Sepedi 2000 (NSO00)
4

41Ke go laya Modimo le Kriste Jesu yo a tlago ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego e le dihlatse tša ka. Ke go laya le ka gobane yena o tlilo buša e le Kgoši, ke re 2o begele batho molaetša wa Modimo, o phegelele go ba begela wona, e ka ba ka nako ya gona, le ge e se nako ya gona, o ba kgale, o ba sole, o ba kgopele, o ntše o ba ruta o sa ba felele pelo. 3Nako e tla tla ya gore batho ba se rate go theeletša thuto ya nnete, eupša ba tla latela ditumo tša bona, gomme ba tla goketša baruti ba bantši ba go ba botša tše bona beng ditsebe tša bona di hlohlonelago go di kwa. 4Ba tla ithiba ditsebe gore ba se kwe nnete, ba di hlwaela dinonwane. 5Ge e le wena, o itshware mabakeng ka moka; o meletše ditlaišo, o dire modiro wa mmegi wa Taba ye Botse, gomme modiro woo wa gago o o phethe.

6Ge e le nna, ke šetše ke dirwa sehlabelo; e fihlile nako ya gore ke hwe. 7Ke šiane mošianong wo mogolo wa tumelo, ke kgathile tema ke e weditše, le tumelo ke sa e swere. 8Gomme bjale se se ntetetšego ke sefoka se se fiwago ba ba phetšego bophelo bjo bo lokilego; ke letetšwe ke sefoka se ke tlago se fiwa ke Morena ka Letšatši leo a tlago tla ka lona, yena Moahlodi wa toka – sa se fiwe nna fela, eupša sa fiwa le bao ba letetšego go iponagatša ga gagwe ka lerato.

Timotheose o a laiwa

9O leke go tla mono go nna kgauswinyana. 10

4:10
Bakol. 4:14
Fil. 24
2 Bakor. 8:23
Bag. 2:3
Tit. 1:4
Demase o ntahlile ka lebaka la go rata tša lefase le, gomme o iketše Thesalonika. Kresense o ile Galatia, Titose yena o ile Dalmatia. 11
4:11
Bakol. 4:10,14
Fil. 24
Dit. 12:12,25
13:13
15:37-39
Ke Lukase fela yo a šetšego le nna. O nyake Markose o tle le yena ka gobane o tla nthuša kudu mo modirong. 12
4:12
Dit. 20:4
Baef. 6:21-22
Bakol. 4:7-8
Tigikose yena ke mo romile Efeso. 13
4:13
Dit. 20:6
Ge o etla o ntlele le kobo ya ka ye ke e tlogetšego Troase ka ga Karpose; le dipuku o ntlele natšo, gagolo tša matlalo.

14

4:14
1 Tim. 1:20
Pes. 62:12
Bar. 2:6
Aleksandere wa mathulatshipi o ntirile gampe kudu. Fela Morena o tla mo putsa ka mo go swanetšego mediro ya gagwe. 15Le wena o itotele yena, gobane tše re di rutago batho o be a di gana tha.

16Mohla wola ke iphetolela la mathomo ga go yo a ilego a ema le nna; bohle ba ile ba nngaloga. A Modimo a se ba bone molato. 17Fela Morena o ile a ba le nna, a mmaatlafatša gomme ka kgona go bega molaetša ka botlalo gore baditšhaba ka moka ba o kwe; gomme ka hlakodišwa dinaleng tša lehu. 18Morena o sa tlilo no ntlhakodiša bobeng bjohle, a nkiša mmušong wa gagwe wa legodimong ke bolokegile. A a tumišwe go ya go ile! Amene.

Ditumedišo tša mafelelo

19

4:19
Dit. 18:2
2 Tim. 1:16-17
O dumediše Prisila le Akhwila le ba ga Onesiforose. 20
4:20
Dit. 19:22
20:4
21:29
Bar. 16:23
Erastose o šetše Korinte, Trofimose yena ke mo tlogetše Miletose, ka ge a be a lwala. 21O leke go tla mono marega a sešo a tsene.

Yubulose le Pudense le Linose le Klaudia le badumedikarena ka moka ba re o dumele.

22Morena a be le wena. A Modimo a le gaugele.