Sepedi 2000 (NSO00)
5

Setšhaba se laiwa go itsholela dibe tša sona

51Lena setšhaba sa Israele, theeletšang ge ke opela sefela sa go le llela ke re:

2Israele, kgarebe, o wele,

o wele wa go se sa tsoga!

O tlogetšwe nageng ya gabo,

a hloka wa go mo tsoša.

3Morena, Mong wa bohle, o re: “Motse wa Israele wo o tšwago dira ka bahlabani ba sekete o tla šalelwa ke ba lekgolo; wo o tšwago dira ka ba lekgolo o tla šalelwa ke ba lesome.”

4Morena o re go setšhaba sa Israele: “Etlang go nna, mme le tla phela. 5Bethele le se ye go rapela, Gilgale le gona le se ye, le ge e le go fetela Beresheba, gobane batho ba Gilgale ba lebanwe ke go išwa bothopša; motse wa Bethele le wona o tlilo fedišwa.”

6Eyang go Morena gomme le tla phela. Ge le sa ye o tla tla bjalo ka mollo wa hlaga a swielela setšhaba sa Israele. Mollo woo o tla tšhuma Bethele, gwa se be le motho wa go o tima. 7Lena le pherekanyago toka, le e gatakago ka maoto, le a ikobela.

8

5:8
Jobo 9:9
38:31
Yo a hlodilego Selemela le Kgogamašego,

a fetošago kgampipi ya leswiswi seetša sa mosegare,

mosegare a o fetoša bošego,

a hlomišago meetse a lewatle,

a a neša godimo ga lefase,

leina la gagwe ke Morena.

9O ratha dikokotlagadi,

a fediša le dibo tša bona.

10Etse ke lena bale ba go hloya yo a le solago kgorong, ba go šišimišwa ke yo a bolelago therešo. 11Le hlakiša bahloki la ba hlakola mabele a bona. Ka gona, dintlo tša maswika a go betlwa tše le ikagetšego tšona le ka se di dule; le beine ya go tšwa merareng ye mebose ye le ipšaletšego yona le ka se e latswe. 12Gape bokebeka bja lena bjo bontši le dibe tša lena tša go šiiša ke a di tseba. Le hlakiša baloki, le amogela tsogolekobong, mme le šitiša bahloki go direlwa ka toka kgorong. 13Ka gona, yo bohlale ke wa go ikhomolela mo mabakeng ano a mabe!

14Ikemišetšeng go dira tše di lokilego, e sego tše mpe, gore le tle le phele. Ke gona Morena Modimo Ramaatlaohle a tlago ba le lena, lena le ipotšago gore o na le lena. 15Hloyang tše mpe, le rate tše di lokilego, gomme le šetše gore dikgorong go ahlolwe ka toka. Mohlomongwe Morena a ka šokela mašaledi a setšhaba se.

16Ka gona Morena Modimo Ramaatlaohle o re: “Mapatlelong ka moka a motse go tla gololwa, le mekgotheng yohle ya motse go tla kwagala ‘Jo nna joo!’ Le balemi ba tla bitšwa gore ba tle ba llele bahu, ba be le bao ba lefetšwego go tlo lla. 17Ka dirapeng ka moka tša merara go tla ba le dillo. Tšohle tše di tla hlaga ge ke putla gare ga lena.”

18Go madimabe lena le hlolosetšego Letšatši la Morena! Na letšatši leo le tla le hola ka eng? Go lena e tla ba letšatši la leswiswi, e sego la seetša. 19Go tla swana le motho yo e ka rego a tšhaba tau a gahlana le bere! Goba monna yo e ka rego a fihla gae, a ithekga ka seatla lebotong gomme a longwa ke noga. 20Ga ke re Letšatši la Morena e tla ba leswiswi, e sego seetša; le tla fifala la se tage?

21

5:21-22
Jes. 1:11-14
Morena o re: “Ke hloile menyanya ya lena ya sedumedi, mme ke a e gana, le diphuthego tša lena di a ntsheleka! 22Le ge le ntirela dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le ntlišetša le dikabelo tša bupi, ga ke di amogele; ga ke amogele le diruiwa tše le di nontšheditšego go tlo ntirela dihlabelo tša kagišano ka tšona. 23Homotšang dikoša tšeo tša lena tša mašata; ga ke nyake go kwa diharepa tša lena. 24A go upše go be le toka mme e ele bjalo ka noka, le boloki bo ele bjalo ka moela wo o sa pšhego.

25

5:25-27
Dit. 7:42-43
“Lena setšhaba sa Israele, kgane mola le le lešokeng mengwaga ye masome a mane le be le ntirela dihlabelo le dikabelo? 26Le be le rwala Sikute, modimo wa lena wo mogolo, le Kijune, modimo wa lena wa naledi, e lego diswantšho tše le ipopetšego tšona. 27Ke ka lebaka leo ke tlago le iša bothopša nageng ye e lego ka kua ga Damaskose.” O realo, Morena, yo leina la gagwe e lego Modimo Ramaatlaohle.