Sepedi 2000 (NSO00)
11

Dafida le Batseba

111

11:1
1 Dikr. 20:1
Seruthwane se se latelago, nakong yeo ka yona magoši gantši a yago ntweng, Dafida o ile a ntšha Joaba le balaodi ba gagwe le madira ka moka a Baisraele; ba fenya Baamone mme ba dikanetša motse wa Raba. Eupša Dafida yena o be a šetše Jerusalema.

2Ka letšatši le lengwe, ka merithi ye megolo, Dafida a tsoga malaong a gagwe gomme a namelela tlhakeng ya ngwako wa mošate. Ge a sepelasepela moo godimo, a bona mosadi a hlapa. E be e le yo mobotsebotse. 3Ka gona a roma motseta gore a yo botšiša gore ke mang, gomme a kwa gore ke Batseba, morwedi wa Amiele, mosadi wa Uria, Mohete. 4Dafida a roma batseta gore ba ye ba mo tšee; ba mo tliša go yena, gomme a robala le yena. Batseba o be a sa tšo fetša go itlhwekiša ka ge a be a bone kgwedi. Ka morago a ipoelela gae. 5Ge go fetile lebaka a lemoga gore o imile, gomme a roma motho go Dafida gore a mo tsebiše.

6Ke moo Dafida a romilego motseta go Joaba a re: “Nthomele Uria, Mohete.” Ka gona Joaba a mo romela yena. 7Ge Uria a fihla, Dafida a mmotšiša ge eba Joaba le madira ba sa phela gabotse, le gore a ntwa e tšwela pele bjang. 8Ke moo a itšego go Uria: “Sepela gae o yo khutša gannyane.” Uria a tloga, gomme Dafida a romela mpho lapeng la gagwe. 9Eupša Uria a se ke a ya gae; o ile a ithobalela kgorong ya mošate le baleti ba kgoši. 10Ge Dafida a ekwa gore Uria ga se a ka a ya gae, a mmotšiša a re: “O sa tšwa leetong le letelele; ke ka lebaka lang o se wa ya gae?”

11Uria a mo fetola a re: “Banna ba Israele le ba Juda ba phela ka mešašeng, gomme Polokelo ya Kgwerano e na le bona; molaodi wa ka, Joaba, le bahlanka ba gago ba hlomile mešaša kua mabaleng. A nka ya gae bjang ka ya ka ja, ka nwa, mme ka robala le mosadi wa ka? Ke ena ka wena, kgoši, gore nka se tsoge ke dirile taba yeo!”

12Ka gona Dafida a re: “Gona dula mo letšatši ka moka, gomme ka moswane re tla laelana wa boela morago.” Ka gona Uria a dula Jerusalema letšatši leo le le le latelago. 13Dafida a mo laletša gore a tle dijong tša mantšiboa. Ba ja gomme a mo tagiša bjala. Eupša le bjona bošegong bjoo Uria a se ke a ya gae; o ile a ithobalela mola a bego a robetše gona le baleti ba kgoši.

14Mosong wo o latelago Dafida a ngwalela Joaba lengwalo gomme a le romela ka Uria. 15A ngwala a re: “Bea Uria ka pele, moo ntwa e galefilego kudu, gomme lena le katakateng gore a bolawe.” 16Ka gona, ya re ge Joaba a sa dikaneditše motse, a romela Uria lefelong le a bego a tseba gore fao go na le manaba a bogale. 17Madira a manaba a tšwa motseng gomme a lwa le madira a Joaba; balaodi ba bangwe ba madira a Dafida ba bolawa, gomme gwa bolawa le Uria.

18Ke moo Joaba a romilego motho go Dafida go yo mmegela tša ntwa, 19gomme a laela motseta yoo a re: “Ka morago ga ge o begetše kgoši tša ntwa ka moka, 20a ka befelwa gomme a go botšiša a re: ‘Ke ka lebaka lang le ile la batamela motse kudu go lwa le bona? A le be le sa lemoge gore ba tla thunya metsi ba le morakong wa motse? 21

11:21
Baahl. 9:53
A ga le sa gopola ka moo Abimeleke, morwa wa Gideone, a bolailwego ka gona? E bile kua Tebetse moo mosadi a ilego a lahlela tšhilo ka morako gomme a mmolaya. Ke ka lebaka lang ge le ile la batamela morako ka mokgwa woo?’ Ge kgoši a ka go botšiša taba yeo, o mmotše o re: ‘Mohlanka wa gago, Uria, Mohete, le yena o bolailwe.’ ”

22Ka gona motseta yoo a ya go Dafida gomme a mmotša se Joaba a mo laetšego gore a se bolele. 23A re: “Manaba a rena a be a re feta ka maatla gomme ba tšwa motseng go tlo lwa le rena nageng, eupša re ile ra ba gomišetša kgorong ya motse. 24Ke moo ba thunyeditšego metsi go rena ba le morakong, gomme bahlanka ba bangwe ba kgoši ba bolawa; mohlanka wa gago, Uria, Mohete, le yena o bolailwe.”

25Dafida a re go motseta yoo: “O tiiše Joaba maatla gomme o mmotše gore a se ke a tshwenyega, ka gobane motho a ka se tsebe gore go ile go hwa mang ntweng. O mmotše gore a hlasele motse ka maatla gomme a o thope.”

26Ge Batseba a ekwa gore monna wa gagwe o bolailwe, o ile a mo llela. 27Ge nako ya go ilela e fetile, Dafida a laela gore a tlišwe mošate; ya ba mosadi wa gagwe gomme a mmelegela morwa. Eupša Morena a se ke a thabela seo Dafida a bego a se dirile.