Sepedi 2000 (NSO00)
23

Josia o fediša tirelo ya medimo ya diswantšho

(2 Dikr. 34:3-7,29-33)

231Kgoši Josia a bitša baetapele ka moka ba Juda le Jerusalema, 2gomme ba ya Tempeleng mmogo ba na le baprista le baprofeta le batho bohle, ba bagolo le ba bannyane. Kgoši a ba balela ditaba tšohle tša puku ya kgwerano ye e hweditšwego ka Tempeleng. 3A ema kokwaneng ya magoši mme a dira kgwerano le Morena gore o tla mo hlompha, a phetha melao le ditaelo tša gagwe ka pelo ya gagwe ka moka le ka moya wa gagwe ka moka, le gore o tla dira se kgwerano yeo e se nyakago bjalo ka ge go ngwadilwe ka pukung. Gomme le setšhaba ka moka sa itlema ka kgwerano yeo.

4

23:4-6
2 Dikg. 21:3
2 Dikr. 33:3
Ke moo Josia a laetšego Moprista yo Mogolo, Hilkia, le baprista ba ba mo thušago le baleti ba mojako wa Tempele gore ba ntšhe dilo ka moka ka Tempeleng tše di bego di šomišwa ge go khunamelwa Baale, le modimo wo motshadi, Ashera, le dinaledi. Kgoši a tšhuma dilo tšeo ka moka ka ntle ga motse ka moeding wa Kidrone, mme a laela gore melora yeo e yo tšhollelwa Bethele. 5Baprista bao magoši a Juda a bego a ba beile gore ba dire dihlabelo dintotomeng tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho metseng ya Juda le tikologong ya Jerusalema a ba ntšha modirong – baprista23:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Baprista ... – baprista” Seheberu se re “Baprista ... beile, a ba ntšha modirong, gomme a dira dihlabelo ... – baprista”. ka moka ba ba bego ba direla Baale le letšatši le ngwedi le dinaledi tšohle dihlabelo. 6A tloša seswantšhobetlwa sa modimo wo motshadi, Ashera, Tempeleng, a se ntšha motseng a se iša moeding wa Kidrone, a se tšhuma, a se šila ya ba lerole mme a le gaša mabitleng a setšhaba. 7A phušola diphapoši tša ka Tempeleng tšeo ka go tšona go bego go dula digwebakathobalo tša banna tša ka tempeleng.23:7 “digwebakathobalo tša ka tempeleng” Banna ba ba bego ba gweba ka thobalo tirelong ya medimo ya tswala. Ke gona ka moo basadi ba bego ba loga diaparo tše di bego di šomišwa tirelong ya Ashera. 8A tliša baprista ba ba bego ba le metseng ya Juda Jerusalema, gomme nageng ka moka a tšhilafatša dintotoma tše ba bego ba dira dihlabelo go tšona metseng, go tloga Geba go yo fihla Beresheba. Le tše di bego di le dikgorong lesorong la Joshua, ramotse, la ka letsogong la nngele la kgoro ye kgolo ge motho a tsena motseng, a di phušola. 9Baprista bao ba ile ba se ke ba dumelelwa go dira mošomo wa boprista ka Tempeleng, eupša dinkgwa tše di se nago komelo ba be ba ka di ja le baprista ba bangwe.

10

23:10
Lef. 18:21
Jer. 7:31
19:1-6
32:35
Kgoši Josia a tšhilafatša le Tofete, lefelo la tirelo la modimo wa seswantšho ka moeding wa Bene-Hinomo, gore go se ke gwa hlwa go eba le motho yo a direlago modimo Mologo sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka morwa goba morwedi wa gagwe. 11A tloša le dipere tšeo magoši a Juda a bego a di neetše letšatši, gomme a tšhuma dikoloi tše di bego di šomišwa tirelong yeo. Tšona di be di le ka kgorong ya Tempele lesorong kgauswi le ngwakwana wa Netane-Meleke, mohlankedi yo mogolo. 12
23:12
2 Dikg. 21:5
2 Dikr. 33:5
Kgoši Josia a kgereša dialetare tše magoši a Juda a bego a di agile tlhakeng ya mošate godimo ga phapoši ya ka godimo ya Kgoši Ahase, gotee le dialetare tše di bego di agilwe ke Kgoši Manase ka dikgorong ka dipedi tša Tempele; a pšhatlaganya dialetare tšeo ya ba thogorogo,23:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a pšhatlaganya ... thogorogo” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme a e tšhollela ka moeding wa Kidrone. 13
23:13
1 Dikg. 11:7
Josia a tšhilafatša dialetare tše Kgoši Solomone a bego a di agile ka bohlabela bja Jerusalema, ka borwa bja Thaba ya Mehlware,23:13 “Thaba ya Mehlware” Mo Seheberu se e bitša gore ke “Thaba ya Tshenyego” goba “Thaba ya Sebe” ka gobane mo go bolelwa ka medimo ya diswantšho. e le tša tirelo ya medimo ya bohlola ya diswantšho – Astarte, modimo wo motshadi wa Sidone, Kemoshe, modimo wa Moaba, le Milkomo, modimo wa Amone. 14Kgoši Josia a pšhatlaganya dikokwane tša borapedi tša maswika, a rema dikota tša borapedi, gomme felo mo di bego di hlomilwe gona a go khupetša ka mašapo a batho.

15

23:15
1 Dikg. 12:33
Josia a phušola ntotoma yeo go yona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho kua Bethele ye e bego e agilwe ke Kgoši Jerobeamo, morwa wa Nebate, yo a dirišitšego Israele dibe. Josia a kgereša aletare ya gona, a pšhatlaganya matlapa a yona,23:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a pšhatlaganya matlapa a yona” Seheberu se re “a tšhuma lefelo la tirelo”. mme a a šilaganya ya ba lerole; a ba a tšhuma le kota ya borapedi. 16
23:16
1 Dikg. 13:2
Ge a retologa a bona mabitla a mangwe mola thabeng; a laela gore a fatollwe mme mašapo a a lego ka go ona a tšhungwe aletareng. Ka tsela yeo a tšhilafatša aletare, a dira sela moprofeta a bego a kile a se bolela monyanyeng mola Kgoši Jerobeamo a eme manamelong a aletare. Kgoši Josia a lebelela ka gohle gomme a bona lebitla la moprofeta23:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “monyanyeng ... moprofeta” Seheberu ga se na mantšu a. yola a bego a kile a bolela taba yeo. 17
23:17
1 Dikg. 13:30-32
A botšiša a re: “Lela ke lebitla la mang?”

Batho ba Bethele ba mo fetola ba re: “Ke lebitla la moprofeta wa Juda yo a boletšego dilo tše o di dirilego aletare ye lehono.”

18Josia a re: “Yena mo tlogeleng. Mašapo a gagwe a se ke a šuthišwa.”

Ka gona mašapo a gagwe a se ke a kgwathwa, le ona ale a moprofeta yo a bego a etšwa Samaria.

19Motseng wo mongwe le wo mongwe wa Israele Kgoši Josia a thuba ditempelana ka moka tša dintotomeng tša go agwa ke magoši a Israele tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, gomme ka tšona a rumotše Morena. Dintotoma tšeo ka moka a di dira tše a bego a di dirile dintotoma tša kua Bethele. 20Godimo ga dialetare tša dintotoma tšeo a bolaya baprista ba ba bego ba hlankela medimo ya diswantšho dintotomeng, a ba a tšhuma mašapo a batho godimo ga dialetare tšeo. Ya ba gona a boelago Jerusalema.

Josia o keteka Monyanya wa Paseka

(2 Dikr. 35:1-19)

21Kgoši Josia a laela batho ba Juda gore ba keteke Monyanya wa Paseka go hlompha Morena Modimo wa bona, bjalo ka ge go ngwadilwe pukung ya kgwerano. 22Go be go se gwa ka gwa ba le Paseka ya go swana nayo ye e bego e kile ya ketekwa ke kgoši ye nngwe ya Israele goba ya Juda go tloga mehleng yela setšhaba se sa bušwa ke baahlodi. 23Eupša bjale, mo ngwageng wa lesome le metšo ye seswai wa pušo ya Josia, Paseka yeo ya ketekwa Jerusalema.

Josia o tšwela pele le go fediša tirelo ya medimo ya diswantšho

24Gore Kgoši Josia a tle a kgone go phetha melao ye e ngwadilwego pukung ye Moprista yo Mogolo, Hilkia, a e hweditšego ka Tempeleng, o ile a tloša dinoge, le didupe, le medimo ya malapa, le medingwana ya diswantšho, le dilo ka moka tša tirelo ya medingwana ya diswantšho Jerusalema le nageng ya Juda ka moka. 25Go be go se gwa ka gwa ba le kgoši ye e swanago le yena ye e bego e sokologetše go Morena ka pelo ya yona ka moka, le ka moya wa yona ka moka, le ka maatla a yona ka moka, e phetha melao yohle ya Moshe; le gona ga se gwa ka gwa hlwa go eba le kgoši ye e swanago le yena.

26Eupša Morena o be a tukela Juda bogale bjo bošoro ka lebaka la tšeo Kgoši Manase a bego a mo rumotše ka tšona, gomme le bjale bogale bjoo bo be bo se bja okobala. 27Morena a re: “Ke tla dira batho ba Juda se ke se dirilego ba Israele: Ke tla raka batho ba Juda pele ga ka mme ka lahla Jerusalema, motse wo ke o kgethilego, le Tempele, felo fao ke itšego ke moo ke swanetšego go khunamelwa gona.”

Mafelelo a pušo ya Josia

(2 Dikr. 35:20 – 36:1)

28Tše dingwe tše Kgoši Josia a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 29Mola Josia e sa le kgoši, Kgoši Neko wa Egepeta o ile a tšwa dira a ya nokeng ya Yufratese go yo thuša kgoši ya Asiria. Kgoši Josia a leka go thibela madira ao a Egepeta kua Megido, gomme a bolawa ge ntwa e seno thoma. 30Bahlankedi ba gagwe ba rwala setopo sa gagwe ka koloi ya ntwa ba se iša Jerusalema, moo a ilego a bolokwa ka lebitleng la gagwe.

Batho ba Juda ba kgetha morwa wa gagwe, Joahase, mme ba mo tlotša ya ba kgoši.

Kgoši Joahase wa Juda

(2 Dikr. 36:2-4)

31Joahase o be a na le mengwaga ye masome a mabedi a metšo ye meraro ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša a le Jerusalema dikgwedi tše tharo. Mmagwe e be e le Hamutale, morwedi wa Jeremia, wa motse wa Libna. 32A dira dibe pele ga Morena go swana le borakgolokhukhu ba gagwe. 33Pušo ya gagwe e ile ya felela ge Kgoši Neko wa Egepeta a mo golega kua Ribla nageng ya Hamate, mme a ntšhiša batho ba Juda seloba sa silibera ya dikilokramo tše dikete tše tharo, le sa gauta ya dikilokramo tše masome a mararo a metšo ye mene. 34

23:34
Jer. 22:11-12
Kgoši Neko a bea morwa wa Josia, Eliakime, kgoši ya Juda go hlatlama Josia, gomme a fetoša leina la gagwe a re ke Joyakime. Joahase yena a išwa Egepeta ke Kgoši Neko, gomme a hwela gona.

Kgoši Joyakime wa Juda

(2 Dikr. 36:5-8)

35Kgoši Joyakime o ile a ntšhiša batho motšhelo go ya ka tše ba nago le tšona, gore a tle a kgoboketše tšhelete ya seloba se se bego se nyakwa ke kgoši ya Egepeta.

36

23:36
Jer. 22:18-19
26:1-6
35:1-19
Joyakime o be a na le mengwaga ye masome a mabedi a metšo ye mehlano ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye lesome le o tee. Mmagwe e be e le Sebuda, morwedi wa Pedaya, wa motse wa Ruma. 37Joyakime a dira dibe pele ga Morena, go swana le borakgolokhukhu ba gagwe.