Sepedi 2000 (NSO00)
3

Ntwa ya Israele le Moaba

31Ngwageng wa lesome le metšo ye seswai wa pušo ya Kgoši Joshafate wa Juda, Joramo, morwa wa Ahaba, ya ba kgoši ya Israele, gomme a buša a le Samaria mengwaga ye lesome le ye mebedi. 2A dira dibe pele ga Morena, eupša e be e se yo mobe bjalo ka tatagwe goba mmagwe; o ile a pšhatla kokwane ya leswika ye tatagwe a bego a e agetše go khunamela Baale. 3Le ge go le bjalo, o ile a fela a ganeletše dibeng tša Kgoši Jerobeamo, morwa wa Nebate, yo a bego a diriša Baisraele dibe; a se ke a di tlogela.

4Kgoši Mesha wa Moaba o be a ruile dinku, gomme ngwaga wo mongwe le wo mongwe a loba kgoši ya Israele ka dikwanyana tše dikete tše lekgolo le boya bja dikgapa tše dikete tše lekgolo. 5Eupša ge Kgoši Ahaba wa Israele a hwile, Kgoši Mesha o ile a tsogela Israele maatla. 6Gateetee Kgoši Joramo a tloga Samaria mme a rapa madira a gagwe ka moka. 7A roma batseta go Kgoši Joshafate wa Juda gore ba re go yena: “Kgoši ya Moaba e ntsogetše maatla; a o ka se ye le nna ge ke yo lwa le yena?”

Kgoši Joshafate a fetola a re: “Ke tla go thuša. Nna ke lokile ge wena o itokišitše, le bahlabani ba ka ba maoto le ba go namela dipere ba itokišitše. 8Re tla tšea ka tsela efe ge re yo hlasela?”

Joramo a mo fetola a re: “Re tla tšea ka tsela ye e putlago lešoka la Edomo.”

9Ka gona Kgoši Joramo le kgoši ya Juda le ya Edomo ba wela tsela. Ge ba sepetše matšatši a a šupago, ba felelwa ke meetse a madira le a diruiwa tše ba bego ba di gapa. 10Joramo a re: “Aowii! Morena o re kgobokanyeditše go tlo re gafela diatleng tša kgoši ya Moaba ka bararo ga rena!”

11Kgoši Joshafate a botšiša a re: “A go na le moprofeta mo yo re ka tsebago keletšo ya Morena ka yena?”

Molaodi yo mongwe wa madira a Kgoši Joramo a mo fetola a re: “Elisha, morwa wa Shafate, o gona mo. E be e le mothuši wa Eliya.”

12Kgoši Joshafate a re: “Yoo yena o bolela fela se se tšwago go Morena.” Ka gona magoši ao a mararo a ya go Elisha.

13Yena a re go kgoši ya Israele: “Ke ka lebaka lang ke swanetše go go thuša? Sepela o yo kgopela keletšo go baprofeta bao tatago le mmago ba bego ba eya go bona.”

Joramo a mo fetola a re: “Aowa! Ke Morena yo a gafetšego rena dikgoši tše tharo diatleng tša kgoši ya Moaba.”

14Elisha a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena Ramaatlaohle yo a phelago gape ke mo hlankelago gore ke be nka se go thuše ka selo ge nkabe ke sa hlomphe yo o dirilego seboka naye, e lego Kgoši Joshafate wa Juda. 15Bjale nnyakeleng moletši wa harepa.”

Ya re ge moletši yoo a letša harepa ya gagwe, maatla a Morena a tlela Elisha 16gomme yena a re: “Morena o re: ‘Epang mekero ka mo leopeng le le omilego le. 17Le ge go se pula ye e nago goba moya wo o fokago, leope le le tla tlala meetse, gomme lena le dikgomo tša lena le diruiwa tša lena tša go rwala merwalo le tla ba le meetse a mantši a go nwa.’ ” 18Elisha a tšwela pele a re: “Fela tšeo e tla be e sa le dinyane go Morena – o tla ba a gafela Bamoaba diatleng tša lena. 19Le tla fenya metse ya bona ka moka ye mebotsebotse ye e ageleditšwego ka merako; le tla rema mehlare ya bona ka moka ya dienywa, la šiba methopo ya bona ka moka, la ba la senya mašemo a bona ka moka a a nonnego ka go a lahlela maswika.”

20Mosong wa le le latelago, ka nako ya ge go neelwa kabelo ya bupi, gateetee meetse a ela a etšwa ka thoko ya Edomo, gomme a pipetša naga.

21Ge Bamoaba ba ekwa gore magoši a mararo ao a tlile go ba hlasela, banna ka moka ba ba bego ba ka kgona go lwa, go tloga ka masogana go fihlela ka bakgalabje, ba ile ba bitšwa gomme ba išwa mollwaneng. 22Ge ba tsoga mosong wo o latelago, letšatši le be le taga godimo ga meetse gomme le a dirile mo nkego ke a mahubedu bjalo ka madi. 23Bamoaba ba goa ba re: “Ke madi! Dihlopha tšela tše tharo tša manaba ruri di lwele seng sa tšona gomme di bolayane! A re yeng re yo hula mešaša ya bona!”

24Eupša ge ba fihla mešašeng Baisraele ba ba hlasela gomme ba ba rakediša. Ba tšama ba bolaya Bamoaba go fihlela ba tsena nageng ya Moaba,3:24 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “tšama ... Moaba” Seheberu ga se kwagale gabotse. 25mme ba phušola metse ya bona. Ge Baisraele ba feta tšhemo ye e nonnego yo mongwe le yo mongwe wa bona o be a lahlela leswika go yona go fihlela ge mašemo ka moka a tletše maswika; ba ile ba ba ba šiba methopo, ba rema le mehlare ya dienywa. Mafelelong gwa šala fela motse wa mošate wa Kire-Herese,3:25 Mohlomongwe go swanetše go balwa “gwa šala fela motse wa mošate wa Kire-Herese” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme boraseragamabje ba o dikanetša ba o hlasela.

26Ge kgoši ya Moaba a bona gore o a fenywa, a tšea banna ba ba lwago ka ditšhoša ba makgolo a a šupago a leka go šwahla manaba gore a tšhabele go kgoši ya Siria,3:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Siria” Seheberu se re “Edomo”. eupša a šitwa. 27Ka gona a tšea morwa wa gagwe yo mogolo, yo a bego a tlile go mo hlatlama bogošing, a mmolaya mme a direla modimo wa Moaba sehlabelo ka yena. Baisraele ba selekega kudu mme ba katoga motse, ba boela nageng ya gabobona.