Sepedi 2000 (NSO00)
22

Kopelo ya Dafida ge a fentše

(Pes. 18)

221Ge Morena a phološitše Dafida go Saulo le manabeng a gagwe ka moka, Dafida a mo opelela kopelo ye:

2Morena ke setšhabelo sa ka;

ke sebo sa ka le mophološi wa ka.

3Ke Modimo wa ka le botšhabelo bjo ke tšhabelago go bjona.

Ke kotse ya ka,

ebile ke montlhabanedi,

ke bokhuto bja ka.

Ke yena botšhabelo bja ka le mophološi wa ka,

o mphološa dintweng.

4Ke bitša Morena yo a lebanwego ke go tumišwa,

a mphološa manabeng a ka.

5Ke be ke dikaneditšwe ke maphoto a lehu,

ke tšhošwa ke tahlego nkego mafula.

6Ke be ke rarilwe ke ditlemo tša bodulabahu,

mme ke theilwe ka melaba ya lona lehu.

7Tlalelong yeo ya ka ka bitša Morena,

ka bitša Modimo wa ka.

A kwa lentšu la ka a le Tempeleng ya gagwe;

a theetša ge ke mo llela.

8Lefase la šišinyega, la thothomela,

metheo ya legodimo ya reremela, ya tekateka,

ka gobane Modimo o be a befetšwe.

9A thuntšha muši wa dinko,

molomong wa gagwe gwa lauma kgabo,

magalamahubedu a tšhologa go yena.

10A sekamiša legodimo a theogela fase,

maru a masomaso a le ka fase ga maoto a gagwe.

11O fofile a rwelwe ke mokerubi,

a bonwa a le diphegong tša phefo;

12a ipipeditše ka leswiswi;

a dikaneditšwe ke marumaso a a tletšego22:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a a tletšego” Lebelela Pes. 18:11. Seheberu ga se kwagale gabotse. meetse.

13Mo seetšeng sa go tšwa go yena gwa tšwa magadima.

14Morena a kidimetša legodimong,

gwa kwala lentšu la Ramadulagodimo.

15A betša mesebe ya gagwe a šwalalanya manaba a gagwe;

a bekentšha magadima,

a ba tšhoša ba tšhaba.

16Lebato la lewatle la šala molaleng,

metheo ya lefase ya apoga ge Morena a kgala manaba a gagwe,

mme a ba tšubotla ka ledimo.

17Morena a obelela ka letsogo a le godimo a ntshwara;

a nkinola bodibeng.

18O mphološitše manabeng a ka a maatla le go bantlhoi bohle –

ba be ba mpheta kudu ka maatla.

19Mola ba ntlhasela ke ile ka ba bothateng,

eupša Morena ya ba lehlotlo la ka.

20O ile a nntšha kotsing;

a mphološa ka gobane ke be ke mo kgahla.

21Morena o mputsa go ya ka go loka ga ka;

o a ntšhegofatša ka gobane ga ke ne molato.

22Ke obametše melao ya Morena;

ga se ka hlanamela Modimo wa ka.

23Ke phethile melao ya gagwe ka moka;

ga se ka nyatša ditaelo tša gagwe.

24O tseba gore ga ke na phošo,

le gore ke ithibetše go dira tše mpe.

25Morena o mputsetša go loka ga ka,

ka ge a bona go se phošo ye ke e dirilego.

26Wena, Morena, o botegela bagoboti,

ebile o lokela bao22:26 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bao”. Lebelela Pes. 18:25. Seheberu se re “ba ba tlilego”. ba lokilego.

27O hlweketše bao ba hlwekilego,

mme go baikaketši o itira moikaketši.

28O phološa baikokobetši,

o kokobetša baikgantšhi.

29Wena, Morena, o lebone la ka;

o raka leswiswi le le ntikaneditšego.

30O mpha maatla a go hlasela manaba a ka,

le a go tshela morako wa motse wa bona.

31Ditiro tša Modimo yo di lokile kudu,

mantšu a gagwe a hlwekile.

O bjalo ka kotse go bohle bao ba nyakago a ba šireletša.

32Morena a le noši ke Modimo;

Modimo a nnoši ke setšhabelo sa rena.

33Modimo yo ke botšhabelo bja ka bjo maatla;

o nthuša22:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “o nthuša”. Lebelela Pes. 18:32. Seheberu ga se kwagale gabotse. go phela ke se na bosodi.

34

22:34
Hab. 3:19
O nkgontšha go kitima bjalo ka tshephe;

o nkemiša ke fentše kua mebotong.

35O nthuta go lwa

gore ke tle ke šomiše mosebe wo maatlamaatla.

36Wena, Morena, o a ntšhireletša wa mpoloka;

ka thušo ya gago ke na le seriti.

37O nkgontšhitše go tšhabela manaba a ka,

gomme ga se ka thetšwa.

38Ke lelekiša manaba a ka ka a fenya;

ga ke gome ke sešo ka a feleletša.

39Ke a ba kgitla mme ga ba kgone go tsoga;

ba rapalala pele ga ka.

40O mpha maatla a ntwa,

wa nkgontšha go fenya manaba a ka.

41O dira gore manaba a ka a tšhabe pele ga ka,

le gore ke feleletše bantlhoi.

42Ba takataketša mahlo,

eupša ba hloka molamoledi;

ba llela Morena,

eupša ga a ba fetole.

43Ke a ba šilaganya ba fetoga lerole;

ke a ba šilašila ka ba gataka bjalo ka leraga mekgotheng.

44O mphološitše diphapanong tša setšhaba sa ka,

wa ntšhireletša gore ke tle ke buše ditšhaba;

setšhaba se ke bego ke sa se tsebe bjale ke sa ka.

45Bašele ba ithapeletša go nna;

ge ba ekwa ke bolela, ba a ntheetša.

46Ba nolega moko gomme ba tšwa dibong tša bona ba thothomela.22:46 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba tšwa ... thothomela”. Lebelela Pes. 18:45. Seheberu se re “ba tla dibong tša bona ba itokišeditše go lwa”.

47Morena o a phela!

Tumišang mošireletši wa ka!

Godišang Modimo mošireletši yo a mphološitšego!

48O ntefeletša manabeng a ka;

o mphenyetša ditšhaba,

49gomme o mphološa manabeng a ka.

Wena, Morena, o gafela manaba a ka diatleng tša ka,

wa mphološa banneng ba dintwa.

50

22:50
Bar. 15:9
Ka gona ke go reta gare ga ditšhaba;

ke go opelela ditumišo.

51Modimo o kgontšha kgoši ya gagwe go fenyetša manaba a gagwe sa ruri;

o rata Dafida, motlotšwa wa gagwe,

le ditlogolo tša gagwe go ya go ile.