Sepedi 2000 (NSO00)
5

Naamane o a fodišwa

51

5:1-14
Luk. 4:27
Naamane, molaodi wa madira a Siria, o be a hlomphega mme a godišwa ke kgoši ya Siria, ka gobane ka yena Morena o be a dirile gore madira a Siria a fenye. E be e le mohlabani yo mogolo, eupša a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. 2Mehleng yeo Basiria ba be ba fela ba eya go hlasela Baisraele ka dihlophana, gomme ya re ka nako ye nngwe ba thopa mosetsana yo monnyane wa Moisraele, yoo a ilego a hlankela mosadi wa Naamane. 3Ka letšatši le lengwe a re go monggadi wa gagwe: “Nke nkabe mong wa ka a eya go moprofeta yo a dulago Samaria! Yena o be a tla mo fodiša bolwetši bja gagwe.” 4Ge Naamane a ekwa taba yeo, a ya go kgoši a mmotša se mosetsana yoo a se boletšego. 5Kgoši a re: “Yaa go kgoši ya Israele mme o mo fe lengwalo le.”

Ka gona Naamane a tloga, a swere dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše makgolo a mararo, le dipapetlana tše dikete tše di selelago tša gauta, le diaparo tše lesome tša botšhepi. 6Lengwalo le Naamane a bego a le swere le be le re: “Ka lengwalo le ke go tsebiša mohlankedi wa ka, Naamane. Ke mo rometše go wena gore o mo fodiše bolwetši bja gagwe.”

7Ge kgoši ya Israele a seno bala lengwalo leo, a gagola diaparo tša gagwe a re: “Kgoši ya Siria o reng a re ke fodiše monna yo? A ke nna Modimo,5:7 “Modimo” goba “modimo” yena a nago le maatla a go bolaya goba a go phediša? Go molaleng gore o nyaka go lwa le nna!”

8Ge moprofeta Elisha a ekwa se se diregilego, a roma motho gore a re go kgoši: “Ke ka lebaka lang o tshwenyegile? Nke o romele monna yoo go nna gore a tle a tsebe gore go na le moprofeta mo Israele!”

9Ka gona Naamane a ya le dipere tša gagwe le koloi ya gagwe ya ntwa, a fihla a ema mojakong wa ngwako wa Elisha. 10Elisha a roma motseta ka ntle gore a mmotše a yo hlapa mmele gašupa nokeng ya Jordane, gomme o tla fola a hlweka. 11Eupša Naamane a tloga a fufuletšwe, a re: “Ke be ke re o tla tšwa, a ema mme a rapela Morena Modimo wa gagwe, a emiša letsogo la gagwe ka godimo ga mo go lego bolwetši mme a mphodiša! 12Ntle le fao, na noka ya Abana le ya Parpare kua Damaskose ga di phale dinoka ka moka tša Israele? Nkabe ke hlapile go tšona mme ka fola!”

13Bahlanka ba gagwe ba mmatamela ba re: “Morena, ge moprofeta a ka be a go boditše gore o dire selo se sethata, o ka be o se dirile. Bjale ke ka lebaka lang o sa no hlapa, bjalo ka ge a boletše, gomme wa fola?” 14Ka gona Naamane a theogela Jordane, a korobela ka meetseng gašupa, ka moo Elisha a laetšego ka gona. Nama ya gagwe ya boela ya hlweka ya swana le ya ngwana yo monnyane. 15A gomela go Elisha le bafelegetši ba gagwe ka moka a re: “Bjale ke a tseba gore ga go modimo wo mongwe lefaseng ka moka ntle le Modimo wa Israele; ka gona hle, anke o amogele mpho ya ka, nna, mohlanka wa gago.”

16Elisha a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago, yo ke mo hlankelago, gore nka se amogele mpho yeo.”

Naamane a phegelela gore a e amogele, eupša Elisha a fela a gana. 17Ka gona Naamane a re: “Ge o sa amogele mpho ya ka, gona a ke tšee mobu wo o ka rwalwago ke dimeila tše pedi ke o iše gae,5:17 “mobu ... gae” Ka nako yeo go be go dumelwa gore modimo o ka khunamelwa fela nageng ya wona. ka gobane go tloga bjale nka se direle modimo wo mongwe dihlabelo tša go tšhungwa ka moka goba dihlabelo tše dingwe ntle le Morena. 18Ka gona Morena a ntebalele ge ke felegetša kgoši ya ka tempeleng ya Rimone ke khunamela modimo yoo. Nke Morena a ka ntebalela!”

19Elisha a re: “O sepele gabotse!” Gomme Naamane a tloga.

O be a sa tšwa go tloga 20ge Gehasi, mohlanka wa Elisha, a bolela ka pelong a re: “Mong wa ka o lesitše Naamane a sepela yena a se a amogela selo sa tše Mosiria yola a bego a di tlišitše. Ke ena ka Morena yo a phelago gore ke tla mo kitimela ka yo tšea se sengwenyana go yena.” 21Ka gona a šala Naamane morago. Ge Naamane a bona monna a mo kganyelela, a fologa koloi ya gagwe ka pela gore a yo mo gahlanetša, mme a mmotšiša a re: “A go na le molato?”

22Gehasi a mo fetola a re: “Aowaa. Fela mong wa ka o nthomile gore ke tle ke go botše gore gonabjale go fihlile ba babedi ba sehlopha sa baprofeta ba kua nageng ya dithaba ya Efraime, gomme o nyaka gore o ba fe dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše masome a mararo, le diaparo tše pedi tša botšhepi.”

23Naamane a mo fetola a re: “Hle, tšea dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše masome a a selelago.” Naamane a phegelela gore a di amogele, a nokela silibera ka mekotleng ye mebedi, a tlema mekotla yeo, a e neela ba babedi ba bahlanka ba gagwe gotee le diaparo tše pedi tša botšhepi, mme a re ba ete Gehasi pele. 24Ge ba fihla mmotong Gehasi a tšea mekotla yela ye mebedi a e iša ka ngwakong wa Elisha. Ka morago a tšwa a yo botša bahlanka bale ba Naamane gore ba boele morago. 25A boela go Elisha ka ngwakong gomme Elisha a mmotšiša a re: “A o tšwa kae, Gehasi?”

Gehasi a mo fetola a re: “Aowi, nna, mohlanka wa gago, ga ke tšwe felo.”

26Eupša Elisha a re: “A ke be ke se gona moo ka monagano ge monna yola a fologa koloi ya gagwe, a retologa a go gahlanetša? Na se ke sona sebaka sa go amogela tšhelete le diaparo, dirapa tša mehlware le tša merara, dihuswane le dikgomo, goba bahlanka? 27Bjale bolwetši bja Naamane bo tla go swara, gomme wena le ditlogolo tša gago le tla ba nabjo go ya go ile!”

Ge Gehasi a tloga o be a na le bolwetši bjoo – letlalo la gagwe e le le lešweu bjalo ka lehlwa.