Sepedi 2000 (NSO00)
10

Dafida o fenya Baamone le Basiria

(1 Dikr. 19:1-19)

101Ka morago ga lebaka Kgoši Nahashe wa Amone a hwa, gomme morwa wa gagwe, Hanune, ya ba kgoši. 2Kgoši Dafida a re: “Ke nyaka go kwana le Hanune bjalo ka ge Nahashe, tatagwe, a be a kwana le nna.” Ka gona Dafida a roma batseta gore ba ye maemong.

Ge ba fihla Amone, 3baetapele ba Baamone ba re go kgoši: “A o gopola gore ke gona go hlompha tatago ge Dafida a romile batho ba go tlo go lliša? Aowaowaa! O ba romile mo go tlo hlola motse le go o lekola gore a tle a o pšhatle!”

4Hanune a swara batseta ba Dafida, a ba boola maledu ka thoko, a ripa diaparo tša bona mathekeng, mme a ba šupa tsela. 5Ba ile ba lewa ke dihlong kudu go ka boela gae. Ge Dafida a ekwa seo se diregilego, a laela batseta gore ba ba botše gore ba dule Jeriko gomme ba se ke ba boa go fihlela maledu a bona a hlogile gape.

6Baamone ba lemoga gore ba rumotše Dafida, ka gona ba thwala bahlabani ba go sepela ka maoto ba Basiria ba dikete tše masome a mabedi ba Bethe-Rehobo le Tsoba, le banna ba dikete tše lesome le tše pedi ba Tobe, le kgoši ya Maaka le banna ba gagwe ba sekete. 7Dafida a kwa taba yeo gomme a romela Joaba go yo lwa le bona ka madira, e le bahlabani ba bogale ka moka. 8Baamone ba tšwa motseng wa bona gomme ba ipeakanya kgorong. Ba bangwe bona, e lego Basiria le banna ba Tobe le ba Maaka, ba ema thoko ye nngwe kua nageng.

9Joaba a bona gore madira a manaba a tlile go mo hlasela ka pele le ka morago, ka gona a kgetha bahlabani ba bogalegale ba Baisraele, a ba emiša go lebana le Basiria. 10Madira a a šetšego a a nea Abishai, morwarragwe, gore a a laole, gomme Abishai a a emiša go lebana le Baamone. 11Joaba a re go yena: “Ge o bona gore Basiria ba a mphenya, o tle o nthuše, gomme ge Baamone ba go fenya, ke tla tla ka go thuša. 12O tie gomme re lwele setšhaba sa gaborena le metse ya Modimo wa rena ka bogale. Gomme a Morena a dire se a se nyakago!”

13Joaba le banna ba gagwe ba batamela gore ba hlasele, gomme Basiria ba hlanola direthe. 14Ge Baamone ba bona Basiria ba tšhaba, le bona ba tšhaba Abishai mme ba boela motseng. Joaba a tlogela Baamone a gomela Jerusalema.

15Basiria ba lemoga gore ba fentšwe ke Baisraele, ka gona ba bokanya madira a bona. 16Kgoši Hadade-Esere a laela gore Basiria ba ba bego ba le ka bohlabela bja noka ya Yufratese ba bitšwe, gomme ba fihla Helamo ba laolwa ke Shobake, molaodi wa madira a Kgoši Hadade-Esere. 17Ge Dafida a ekwa taba yeo, a bokanya madira ka moka a Baisraele, a tshela noka ya Jordane gomme a ya Helamo, moo Basiria ba bego ba ipeakantše ba lebane le yena. Ntwa ya thoma, 18gomme Basiria ba tšhaba Baisraele. Dafida le banna ba gagwe ba bolaya basepediši ba dikoloi tša ntwa tša Basiria ba makgolo a a šupago, le banamedi ba dipere ba dikete tše masome a mane, gomme ba gobatša Shobake, molaodi wa madira a manaba, yoo a ilego a hwela moo lebaleng la ntwa. 19Ge magoši a e bego e le a Hadade-Esere a lemoga gore a fentšwe ke Baisraele, a kwana le bona gore naga e lale mme ya ba batho ba bona. Gomme Basiria ba tšhaba go hlwa ba thuša Baamone.

11

Dafida le Batseba

111

11:1
1 Dikr. 20:1
Seruthwane se se latelago, nakong yeo ka yona magoši gantši a yago ntweng, Dafida o ile a ntšha Joaba le balaodi ba gagwe le madira ka moka a Baisraele; ba fenya Baamone mme ba dikanetša motse wa Raba. Eupša Dafida yena o be a šetše Jerusalema.

2Ka letšatši le lengwe, ka merithi ye megolo, Dafida a tsoga malaong a gagwe gomme a namelela tlhakeng ya ngwako wa mošate. Ge a sepelasepela moo godimo, a bona mosadi a hlapa. E be e le yo mobotsebotse. 3Ka gona a roma motseta gore a yo botšiša gore ke mang, gomme a kwa gore ke Batseba, morwedi wa Amiele, mosadi wa Uria, Mohete. 4Dafida a roma batseta gore ba ye ba mo tšee; ba mo tliša go yena, gomme a robala le yena. Batseba o be a sa tšo fetša go itlhwekiša ka ge a be a bone kgwedi. Ka morago a ipoelela gae. 5Ge go fetile lebaka a lemoga gore o imile, gomme a roma motho go Dafida gore a mo tsebiše.

6Ke moo Dafida a romilego motseta go Joaba a re: “Nthomele Uria, Mohete.” Ka gona Joaba a mo romela yena. 7Ge Uria a fihla, Dafida a mmotšiša ge eba Joaba le madira ba sa phela gabotse, le gore a ntwa e tšwela pele bjang. 8Ke moo a itšego go Uria: “Sepela gae o yo khutša gannyane.” Uria a tloga, gomme Dafida a romela mpho lapeng la gagwe. 9Eupša Uria a se ke a ya gae; o ile a ithobalela kgorong ya mošate le baleti ba kgoši. 10Ge Dafida a ekwa gore Uria ga se a ka a ya gae, a mmotšiša a re: “O sa tšwa leetong le letelele; ke ka lebaka lang o se wa ya gae?”

11Uria a mo fetola a re: “Banna ba Israele le ba Juda ba phela ka mešašeng, gomme Polokelo ya Kgwerano e na le bona; molaodi wa ka, Joaba, le bahlanka ba gago ba hlomile mešaša kua mabaleng. A nka ya gae bjang ka ya ka ja, ka nwa, mme ka robala le mosadi wa ka? Ke ena ka wena, kgoši, gore nka se tsoge ke dirile taba yeo!”

12Ka gona Dafida a re: “Gona dula mo letšatši ka moka, gomme ka moswane re tla laelana wa boela morago.” Ka gona Uria a dula Jerusalema letšatši leo le le le latelago. 13Dafida a mo laletša gore a tle dijong tša mantšiboa. Ba ja gomme a mo tagiša bjala. Eupša le bjona bošegong bjoo Uria a se ke a ya gae; o ile a ithobalela mola a bego a robetše gona le baleti ba kgoši.

14Mosong wo o latelago Dafida a ngwalela Joaba lengwalo gomme a le romela ka Uria. 15A ngwala a re: “Bea Uria ka pele, moo ntwa e galefilego kudu, gomme lena le katakateng gore a bolawe.” 16Ka gona, ya re ge Joaba a sa dikaneditše motse, a romela Uria lefelong le a bego a tseba gore fao go na le manaba a bogale. 17Madira a manaba a tšwa motseng gomme a lwa le madira a Joaba; balaodi ba bangwe ba madira a Dafida ba bolawa, gomme gwa bolawa le Uria.

18Ke moo Joaba a romilego motho go Dafida go yo mmegela tša ntwa, 19gomme a laela motseta yoo a re: “Ka morago ga ge o begetše kgoši tša ntwa ka moka, 20a ka befelwa gomme a go botšiša a re: ‘Ke ka lebaka lang le ile la batamela motse kudu go lwa le bona? A le be le sa lemoge gore ba tla thunya metsi ba le morakong wa motse? 21

11:21
Baahl. 9:53
A ga le sa gopola ka moo Abimeleke, morwa wa Gideone, a bolailwego ka gona? E bile kua Tebetse moo mosadi a ilego a lahlela tšhilo ka morako gomme a mmolaya. Ke ka lebaka lang ge le ile la batamela morako ka mokgwa woo?’ Ge kgoši a ka go botšiša taba yeo, o mmotše o re: ‘Mohlanka wa gago, Uria, Mohete, le yena o bolailwe.’ ”

22Ka gona motseta yoo a ya go Dafida gomme a mmotša se Joaba a mo laetšego gore a se bolele. 23A re: “Manaba a rena a be a re feta ka maatla gomme ba tšwa motseng go tlo lwa le rena nageng, eupša re ile ra ba gomišetša kgorong ya motse. 24Ke moo ba thunyeditšego metsi go rena ba le morakong, gomme bahlanka ba bangwe ba kgoši ba bolawa; mohlanka wa gago, Uria, Mohete, le yena o bolailwe.”

25Dafida a re go motseta yoo: “O tiiše Joaba maatla gomme o mmotše gore a se ke a tshwenyega, ka gobane motho a ka se tsebe gore go ile go hwa mang ntweng. O mmotše gore a hlasele motse ka maatla gomme a o thope.”

26Ge Batseba a ekwa gore monna wa gagwe o bolailwe, o ile a mo llela. 27Ge nako ya go ilela e fetile, Dafida a laela gore a tlišwe mošate; ya ba mosadi wa gagwe gomme a mmelegela morwa. Eupša Morena a se ke a thabela seo Dafida a bego a se dirile.

12

Molaetša wa Nathane le boitsholo bja Dafida

121

12:1
Pes. 51
Morena a roma moprofeta Nathane go Dafida. Nathane a ya go yena a re: “Go be go na le banna ba babedi ba ba bego ba dula motseng o tee; yo mongwe e be e le mohumi, yo mongwe e le modiidi. 2Monna yo a humilego o be a na le dikgomo le dihuswane tše ntšintši, 3mola monna wa modiidi yena a be a se na selo, ge e se kwanyana e tee fela ya tshatšana ye a bego a e rekile. O be a e hlokomela, gomme ya gola lapeng la gagwe le bana ba gagwe. O be a e fepa ka dijo tša gagwe, a e noša ka senwelo sa gagwe, mme a e fara diropeng. Kwanyana yeo e be nke ke morwedi wa gagwe. 4Ka letšatši le lengwe moeng o ile a etela monna yola wa mohumi. Mohumi a se ke a rata go hlabela moeng seruiwa sa gagwe se sengwe – a mo hlabela kwanyana yela ya monna wa modiidi.”

5Dafida a galefela monna yoo wa mohumi kudu gomme a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago gore monna yo a dirilego taba yeo o swanetše go bolawa! 6Ka ge a dirile taba yeo ya sehlogo o swanetše go lefa gane seo a se tšerego.”

7Nathane a re go Dafida: “Monna yoo ke wena! Gomme se Morena Modimo wa Israele a se bolelago sese: ‘Ke nna ke go beilego kgoši ya Israele, gomme ke nna ke go phološitšego go Saulo. 8Ke go file mmušo wa gagwe le basadi ba gagwe; ke go beile kgoši ya Israele le Juda. Ge eba tšeo di be di se tša lekana, nkabe ke go okeleditše ka tše ntši go feta moo. 9Ke ka lebaka lang ge o nyaditše ditaelo tša ka? Ke ka lebaka lang o dirile taba ye mpe ye? O dirile gore Uria a bolawe ntweng; o dirile gore Baamone ba mmolaye, gomme wena wa tšea mosadi wa gagwe! 10Bjale, molokong wo mongwe le wo mongwe go tla ba le ditlogolo tša gago tše dingwe tše di hwago lehu la lerumo, ka gobane o nnyaditše wa tšea mosadi wa Uria. 11

12:11-12
2 Sam. 16:22
Ke a go botša ke re ke tla dira gore yo mongwe wa lapa la gago a go tlišetše matshwenyego. O tla be o lebeletše ge ke go amoga basadi ba gago mme ke ba fa monna yo mongwe; gomme yena o tla robala le bona mosegare wo monana. 12Wena o dirile sebe sephiring, eupša nna ke tla dira gore taba yeo e direge mosegare wo mogolo gore Baisraele ka moka ba di bone.’ ”

13Dafida a re: “Ke dirile sebe pele ga Morena.”

Nathane a mo fetola a re: “Morena o a go lebalela; o ka se hwe. 14Eupša ka gobane o nyaditše Morena kudu ka go dira taba ye, ngwana wa gago o tla hwa.” 15Ke moka Nathane a boela gae.

Morwa wa Dafida o a hwa

Morena a dira gore ngwana yola mosadi wa Uria a mmelegetšego Dafida a babje kudu. 16Dafida a rapela Morena gore ngwana a fole. O be a ikona dijo, gomme bošego bjo bongwe le bjo bongwe a tsena phapošing ya gagwe mme a patlama lebatong bošego ka moka. 17Bakgomana ba gagwe ba be ba eya go yena ba mo kgopela gore a tsoge, eupša yena a gana, mme le ge go iwa dijong a sa ye. 18Ka morago ga matšatši a a šupago ngwana yoo a hwa, gomme bakgomana ba Dafida ba boifa go mmotša taba yeo. Ba ile ba re: “Ge ngwana a sa phela, Dafida o be a sa re šetše ge re bolela naye. A re tla mmotša bjang gore ngwana wa gagwe o hwile? A ka ikgobatša ka mokgwa wo mongwenyana!”

19Ge Dafida a ba bona ba sebasebelana, a lemoga gore ngwana o hwile. Ka gona a ba botšiša a re: “A ngwana o hwile?”

Ba mo fetola ba re: “Ee, o hwile.”

20Dafida a tsoga lebatong, a hlapa, a tlola, mme a apara diaparo tše dingwe. Ke moka a ya go khunamela Morena ka ngwakong wa yena Morena. Ge a fihla mošate, a kgopela dijo, gomme ge di tlišitšwe a ja. 21Bakgomana ba gagwe ba re go yena: “Taba ye e a re makatša. Ge ngwana a sa phela, o be o mo llela gomme o ikona dijo; eupša ge a seno hwa, o tsogile wa ja!”

22Dafida a ba fetola a re: “Ee, ke be ke ikona dijo ke lla ge a sa phela. Ke be ke gopola gore Morena o tla nkgaugela gomme a se ke a lesa ngwana a ehwa. 23Eupša bjale ka gore o hwile, ke tla be ke sa ikonelang dijo? Kgane nka mmuša a phele gape? Ka letšatši le lengwe ke tla ya moo a lego ntshe, eupša yena a ka se tsoge a boetše go nna.”

Solomone o a belegwa

24Ke moo Dafida a homoditšego mosadi wa gagwe, Batseba. A robala naye, gomme a belega morwa; Dafida a mo rea leina la Solomone. Morena a rata mošemanyana yoo 25gomme a laela moprofeta Nathane go mo rea leina la Jedidia,12:25 “Jedidia” Leina le ka Seheberu le ra go re “Moratiwa wa Morena”. ka gobane Morena a be a mo rata.

Dafida o thopa motse wa Raba

(1 Dikr. 20:1-3)

26Joaba o be a sa tšwela pele a hlasela motse wa Raba, mošate wa naga ya Amone, gomme a šetše a batametše go o thopa. 27A roma batseta go Dafida gore ba mmegele ba re: “Ke hlasetše motse wa Raba gomme ke thopile lehlakore leo meetse a tšwago go lona. 28Bjale bokanya madira a gago ao a šetšego, o hlasele motse mme o o thope ka bowena. Ga ke nyake gore go tle go bolelwe gore o thopilwe ke nna.” 29Ka gona Dafida a bokanya madira a gagwe, a ya motseng wa Raba, a o hlasela mme a o fenya. 30Hlogong ya modimo wa seswantšho wa Baamone, Milkomo,12:30 “modimo wa seswantšho wa Baamone, Milkomo” goba “kgoši ya Baamone” Dafida a tšea mphapahlogo wa gauta wa boima bjo e ka bago dikilokramo tše masome a mararo wo o nago le legakabje. A ithweša wona hlogong. A tšea le thoto ye ntšintši motseng, 31gomme a laela batho ba wona gore ba šome ka disaga le ka megoma ya tshipi le ka dilepe, gomme a ba gapeletša go dira12:31 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go dira” Lebelela 1 Dikr. 20:3. Seheberu se re “go putla go dira”. ditena. O ile a dira sona seo go batho ba metse ye mengwe ka moka ya Baamone. Ka morago yena le banna ba gagwe ba boela Jerusalema.