Sepedi 2000 (NSO00)
3

Le re rapelele

31Banabešo, ke fetša ka go re le re rapelele, gore molaetša wa Morena o phatlalale ka lebelo mme o amogelwe ka tlhompho, go no swana le moo go lena. 2Le re rapelele le gore Modimo a re hlakodiše bathong ba babe le ba bakgopo, gobane ga se mang le mang yo e lego modumedi.

3Ge e le Morena yena ke mmotegi, gomme o tla le tiiša a le emela go Rabobe. 4Morena o dira gore re le bote gore le dire tše re le laelago tšona, ebile le tla no tšwela pele le go di dira.

5Morena a le dire gore le kwešiše lerato la Modimo le kgotlelelo ye le e fiwago ke yena Kriste.

Motho o swanetše go itšhomela

6Banabešo, re le laya legatong la Morena wa rena, Jesu Kriste, gore le kgaogane le badumedi bohle ba dulago ka diatla le gona ba sa phelego ka dithuto tše re ba rutilego tšona. 7Lena beng le tseba ka mo le swanetšego go re ekiša ka gona. Rena re be re sa dule ka diatla mola re le moo go lena. 8Re be re sa phele ka mphiwafela. Sa rena e be e le go itapiša le go katana; re be re šoma bošego le mosegare gore re se tshwenye motho wa lena, 9e se ka gobane re se na tokelo ya go babalelwa, eupša e le ka ge re nyaka gore le tle le re ekiše. 10Le gona mola re le moo go lena re be re hlwa re le botša re re: “Maganagošoma le dijo a se di fiwe.”

11Re realo ka ge re ekwa ba re ba bangwe ba lena ke metlapa ye e sa dirego selo ge e se go tsenatsena ditaba tša ba bangwe. 12Ba mohuta woo re ba laya re ba kgothatša legatong la Morena Jesu Kriste gore ba se itšharakantšhetše bophelo, ba upše ba šomele tša go iphediša.

13Ge e le lena, banabešo, le se ke la lapa go dira tše dibotse. 14Ge go ka ba le yo a ganago go kwa ditaelo tše re le romelago tšona ka lengwalo le, le mmee leihlo, gomme le kgaogane naye gore a inyatše. 15Fela le se mo tšee gore ke lenaba, le upše le mo kgale bjalo ka ngwanabolena.

Paulose o laela Bathesalonika

16Yena Morena wa khutšo a fele a le fa khutšo le ka mekgwa yohle. Morena a be le lena ka moka.

17Ka seatla sa ka ke ngwala gore: Paulose o re le dumele. Ke ka mokgwa wo ke swayago mangwalo a ka ohle go bontšha gore ka nnete a tšwa go nna.

18Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele bohle.