Sepedi 2000 (NSO00)
7

Amose o bona tšie ponong

71Morena, Mong wa bohle, o ile a mpontšha pono. Mo ponong yeo ka bona a hlola motšitšhi wa tšie ge diruiwa tša kgoši di seno kgelwa bjang mme bjang bo thoma go hloga ka lefsa. 2Ya re ge tšie yeo e lle ditala ka moka nageng e di feditše ka re: “Morena, Mong wa bohle, hle, lebalela setšhaba sa gago! Na ba ka phologa bjang? Ga ba nene.”

3Morena a buša pelo mme a re: “Se o se bonego se ka se direge.”

Amose o bona mollo ponong

4Morena, Mong wa bohle, a mpontšha pono ye nngwe. Mo ponong yeo ka bona a itokišetša go otla setšhaba se gagwe ka mollo. Mollo woo wa fiša lewatle le legolo le le lego ka fase ga lefase, gomme wa thoma go tšhuma le mašemo. 5Ke moka ka re: “Lesa, hle, Morena Modimo! Setšhaba sa gago se ka phologa bjang? Ga se nene.”

6Morena a buša pelo gape, gomme a re: “Seo le sona se ka se direge.”

Amose o bona kelaseemo ponong

7Morena a mpontšha pono ye nngwe gape. Mo go yona ka bona a eme kgauswi le leboto le le agilwego ka kelaseemo, a swere kelaseemo ka seatla. 8Yena a re go nna: “Amose, na o bonang?”

Ka mo fetola ka re: “Ke bona kelaseemo.”

Ke moka a re: “E mpontšha gore setšhaba sa ka se bjalo ka leboto le le sekamego. Nka se sa buša pelo, ke tla se otla. 9Dintotoma tšeo go tšona ditlogolo tša Isaka di khunamelago medimo ya diswantšho di tla phušolwa. Mafelo a makgethwa a Israele a tla fedišwa. Ke tla dira gore ba lapa la bogoši la Jerobeamo ba bolawe ka tšhoša.”

Amose le Amatsia

10Ke moka Amatsia, moprista wa Bethele, a roma motseta go Kgoši Jerobeamo wa Israele gore a fihle a mmotše a re: “Amose o hlohleletša setšhaba gore se go lakane. Dipolelo tša gagwe di tla senya setšhaba 11gobane o re: ‘Jerobeamo o tla hwela ntweng, gomme setšhaba sa Israele se tla tšewa nageng ya sona sa išwa bothopša.’ ”

12Ke moka Amatsia a re go Amose: “Wena moprofeta, tloga mo o fetele Juda o yo porofeta gona mme o lefelwe mošomo woo. 13Mo Bethele gona o se sa porofeta ka gobane ke felo ga kgoši ga tirelo, ke tempele ya setšhaba.”

14Amose a mo fetola a re: “Ga se nna moprofeta wa go porofetela tefo, ebile ga ke wa lekgotla la baprofeta. Mošomo wa ka ke go diša diruiwa le go bjala mego. 15Eupša Morena o ntšere diruiweng tša ka a ntaela gore ke yo porofetela setšhaba sa gagwe sa Israele. 16Bjale ge, theeletša se Morena a se bolelago. Wena o mpotša gore ke se ke ka porofetela Baisraele, ka kgalema ditlogolo tšeo tša Isaka. 17Ka gona wena Amatsia, Morena o go botša gore mosadi wa gago e tla ba segwebakathobalo motseng wo; bana ba gago le bona ba tla bolawa ntweng. Mašemo a gago a tla arolwa a fiwa ba bangwe, gomme wena mong o tla hwela nageng ya baditšhaba. Ge e le setšhaba sa Israele sona ruri se tla tšewa nageng ya sona sa išwa bothopša.”