Sepedi 2000 (NSO00)
15

Absalomo o itokišetša go tsoša mpherefere

151Ka morago ga tšeo Absalomo a inyakela koloi le dipere, le banna ba go sepela pele ga gagwe ba e ka bago ba masome a fetšago seatla. 2O be a tsoga e sa le bošego gomme a ye go ema ka thoko ga tsela kua kgorong ya motse. Ge motho a etla moo ka molato wo a nyakago gore kgoši a o ahlole, Absalomo o be a mmitša gomme a mmotšiše gore o tšwa kae. E re ge monna yoo a mmoditše kgoro ye a tšwago go yona, 3Absalomo a re: “Bona, molao o kwana le wena, fela ga go moemedi wa kgoši yo a tlago ahlola molato wa gago.” 4Gomme a tlaleletše ka go re: “Nke nkabe ke le moahlodi wa naga ye! Ke moo yo mongwe le yo mongwe yo a nago le taba a bego a tla tla go nna, mme ka mo ahlola ka toka.” 5Ge motho yoo a batamela Absalomo gore a obame pele ga gagwe, Absalomo o be a iša letsogo, a mo sware, mme a mo atle. 6Absalomo a dira seo go Moisraele yo mongwe le yo mongwe yo a tlelago go ahlolwa ke kgoši, ka gona a ba utswa dipelo.

7Ka morago ga mengwaga ye mene15:7 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ye mene” Seheberu se re “ye masome a mane”. Absalomo a re go Kgoši Dafida: “Morena, a ke ye Hebrone ke yo phetha keno ye ke e enetšego Morena. 8Mola ke sa dula Geshure kua Siria ke ile ka enela Morena gore ruri ge a ka mpušetša Jerusalema, ke tla tla ke mo khunamela kua Hebrone.”15:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “kua Hebrone” Seheberu ga se na mantšu a.

9Kgoši a re: “O sepele gabotse.” Ka gona Absalomo a ya Hebrone. 10Gomme a roma batseta dikgorong ka moka tša Israele gore ba bege ba re: “Ge le ekwa phalafala e lla, le goeng le re: ‘Absalomo ke kgoši kua Hebrone!’ ” 11Go be go na le banna ba makgolo a mabedi bao ba bego ba laleditšwe ke Absalomo mme ba sepetše naye go tloga Jerusalema; ba be ba sa tsebe selo ka maano a Absalomo mme ba ile moo ka go se feme selo. 12Gomme ya re mola Absalomo a sa dira dihlabelo, a roma motho motseng wa Gilo gore a yo bitša Ahitofele, yo e bego e le yo mongwe wa baeletši ba Kgoši Dafida. Maano a go theola Dafida setulong a ba le maatla, gomme balatedi ba Absalomo ba oketšega.

Dafida o tšhaba Jerusalema

13Motseta o ile a begela Dafida a re: “Baisraele ba ema le Absalomo.”

14Ka gona Dafida a re go bahlankedi ba gagwe ka moka ba ba bego ba na le yena Jerusalema: “Re swanetše go tšhaba gonabjale ge re nyaka go phologa go Absalomo! Itlhaganeleng! Go sego bjalo o tla fihla mo gonabjale gomme a re fenya mme a bolaya yo mongwe le yo mongwe mo motseng!”

15Bona ba mo fetola ba re: “Ee, kgoši, mong wa rena. Re itokišeditše go dira se sengwe le se sengwe se o se bolelago.” 16Ka gona kgoši a tloga, a sepela le ba lapa la gagwe ka moka le bahlankedi ba gagwe, ntle le metlabo ye lesome ye a ilego a e šadiša go hlokomela mošate.

17Ge kgoši le banna ba gagwe ka moka ba etšwa motseng, ba ile ba ema ngwakong wa mafelelo. 18Bahlankedi ba gagwe ka moka ba ema15:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ema” Seheberu se re “feta”. kgauswi le yena ge baleti ba kgoši ba feta pele ga gagwe. Bahlabani ba makgolo a a selelago bao ba mo latetšego go tloga Gathe le bona ba feta, 19gomme kgoši a re go Itai, moetapele wa bona: “Ke ka lebaka lang o sepela le rena? Boela morago gomme o yo dula le kgoši ye mpsha. Ke wena mofaladi, morakiwa yo a lego kgole le naga ya gabo. 20O dutše mo lebakana le lekopana fela, bjale go ka se be botse gore ke go iše kua le kua. Le mo ke yago ga ke go tsebe. Boela morago le batho ba geno, gomme hle, a Morena e be yo botho go wena mme a go botegele.”15:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gomme hle ... botegele” Seheberu se re “botho le potego”.

21Eupša Itai a mo fetola a re: “Kgoši, ke go enela ka Morena yo a phelago gore ka mehla ke tla ya nago mo o yago gona, le ge e ka hlwa e le lehung.”

22Dafida a mo fetola a re: “Go lokile. Fetela pele.” Ka gona Itai a fetela pele le banna ba gagwe ka moka le basadi le bana ba bona. 23Batho ba be ba lla ka go hlaboša mantšu ge balatedi ba Dafida ba tloga. Kgoši a tshela moedi wa Kidrone, banna ba gagwe ba mo latela, gomme ba tšwa mmogo ba leba lešokeng.

24Moprista Tsadoko o be a le moo a na le Balefi ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano ya Modimo. Ba e bea fase15:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba e bea fase” Seheberu se re “Ba e kgothola”. gomme ba se ke ba e kuka gape go fihlela batho ka moka ba tšwile motseng. Moprista Abiatare le yena o be a le gona.15:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le yena o be a le gona” Seheberu se re “o ile a rotoga”. 25Ke moka kgoši a re go Tsadoko: “Boetša Polokelo ya Kgwerano motseng. Ge ke kgahla Morena, ka letšatši le lengwe o tla mpuša a tlo mpontšha yona gotee le felo mo e dutšego ntshe. 26Eupša ge ke sa mo kgahle – gona go lokile, a a dire ka nna se a se ratago.” 27A tšwela pele a re go Tsadoko: “Bona,15:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Bona” Seheberu se re “A o mmoni?” tloga le Ahimaatse, morwago, le Jonathane, morwa wa Abiatare, o ipoelele motseng, o se ke wa boifa selo. 28Nna ke tla be ke letetše matšibogong a noka kua lešokeng go fihlela le mpotša tše di diregago.” 29Ka gona Tsadoko le Abiatare ba boetša Polokelo ya Kgwerano Jerusalema, gomme ba dula fao.

30Dafida a namela Thaba ya Mehlware a lla; o be a se a rwala dieta, a bile a ikhurumeditše hlogo, e le sešupo sa manyami. Bohle ba ba bego ba mo latela le bona ba be ba ikhurumeditše dihlogo ba lla. 31Ge Dafida a botšwa15:31 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a botšwa” Seheberu se re “a botša”. gore Ahitofele o tsene mpherefereng wa Absalomo, a rapela a re: “Hle, Morena, phuhlamiša dikeletšo tša Ahitofele.”

32Ge Dafida a fihla kua godimo ga thaba moo go bego go le lefelo la tirelo, Hushai, Moaraki, a mo gahlanetša a gagotše diaparo tša gagwe mme a itšhetše hlogo ka mobu. 33Dafida a re go yena: “O ka se nthuše ka selo ge o ka sepela le nna, 34eupša o ka nthuša ka go boela motseng mme wa botša Absalomo gore bjale o tla mo direla ka potego bjalo ka ge o be o direla tatagwe. Gomme o leke ka moo o ka kgonago go gana keletšo ye nngwe le ye nngwe ye Ahitofele a e rotošago. 35Moprista Tsadoko le moprista Abiatare ba tla be ba le gona; o ba botše se sengwe le se sengwe se o se kwago mošate. 36Ba na le barwa ba bona, Ahimaatse le Jonathane, gomme o ka roma bona go nna ba tliša ditaba ka moka tše o di kwago.”

37Ka gona Hushai, mogwera wa Dafida, a boela motseng ge Absalomo a sa goroga.