Sepedi 2000 (NSO00)
8

Mosadi wa kua Shuneme o bušetšwa tše e bego e le tša gagwe

81

8:1
2 Dikg. 4:8-37
Bjale Elisha o be a boditše mosadi yola a bego a dula Shuneme, yo a ilego a tsoša morwa wa gagwe a hwile, gore Morena o romela tlala ye e tlago tšea mengwaga ye e šupago nageng, le gore a tloge le lapa la gagwe a diilele mo a ka hwetšago madulo. 2Mosadi yoo o be a dirile ka moo a laetšwego ka gona, a tlogile le lapa la gagwe go yo diilela Filistia mengwaga ye e šupago.

3Ya re ge mengwaga yeo e fetile, a boela Israele gomme a ya go kgoši go yo kgopela gore ngwako wa gagwe le tšhemo ya gagwe di boetšwe go yena. 4A hwetša kgoši a bolela le Gehasi, mohlanka wa Elisha; kgoši o be a nyaka go tseba ka ga mehlolo ya Elisha. 5Mola Gehasi a sa botša kgoši ka moo Elisha a kilego a tsoša motho a hwile, mosadi yola a llela kgoši ka ga ngwako wa gagwe le tšhemo ya gagwe. Ke moo Gehasi a itšego go kgoši: “Mosadi yoo šo, le morwa yoo wa gagwe a tsošitšwego a hwile šo, kgoši, mong wa ka!” 6Ke moka kgoši a botšiša mosadi yoo ditaba tšeo gomme yena a tiišetša se Gehasi a se boletšego. Ka gona kgoši a bitša mohlankedi yo mongwe a mmotša gore a boetše go mosadi tšohle tše e bego e le tša gagwe, gotee le puno ya tšhemo ya gagwe ya mengwageng ye e šupago ge a be a se gona.

Elisha le Kgoši Benhadade wa Siria

7Elisha o ile a ya Damaskose ka nako ye Kgoši Benhadade wa Siria a babja. Ge kgoši a botšwa gore Elisha o moo, 8a re go Hasaele, yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe: “Iša mpho go moprofeta gomme o mo kgopele gore a botšiše Morena ge eba ke tla fola goba nka se fole.” 9Ka gona Hasaele a rwala dilo tše kaonekaone tša mehutahuta tša Damaskose ka dikamela tše masome a mane, gomme a ya go Elisha. Ge Hasaele a fihla go yena, a re: “Mohlanka wa gago, Kgoši Benhadade wa Siria, o nthomile gore ke tle ke go botšiše ge eba o tla fola goba a ka se fole.”

10Elisha a mo fetola a re: “Morena o nkutolletše gore ruri o tla hwa, fela sepela go yena mme o mmotše gore o tla fola.” 11Ke moo Elisha a ilego a selekega a mo tseparela ka mahlo go fihlela Hasaele a sa hlwe a kgona go iketla. Ke moka Elisha a thoma go rothiša megokgo. 12Hasaele a mmotšiša a re: “O llelang, mong wa ka?”

Elisha a mo fetola a re: “Ke lla ka gobane ke tseba dilo tše šorošoro tše o tlago di dira setšhaba sa Israele. O tla tšhuma dibo tša bona, wa bolaya masogana a bona, wa pšhatlaganya bana ba bona, gomme wa phula baimana ba bona dimpa.”

13

8:13
1 Dikg. 19:15
Hasaele a mmotšiša a re: “A nka ba le maatla a makaalo bjang? Ga ke selo – ke mpša fela!”

Elisha a mo fetola a re: “Morena o nkutolletše gore wena o tlile go ba kgoši ya Siria.”

14Hasaele a boela go Benhadade yo a ilego a mmotšiša a re: “A Elisha o go boditše eng?”

Hasaele a mo fetola a re: “O mpoditše gore ruri o tla fola.” 15Eupša ka letšatši le le latelago Hasaele a tšea lepai, a le ina ka meetseng, a le gatelela sefahlegong sa kgoši, mme kgoši a hwa.

Gomme Hasaele a hlatlama Benhadade bogošing bja Siria.

Kgoši Joramo wa Juda

(2 Dikr. 21:1-20)

16Ngwageng wa bohlano wa ge Joramo, morwa wa Ahaba, e le kgoši ya Israele,8:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Israele” Seheberu se re “Israele, Joshafate e le kgoši ya Juda”. Joramo, morwa wa Joshafate, ya ba kgoši ya Juda 17a na le mengwaga ye masome a mararo a metšo ye mebedi, gomme a buša mengwaga ye seswai a le Jerusalema. 18Ka gobane mosadi wa gagwe e be e le morwedi wa Ahaba, o ile a tšea ka tsela ye mpe ya magoši a Israele go no swana le ba lapa la Ahaba, a dira dibe pele ga Morena, 19

8:19
1 Dikg. 11:36
eupša Morena a se nyake go feleletša batho ba Juda, ka gobane o be a tshephišitše Dafida, mohlanka wa gagwe, gore ditlogolo tša gagwe di tla buša ka mehla.

20

8:20
Gen. 27:40
Mehleng ya ge go buša Joramo, Edomo e ile ya tsogela Juda maatla mme ya ipeela kgoši ya yona. 21Ka gona Joramo a tšwa ka makoloi a gagwe a ntwa ka moka a leba Tsaire moo madira a Baedomo a ilego a ba dikanetša gona. Bošego yena le balaodi ba gagwe ba dikoloi tša ntwa ba ba šwahla, mme madira a gagwe a tšhabela malapeng a ona. 22Edomo ya se hlwe e bušwa ke Juda8:22 “ya se hlwe e bušwa ke Juda” goba “ya tsogela Juda maatla” go tloga mohlang woo. Yona mehleng yeo motse wa Libna le wona wa tsoša mpherefere.

23Tše dingwe tše Joramo a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 24Joramo a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa mabitleng a bona motseng wa Dafida, gomme Ahasia, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Ahasia wa Juda

(2 Dikr. 22:1-6)

25Ngwageng wa lesome le metšo ye mebedi wa ge Joramo, morwa wa Ahaba, e le kgoši ya Israele, Ahasia, morwa wa Joramo, ya ba kgoši ya Juda 26a na le mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye mebedi, gomme a buša a le Jerusalema ngwaga o tee. Mmagwe e be e le Athalia, setlogolo sa Kgoši Omri wa Israele. 27Ka ge Ahasia e be e le leloko la Kgoši Ahaba ka nyalo, o ile a tšea ka tsela ye mpe ya ba lapa la Ahaba, gomme a dira dibe go no swana le ba lapa la Ahaba.

28Kgoši Ahasia o ile a thuša Kgoši Joramo wa Israele go lwa le Kgoši Hasaele wa Siria. Madira a kopana Ramote kua Gileade, gomme Joramo a gobala ntweng. 29A boela motseng wa Jesriele gore dintho tša gagwe di fole, gomme Ahasia a mo etela moo.