Sepedi 2000 (NSO00)
2

Rabokgopo

21

2:1
1 Bat. 4:15-17
Mabapi le taba ya go boa ga Morena wa rena, Jesu Kriste, le go tlo kgoboketšwa ga rena mme ra ba mmogo le yena, ke a le kgopela, banabešo, 2gore le se ferekanywe gabonolo goba la tlaletšwa ke bao ba rego Letšatši la Morena le šetše le tlile. Mohlomongwe ba gopola gore re ile ra bolela bjalo re tsenwe ke moya mola re bega molaetša wa Modimo, goba re ile ra ngwala ka lengwalong. 3Le se forwe ke motho ka mokgwa ofe le ofe. Gobane Letšatši leo le ka se tle go sešo gwa tla bokgelogi bja mafelelo, le Rabokgopo a sešo a tšwelela, yena yo a tswaletšwego tahlego. 4
2:4
Dan. 11:36
Hes. 28:2
Yena o tla lwantšha sengwe le sengwe se go thwego ke medimo goba se se khunamelwago ke batho, gomme a ipona a di feta ka moka. O tla ba a yo dula ka Tempeleng ya Modimo a ipitša Modimo.

5Kgane ga le sa gopola gore tše ke ile ka le botša tšona mola ke na le lena? 6Se se šitišago gore a senoge gonabjale le a se tseba. Rabokgopo o tla tšwelela ka nako ye e swanelago. 7Bokgopo bjo bo iphihlilego bo šetše bo šoma. Yo a mo šitišago go itšweletša o tla tšwela pele le go mo šitiša go fihlela a tlošwa. 8

2:8
Jes. 11:4
Ke gona Rabokgopo a tlago utollwa, fela ge Morena Jesu a etla o tla mmolaya ka moya wo o tšwago ka molomong wa gagwe, a mo fediša ka letago le a tlago ka lona.

9

2:9
Mat. 24:24
Go tla ga Rabokgopo ke modiro wa Sathane. Rabokgopo yo o tla dira mehlolo yohle ye maatla ya bofora le dimaka tšohle tše maatla tša bofora, 10a šomiša boradia bjo bobe bja mehuta yohle mo go ba ba lahlegago. Bona ba lahlega ka ge ba se ba amogela therešo ba e rata gore ba phološwe. 11Ka gona Modimo o ba romela maatla a boradia gore ba dumele tše di fošagetšego, 12gore bohle ba ba sa dumelego therešo eupša ba kgahlwago ke bokgopo ba bonwe molato.

Le kgethetšwe go phološwa

13Ge e le rena, banabešo, re swanetše go le lebogela go Modimo ka mehla, lena le ratwago ke Morena. Gobane Modimo o le kgethile la ba ba mathomo Thesalonika ba go phološwa2:13 “la ba ba mathomo Thesalonika ba go phološwa” goba “mathomong gore le phološwe” ka maatla a Moya wo Mokgethwa yo a le kgethwafatšago, le ka go botegela nnete ga lena. 14Seo ke se Modimo a le bileditšego sona ka Taba ye Botse ye re le begetšego yona, gore le tle le hwetše letago la Morena wa rena, Jesu Kriste. 15Ka gona, banabešo, tiišetšang, le itshwarelele ka dithuto tšela re le rutilego tšona ka molomo le ka lengwalo.

16A Morena wa rena, Jesu Kriste ka noši, le Modimo, Tatagorena, yo a re ratilego mme ka kgaugelo ya gagwe a dulago a re kgothatša a bile a re tiiša kholofelong, 17a le kgothatše a be a le tiiše go dira le go bolela tšohle tše dibotse.