Sepedi 2000 (NSO00)
6

Go fedišwa ga naga ya Israele

61Go madimabe lena le iketlilego mo Sione, le lena ba Samaria le se nago maseme, lena bagolo ba setšhaba sa Israele sa go phala tše dingwe, lena Baisraele ba tlago ba nyaka thušo go lena. 2Eyang motseng wa Kalene le yo bona; le fetele le motsengmogolo wa Hamate, le be le theogele le motseng wa Bafilista wa Gathe. Na metse yeo e phala mmušo wa Juda le wa Israele? Naga ya bona yona kgane e feta ya lena? 3Ga le dumele gore nako ya masetlapelo e kgauswi, eupša ditiro tša lena ke tšona tše di batametšago nako yeo ka yona le tlago bušwa ke batho ba sehlogo. 4Go madimabe lena le lalago malaong a a kgabišitšwego ka nakatlou, le patlamago magogweng a lena, le ipshinago ka nama ya nku le ya kgomo. 5Le rata go hlama dikoša bjalo ka Dafida, la di letša ka sekgapa. 6Le gampela beine ka phafana; le tlola ka ditlolo tše bohlokwa, le se na taba le ge setšhaba sa Israele se tlilo fedišwa. 7Ke ka lebaka leo e tlago ba lena ba mathomo ba go thopša, ya ba gona ge go fedišwa menyanya ya bomajaapatlame.

8Morena, Mong wa bohle, Modimo Ramaatlaohle, o boletše a tiišitše a re: “Ke šišimišwa ke boikgodišo bja Baisraele; ke hloile dibo tša bona. Motse wa bona le tšohle tše di lego ka go wona ke tla di gafela manaba.”

9Ge ka lapeng le tee go ka šala batho ba lesome, le bona ba tla hwa. 10Ge leloko la bobahu le le swanetšego go fiša ditopo le ka tla la di tšea ka moo ntlong, mme la botšiša yo a ka bago a sa khutile kua moseo la re: “Na go sa na le yo mongwe ka ntle le wena?” yoo a araba a re: “Aowa,” lona le swanetše go re: “Homola, ga se ra swanela go bolela ka leina la Morena!”6:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

11Ge taelo e etšwa go Morena, dintlo tše dikgolo di a thubaganywa, tše dinyenyane di a pšhatlaganywa. 12Kgane dipere di ka kata letlapeng, goba motho a lema lewatle ka dipholo? Eupša lena le fetotše toka mpholo, boloki la bo fetola lengana. 13Lena le thabelago go thopa motse wa Lo-Dabare6:13 “Lo-Dabare” Leina le le kwagala bjalo ka mantšu a Seheberu a a rego “lefeela”. le re: “A ke re re thopile motse wa Karnaime6:13 “Karnaime” Leina la motsana wo ke go re “manaka”, e lego sešupo sa maatla. ka a rena maatla?”

14Morena Modimo Ramaatlaohle o re: “Lena setšhaba sa Israele, ke tlilo romela setšhabatsoko sa le hlasela. Ba tla le hlakiša go tloga sefateng sa Hamate go yo fihla nokeng ya Araba.”

7

Amose o bona tšie ponong

71Morena, Mong wa bohle, o ile a mpontšha pono. Mo ponong yeo ka bona a hlola motšitšhi wa tšie ge diruiwa tša kgoši di seno kgelwa bjang mme bjang bo thoma go hloga ka lefsa. 2Ya re ge tšie yeo e lle ditala ka moka nageng e di feditše ka re: “Morena, Mong wa bohle, hle, lebalela setšhaba sa gago! Na ba ka phologa bjang? Ga ba nene.”

3Morena a buša pelo mme a re: “Se o se bonego se ka se direge.”

Amose o bona mollo ponong

4Morena, Mong wa bohle, a mpontšha pono ye nngwe. Mo ponong yeo ka bona a itokišetša go otla setšhaba se gagwe ka mollo. Mollo woo wa fiša lewatle le legolo le le lego ka fase ga lefase, gomme wa thoma go tšhuma le mašemo. 5Ke moka ka re: “Lesa, hle, Morena Modimo! Setšhaba sa gago se ka phologa bjang? Ga se nene.”

6Morena a buša pelo gape, gomme a re: “Seo le sona se ka se direge.”

Amose o bona kelaseemo ponong

7Morena a mpontšha pono ye nngwe gape. Mo go yona ka bona a eme kgauswi le leboto le le agilwego ka kelaseemo, a swere kelaseemo ka seatla. 8Yena a re go nna: “Amose, na o bonang?”

Ka mo fetola ka re: “Ke bona kelaseemo.”

Ke moka a re: “E mpontšha gore setšhaba sa ka se bjalo ka leboto le le sekamego. Nka se sa buša pelo, ke tla se otla. 9Dintotoma tšeo go tšona ditlogolo tša Isaka di khunamelago medimo ya diswantšho di tla phušolwa. Mafelo a makgethwa a Israele a tla fedišwa. Ke tla dira gore ba lapa la bogoši la Jerobeamo ba bolawe ka tšhoša.”

Amose le Amatsia

10Ke moka Amatsia, moprista wa Bethele, a roma motseta go Kgoši Jerobeamo wa Israele gore a fihle a mmotše a re: “Amose o hlohleletša setšhaba gore se go lakane. Dipolelo tša gagwe di tla senya setšhaba 11gobane o re: ‘Jerobeamo o tla hwela ntweng, gomme setšhaba sa Israele se tla tšewa nageng ya sona sa išwa bothopša.’ ”

12Ke moka Amatsia a re go Amose: “Wena moprofeta, tloga mo o fetele Juda o yo porofeta gona mme o lefelwe mošomo woo. 13Mo Bethele gona o se sa porofeta ka gobane ke felo ga kgoši ga tirelo, ke tempele ya setšhaba.”

14Amose a mo fetola a re: “Ga se nna moprofeta wa go porofetela tefo, ebile ga ke wa lekgotla la baprofeta. Mošomo wa ka ke go diša diruiwa le go bjala mego. 15Eupša Morena o ntšere diruiweng tša ka a ntaela gore ke yo porofetela setšhaba sa gagwe sa Israele. 16Bjale ge, theeletša se Morena a se bolelago. Wena o mpotša gore ke se ke ka porofetela Baisraele, ka kgalema ditlogolo tšeo tša Isaka. 17Ka gona wena Amatsia, Morena o go botša gore mosadi wa gago e tla ba segwebakathobalo motseng wo; bana ba gago le bona ba tla bolawa ntweng. Mašemo a gago a tla arolwa a fiwa ba bangwe, gomme wena mong o tla hwela nageng ya baditšhaba. Ge e le setšhaba sa Israele sona ruri se tla tšewa nageng ya sona sa išwa bothopša.”

8

Amose o bona seroto sa dikenywa ponong

81Morena, Mong wa bohle, o ile a mpontšha pono ye nngwe. Mo go yona ka bona seroto sa dikenywa tše di budulego. 2A mpotšiša a re: “Amose, na o bonang?”

Ka mo fetola ka re: “Ke bona seroto sa dikenywa.”

Ke moka Morena a re go nna: “Ke mafelelo8:2 “mafelelo” Ka Seheberu lentšu la go re “mafelelo” le swana le la go re “dikenywa tše di budulego”. a setšhaba sa ka sa Israele. Nka se sa buša pelo ka se se otle. 3Mohlang woo mošate batho ba ka se sa opela, ba tla lla. Go tla ba le ditopo tše dintši, mme tša lahlwa ka setu.”

Baisraele ba lahlegile

4Theeletšang mo, lena le gatelelago bahloki, le tlaišago badiidi ba naga ye. 5Le ipotša le re: “Monyanya wa Ngwedi wa lebalana o tla feta neng gore re tle re rekiše mabele a rena? Sabatha e tla feta neng, gore re tle re a rekiše? Ke mo re tlago ela ka dikelo tše e sego tšona, ra lefiša batho go feta tekanyo, ra ba hlalefetša ka dikeloboima tše e sego tšona. 6Modiidi re ka mo reka ka tšhelete, le mohloki ra mo reka ka dieta, ešita le ditlhoka tša mabele ra di rekiša.”

7Morena, yo Baisraele ba ikgantšhago ka yena, o ikanne a re: “Nka se tsoge ke lebetše mediro ya bona ye mebe. 8Ga ke re ke yona ye e tlago hlola tšhišinyego ya lefase, gomme bohle ba ba dulago mo nageng ba lla? Ruri, lefase lohle le tla tekateka la kukutlologa bjalo ka Naele, la ba la kokobela bjalo ka noka yeo ya Egepeta. 9Mohlang woo ke tla dira gore letšatši le sobele mosegare wo mogolo, le lefase le aparelwe ke leswiswi mosegare. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

10“Menyanya ya lena ke tla e fetoša mahloko, dikopelo tša lena ka di fetoša dillo. Ke tla le apariša tša go ilela, ka le boodiša dihlogo, gomme le tla swana le batswadi ba ba iletšego morwa motswalwanoši wa bona. Letšatši leo ka moka e tla ba la mahloko.

11“Go tla nako yeo ka yona ke tlago wiša tlala nageng. Batho ba tla swarwa ke tlala, eupša e sego ya bogobe; ba tla nyorwa, eupša ba sa nyorelwe meetse. Ba tla swarwa ke tlala le lenyora la go nyaka go kwa tše Morena a di bolelago. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 12Batho ba tla ebela go tloga Lewatleng le le Hwilego go yo fihla Lewatleng la Mediteraniene, ba goloma ba tloga leboa ba ya bohlabela ba nyaka lentšu la Morena, fela ba le hloka. 13Mohlang woo makgarebe a mabotse le masogana ba tla akgega ka lenyora. 14Bao ba ikanago ka modimo wa seswantšho wa Samaria ba rego: ‘Ka modimo wa Dane wo o phelago,’ goba ‘Ka modimo wa Beresheba wo o phelago,’ ba tla wa gomme ba se sa tsoga.”