Sepedi 2000 (NSO00)
7

71Elisha a mo fetola a re: “Theetša se Morena a se bolelago! Ka nako ye bosasa o tla kgona go reka bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago ka papetlana e tee ya silibera mo Samaria.”

2Molaolamadira yo e bego e le mošikalekgoši a re go Elisha: “Seo se ka se direge, ke ra le ge Morena a be a ka bula magodimo a neša pula gonabjale!”

Elisha a mo fetola a re: “O tla bona taba yeo ka a gago mahlo, eupša o ka se je le lerathana la dijo tšeo.”

Madira a Siria a a tšhaba

3Go be go na le banna ba bane ka ntle ga kgoro ya Samaria ba ba bego ba swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go ba tšhilafatša. Bona ba botšana ba re: “Ke ka lebaka lang re dutše mo go fihlela re tlile go hwa? 4Ga go thuše selo go tsena motseng ka gobane ka moo re ya go hwa ka tlala; eupša ge re ka dula mo, le gona re tla hwa. Ka gona a re yeng mešašeng ya Basiria; ge eba ba ka re lesa re phela, re tla phela; ge eba ba ka re bolaya, re tla ikhwela.” 5Ka fao ya re ka maswiswana ba ya mešašeng ya Basiria, eupša ge ba fihla mathomong a mešaša ba hwetša go se motho. 6Morena o be a dirile gore Basiria ba kwe modumo wo nkego ke wa madira a mantšintši a ba batamela ka dipere le ka makoloi a ntwa, gomme Basiria ba gopola gore kgoši ya Israele e thwetše kgoši ya Bahete le kgoši ya Baegepeta le madira a tšona gore ba tle ba ba hlasele. 7Ka gona Basiria ba be ba tšhabile ge leswiswi le thoma go swara, gore ba se ke ba tla ba bolawa, ba tlogetše mešaša ya bona, dipere le dipokolo. Ba tlogetše mešaša e le bjalo.

8Ge banna bale ba bane ba fihla mathomong a mešaša, ba ile ba tsena ka mošašeng wo mongwe, ba ja, ba nwa se se bego se le fao, ba tšea silibera le gauta le diaparo tše ba di hweditšego gomme ba tloga ba ya ba di uta; ka morago ba boa, ba tsena ka go wo mongwe mošaša ba tšea dilo, le tšona ba di uta. 9Fela ba botšana ba re: “Se re se dirago ga sa loka! Re na le taba tše botse eupša re ikhomoletše! Ge re ka leta go fihlela ge letšatši le hlaba, ruri re tla otlwa. A re yeng gonabjale re yo bega taba tše mošate!” 10Ka gona ba tloga mešašeng ya Basiria ba boela Samaria, gomme ba goeletša baleti ba kgoro ba re: “Re tšwa mešašeng ya Basiria gomme ga se ra bona monna goba ra kwa motho a bolela; dipere le dipokolo di be di sa tlemilwe, le mešaša e be e sa no ba ka mokgwa wo Basiria ba e tlogetšego ka gona.”

11Baleti ba goa ba bega taba yeo, gomme ya ba ya fihlišwa mošate. 12E be e le bošego, eupša kgoši a tsoga malaong gomme a re go bahlankedi ba gagwe: “Ke le botša se Basiria ba se naganago. Ba tseba tlala ye e lego mo, ka gona ba tlogetše mešaša ya bona gore ba yo utama kua nageng. Ba gopola gore ge re tšwile motseng re ile go nyaka dijo, ba tla re swara ba se re bolaye, mme ba tsena motseng.”

13Yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe a re: “A re romeng banna ka dipere tše tlhano go tše di sa šetšego mo motseng gore ba yo bona se se diregilego. Ge ba ka bolawa go tla no swana le lešaba le le šetšego le ikhwetše.”7:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 14Ba kgetha banna bao, gomme kgoši a ba roma ka dikoloi tše pedi tša ntwa, a ba laela gore ba ye ba bone se se hlagetšego madira a Basiria. 15Banna bao ba sepela go ba go yo fihla Jordane, gomme ba hwetša tsela ka moka e tletše diaparo le ditlabakelo tše Basiria ba di lahlilego ge ba tšhaba ba gakanegile. Ka morago ba boa ba begela kgoši. 16Batho ba Samaria ba kgeregela ntle mme ba hula mešaša ya Basiria. Gomme bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago a rekwa ka papetlana e tee ya silibera, ka moo Morena a boletšego ka gona.

17Kgoši ya Israele e be e beile molaolamadira yo e bego e le mošikalekgoši molaodi wa kgoro ya motse. Monna yoo a gatakwa ke batho moo mme a hwa, bjalo ka ge Elisha a be a boletše mola kgoši a tlile go yena. 18Elisha o be a boditše kgoši a re: “Bosasa ka tšona nako tše bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago a tla rekwa ka papetlana e tee ya silibera.” 19Molaodi yo o be a mo fetotše ka go re: “Seo se ka se direge, ke ra le ge Morena a be a ka bula magodimo a neša pula gonabjale!” Gomme Elisha o be a mo fetotše ka go re: “O tla iponela ka bowena, eupša o ka se je le lerathana la dijo tšeo.” 20Seo ke sona se ilego sa mo hlagela – o ile a gatakwa ke batho kgorong ya motse mme a hwela moo.

8

Mosadi wa kua Shuneme o bušetšwa tše e bego e le tša gagwe

81

8:1
2 Dikg. 4:8-37
Bjale Elisha o be a boditše mosadi yola a bego a dula Shuneme, yo a ilego a tsoša morwa wa gagwe a hwile, gore Morena o romela tlala ye e tlago tšea mengwaga ye e šupago nageng, le gore a tloge le lapa la gagwe a diilele mo a ka hwetšago madulo. 2Mosadi yoo o be a dirile ka moo a laetšwego ka gona, a tlogile le lapa la gagwe go yo diilela Filistia mengwaga ye e šupago.

3Ya re ge mengwaga yeo e fetile, a boela Israele gomme a ya go kgoši go yo kgopela gore ngwako wa gagwe le tšhemo ya gagwe di boetšwe go yena. 4A hwetša kgoši a bolela le Gehasi, mohlanka wa Elisha; kgoši o be a nyaka go tseba ka ga mehlolo ya Elisha. 5Mola Gehasi a sa botša kgoši ka moo Elisha a kilego a tsoša motho a hwile, mosadi yola a llela kgoši ka ga ngwako wa gagwe le tšhemo ya gagwe. Ke moo Gehasi a itšego go kgoši: “Mosadi yoo šo, le morwa yoo wa gagwe a tsošitšwego a hwile šo, kgoši, mong wa ka!” 6Ke moka kgoši a botšiša mosadi yoo ditaba tšeo gomme yena a tiišetša se Gehasi a se boletšego. Ka gona kgoši a bitša mohlankedi yo mongwe a mmotša gore a boetše go mosadi tšohle tše e bego e le tša gagwe, gotee le puno ya tšhemo ya gagwe ya mengwageng ye e šupago ge a be a se gona.

Elisha le Kgoši Benhadade wa Siria

7Elisha o ile a ya Damaskose ka nako ye Kgoši Benhadade wa Siria a babja. Ge kgoši a botšwa gore Elisha o moo, 8a re go Hasaele, yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe: “Iša mpho go moprofeta gomme o mo kgopele gore a botšiše Morena ge eba ke tla fola goba nka se fole.” 9Ka gona Hasaele a rwala dilo tše kaonekaone tša mehutahuta tša Damaskose ka dikamela tše masome a mane, gomme a ya go Elisha. Ge Hasaele a fihla go yena, a re: “Mohlanka wa gago, Kgoši Benhadade wa Siria, o nthomile gore ke tle ke go botšiše ge eba o tla fola goba a ka se fole.”

10Elisha a mo fetola a re: “Morena o nkutolletše gore ruri o tla hwa, fela sepela go yena mme o mmotše gore o tla fola.” 11Ke moo Elisha a ilego a selekega a mo tseparela ka mahlo go fihlela Hasaele a sa hlwe a kgona go iketla. Ke moka Elisha a thoma go rothiša megokgo. 12Hasaele a mmotšiša a re: “O llelang, mong wa ka?”

Elisha a mo fetola a re: “Ke lla ka gobane ke tseba dilo tše šorošoro tše o tlago di dira setšhaba sa Israele. O tla tšhuma dibo tša bona, wa bolaya masogana a bona, wa pšhatlaganya bana ba bona, gomme wa phula baimana ba bona dimpa.”

13

8:13
1 Dikg. 19:15
Hasaele a mmotšiša a re: “A nka ba le maatla a makaalo bjang? Ga ke selo – ke mpša fela!”

Elisha a mo fetola a re: “Morena o nkutolletše gore wena o tlile go ba kgoši ya Siria.”

14Hasaele a boela go Benhadade yo a ilego a mmotšiša a re: “A Elisha o go boditše eng?”

Hasaele a mo fetola a re: “O mpoditše gore ruri o tla fola.” 15Eupša ka letšatši le le latelago Hasaele a tšea lepai, a le ina ka meetseng, a le gatelela sefahlegong sa kgoši, mme kgoši a hwa.

Gomme Hasaele a hlatlama Benhadade bogošing bja Siria.

Kgoši Joramo wa Juda

(2 Dikr. 21:1-20)

16Ngwageng wa bohlano wa ge Joramo, morwa wa Ahaba, e le kgoši ya Israele,8:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Israele” Seheberu se re “Israele, Joshafate e le kgoši ya Juda”. Joramo, morwa wa Joshafate, ya ba kgoši ya Juda 17a na le mengwaga ye masome a mararo a metšo ye mebedi, gomme a buša mengwaga ye seswai a le Jerusalema. 18Ka gobane mosadi wa gagwe e be e le morwedi wa Ahaba, o ile a tšea ka tsela ye mpe ya magoši a Israele go no swana le ba lapa la Ahaba, a dira dibe pele ga Morena, 19

8:19
1 Dikg. 11:36
eupša Morena a se nyake go feleletša batho ba Juda, ka gobane o be a tshephišitše Dafida, mohlanka wa gagwe, gore ditlogolo tša gagwe di tla buša ka mehla.

20

8:20
Gen. 27:40
Mehleng ya ge go buša Joramo, Edomo e ile ya tsogela Juda maatla mme ya ipeela kgoši ya yona. 21Ka gona Joramo a tšwa ka makoloi a gagwe a ntwa ka moka a leba Tsaire moo madira a Baedomo a ilego a ba dikanetša gona. Bošego yena le balaodi ba gagwe ba dikoloi tša ntwa ba ba šwahla, mme madira a gagwe a tšhabela malapeng a ona. 22Edomo ya se hlwe e bušwa ke Juda8:22 “ya se hlwe e bušwa ke Juda” goba “ya tsogela Juda maatla” go tloga mohlang woo. Yona mehleng yeo motse wa Libna le wona wa tsoša mpherefere.

23Tše dingwe tše Joramo a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 24Joramo a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa mabitleng a bona motseng wa Dafida, gomme Ahasia, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Ahasia wa Juda

(2 Dikr. 22:1-6)

25Ngwageng wa lesome le metšo ye mebedi wa ge Joramo, morwa wa Ahaba, e le kgoši ya Israele, Ahasia, morwa wa Joramo, ya ba kgoši ya Juda 26a na le mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye mebedi, gomme a buša a le Jerusalema ngwaga o tee. Mmagwe e be e le Athalia, setlogolo sa Kgoši Omri wa Israele. 27Ka ge Ahasia e be e le leloko la Kgoši Ahaba ka nyalo, o ile a tšea ka tsela ye mpe ya ba lapa la Ahaba, gomme a dira dibe go no swana le ba lapa la Ahaba.

28Kgoši Ahasia o ile a thuša Kgoši Joramo wa Israele go lwa le Kgoši Hasaele wa Siria. Madira a kopana Ramote kua Gileade, gomme Joramo a gobala ntweng. 29A boela motseng wa Jesriele gore dintho tša gagwe di fole, gomme Ahasia a mo etela moo.

9

Jehu o tlotšwa gore e be kgoši ya Israele

91Go sa le bjalo moprofeta Elisha a bitša o tee wa baprofeta ba bafsa sehlopheng sa gagwe a re go yena: “Itokiše mme o ye Ramote kua Gileade. O tšee sedibelo se sa makhura a mohlware, 2gomme ge o fihla moo o nyake Jehu, morwa wa Joshafate, Joshafate morwa wa Nimshi. O mo aroganye le bagwera ba gagwe, o mo iše ka phapošing ya mosego, 3o mo tšhele ka makhura a a mohlware hlogong mme o mmotše gore Morena o re: ‘Ke go tlotša gore o be kgoši ya Israele.’ O nape o bule lemati o tšhabe, o se ke wa dikadika.”

4Ka gona moprofeta yo mofsa a ya Ramote 5moo a ilego a hwetša balaodi ba madira ba swere lekgotla. A re: “Molaodi, ke go swaretše molaetša.”

Jehu a mmotšiša a re: “O ra mang mo go rena?”

Moprofeta a mo fetola a re: “Ke ra wena, molaodi.” 6

9:6
1 Dikg. 19:16
Ke moo bobedi bja bona ba tsenego ka ngwakong, gomme moprofeta yoo a tšhela Jehu ka makhura ale a mohlware hlogong mme a re go yena: “Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke go tlotša gore o be kgoši ya setšhaba sa ka sa Israele. 7O fediše lapa la Ahaba, mong wa gago, gore ke tle ke otle Isebele ka ge a bolaile baprofeta ba ka le bahlanka ba ka ba bangwe. 8Lapa ka moka la Ahaba le ditlogolo tša gagwe le swanetše go hwa; ke tla bolaya bohle ba e lego banna lapeng labo, bafsa le bakgalabje. 9Ke tla swara lapa labo go swana le ka moo ke ilego ka swara lapa la Kgoši Jerobeamo wa Israele, le la Kgoši Basha wa Israele. 10
9:10
1 Dikg. 21:23
Isebele a ka se bolokwe; setopo sa gagwe se tla lewa ke dimpša mašemong a motse wa Jesriele.’ ” Ge moprofeta a seno realo a bula lemati a tšhaba.

11Jehu a boela go balaodi bale ba bangwe, gomme ba mmotšiša ba re: “Na di sa go sepelela gabotse? A segafa sela se be se tletše eng go wena?”

Jehu a mo fetola a re: “Lena ka noši le tseba monna yola le dipolelwana tša gagwe.”

12Eupša bona ba re: “O ne maaka! Re botše!”

Jehu a re: “O mpoditše gore Morena o re o ntloditše gore ke be kgoši ya Israele.”

13Gatee fela balaodi bale ba ala diaparo tša bona manamelong gore Jehu a tle a eme godimo ga tšona, gomme ba letša diphalafala ba goa ba re: “Jehu ke kgoši!”

Kgoši Joramo wa Israele o a bolawa

14-15Ke moo Jehu a logilego maano a go bolaya Kgoši Joramo, yo a bego a le Jesriele, moo a bego a ile gore a alafiwe dintho tše a di ntshitšwego ntweng ya kua Ramote mola a elwa le Kgoši Hasaele wa Siria. Ka gona Jehu a re go balaodi bale ba bego ba na le yena: “Ge eba le ema le nna le hlokomeleng gore go se ke gwa tšwa motho Ramote a yo botša batho kua Jesriele.” 16Ke moo a nametšego koloi ya gagwe ya ntwa a tloga a leba Jesriele. Joramo o be a se a tšwa a fola, gomme Kgoši Ahasia wa Juda o be a le moo a mo etetše.

17Mohlapetši yo a bego a eme godimo ga tora kua Jesriele a bona Jehu le banna ba gagwe ba etla. A goelela a re: “Ke bona sehlopha sa banna se etla!”

Joramo a mo fetola a re: “Roma monna ka pere go yo ba botšiša gore ba tla ka khutšo goba ka ntwa na.”

18Motseta a namela pere a ya go Jehu gomme a fihla a re go yena: “Kgoši o nyaka go tseba ge eba o tla go yena ka khutšo goba ka ntwa.”

Jehu a mo fetola a re: “Yeo ga se taba ya gago! Wena ntšhale morago!”

Mohlapetši yola wa godimo ga tora a bega gore motseta yola o fihlile sehlopheng sela, eupša ga a boe. 19Motseta yo mongwe a rongwa, gomme a botšiša Jehu yona potšišo yela. Jehu a mo fetola a re: “Yeo ga se taba ya gago! Wena ntšhale morago!”

20Mohlapetši a bega gape gore motseta yoo o fihlile sehlopheng sela, eupša ga a boe. A tlaleletša ka go re: “Moetapele wa sehlopha sa gona o otlela dipere tša koloi ya gagwe ya ntwa bjalo ka segafa, go no swana le Jehu!”

21Kgoši Joramo a re: “Lokišang koloi ya ka ya ntwa!” Ya lokišwa gomme yena le Kgoši Ahasia ba tšwa motseng go yo gahlanetša Jehu, yo mongwe le yo mongwe a nametše koloi ya gagwe ya ntwa. Ba gahlana le yena tšhemong yela e bego e kile ya ba ya Nabote. 22Joramo a mmotšiša a re: “Na o tla ka khutšo?”

Jehu a mo fetola a re: “Go ka ba khutšo bjang mola re sa na le boloi le go khunamela medimo e šele, dilo tše di thomilwego ke Isebele, mmago?”

23Joramo a goa ge a retolla koloi ya gagwe ya ntwa a tšhaba a re: “Ke go uša mmušo, Ahasia!” 24Jehu a ntšha mosebe wa gagwe, a thunya Joramo a mo hlaba mokokotlong, mosebe wa phuleletša pelong. Joramo a wela ka koloing ya gagwe a hwa, 25gomme Jehu a re go mothuši wa gagwe, Bidkare: “Tšea setopo sa gagwe o se lahlele ka tšhemong ye e bego e le ya Nabote. Gopola gore mola nna le wena re be re nametše dipere re latela Ahaba, tatagoKgoši Joramo, Morena o ile a ahlola Ahaba a re: 26

9:26
1 Dikg. 21:19
‘Ke bone go bolawa ga Nabote le barwa ba gagwe maabane. Gomme ke tlile go ba lefeletša gona mo tšhemong ye.’ ” Jehu a re go mothuši wa gagwe: “Ka gona tšea setopo sa Joramo o se lahlele ka tšhemong ye e bego e le ya Nabote, gore go tle go phethagatšwe se Morena a se boletšego.”

Kgoši Ahasia wa Juda o a bolawa

27Ge Kgoši Ahasia a bona seo se diregilego, a tšhaba ka koloi ya gagwe ya ntwa a leba motseng wa Bethe-Hagane a lelekišwa ke Jehu. Jehu a re go banna ba gagwe: “Le yena mmolayeng!” Gomme ba mo gobatša9:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Gomme ba mo gobatša” Seheberu ga se na mantšu a. ka koloing ya gagwe ya ntwa tseleng ya go rotogela Gure, kgauswi le motse wa Jibleamo. Eupša a fela a sa kgona go tšwela pele go ba go fihla motseng wa Megido, moo a ilego a hwela gona. 28Bahlankedi ba gagwe ba tšea setopo sa gagwe ba se boetša Jerusalema ka koloi ya ntwa. Ba mmoloka mabitleng a botatagwe motseng wa Dafida.

29Ahasia e be e bile kgoši ya Juda ngwageng wa lesome le motšo o tee wa ge Joramo, morwa wa Ahaba, e le kgoši ya Israele.

Mohumagadi Isebele o a bolawa

30Jehu o ile a fihla Jesriele. Isebele, ge a kwele se se diregilego, a ithakga mahlo ka pilo, a beakanya moriri wa gagwe gabotse, gomme a okamela fase ka lefasetere a le ka ngwakong wa mošate. 31Ya re ge Jehu a tsena ka kgoro, Isebele a mo goelela a re: “A o sa phela gabotse Simri,9:31 “Simri” Molaodi wa madira wa Israele yo a ilego a bolaya kgoši ya Israele. Lebelela 1 Dikg. 16:8-12. wena mmolai wa mong wa gago!”

32Jehu a lebelela godimo ka lefasetere gomme a goa a re: “Ke mang yo a emago le nna? Ke mang?” Bahlankedi ba babedi goba ba bararo ba mošate ba mo okamela ka lefasetere, 33gomme Jehu a re go bona: “Mo kgoromeletšeng fase!” Ba mo kgoromeletša fase, gomme madi a gagwe a gaša morako le dipere. Jehu a gataka setopo sa gagwe ka dipere le koloi ya gagwe ya ntwa, 34a tsena ka mošate, gomme a ja dijo. Ka morago ga moo a re: “Tšeang mosatšanyana yola wa go rogakwa le mmolokeng; gape ke morwedi wa kgoši.” 35Eupša banna ba ba ilego ba tšwa go yo mmoloka ba se ke ba hwetša selo ntle le legata le diatla le maoto. 36

9:36
1 Dikg. 21:23
Ge ba begela Jehu taba yeo, yena a re: “Seo ke se Morena a itšego se tla direga ge a bolela ka mohlanka wa gagwe, Eliya, a re: ‘Dimpša di tla ja setopo sa Isebele mašemong a motse wa Jesriele. 37Mašaletšana a tla šwalalana moo bjalo ka morole, gore motho a se hlwe a kgona go a tseba.’ ”