Sepedi 2000 (NSO00)
16

Dafida le Tsiba

161

16:1
2 Sam. 9:9-10
Ge Dafida a theogile thaba gannyane, ka bjako a gahlanetšwa ke Tsiba, mohlanka wa Mefiboshete, yo a bego a gapa dipokolo di se kae tše di rwelego dinkgwa tše makgolo a mabedi, le diphaphathi tše lekgolo tša makwapi a diterebe, le tše lekgolo tša dienywa tša selemo, le lekuka la beine. 2Kgoši Dafida a mmotšiša a re: “A o ile go dira eng ka dilo tše ka moka?”

Tsiba a mo fetola a re: “Dipokolo tše di tla namelwa ke ba lapa la kgoši; ge e le dinkgwa le dienywa tšona e tla ba dijo tša banna ba gago, mme beine ya ba ya batho ba ba ka lapago kua lešokeng.”

3

16:3
2 Sam. 19:25-27
Kgoši a mmotšiša a re: “Mefiboshete, setlogolo sa mong wa gago, Saulo, o kae?”

Tsiba a mo fetola a re: “O ituletše Jerusalema ka gobane o kgolwa gore bjale Baisraele ba tla bušetša mmušo wa rakgolwagwe Saulo go yena.”

4Kgoši a re go Tsiba: “Tšohle tše e bego e le tša Mefiboshete ke tša gago.”

Tsiba a mo fetola a re: “Thobela. Anke ka mehla ke fele ke kgahla kgoši, mong wa ka!”

Dafida le Shimi

5Ge Kgoši Dafida a fihla kua Bahurime, yo mongwe wa meloko ya Saulo, Shimi, morwa wa Gera, a tšwa go tlo mo gahlanetša, a tšama a mo rogaka. 6Shimi a thoma go foša Dafida le bahlankedi ba gagwe ka maswika, le ge Dafida a be a dikaneditšwe ke banna ba gagwe le baleti. 7Shimi a mo rogaka a re: “Tloga! Tloga mo! Mmolai yo! Sekebeka tena! 8O amogile Saulo mmušo, gomme bjale Morena o a go otla ka ge o bolaile lešaba le lekaaka la lapa la Saulo. Morena o neetše morwa wa gago, Absalomo, mmušo, mme wena o lahlegile, mmolai tena!”

9Abishai, yo mmagwe e bego e le Tseruya, a re go kgoši: “Kgoši, o reng o lesa mpša ye e hwilego ye e go rogaka? A ke ye ke e ripe hlogo!”

10Kgoši a re go Abishai le Joaba, morwarragwe: “Ga se taba ya lena ye! Ge a nthogaka ka gobane Morena a mmoditše gore a nthogake, ke mang yo a ka botšišago gore o direlang taba yeo?” 11Gomme Dafida a re go Abishai le go bahlankedi ba gagwe ka moka: “Ge ešita yo e lego morwa wa ka tiitii e le yena yo a lekago go mpolaya, le ka napa la makatšwa ke Mobenjamene yo a nthogakago yo? Morena o mmoditše gore a nthogake; ka gona mo leseng. 12Mohlomongwe Morena o tla bona tlaišego16:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tlaišego” Seheberu se re “bobe”. ya ka gomme a ntšhegofatša bakeng sa go rogakwa mo.” 13Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba fela ba swere tsela. Shimi a ba šala morago, a hlahla le patoga; o be a tšama a rogaka a ba foša ka maswika a ba tšitla ka mobu. 14Kgoši le banna ba gagwe ka moka ba be ba lapile ge ba fihla Jordane16:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Jordane” Seheberu ga se na mantšu a. gomme ba khutša fao.

Absalomo Jerusalema

15Absalomo le Baisraele ka moka ba ba bego ba na le yena ba tsena Jerusalema, Ahitofele a na le bona. 16Ge Hushai, mogwera wa Dafida, a gahlana le Absalomo, o ile a goa a re: “A kgoši e re phelele! A kgoši e re phelele!”

17Absalomo a mmotšiša a re: “A ga o sa botegela mogwera wa gago, Dafida? Ke ka lebaka lang o se wa sepela le yena?”

18Hushai a mo fetola a re: “Aowa, ke be nka se kgone! Nna ke ema le yo a kgethilwego ke Morena, le ke batho ba, le ke Baisraele ka moka. Ke tla dula nago. 19Kgane ke mang yo ke swanetšego go mo hlankela? A ke re ke wena, morwa wa mong ka? Bjalo ka ge ke hlanketše tatago, bjale ke tla hlankela wena.”

20Ke moo Absalomo a retologetšego go Ahitofele, a re: “Bjale ka gore re mo, re eletšeng gore re dire eng.”

21Ahitofele a re go Absalomo: “Yaa go robala le metlabo ya tatago ye a e tlogetšego mo gore e hlokomele mošate. Ke moo yo mongwe le yo mongwe mo Israele a tlago tseba gore o kgopišitše tatago, gomme balatedi ba gago ba tia maatla.” 22

16:22
2 Sam. 12:11-12
Ka gona ba hlomela Absalomo mošaša godimo ga tlhaka ya ngwako wa mošate, gomme a tsena bohle ba mo lebeletše a robala le metlabo ya tatagwe.

23Keletšo ye nngwe le ye nngwe ya Ahitofele mehleng yeo e be e amogelwa mo nkego ke lentšu la Modimo; bobedi bja bona, Dafida le Absalomo, ba be ba latela dikeletšo tšeo.