Sepedi 2000 (NSO00)
7

71Elisha a mo fetola a re: “Theetša se Morena a se bolelago! Ka nako ye bosasa o tla kgona go reka bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago ka papetlana e tee ya silibera mo Samaria.”

2Molaolamadira yo e bego e le mošikalekgoši a re go Elisha: “Seo se ka se direge, ke ra le ge Morena a be a ka bula magodimo a neša pula gonabjale!”

Elisha a mo fetola a re: “O tla bona taba yeo ka a gago mahlo, eupša o ka se je le lerathana la dijo tšeo.”

Madira a Siria a a tšhaba

3Go be go na le banna ba bane ka ntle ga kgoro ya Samaria ba ba bego ba swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go ba tšhilafatša. Bona ba botšana ba re: “Ke ka lebaka lang re dutše mo go fihlela re tlile go hwa? 4Ga go thuše selo go tsena motseng ka gobane ka moo re ya go hwa ka tlala; eupša ge re ka dula mo, le gona re tla hwa. Ka gona a re yeng mešašeng ya Basiria; ge eba ba ka re lesa re phela, re tla phela; ge eba ba ka re bolaya, re tla ikhwela.” 5Ka fao ya re ka maswiswana ba ya mešašeng ya Basiria, eupša ge ba fihla mathomong a mešaša ba hwetša go se motho. 6Morena o be a dirile gore Basiria ba kwe modumo wo nkego ke wa madira a mantšintši a ba batamela ka dipere le ka makoloi a ntwa, gomme Basiria ba gopola gore kgoši ya Israele e thwetše kgoši ya Bahete le kgoši ya Baegepeta le madira a tšona gore ba tle ba ba hlasele. 7Ka gona Basiria ba be ba tšhabile ge leswiswi le thoma go swara, gore ba se ke ba tla ba bolawa, ba tlogetše mešaša ya bona, dipere le dipokolo. Ba tlogetše mešaša e le bjalo.

8Ge banna bale ba bane ba fihla mathomong a mešaša, ba ile ba tsena ka mošašeng wo mongwe, ba ja, ba nwa se se bego se le fao, ba tšea silibera le gauta le diaparo tše ba di hweditšego gomme ba tloga ba ya ba di uta; ka morago ba boa, ba tsena ka go wo mongwe mošaša ba tšea dilo, le tšona ba di uta. 9Fela ba botšana ba re: “Se re se dirago ga sa loka! Re na le taba tše botse eupša re ikhomoletše! Ge re ka leta go fihlela ge letšatši le hlaba, ruri re tla otlwa. A re yeng gonabjale re yo bega taba tše mošate!” 10Ka gona ba tloga mešašeng ya Basiria ba boela Samaria, gomme ba goeletša baleti ba kgoro ba re: “Re tšwa mešašeng ya Basiria gomme ga se ra bona monna goba ra kwa motho a bolela; dipere le dipokolo di be di sa tlemilwe, le mešaša e be e sa no ba ka mokgwa wo Basiria ba e tlogetšego ka gona.”

11Baleti ba goa ba bega taba yeo, gomme ya ba ya fihlišwa mošate. 12E be e le bošego, eupša kgoši a tsoga malaong gomme a re go bahlankedi ba gagwe: “Ke le botša se Basiria ba se naganago. Ba tseba tlala ye e lego mo, ka gona ba tlogetše mešaša ya bona gore ba yo utama kua nageng. Ba gopola gore ge re tšwile motseng re ile go nyaka dijo, ba tla re swara ba se re bolaye, mme ba tsena motseng.”

13Yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe a re: “A re romeng banna ka dipere tše tlhano go tše di sa šetšego mo motseng gore ba yo bona se se diregilego. Ge ba ka bolawa go tla no swana le lešaba le le šetšego le ikhwetše.”7:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 14Ba kgetha banna bao, gomme kgoši a ba roma ka dikoloi tše pedi tša ntwa, a ba laela gore ba ye ba bone se se hlagetšego madira a Basiria. 15Banna bao ba sepela go ba go yo fihla Jordane, gomme ba hwetša tsela ka moka e tletše diaparo le ditlabakelo tše Basiria ba di lahlilego ge ba tšhaba ba gakanegile. Ka morago ba boa ba begela kgoši. 16Batho ba Samaria ba kgeregela ntle mme ba hula mešaša ya Basiria. Gomme bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago a rekwa ka papetlana e tee ya silibera, ka moo Morena a boletšego ka gona.

17Kgoši ya Israele e be e beile molaolamadira yo e bego e le mošikalekgoši molaodi wa kgoro ya motse. Monna yoo a gatakwa ke batho moo mme a hwa, bjalo ka ge Elisha a be a boletše mola kgoši a tlile go yena. 18Elisha o be a boditše kgoši a re: “Bosasa ka tšona nako tše bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago a tla rekwa ka papetlana e tee ya silibera.” 19Molaodi yo o be a mo fetotše ka go re: “Seo se ka se direge, ke ra le ge Morena a be a ka bula magodimo a neša pula gonabjale!” Gomme Elisha o be a mo fetotše ka go re: “O tla iponela ka bowena, eupša o ka se je le lerathana la dijo tšeo.” 20Seo ke sona se ilego sa mo hlagela – o ile a gatakwa ke batho kgorong ya motse mme a hwela moo.