Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1
Dit. 19:29
Bar. 16:23
1 Bakor. 1:14
Nna, mogolo, ke ngwalela wena, morategi Gayose, ke go ratago ka mmannete.

2Morategi, nke tšohle di ka go lokela le gona wa phela gabotse, bjalo ka ge ke tseba gore go iketla gona o sa iketlile. 3Ke ile ka thaba bjang ge ba bangwe badumedikarena ba fihla ba mpotša ka mo o botegetšego nnete ka gona, gobane nnete yona o phela ka yona. 4Ga go se se nkgahlago go phala ge ke ekwa gore bana ba ka ba phela ka nnete.

Gayose o a retwa

5Morategi, o botegile mo go tšohle tše o di direlago badumedikawena, ešita le ba e lego bašele. 6Ba hlatsetše lerato la gago mo phuthegong ya mono. O tla be o dirile gabotse ge o ka ba thuša ka mo go kgahlago Modimo leetong la bona. 7Gobane ba swere leeto le la bona la go hlankela Kriste ba sa tšee selo go baditšhaba. 8Rena re swanetše go thuša batho ba babjalo, gore e be gona go kgatha tema ga rena ge re phatlalatša therešo.

Diotrefese le Demetriose

9Ke ngwaletše phuthego lengwalo la seripana mabapi le Diotrefese yoo wa go rata boetapele, fela yena o di tšeiša phefo. 10Ka lebaka leo, ge nka tla ke tla botša phuthego tše a di dirago: o re bolela gampe, o a re phara. Gomme ge tšeo di sa mo kgotsofatše, o gana le go amogela badumedikarena, mme le bao ba nyakago go ba amogela yena o a ba thibela, a be a ba rake phuthegong.

11Morategi, wena o se ke wa ekiša bakgopo, o ekiše baloki. Gape yo a dirago tša go loka ke wa Modimo; yo a dirago tše mpe ga se a ka a bona Modimo.

12Ge e le Demetriose yena, bohle ba a mo reta, le boitshwaro bja gagwe bja Sekriste bo bontšha gore go retwa go a mo swanela. Le rena re a hlatsela, gomme le wena o a tseba gore se re se bolelago ke therešo.

Ditumedišo tša mafelelo

13Ke be ke sa na le ditaba tše dintši tše ke bego nka go ngwalela tšona, eupša ga ke rate go go botša tšona ka lengwalo. 14Ke holofela gore ke tla tla ke go bona kgauswinyana, gomme ke tla go botša tšona ka molomo.

15Khutšo ya Modimo e be le wena.

Bagwera ba gago ba re o dumele. O dumediše bagwera ba rena ka o tee ka o tee.