Sepedi 2000 (NSO00)
2

Dafida o bewa kgoši ya Juda

21Ka morago ga tšeo Dafida a botšiša Morena a re: “A nka yo dula motseng wo mongwe wa Juda?”

Morena a mo fetola a re: “Ee.”

Dafida a mmotšiša gape a re: “Ke ye motseng ofe?”

Morena a re: “Hebrone.” 2

2:2
1 Sam. 25:42-43
Ka gona Dafida a ya Hebrone, a tloga le basadi ba gagwe ka babedi: Ahinoamo, yo a bego a etšwa Jesriele, le Abigaile, mohlologadi wa Nabale, yo a bego a etšwa Karmele. 3A tšea le banna ba gagwe le malapa a bona, gomme a yo dula metseng ye e bapilego le Hebrone. 4
2:4
1 Sam. 31:11-13
Ke moka banna ba Juda ba tla Hebrone mme ba tlotša Dafida gore e be kgoši ya Juda.

Ge Dafida a ekwa gore batho ba Jabeshe kua Gileade ba bolokile Saulo, 5a roma banna ba bangwe kua gore ba ba botše ba re: “Nke Morena a le šegofatše ka ge le botegetše mong wa lena, Saulo, ka go mmoloka. 6Gomme bjale a Morena e be yo botho go lena mme a le botegele. Le nna ke tla le swara gabotse ka lebaka la seo le se dirilego. 7Tiang maatla le beng ba bogale! Mabu a utswitšwe Israele, gomme batho ba Juda ba tloditše nna gore ke be kgoši ya bona.”

Ishboshete o bewa kgoši ya Israele

8Molaodi wa madira a Saulo, Abnere, morwa wa Nere, o be a tšhabetše ka mošola wa Jordane kua Mahanaime le Ishboshete, morwa wa Saulo. 9Moo Abnere a bea Ishboshete kgoši ya naga ya Gileade le ya Asere2:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Asere” Seheberu se re “Asiria”. le ya Jesriele le ya Efraime le ya Benjamene – gabotsebotse a mmea kgoši ya Baisraele ka moka. 10O be a na le mengwaga ye masome a mane ge a bewa kgoši ya Israele, gomme a buša mengwaga ye mebedi.

Eupša kgoro ya Juda e ile ya botegela Dafida, 11gomme yena a buša Juda a le Hebrone mengwaga ye e šupago le seripa.

Ntwa ya Israele le Juda

12Abnere le bahlankedi ba Ishboshete ba tloga Mahanaime ba ya motseng wa Gibeone. 13Joaba, yo mmagwe e bego e le Tseruya, le bahlankedi ba bangwe ba Dafida ba ya ba gahlana nabo kua mogobeng, moo ka moka ba ilego ba dula fase, sehlopha se sengwe se le ka thoko ye ya mogobe mme se sengwe se le ka thoko yela se lebane le sona. 14Abnere a re go Joaba: “A go tšwe masogana a mangwe mahlakoreng ka mabedi gore a lwe ka marumo.”

Joaba a mo fetola a re: “Go lokile.”

15Ka gona banna ba lesome le ba babedi ba ba emetšego Ishboshete le kgoro ya Benjamene ba lwa le banna ba lesome le ba babedi ba Dafida. 16Monna yo mongwe le yo mongwe a swara yo a lwago naye ka hlogo gomme a mo tsetsemetša ka tšhoša lehlakoreng, mme banna bao ba masome a mabedi le ba bane ba bolayana. Ka gona felo fao kua Gibeone go bitšwa “Molala wa Ditšhoša”.

17Ka morago gwa tsoga ntwa ye šoro, gomme Abnere le Baisraele ba fenywa ke banna ba Dafida. 18Barwa ba Tseruya ka bararo ba be ba le moo, Joaba, Abishai le Asahele. Asahele, yo a bego a na le lebelo la tshephe, 19o ile a thoma go lelekiša Abnere, a kitima a mo lebantše. 20Abnere a lebelela morago mme a re: “Asahele, a ke wena?”

Asahele a mo fetola a re: “Ee, ke nna.”

21Abnere a re: “Tlogela go ntelekiša! Rakediša yo mongwe wa bahlabani mme o thope se a nago le sona.” Eupša Asahele a se ke a dumela go mo tlogela. 22Abnere a re go yena gape: “Tlogela go ntelekiša! Ke ka lebaka lang o nkgapeletša gore ke go bolaye? Ke tla lebelelana bjang le Joaba, morwarrago?” 23Eupša Asahele a gana go mo tlogela; ka gona Abnere a kutologela morago2:23 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a kutologela morago” Seheberu ga se kwagale gabotse. ka lerumo la gagwe, a mo phuleletša dimpa gore lerumo le be le tšwelelele ka mokokotlong. Asahele a wa fase a hwela gona moo, gomme mang le mang yo a fetago fao a bego a rapaletše gona, o be a ema moo a mo llela.

24Eupša Joaba le Abishai ba kitimiša Abnere, gomme ge letšatši le dikela ba fihla mmotong wa Ama, wo o lego ka bohlabela bja Giage tseleng ya lešoka la Gibeone. 25Banna ba kgoro ya Benjamene ba kgobokana ba ema le Abnere godimo ga mmoto. 26Abnere a goelela Joaba a re: “A re tla jana ka marumo go fihlela neng? Ga o bone gore mafelelong e tla ba fela manyami? Re bana ba motho. O tla laela neng banna ba gago gore ba se hlwe ba re rakediša?”

27Joaba a mo fetola a re: “Ke ena ka Modimo yo a phelago gore mola o se ke wa bolela, banna ba ka ba be ba tla le rakediša go fihlela ka moswane mosong.” 28Ke moo Joaba a leditšego phalafala, gomme banna ba gagwe ka moka ba ema ba se hlwe ba rakediša Baisraele; ka gona ntwa ya fela.

29Abnere le banna ba gagwe ba putla moedi wa Jordane bošego bjoo ka moka; ba tshela noka yeo mme ba sepela mosong ka moka wa letšatši le le latelago, ba ba fihla Mahanaime.

30Ge Joaba a lesa go ba rakediša, o ile a kgobokanya banna ba Dafida ka moka gomme a lemoga gore ba lesome le ba senyane ga ba gona, ka ntle le Asahele. 31Bahlabani ba Dafida ba be ba bolaile banna ba makgolo a mararo le masome a a selelago ba Abnere ba kgoro ya Benjamene. 32Joaba le banna ba gagwe ba tšea setopo sa Asahele gomme ba se boloka ka lebitleng la lapa labo kua Betlelehema. Ka morago ba sepela bošego ka moka, mme ge go esa ba fihla Hebrone.