Sepedi 2000 (NSO00)
14

Joaba o lokišetša go boa ga Absalomo

141Joaba o be a tseba gore Kgoši Dafida o goletšwe Absalomo kudukudu, 2ka gona a roma motho go yo bitša mosadi yo bohlale yo a bego a dula Tekoa. Ge mosadi yoo a fihla, Joaba a re go yena: “Itire mo nkego o dillong; o apare diaparo tša go ilela, gomme o se ke wa tlola. O itshware bjalo ka mosadi yo a bilego dillong nako ye telele. 3O ye go kgoši o mmotše se ke go botšago gore o se bolele.” Ke moka Joaba a mmotša se a swanetše go se bolela.

4Mosadi yoo a ya go kgoši, a obama, a itahlela fase ka sefahlego, a re: “Nthuše, kgoši!”

5Kgoši a mmotšiša a re: “O nyaka eng?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke nna mosadi wa mohlologadi. Ke hlokafaletšwe ke monna. 6Nna, mohlanka wa gago, ke be ke na le barwa ba babedi, gomme ka letšatši le lengwe ba lwa kua nageng mo go bego go se yo a ka ba namolago, mme yo mongwe a bolaya yo mongwe. 7Gomme bjale, meloko ya ka ka moka e ntlhanogetše, nna, mohlanka wa gago, mme ba nyaka gore ke ba neele morwa wa ka, gore ba mmolaye ka ge a bolaile ngwanabo. Ge ba ka dira taba yeo, ke tla šala ke se na le mojalefa. Ba tla tima mollwana wa ka wo o sa šetšego, gomme monna wa ka a tla a hloka morwa yo a tlago tsoša leina la gagwe.”

8Kgoši ya mo fetola ya re: “Boela gae, gomme ke tla hlokomela taba ye.”

9Mosadi a re: “Kgoši, mong wa ka, se o ka se dirago, molato e tla ba wa ka le lapa lešo; wena le lapa la mošate le ka se be le molato.”

10Kgoši a mo fetola a re: “Ge yo mongwe a ka go tšhošetša, o mo tliše go nna, gomme a ka se tsoge a go tshwentše gape.”

11Mosadi a re: “Hle, kgoši, rapela Morena Modimo wa gago, gore moloko wešo yo a swanetšego go lefeletša lehu la morwa wa ka a se ke a oba molato wo mogolo ka go bolaya morwa wa ka yo mongwe.”

Dafida a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago gore morwa wa gago a ka se kwišwe bohloko le gatee.”

12Mosadi a re: “Hle, kgoši, nna, mohlanka wa gago, a ke go botšiše tabanyana e tee fela.”

Kgoši a mo fetola a re: “Go lokile.”

13Mosadi a re go yena: “Ke ka lebaka lang o diretše setšhaba sa Modimo phošo ye kaaka ye? Ga se wa dumelela morwa wa gago gore a boe kua a tšhabetšego ntshe, gomme o ipona phošo ka seo o sa tšwago go se bolela. 14Re tla hwa ka moka; re bjalo ka meetse a a tšhologetšego fase, ao a ka se kgobokanywego gape. Le Modimo ga a nyake gore motho a bolawe, fela o loga maano a gore yo a kgetholotšwego ke batho yena a se ke a mo kgetholla.14:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Le Modimo ... kgetholla” Seheberu ga se kwagale gabotse. 15Bjale, se se ntlišitšego go tlo bolela nago, kgoši, mong wa ka, ke gore batho ba ntšhošitše, ka gona ka ipotša ka re ke tla bolela nago; mohlomongwe o tla dira se ke se kgopelago. 16Ke ile ka gopola gore o tla ntheetša, wa mphološa go yoo a lekago go bolaya morwa wa ka mme ka go dira bjalo a re fediša setšhabeng sa Modimo. 17

14:17
2 Sam. 19:27
Ke ipoditše gore se o tlago bolela, kgoši, mong wa ka, se tla mpea pelo, ka gobane kgoši o bjalo ka morongwa wa Modimo, mme o kgona go kgetholla botse le bobe.14:17 “o kgona go kgetholla botse le bobe” goba “o tseba tšohle” A Morena Modimo wa gago a be le wena!”

18Kgoši a mo fetola a re: “Ke tlilo go botšiša potšišo, gomme o se ke wa nkutela selo.”

Mosadi a mo fetola a re: “O ka mpotšiša se o se nyakago, kgoši.”

19Kgoši a mmotšiša a re: “A ga se Joaba a go dirišago dilo tše?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke ena ka bophelo bja gago, kgoši, gore ga go ka moo nka se fetolego potšišo ya gago.14:19 “ga go ka moo ... potšišo ya gago” goba “o tloga o nepile” Gabotsebotse mohlanka wa gago, Joaba, ke yena yo a mpoditšego gore ke dire eng, le gore ke bolele eng. 20Eupša o dirile ka mokgwa woo gore a tle a rarolle taba ye. Kgoši ke yo bohlale bjalo ka morongwa wa Modimo, gomme o tseba tšohle tše di diregago.”

21Ka morago kgoši ya re go Joaba: “Ke itherile gore ke tla dira se o se nyakago. Sepela o yo tšea lesogana lela, Absalomo, o mmušetše mo.”

22Joaba a obama, a itahlela fase ka sefahlego pele ga Dafida, a mo šegofatša. A re: “Bjale ke a tseba gore ke a go kgahla, ka gobane o dumetše se ke se kgopetšego.” 23Ke moka a emelela a ya Geshure gomme a bušetša Absalomo Jerusalema. 24Le ge go le bjalo, kgoši a laela gore Absalomo a se ke a dula ngwakong wa kgoši. A re: “Ga ke nyake go mmona.” Ka gona Absalomo a dula ka ngwakong wa gagwe gomme a se ke a tla go kgoši.

Absalomo o boelanywa le Dafida

25Go be go se na monna mo Israele yo a bego a tumišwa ka go bopega gabotse bjalo ka Absalomo; o be a sa solege felo mmeleng. 26O be a kota hlogo gatee ka ngwaga ge moriri wa gagwe o gotše kudu mme o mo imela. Ge o kotilwe o be o imela go feta dikilokramo tše pedi go ya ka kelo ya mošate ya boima. 27Absalomo o be a na le barwa ba bararo le morwedi yo mobotse yo leina la gagwe e bego e le Tamare.

28Absalomo o ile a dula mengwaga ye mebedi Jerusalema a sa bone kgoši. 29Ke moka a roma motho go yo bitša Joaba gore a tle a mo yele go kgoši, eupša Joaba a se ke a tla. Absalomo a roma motho gape go yena, gomme le gona Joaba a gana go tla. 30Ka gona Absalomo a re go bahlanka ba gagwe: “Bonang, tšhemo ya Joaba e beelane mellwane le ya ka, gomme o lemile mabele. Sepelang le yo tšhuma tšhemo yeo.” Ka gona ba ya ba e tšhuma.

31Joaba a ya ngwakong wa Absalomo gomme a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang bahlanka ba gago ba tšhumile tšhemo ya ka?”

32Absalomo a mo fetola a re: “Ke ka gobane ga se wa tla ge ke roma batho go wena. Ke be ke nyaka gore o ye go kgoši gomme o mpotšišetše yena o re: ‘Ke ka lebaka lang ke tlogile Geshure ka tla mo? Nkabe go bile kaone mola ke no itulela kua.’ ” Gomme Absalomo a tšwela pele a re: “Ke nyaka go ya go kgoši, gomme ge e le gore ke na le molato, gona a mpolaye.”

33Ka gona Joaba a ya go Kgoši Dafida a mmotša se Absalomo a se boletšego. Ka fao kgoši a roma motho gore a bitše Absalomo. Absalomo a ya go yena mme a obama pele ga gagwe. Kgoši a mo amogela a mo atla.