke realo, nna, Morena Modimo wa lena.