Sepedi 2000 (NSO00)
17

Hushai o lahletša Absalomo

171Go se gwa iša kae Ahitofele a re go Absalomo: “A ke kgethe banna ba dikete tše lesome le tše pedi, gomme ke hlomare Dafida bošegong bja lehono. 2Ke tla mo hlasela mola a lapile mme a nolegile moko. O tla tšhoga mme banna ba gagwe ka moka ba tšhaba. Ke tla bolaya kgoši fela, 3gomme ka bušetša banna ba gagwe ka moka go wena. Lehu la motho yo o nyakago go mmolaya, e lego Kgoši Dafida, le tla dira gore batho ba gagwe bohle ba eme le wena,17:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Lehu ... le wena” Seheberu se re “Bjalo ka go boa ga batho ka moka, motho yo o mo nyakago o ka wona mokgwa woo”. gomme setšhaba ka moka sa iketla.” 4Keletšo yeo ya thabiša Absalomo le baetapele ba Baisraele ka moka.

5Absalomo a re: “Bjale bitša Hushai gomme re tle re kwe gore yena o tla reng.” 6Ge Hushai a fihla, Absalomo a mmotša se Ahitofele a ba boditšego sona, gomme a re: “Na re dire ka mokgwa woo? Ge o sa kwane le taba yeo, re botše gore re dire eng.”

7Hushai a mo fetola a re: “Keletšo ye Ahitofele a go filego yona lehono ga se ya loka. 8O a tseba gore tatago le banna ba gagwe ke bahlabani ba bogale mme ke ba bašoro bjalo ka bere ya tshadi e utsweditšwe bana ba yona. Tatago ke mohlabani wa mahlwaadibona, gomme ga a dule le banna ba gagwe bošego. 9Gonabjale mohlomongwe o utamile ka leweng goba felwana mo gongwe. Ge Dafida a se na go thoma go bolaya banna ba gago, yo mongwe le yo mongwe yo a kwago taba yeo o tla re banna ba gago ba fentšwe. 10Ke moo le banna ba bogalegale, bao ba sa boifego selo bjalo ka ditau, ba tlago boifa ka gobane yo mongwe le yo mongwe mo Israele o a tseba gore tatago ke mohlabani yo mogolo, le gore banna ba gagwe ke bahlabani ba bogale. 11Keletšo ya ka ke gore o kgobokanye Baisraele ka moka mathokong ohle a naga, ka bontši bja go lekana le dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle, gomme wena ka bowena o ba ete pele ntweng. 12Re tla hwetša Dafida moo a lego gona, gomme ra mo wela godimo bjalo ka phoka ge e ewa fase. Yena le banna ba gagwe ga go le o tee yo a tlago phologa. 13Ge a ka tšhabela ka motseng wo mongwe, Baisraele ka moka ba tla tliša dithapo gomme ba gogolela motse17:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “motse” Seheberu se re “yena”. woo ka moeding. Ga go le leswika le tee leo le tlago šadišwa.”

14Absalomo le Baisraele ka moka ba re: “Keletšo ya Hushai e phala yela ya Ahitofele.”

Morena o be a beakantše gore keletšo ye botse ya Ahitofele e se ke ya latelwa, gore a tle a wetše Absalomo kotsing.

Dafida o a sebelwa mme o a tšhaba

15Ke moo Hushai a boditšego moprista Tsadoko le moprista Abiatare keletšo ye a e filego Absalomo le baetapele ba Baisraele, le keletšo yeo Ahitofele a ba filego yona. 16Hushai a tlaleletša ka go re: “Bjale phakišang! Romelang molaetša go Dafida gore a se ke a robala matšibogong a noka kua lešokeng, eupša a tshele noka ka pele, gore yena le banna ba gagwe ba se ke ba tla ba bolawa ka moka.”

17Jonathane, morwa wa Abiatare, le Ahimaatse, morwa wa Tsadoko, ba be ba letetše kua mothopong wa Rogele ka gore ba be ba tšhaba go ka bonwa ba tsena motseng. Modiredi wa mosetsana o be a fela a eya a ba botša seo se diregago, gomme bona ba fela ba yo botša Kgoši Dafida. 18Eupša ka letšatši le lengwe mošemanyana yo mongwe a ba bona, gomme a botša Absalomo; ka gona ba itlhaganela ba ya ba utama ka ngwakong wa monna yo mongwe kua Bahurime. O be a na le sediba ka kgorong ya gagwe, gomme ba theogela ka moo sedibeng. 19Mosadi wa monna yoo a tšea sepipetši, a se ala godimo ga sediba seo gomme a tšitlanya mabele godimo ga sona, gore go se be yoo a lemogago. 20Bahlankedi ba Absalomo ba tla moo ngwakong woo gomme ba botšiša mosadi yoo ba re: “A Ahimaatse le Jonathane ba kae?”

Mosadi yoo a ba fetola a re: “Ba tshetše noka.”

Banna bao ba ba nyaka eupša ba se ke ba ba bona, ka fao ba boela Jerusalema. 21Ge ba tlogile, Ahimaatse le Jonathane ba tšwa ka moo sedibeng gomme ba ya ba begela Kgoši Dafida ditaba tšeo. Ba mmotša se Ahitofele a ikemišeditšego sona ka yena, mme ba re: “Itlhaganele o tshele noka.” 22Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba thoma go tshela Jordane, gomme ge letšatši le hlaba ke ge ka moka ba tshetše.

23Ge Ahitofele a bona gore keletšo ya gagwe ga se ya latelwa, a saletša pokolo ya gagwe gomme a gomela motseng wa gabo. Ge a abagantše thoto ya gagwe, a iphega. A bolokwa ka lebitleng la lapa.

24Dafida o be a šetše a fihlile motseng wa Mahanaime ka nako ye Absalomo le Baisraele ba tshela Jordane. 25Absalomo o be a beile Amasa molaodi wa madira legatong la Joaba. Amasa e be e le morwa wa Jetere, Moishmaele;17:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Moishmaele”. Lebelela 1 Dikr. 2:17. Seheberu se re “Moisraele”. mmagwe e be e le Abigaile, morwedi wa Nahashe, Abigaile e be e le ngwanaboTseruya, mmagoJoaba. 26Absalomo le banna ba gagwe ba ile ba hloma mešaša nageng ya Gileade.

27Ge Dafida a fihla Mahanaime, a gahlanetšwa ke Shobi, morwa wa Nahashe, wa motse wa Raba kua Amone, le Makire, morwa wa Amiele, wa Lo-Dabare, le Barsilai, wa Roglime kua Gileade. 28-29Ba tla le meruswi le dipitša le tša go robala, ba tlišetša le Dafida le banna ba gagwe mabele, garase, bupi, dipale, dinawa, dihlodi,17:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “dihlodi” Seheberu se re “dihlodi le dipale”. todi, tšhise, lebebe le dihuswane. Ba be ba tseba gore Dafida le banna ba gagwe ba tla be ba swerwe ke tlala le lenyora, mme ba lapile kua lešokeng.