Sepedi 2000 (NSO00)
6

Go hwetšwa ga selepe

61Ka letšatši le lengwe sehlopha sa baprofeta se Elisha a bego a se okametše se ile sa tla go yena sa re: “Felo fa re dulago gona ke mo gonnyane kudu! 2Re dumelele gore re ye Jordane, yo mongwe le yo mongwe wa rena a reme kota, re age felo mo re ka dulago gona.”

Elisha a ba fetola a re: “Go lokile.”

3Yo mongwe wa bona a mo kgopela gore a ye le bona; a dumela, 4gomme ba tloga mmogo. Ge ba fihla Jordane ba thoma go rema dikota. 5Ya re ge yo mongwe wa bona a rema mohlare, selepe sa gagwe sa tshwamoga sa wela ka meetseng. A llela Elisha a re: “Joo, mong wa ka! Ke selepe sa go adingwa!”

6Elisha a mmotšiša a re: “Na se wetše kae?”

Monna yoo a mo laetša felo fao, gomme Elisha a rema phata, a e lahlela ka moo meetseng mme a dira gore selepe se phaphamale. 7Elisha a re: “Se ntšhe.” Monna yoo a obelela ka letsogo a se tšea.

Madira a Siria a a foufatšwa

8Kgoši ya Siria e be e elwa le Baisraele. Ya boledišana le balaodi ba madira a yona gomme ya kgetha lefelo le e tlago hloma mešaša go lona. 9Elisha a roma motho go kgoši ya Israele gore a e sebele gore e se ke ya feta felo fao, ka gobane Basiria ba be ba theogela gona. 10Ka gona kgoši ya Israele ya sebela batho ba ba dulago moo, gomme ba dula ba phafogile. Elisha o ile a sebela kgoši makga a mmalwa.

11Kgoši ya Siria ya befelwa kudu ka taba yeo; a bitša balaodi bale a ba botšiša a re: “Ke mang wa lena yo a emago le kgoši ya Israele?”

12Yo mongwe wa bona a mo fetola a re: “Ga a gona, kgoši, mong wa ka! Ke moprofeta Elisha yo a lego Israele yo a botšago kgoši ya Baisraele se o se bolelago le ka phapošing ya gago ya go robala.”

13Kgoši a re: “Sepelang le yo nyakišiša gore o kae, gomme ke tla romela banna go yo mo thopa.”

Ya re ge a botšwa gore Elisha o Dotane, 14a romela madira a mantši fao ka dipere le makoloi a ntwa. Ba fihla motseng bošego mme ba o dikanetša. 15Mosong wa le le latelago e sa le bošego mohlanka wa Elisha a tsoga, a tšwa ka ngwakong, gomme a bona madira a Basiria ka dipere le makoloi a bona a ntwa a dikaneditše motse. A boela go Elisha mme a kgotsa a re: “Joo, mong wa ka! A re ka dira eng?”

16Elisha a mo fetola a re: “O se ke wa boifa. Re na le batho ba bantši ba ba emego le rena go feta ba ba emego le bona.” 17Ke moo a rapetšego a re: “Hle, Morena, mo ponyolle mahlo mme a bone!” Morena a kwa thapelo ya gagwe, gomme mohlanka wa Elisha a bona thaba e tletše dipere le makoloi a ntwa a mollo go dikologa Elisha.

18Ge Basiria ba hlasela, Elisha a rapela a re: “Hle, Morena, foufatša banna ba!” Morena a kwa thapelo ya gagwe gomme a ba foufatša. 19Ke gona Elisha a itšego go bona: “Le tšere ka tsela ye e sego yona; wo ga se motse wo le o nyakago. Ntšhaleng morago mme ke tla le iša go monna yo le mo nyakago.” Gomme a ba iša Samaria.

20Ge ba seno tsena motseng Elisha a rapela a re: “Ba bule mahlo, Morena, mme ba bone.” Morena a ba bula mahlo, a dira gore ba boele ba bone, gomme ba ikhwetša ba le ka gare ga motse wa Samaria.

21Ya re ge kgoši ya Israele e bona Basiria, ya botšiša Elisha ya re: “Na ke ba bolaye, tate? Ke ba bolaye?”

22Elisha a mo fetola a re: “Aowaa! Le bahlabani ba o ba thopilego ntweng ga o ba bolaye. Ba fe sa go ja le sa go nwa, mme o ba lese ba boele go kgoši ya bona.” 23Ka gona kgoši ya Israele ya ba fa dijo tše ntši, gomme ge ba lle, ba nwele, a re ba gomele go kgoši ya bona. Go tloga tšatši leo Basiria ba se hlwe ba hlasela naga ya Israele.

Go dikanetšwa ga Samaria

24Ka morago ga lebaka Kgoši Benhadade wa Siria a rapa madira a gagwe ka moka go yo lwa le Israele, gomme a dikanetša motse wa Samaria. 25Ka lebaka la go dikanetšwa moo dijo tša hlokega kudu ka motseng moo e lego gore hlogo ya pokolo e be e rekwa ka dipapetlana tša silibera tše masome a seswai, mme dikramo tše makgolo a mabedi tša morole wa maeba6:25 “morole wa maeba” Le e ka ba leina le le tsebegago la morogo wo bjalo ka dieie tša naga. di rekwa ka dipapetlana tše di fetšago seatla tša silibera.

26Kgoši ya Israele e be e sepela godimo ga morako wa motse ge mosadi a goeletša a re: “Nthuše, kgoši, mong wa ka!”

27Kgoši ya mo fetola ya re: “Ge Morena a sa go thuše, a nna nka go thuša ka eng? A ke na le mabele goba beine? 28Molato ke eng?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ka letšatši le lengwe mosadi yo o ile a re re je ngwana wa ka, mme re tle re je wa gagwe ka letšatši le le latelago. 29

6:29
Doit. 28:57
Dillo 4:10
Ka gona ra apea morwa wa ka ra mo ja. Ka le le latelago ka mmotša gore a tliše morwa wa gagwe re mo je, eupša o be a mo utile!”

30Ya re ge kgoši a ekwa taba yeo, a gagola diaparo tša gagwe, a fela a sepela godimo ga morako, gomme batho ba kgona go bona gore o apere masaka ka gare. 31A goa a re: “A Modimo a mpolaye thoo ge Elisha, morwa wa Shafate, a ka se ripše molala lehono!” 32A napa a roma motseta go Elisha.

Elisha o be a le gae a na le bagolo ba bangwe ba ba bego ba mo etetše. Pele ga ge motseta wa kgoši a fihla, Elisha a re go bagolo bao: “Mmolai yola o romela motho yo mongwe gore a tle a mpolaye! Bjale, ge a fihla mo, le tswaleleng lemati mme le se ke la mo lesa a tsena. Kgoši ka boyena o mo šetše morago.” 33O be a se a tšwa a fetša go bolela ge kgoši6:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “kgoši” Seheberu se re “motseta”. a fihla mme a re: “Ke Morena yo a re tlišeditšego bothatha bjo! Ke ka lebaka lang ke swanetše go fela ke mo letetše gore a dire se sengwe?”