Sepedi 2000 (NSO00)
4

41Theeletšang mo, lena basadi ba Samaria, le nonnego bjalo ka dikgomo tša Bashane, lena le hlakišago bahloki, le pateletšago badiidi, le gona le rego go banna ba lena: “A bo tle re bo kakate!” 2Morena, Mong wa bohle, o ikanne ka ge e le yo mokgethwa a re: “Go tlilo tla nako yeo ka yona ba tlago le hlwahlwaiša ka dikgwega. Mongwe le mongwe wa lena o tla hlwahlwaišwa ka kgwega ya dihlapi. 3Le tla hlwahlwaišwa la ntšhetšwa ka ntle, mongwe le mongwe a ntšhwa ka lešoba la morako le a lebanego nalo, a rakelwa thabeng ya Hermone.”4:3 “thabeng ya Hermone” Ka Seheberu mantšu a ga a kwagale gabotse. O realo, Morena.

Baisraele ba ganne go sokologela go Morena

4“Lena Baisraele, le ka no ya Bethele la dira dibe! Le ka no ikela Gilgale la dira dibe le go feta! Le ka no tsogela go iša didimo ka mehla, la iša karolo ya lesome ka letšatši le lengwe le le lengwe la boraro. 5Le ka no iša senkgwa ya ba kabelo ya tebogo, la ba la itheta ka dikabelo tša lena tša boithaopo; la ikgantšha ka tšona, gobane seo ke se le se ratago.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

6“Ke nna ke ilego ka le bolaiša tlala metseng yohle ya lena, ka le hlokiša dijo ka malapeng a lena, fela la se sokologele go nna.” O realo, Morena. 7“Ka le tima le pula go sa šetše kgwedi tše tharo gore go bunwe. Ka neša pula motseng wo mongwe, wo mongwe ka o hlokiša yona. Ya na tšhemong ye nngwe, go ye nngwe ya se ne, mme dibjalo tša yona tša pona. 8Batho ba metse ye mmalwa ba be ba ikgoga ba eya motseng wo mongwe go nyaka meetse a go nwa, fela ba sa hwetše a a lekanego. Le ge go le bjalo la se sokologele go nna.” O realo, Morena.

9“Ka le otla ka phori le tlhakgama. Mogokong wa hlohlora mašemo a lena le dirapa tša lena tša merara, le mego le mehlware ya lena. Fela la no se sokologele go nna.

10“Ka le romela leuba la bolwetši la go swana le lela ka go le romela Egepeta. Ka bolaya masogana a lena ka tšhoša, ka ba ka le amoga dipere. Ka le nkgišetša seuta ka mešašeng ya lena. Le ge go le bjalo la no se sokologele go nna.” O realo, Morena.

11

4:11
Gen. 19:24
“Ba bangwe ba lena ka ba fediša, nna, Modimo, ka ba etša motse wa Sodoma le wa Gomora. Ba ba phologilego ba etša legong le le phamotšwego mollong. Fela la no se sokologele go nna.” O realo, Morena. 12“Bjale ge, Baisraele, ke tlilo le otla. Ka gona, itokišetšeng go ahlolwa ke nna, Modimo wa lena!”

13Yo e lego yena Mmopi wa dithaba,

yena Mohlodi wa phefo,

yena Moutollelabatho tša ka pelong ya gagwe,

yena Mofetolamasa ya ba leswiswi,

yena yo a sepelago godimo ga thaba tša lefase,

leina la gagwe ke Morena Modimo Ramaatlaohle.

5

Setšhaba se laiwa go itsholela dibe tša sona

51Lena setšhaba sa Israele, theeletšang ge ke opela sefela sa go le llela ke re:

2Israele, kgarebe, o wele,

o wele wa go se sa tsoga!

O tlogetšwe nageng ya gabo,

a hloka wa go mo tsoša.

3Morena, Mong wa bohle, o re: “Motse wa Israele wo o tšwago dira ka bahlabani ba sekete o tla šalelwa ke ba lekgolo; wo o tšwago dira ka ba lekgolo o tla šalelwa ke ba lesome.”

4Morena o re go setšhaba sa Israele: “Etlang go nna, mme le tla phela. 5Bethele le se ye go rapela, Gilgale le gona le se ye, le ge e le go fetela Beresheba, gobane batho ba Gilgale ba lebanwe ke go išwa bothopša; motse wa Bethele le wona o tlilo fedišwa.”

6Eyang go Morena gomme le tla phela. Ge le sa ye o tla tla bjalo ka mollo wa hlaga a swielela setšhaba sa Israele. Mollo woo o tla tšhuma Bethele, gwa se be le motho wa go o tima. 7Lena le pherekanyago toka, le e gatakago ka maoto, le a ikobela.

8

5:8
Jobo 9:9
38:31
Yo a hlodilego Selemela le Kgogamašego,

a fetošago kgampipi ya leswiswi seetša sa mosegare,

mosegare a o fetoša bošego,

a hlomišago meetse a lewatle,

a a neša godimo ga lefase,

leina la gagwe ke Morena.

9O ratha dikokotlagadi,

a fediša le dibo tša bona.

10Etse ke lena bale ba go hloya yo a le solago kgorong, ba go šišimišwa ke yo a bolelago therešo. 11Le hlakiša bahloki la ba hlakola mabele a bona. Ka gona, dintlo tša maswika a go betlwa tše le ikagetšego tšona le ka se di dule; le beine ya go tšwa merareng ye mebose ye le ipšaletšego yona le ka se e latswe. 12Gape bokebeka bja lena bjo bontši le dibe tša lena tša go šiiša ke a di tseba. Le hlakiša baloki, le amogela tsogolekobong, mme le šitiša bahloki go direlwa ka toka kgorong. 13Ka gona, yo bohlale ke wa go ikhomolela mo mabakeng ano a mabe!

14Ikemišetšeng go dira tše di lokilego, e sego tše mpe, gore le tle le phele. Ke gona Morena Modimo Ramaatlaohle a tlago ba le lena, lena le ipotšago gore o na le lena. 15Hloyang tše mpe, le rate tše di lokilego, gomme le šetše gore dikgorong go ahlolwe ka toka. Mohlomongwe Morena a ka šokela mašaledi a setšhaba se.

16Ka gona Morena Modimo Ramaatlaohle o re: “Mapatlelong ka moka a motse go tla gololwa, le mekgotheng yohle ya motse go tla kwagala ‘Jo nna joo!’ Le balemi ba tla bitšwa gore ba tle ba llele bahu, ba be le bao ba lefetšwego go tlo lla. 17Ka dirapeng ka moka tša merara go tla ba le dillo. Tšohle tše di tla hlaga ge ke putla gare ga lena.”

18Go madimabe lena le hlolosetšego Letšatši la Morena! Na letšatši leo le tla le hola ka eng? Go lena e tla ba letšatši la leswiswi, e sego la seetša. 19Go tla swana le motho yo e ka rego a tšhaba tau a gahlana le bere! Goba monna yo e ka rego a fihla gae, a ithekga ka seatla lebotong gomme a longwa ke noga. 20Ga ke re Letšatši la Morena e tla ba leswiswi, e sego seetša; le tla fifala la se tage?

21

5:21-22
Jes. 1:11-14
Morena o re: “Ke hloile menyanya ya lena ya sedumedi, mme ke a e gana, le diphuthego tša lena di a ntsheleka! 22Le ge le ntirela dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le ntlišetša le dikabelo tša bupi, ga ke di amogele; ga ke amogele le diruiwa tše le di nontšheditšego go tlo ntirela dihlabelo tša kagišano ka tšona. 23Homotšang dikoša tšeo tša lena tša mašata; ga ke nyake go kwa diharepa tša lena. 24A go upše go be le toka mme e ele bjalo ka noka, le boloki bo ele bjalo ka moela wo o sa pšhego.

25

5:25-27
Dit. 7:42-43
“Lena setšhaba sa Israele, kgane mola le le lešokeng mengwaga ye masome a mane le be le ntirela dihlabelo le dikabelo? 26Le be le rwala Sikute, modimo wa lena wo mogolo, le Kijune, modimo wa lena wa naledi, e lego diswantšho tše le ipopetšego tšona. 27Ke ka lebaka leo ke tlago le iša bothopša nageng ye e lego ka kua ga Damaskose.” O realo, Morena, yo leina la gagwe e lego Modimo Ramaatlaohle.

6

Go fedišwa ga naga ya Israele

61Go madimabe lena le iketlilego mo Sione, le lena ba Samaria le se nago maseme, lena bagolo ba setšhaba sa Israele sa go phala tše dingwe, lena Baisraele ba tlago ba nyaka thušo go lena. 2Eyang motseng wa Kalene le yo bona; le fetele le motsengmogolo wa Hamate, le be le theogele le motseng wa Bafilista wa Gathe. Na metse yeo e phala mmušo wa Juda le wa Israele? Naga ya bona yona kgane e feta ya lena? 3Ga le dumele gore nako ya masetlapelo e kgauswi, eupša ditiro tša lena ke tšona tše di batametšago nako yeo ka yona le tlago bušwa ke batho ba sehlogo. 4Go madimabe lena le lalago malaong a a kgabišitšwego ka nakatlou, le patlamago magogweng a lena, le ipshinago ka nama ya nku le ya kgomo. 5Le rata go hlama dikoša bjalo ka Dafida, la di letša ka sekgapa. 6Le gampela beine ka phafana; le tlola ka ditlolo tše bohlokwa, le se na taba le ge setšhaba sa Israele se tlilo fedišwa. 7Ke ka lebaka leo e tlago ba lena ba mathomo ba go thopša, ya ba gona ge go fedišwa menyanya ya bomajaapatlame.

8Morena, Mong wa bohle, Modimo Ramaatlaohle, o boletše a tiišitše a re: “Ke šišimišwa ke boikgodišo bja Baisraele; ke hloile dibo tša bona. Motse wa bona le tšohle tše di lego ka go wona ke tla di gafela manaba.”

9Ge ka lapeng le tee go ka šala batho ba lesome, le bona ba tla hwa. 10Ge leloko la bobahu le le swanetšego go fiša ditopo le ka tla la di tšea ka moo ntlong, mme la botšiša yo a ka bago a sa khutile kua moseo la re: “Na go sa na le yo mongwe ka ntle le wena?” yoo a araba a re: “Aowa,” lona le swanetše go re: “Homola, ga se ra swanela go bolela ka leina la Morena!”6:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

11Ge taelo e etšwa go Morena, dintlo tše dikgolo di a thubaganywa, tše dinyenyane di a pšhatlaganywa. 12Kgane dipere di ka kata letlapeng, goba motho a lema lewatle ka dipholo? Eupša lena le fetotše toka mpholo, boloki la bo fetola lengana. 13Lena le thabelago go thopa motse wa Lo-Dabare6:13 “Lo-Dabare” Leina le le kwagala bjalo ka mantšu a Seheberu a a rego “lefeela”. le re: “A ke re re thopile motse wa Karnaime6:13 “Karnaime” Leina la motsana wo ke go re “manaka”, e lego sešupo sa maatla. ka a rena maatla?”

14Morena Modimo Ramaatlaohle o re: “Lena setšhaba sa Israele, ke tlilo romela setšhabatsoko sa le hlasela. Ba tla le hlakiša go tloga sefateng sa Hamate go yo fihla nokeng ya Araba.”