Sepedi 2000 (NSO00)
15

Absalomo o itokišetša go tsoša mpherefere

151Ka morago ga tšeo Absalomo a inyakela koloi le dipere, le banna ba go sepela pele ga gagwe ba e ka bago ba masome a fetšago seatla. 2O be a tsoga e sa le bošego gomme a ye go ema ka thoko ga tsela kua kgorong ya motse. Ge motho a etla moo ka molato wo a nyakago gore kgoši a o ahlole, Absalomo o be a mmitša gomme a mmotšiše gore o tšwa kae. E re ge monna yoo a mmoditše kgoro ye a tšwago go yona, 3Absalomo a re: “Bona, molao o kwana le wena, fela ga go moemedi wa kgoši yo a tlago ahlola molato wa gago.” 4Gomme a tlaleletše ka go re: “Nke nkabe ke le moahlodi wa naga ye! Ke moo yo mongwe le yo mongwe yo a nago le taba a bego a tla tla go nna, mme ka mo ahlola ka toka.” 5Ge motho yoo a batamela Absalomo gore a obame pele ga gagwe, Absalomo o be a iša letsogo, a mo sware, mme a mo atle. 6Absalomo a dira seo go Moisraele yo mongwe le yo mongwe yo a tlelago go ahlolwa ke kgoši, ka gona a ba utswa dipelo.

7Ka morago ga mengwaga ye mene15:7 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ye mene” Seheberu se re “ye masome a mane”. Absalomo a re go Kgoši Dafida: “Morena, a ke ye Hebrone ke yo phetha keno ye ke e enetšego Morena. 8Mola ke sa dula Geshure kua Siria ke ile ka enela Morena gore ruri ge a ka mpušetša Jerusalema, ke tla tla ke mo khunamela kua Hebrone.”15:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “kua Hebrone” Seheberu ga se na mantšu a.

9Kgoši a re: “O sepele gabotse.” Ka gona Absalomo a ya Hebrone. 10Gomme a roma batseta dikgorong ka moka tša Israele gore ba bege ba re: “Ge le ekwa phalafala e lla, le goeng le re: ‘Absalomo ke kgoši kua Hebrone!’ ” 11Go be go na le banna ba makgolo a mabedi bao ba bego ba laleditšwe ke Absalomo mme ba sepetše naye go tloga Jerusalema; ba be ba sa tsebe selo ka maano a Absalomo mme ba ile moo ka go se feme selo. 12Gomme ya re mola Absalomo a sa dira dihlabelo, a roma motho motseng wa Gilo gore a yo bitša Ahitofele, yo e bego e le yo mongwe wa baeletši ba Kgoši Dafida. Maano a go theola Dafida setulong a ba le maatla, gomme balatedi ba Absalomo ba oketšega.

Dafida o tšhaba Jerusalema

13Motseta o ile a begela Dafida a re: “Baisraele ba ema le Absalomo.”

14Ka gona Dafida a re go bahlankedi ba gagwe ka moka ba ba bego ba na le yena Jerusalema: “Re swanetše go tšhaba gonabjale ge re nyaka go phologa go Absalomo! Itlhaganeleng! Go sego bjalo o tla fihla mo gonabjale gomme a re fenya mme a bolaya yo mongwe le yo mongwe mo motseng!”

15Bona ba mo fetola ba re: “Ee, kgoši, mong wa rena. Re itokišeditše go dira se sengwe le se sengwe se o se bolelago.” 16Ka gona kgoši a tloga, a sepela le ba lapa la gagwe ka moka le bahlankedi ba gagwe, ntle le metlabo ye lesome ye a ilego a e šadiša go hlokomela mošate.

17Ge kgoši le banna ba gagwe ka moka ba etšwa motseng, ba ile ba ema ngwakong wa mafelelo. 18Bahlankedi ba gagwe ka moka ba ema15:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ema” Seheberu se re “feta”. kgauswi le yena ge baleti ba kgoši ba feta pele ga gagwe. Bahlabani ba makgolo a a selelago bao ba mo latetšego go tloga Gathe le bona ba feta, 19gomme kgoši a re go Itai, moetapele wa bona: “Ke ka lebaka lang o sepela le rena? Boela morago gomme o yo dula le kgoši ye mpsha. Ke wena mofaladi, morakiwa yo a lego kgole le naga ya gabo. 20O dutše mo lebakana le lekopana fela, bjale go ka se be botse gore ke go iše kua le kua. Le mo ke yago ga ke go tsebe. Boela morago le batho ba geno, gomme hle, a Morena e be yo botho go wena mme a go botegele.”15:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gomme hle ... botegele” Seheberu se re “botho le potego”.

21Eupša Itai a mo fetola a re: “Kgoši, ke go enela ka Morena yo a phelago gore ka mehla ke tla ya nago mo o yago gona, le ge e ka hlwa e le lehung.”

22Dafida a mo fetola a re: “Go lokile. Fetela pele.” Ka gona Itai a fetela pele le banna ba gagwe ka moka le basadi le bana ba bona. 23Batho ba be ba lla ka go hlaboša mantšu ge balatedi ba Dafida ba tloga. Kgoši a tshela moedi wa Kidrone, banna ba gagwe ba mo latela, gomme ba tšwa mmogo ba leba lešokeng.

24Moprista Tsadoko o be a le moo a na le Balefi ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano ya Modimo. Ba e bea fase15:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba e bea fase” Seheberu se re “Ba e kgothola”. gomme ba se ke ba e kuka gape go fihlela batho ka moka ba tšwile motseng. Moprista Abiatare le yena o be a le gona.15:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le yena o be a le gona” Seheberu se re “o ile a rotoga”. 25Ke moka kgoši a re go Tsadoko: “Boetša Polokelo ya Kgwerano motseng. Ge ke kgahla Morena, ka letšatši le lengwe o tla mpuša a tlo mpontšha yona gotee le felo mo e dutšego ntshe. 26Eupša ge ke sa mo kgahle – gona go lokile, a a dire ka nna se a se ratago.” 27A tšwela pele a re go Tsadoko: “Bona,15:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Bona” Seheberu se re “A o mmoni?” tloga le Ahimaatse, morwago, le Jonathane, morwa wa Abiatare, o ipoelele motseng, o se ke wa boifa selo. 28Nna ke tla be ke letetše matšibogong a noka kua lešokeng go fihlela le mpotša tše di diregago.” 29Ka gona Tsadoko le Abiatare ba boetša Polokelo ya Kgwerano Jerusalema, gomme ba dula fao.

30Dafida a namela Thaba ya Mehlware a lla; o be a se a rwala dieta, a bile a ikhurumeditše hlogo, e le sešupo sa manyami. Bohle ba ba bego ba mo latela le bona ba be ba ikhurumeditše dihlogo ba lla. 31Ge Dafida a botšwa15:31 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a botšwa” Seheberu se re “a botša”. gore Ahitofele o tsene mpherefereng wa Absalomo, a rapela a re: “Hle, Morena, phuhlamiša dikeletšo tša Ahitofele.”

32Ge Dafida a fihla kua godimo ga thaba moo go bego go le lefelo la tirelo, Hushai, Moaraki, a mo gahlanetša a gagotše diaparo tša gagwe mme a itšhetše hlogo ka mobu. 33Dafida a re go yena: “O ka se nthuše ka selo ge o ka sepela le nna, 34eupša o ka nthuša ka go boela motseng mme wa botša Absalomo gore bjale o tla mo direla ka potego bjalo ka ge o be o direla tatagwe. Gomme o leke ka moo o ka kgonago go gana keletšo ye nngwe le ye nngwe ye Ahitofele a e rotošago. 35Moprista Tsadoko le moprista Abiatare ba tla be ba le gona; o ba botše se sengwe le se sengwe se o se kwago mošate. 36Ba na le barwa ba bona, Ahimaatse le Jonathane, gomme o ka roma bona go nna ba tliša ditaba ka moka tše o di kwago.”

37Ka gona Hushai, mogwera wa Dafida, a boela motseng ge Absalomo a sa goroga.

16

Dafida le Tsiba

161

16:1
2 Sam. 9:9-10
Ge Dafida a theogile thaba gannyane, ka bjako a gahlanetšwa ke Tsiba, mohlanka wa Mefiboshete, yo a bego a gapa dipokolo di se kae tše di rwelego dinkgwa tše makgolo a mabedi, le diphaphathi tše lekgolo tša makwapi a diterebe, le tše lekgolo tša dienywa tša selemo, le lekuka la beine. 2Kgoši Dafida a mmotšiša a re: “A o ile go dira eng ka dilo tše ka moka?”

Tsiba a mo fetola a re: “Dipokolo tše di tla namelwa ke ba lapa la kgoši; ge e le dinkgwa le dienywa tšona e tla ba dijo tša banna ba gago, mme beine ya ba ya batho ba ba ka lapago kua lešokeng.”

3

16:3
2 Sam. 19:25-27
Kgoši a mmotšiša a re: “Mefiboshete, setlogolo sa mong wa gago, Saulo, o kae?”

Tsiba a mo fetola a re: “O ituletše Jerusalema ka gobane o kgolwa gore bjale Baisraele ba tla bušetša mmušo wa rakgolwagwe Saulo go yena.”

4Kgoši a re go Tsiba: “Tšohle tše e bego e le tša Mefiboshete ke tša gago.”

Tsiba a mo fetola a re: “Thobela. Anke ka mehla ke fele ke kgahla kgoši, mong wa ka!”

Dafida le Shimi

5Ge Kgoši Dafida a fihla kua Bahurime, yo mongwe wa meloko ya Saulo, Shimi, morwa wa Gera, a tšwa go tlo mo gahlanetša, a tšama a mo rogaka. 6Shimi a thoma go foša Dafida le bahlankedi ba gagwe ka maswika, le ge Dafida a be a dikaneditšwe ke banna ba gagwe le baleti. 7Shimi a mo rogaka a re: “Tloga! Tloga mo! Mmolai yo! Sekebeka tena! 8O amogile Saulo mmušo, gomme bjale Morena o a go otla ka ge o bolaile lešaba le lekaaka la lapa la Saulo. Morena o neetše morwa wa gago, Absalomo, mmušo, mme wena o lahlegile, mmolai tena!”

9Abishai, yo mmagwe e bego e le Tseruya, a re go kgoši: “Kgoši, o reng o lesa mpša ye e hwilego ye e go rogaka? A ke ye ke e ripe hlogo!”

10Kgoši a re go Abishai le Joaba, morwarragwe: “Ga se taba ya lena ye! Ge a nthogaka ka gobane Morena a mmoditše gore a nthogake, ke mang yo a ka botšišago gore o direlang taba yeo?” 11Gomme Dafida a re go Abishai le go bahlankedi ba gagwe ka moka: “Ge ešita yo e lego morwa wa ka tiitii e le yena yo a lekago go mpolaya, le ka napa la makatšwa ke Mobenjamene yo a nthogakago yo? Morena o mmoditše gore a nthogake; ka gona mo leseng. 12Mohlomongwe Morena o tla bona tlaišego16:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tlaišego” Seheberu se re “bobe”. ya ka gomme a ntšhegofatša bakeng sa go rogakwa mo.” 13Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba fela ba swere tsela. Shimi a ba šala morago, a hlahla le patoga; o be a tšama a rogaka a ba foša ka maswika a ba tšitla ka mobu. 14Kgoši le banna ba gagwe ka moka ba be ba lapile ge ba fihla Jordane16:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Jordane” Seheberu ga se na mantšu a. gomme ba khutša fao.

Absalomo Jerusalema

15Absalomo le Baisraele ka moka ba ba bego ba na le yena ba tsena Jerusalema, Ahitofele a na le bona. 16Ge Hushai, mogwera wa Dafida, a gahlana le Absalomo, o ile a goa a re: “A kgoši e re phelele! A kgoši e re phelele!”

17Absalomo a mmotšiša a re: “A ga o sa botegela mogwera wa gago, Dafida? Ke ka lebaka lang o se wa sepela le yena?”

18Hushai a mo fetola a re: “Aowa, ke be nka se kgone! Nna ke ema le yo a kgethilwego ke Morena, le ke batho ba, le ke Baisraele ka moka. Ke tla dula nago. 19Kgane ke mang yo ke swanetšego go mo hlankela? A ke re ke wena, morwa wa mong ka? Bjalo ka ge ke hlanketše tatago, bjale ke tla hlankela wena.”

20Ke moo Absalomo a retologetšego go Ahitofele, a re: “Bjale ka gore re mo, re eletšeng gore re dire eng.”

21Ahitofele a re go Absalomo: “Yaa go robala le metlabo ya tatago ye a e tlogetšego mo gore e hlokomele mošate. Ke moo yo mongwe le yo mongwe mo Israele a tlago tseba gore o kgopišitše tatago, gomme balatedi ba gago ba tia maatla.” 22

16:22
2 Sam. 12:11-12
Ka gona ba hlomela Absalomo mošaša godimo ga tlhaka ya ngwako wa mošate, gomme a tsena bohle ba mo lebeletše a robala le metlabo ya tatagwe.

23Keletšo ye nngwe le ye nngwe ya Ahitofele mehleng yeo e be e amogelwa mo nkego ke lentšu la Modimo; bobedi bja bona, Dafida le Absalomo, ba be ba latela dikeletšo tšeo.

17

Hushai o lahletša Absalomo

171Go se gwa iša kae Ahitofele a re go Absalomo: “A ke kgethe banna ba dikete tše lesome le tše pedi, gomme ke hlomare Dafida bošegong bja lehono. 2Ke tla mo hlasela mola a lapile mme a nolegile moko. O tla tšhoga mme banna ba gagwe ka moka ba tšhaba. Ke tla bolaya kgoši fela, 3gomme ka bušetša banna ba gagwe ka moka go wena. Lehu la motho yo o nyakago go mmolaya, e lego Kgoši Dafida, le tla dira gore batho ba gagwe bohle ba eme le wena,17:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Lehu ... le wena” Seheberu se re “Bjalo ka go boa ga batho ka moka, motho yo o mo nyakago o ka wona mokgwa woo”. gomme setšhaba ka moka sa iketla.” 4Keletšo yeo ya thabiša Absalomo le baetapele ba Baisraele ka moka.

5Absalomo a re: “Bjale bitša Hushai gomme re tle re kwe gore yena o tla reng.” 6Ge Hushai a fihla, Absalomo a mmotša se Ahitofele a ba boditšego sona, gomme a re: “Na re dire ka mokgwa woo? Ge o sa kwane le taba yeo, re botše gore re dire eng.”

7Hushai a mo fetola a re: “Keletšo ye Ahitofele a go filego yona lehono ga se ya loka. 8O a tseba gore tatago le banna ba gagwe ke bahlabani ba bogale mme ke ba bašoro bjalo ka bere ya tshadi e utsweditšwe bana ba yona. Tatago ke mohlabani wa mahlwaadibona, gomme ga a dule le banna ba gagwe bošego. 9Gonabjale mohlomongwe o utamile ka leweng goba felwana mo gongwe. Ge Dafida a se na go thoma go bolaya banna ba gago, yo mongwe le yo mongwe yo a kwago taba yeo o tla re banna ba gago ba fentšwe. 10Ke moo le banna ba bogalegale, bao ba sa boifego selo bjalo ka ditau, ba tlago boifa ka gobane yo mongwe le yo mongwe mo Israele o a tseba gore tatago ke mohlabani yo mogolo, le gore banna ba gagwe ke bahlabani ba bogale. 11Keletšo ya ka ke gore o kgobokanye Baisraele ka moka mathokong ohle a naga, ka bontši bja go lekana le dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle, gomme wena ka bowena o ba ete pele ntweng. 12Re tla hwetša Dafida moo a lego gona, gomme ra mo wela godimo bjalo ka phoka ge e ewa fase. Yena le banna ba gagwe ga go le o tee yo a tlago phologa. 13Ge a ka tšhabela ka motseng wo mongwe, Baisraele ka moka ba tla tliša dithapo gomme ba gogolela motse17:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “motse” Seheberu se re “yena”. woo ka moeding. Ga go le leswika le tee leo le tlago šadišwa.”

14Absalomo le Baisraele ka moka ba re: “Keletšo ya Hushai e phala yela ya Ahitofele.”

Morena o be a beakantše gore keletšo ye botse ya Ahitofele e se ke ya latelwa, gore a tle a wetše Absalomo kotsing.

Dafida o a sebelwa mme o a tšhaba

15Ke moo Hushai a boditšego moprista Tsadoko le moprista Abiatare keletšo ye a e filego Absalomo le baetapele ba Baisraele, le keletšo yeo Ahitofele a ba filego yona. 16Hushai a tlaleletša ka go re: “Bjale phakišang! Romelang molaetša go Dafida gore a se ke a robala matšibogong a noka kua lešokeng, eupša a tshele noka ka pele, gore yena le banna ba gagwe ba se ke ba tla ba bolawa ka moka.”

17Jonathane, morwa wa Abiatare, le Ahimaatse, morwa wa Tsadoko, ba be ba letetše kua mothopong wa Rogele ka gore ba be ba tšhaba go ka bonwa ba tsena motseng. Modiredi wa mosetsana o be a fela a eya a ba botša seo se diregago, gomme bona ba fela ba yo botša Kgoši Dafida. 18Eupša ka letšatši le lengwe mošemanyana yo mongwe a ba bona, gomme a botša Absalomo; ka gona ba itlhaganela ba ya ba utama ka ngwakong wa monna yo mongwe kua Bahurime. O be a na le sediba ka kgorong ya gagwe, gomme ba theogela ka moo sedibeng. 19Mosadi wa monna yoo a tšea sepipetši, a se ala godimo ga sediba seo gomme a tšitlanya mabele godimo ga sona, gore go se be yoo a lemogago. 20Bahlankedi ba Absalomo ba tla moo ngwakong woo gomme ba botšiša mosadi yoo ba re: “A Ahimaatse le Jonathane ba kae?”

Mosadi yoo a ba fetola a re: “Ba tshetše noka.”

Banna bao ba ba nyaka eupša ba se ke ba ba bona, ka fao ba boela Jerusalema. 21Ge ba tlogile, Ahimaatse le Jonathane ba tšwa ka moo sedibeng gomme ba ya ba begela Kgoši Dafida ditaba tšeo. Ba mmotša se Ahitofele a ikemišeditšego sona ka yena, mme ba re: “Itlhaganele o tshele noka.” 22Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba thoma go tshela Jordane, gomme ge letšatši le hlaba ke ge ka moka ba tshetše.

23Ge Ahitofele a bona gore keletšo ya gagwe ga se ya latelwa, a saletša pokolo ya gagwe gomme a gomela motseng wa gabo. Ge a abagantše thoto ya gagwe, a iphega. A bolokwa ka lebitleng la lapa.

24Dafida o be a šetše a fihlile motseng wa Mahanaime ka nako ye Absalomo le Baisraele ba tshela Jordane. 25Absalomo o be a beile Amasa molaodi wa madira legatong la Joaba. Amasa e be e le morwa wa Jetere, Moishmaele;17:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Moishmaele”. Lebelela 1 Dikr. 2:17. Seheberu se re “Moisraele”. mmagwe e be e le Abigaile, morwedi wa Nahashe, Abigaile e be e le ngwanaboTseruya, mmagoJoaba. 26Absalomo le banna ba gagwe ba ile ba hloma mešaša nageng ya Gileade.

27Ge Dafida a fihla Mahanaime, a gahlanetšwa ke Shobi, morwa wa Nahashe, wa motse wa Raba kua Amone, le Makire, morwa wa Amiele, wa Lo-Dabare, le Barsilai, wa Roglime kua Gileade. 28-29Ba tla le meruswi le dipitša le tša go robala, ba tlišetša le Dafida le banna ba gagwe mabele, garase, bupi, dipale, dinawa, dihlodi,17:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “dihlodi” Seheberu se re “dihlodi le dipale”. todi, tšhise, lebebe le dihuswane. Ba be ba tseba gore Dafida le banna ba gagwe ba tla be ba swerwe ke tlala le lenyora, mme ba lapile kua lešokeng.