Sepedi 2000 (NSO00)
3

Tša go fodišwa ga segole

31Ka tšatši le lengwe Petrose le Johanese ba kile ba ya Tempeleng ka iri ya boraro mathapama, nako ya thapelo. 2Mo lesorong la Tempele le le bego le bitšwa Lesoro le Lebotse go be go na le monna yo a tswetšwego e le segole. Tšatši le lengwe le le lengwe o be a rwalwa a išwa moo gore a yo kgopela tšhelete go batho ba ba tsenago ka kgorong ya Tempele. 3O rile go bona Petrose le Johanese ba re ba a tsena, a ba kgopela mphonyana. 4Bona ba mo hlaba ka mahlo, gomme Petrose a re go yena: “Re lebelele!” 5Monna yoo a ba lebelela, a holofetše gore ba tla mo fa se sengwenyana. 6Fela Petrose a re go yena: “Tšhelete yona ga ke nayo, eupša se ke nago le sona ke go fa sona: Ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, ema o sepele!” 7Ya ba o mo swara ka seatla sa la go ja o a mo emiša. Gatee monna yoo a tielela maoto le dikgokgoilane; 8a nanoga a ema, a thoma go sepelasepela, a tsena ka kgorong ya Tempele le bona, a sepela a phepela, a reta Modimo. 9Batho ka moka ba mmona a sepela a reta Modimo bjalo, 10gomme ge ba lemoga gore ke mokgopedi yola a bego a hlwa a dutše Lesorong le Lebotse, ba kgotsa kudu ba tlabilwe ke tšeo di mo hlagetšego.

Molaetša wa Petrose Tempeleng

11Ka ge monna yoo a napile a kgomarela Petrose le Johanese mo mathuding ao batho ba a bitšago mathudi a Solomone, batho ka moka ba ile ba ba kitimela ba tlabegile. 12Petrose ge a di bona a re go bona: “Lena Baisraele, le reng le tlabja ke taba ye? Gona le reng le lebeletše rena, mo nkego ke rena re kgontšhitšego motho yo ka maatla a rena goba ka borapedi bja rena gore a sepele? 13

3:13
Eks. 3:15
Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, o tumišitše Jesu, mohlanka wa gagwe, yena yo lena le mo gafetšego babuši ba Bajuda, la mo lahla mo pele ga Pilato, ešita le mola Pilato a ikemišeditše go mo lokolla. 14
3:14
Mat. 27:15-23
Mar. 15:6-14
Luk. 23:13-23
Joh. 19:12-15
E be e le mokgethwa, e le moloki, fela lena la mo lahla, la kgopela gore le lokollelwe mmolai. 15Le bolaile yena Moišabophelong, fela Modimo a mo tsoša bahung – gomme rena re dihlatse tša taba ye. 16Ke ka maatla a gagwe ge segole se le se bonago se gape le se tsebago se tieletše; ke ka tumelo go yena. Bjalo ka ge le lena ka moka le iponela, ke ka tumelo go Jesu ge motho yo o fodišeditšwe sa ruri.

17“Bjale ge, banabešo, ke a tseba gore se le se dirilego le se dirišitšwe ke go se tsebe, le swana le baetapele ba lena. 18Modimo o boletše kgale ka baprofeta bohle gore Kriste wa gagwe o tla hlokofatšwa, gomme taba ye o e phethagaditše ka wona mokgwa wo. 19Ka gona, itsholeng le sokologe gore le phumolwe dibe tša lena, 20gore Morena a le lapološe, a le romele Jesu, yena Kriste yo a šetšego a mo kgethetše lena. 21O swanetše go ba a dutše kua legodimong go fihlela ge dilo tšohle di tlilo bušetšwa sekeng sa tšona, bjalo ka ge Modimo a begile ka baprofeta ba gagwe ba bakgethwa ba ba phetšego kgalekgale. 22

3:22
Doit. 18:15-18
Gobane Moshe o rile: ‘Morena Modimo wa lena o tla le romela moprofeta wa go swana le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena. Le phethe tšohle tše a le laelago tšona. 23
3:23
Doit. 18:19
Yo a sa theeletšego moprofeta yoo a kgaolwe setšhabeng.’ 24Le baprofeta ka moka ba ba bego ba bega molaetša wa Modimo, go thoma ka Samuele le ba ba bego ba mo hlatlama, le bona ba bega tše di dutšego di hlaga mo matšatšing a. 25
3:25
Gen. 22:18
Dilo tše baprofeta ba boletšego ka tšona ke tša lena, gomme le na le setseka mo kgweranong ye Modimo a e dirilego le borakgolokhukhu ba lena mola a re go Abrahama: ‘Ditšhaba tšohle tša lefase di tla šegofatšwa ka ditlogolo tša gago.’ 26Bjale ge, Modimo o romile mohlanka wa gagwe lefaseng, pele a mo roma go lena, gore a tle a le šegofatše ka go sokolla yo mongwe le yo mongwe wa lena makgopong a gagwe.”