Sepedi 2000 (NSO00)
20

Bolwetši bja Kgoši Hiskia le go fola ga gagwe

(Jes. 38:1-8,21-22; 2 Dikr. 32:24-26)

201Mehleng yeo Kgoši Hiskia a swarwa ke bolwetši gomme a nyako hwa. Moprofeta Jesaya, morwa wa Amotse, a ya go yena a re: “Morena o re: ‘Beakanya tša lapa la gago, ka gobane o ka se fole; o tla hwa.’ ”

2Hiskia a phekgoga a lebelela lebotong gomme a rapela a re: 3“Hle, Morena, gopola gore ke go hlanketše ka potego le botshephegi, le gore ka mehla ke dirile tše o bego o nyaka ke di dira.” Gomme a thoma go lla gabohloko.

4Jesaya a tloga go kgoši, eupša ya re pele ga ge a putla ka kgorong ya ka gare ya mošate, Morena a mmotša gore a 5boele go Hiskia, mmuši wa setšhaba ba Morena, a re go yena: “Nna, Morena, Modimo wa rakgolokhukhu wa gago, Dafida, ke kwele thapelo ya gago mme ke bone megokgo ya gago. Ke tla go fodiša, gomme ka letšatši la boraro o tla ya Tempeleng. 6Ke tla go phediša mengwaga ye mengwe ye lesome le metšo ye mehlano. Ke tla hlakodiša wena le motse wo wa Jerusalema go kgoši ya Asiria. Ke tla šireletša motse wo gore ke tle ke godišwe, le gore ke tle ke phethe se ke se tshephišitšego mohlanka wa ka, Dafida.”

7Ka morago Jesaya a botša bahlokomedi ba kgoši gore ba tšee sekgomaretši sa phaphathi ye e dirilwego ka mago a a omišitšwego, ba se phare sekakung sa kgoši, gomme kgoši o tla fola.20:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “sekakung sa kgoši, gomme kgoši o tla fola.” Seheberu se re “sekakung sa kgoši. Ba dira bjalo, gomme kgoši a fola.” 8Kgoši Hiskia a mmotšiša a re: “A sešupo ke eng sa gore Morena o tla mphodiša, le gore ka letšatši la boraro ke tla kgona go ya Tempeleng?”

9Jesaya a mo fetola a re: “Morena o tla go laetša sešupo sa gore yena o tla phetha se a se boletšego. A o nyaka gore morithi wo o lego mo manamelong a o ye pele dikgato tše lesome goba o ye morago dikgato tše20:9 “manamelong ... dikgato tše ... dikgato tše” goba “sešupanakotšatši ... maswao a ... maswao a” lesome?”

10Hiskia a mo fetola a re: “Ga go thata go dira gore morithi o ye pele dikgato tše20:10 “dikgato tše” goba “maswao a” lesome! A o boele morago dikgato tše20:10 “dikgato tše” goba “maswao a” lesome.”

11Jesaya a rapela Morena, gomme Morena a dira gore morithi o boele morago dikgato tše lesome manamelong20:11 “manamelong” goba “sešupanakotšatšing” Bohlatse bja dilo tše di epolotšwego bo ukama gore manamelo a a bolelwago mo ditemaneng tše e be e le ao a agetšwego fela go šupa nako. ao a bego a agilwe ke Kgoši Ahase.

Batseta ba ba tšwago Babilonia

(Jes. 39:1-8)

12Yona mehleng yeo kgoši ya Babilonia, Merodaka-Baladane, morwa wa Baladane, a kwa gore Kgoši Hiskia o be a babja. Ka gona a mo ngwalela lengwalo a ba a mo romela le mpho ka batseta. 13Hiskia a amogela batseta bao gomme a ba laetša polokelo ya mahumo a gagwe ka moka ye e bego e boloketše silibera le gauta le dikhanakhana le dinkgabose le dibetša tša ntwa le dilo ka moka ka mengwakong ya gagwe ya polokelo. Gwa se ke gwa ba le selo ka ngwakong wa kgoši le mmušong wa gagwe ka moka se a sa ba laetšego sona. 14Ke moo moprofeta Jesaya a ilego go Kgoši Hiskia a mmotšiša a re: “A banna bale ba tšwa kae, le gona ba go boditše eng?”

Hiskia a mo fetola a re: “Ba tšwa nageng ya kgole, Babilonia.”

15Jesaya a mmotšiša a re: “A ba boneng mo mošate?”

Hiskia a mo fetola a re: “Ba bone se sengwe le se sengwe. Ga go se ke sego ka ba laetša sona ka mengwakong ya ka ya polokelo.”

16Ke moo Jesaya a itšego go kgoši: “Morena o re 17

20:17
2 Dikg. 24:13
2 Dikr. 36:10
nako e etla yeo ka yona se sengwe le se sengwe mo mošate, ga gago, e lego tšohle tše borakgolokhukhu ba gago ba di bolokilego go fihlela lehono, di tlago thothelwa Babilonia. Go ka se šadišwe selo. 18
20:18
2 Dikg. 24:14-15
Dan. 1:1-7
Mo go ditlogolo tša gago go tla thopša ba bangwe gomme ya ba baamogwabonna ba go šoma ngwakong wa kgoši ya Babilonia.”

19Kgoši Hiskia o ile a gopola gore se Jesaya a se bolelago se šupa gore go tla ba le khutšo le polokego nakong ya ge yena Hiskia a sa phela, ka gona a mo fetola a re: “Taba ye o mpoditšego yona e etšwa go Morena e lokile.”

Mafelelo a pušo ya Hiskia

(2 Dikr. 32:32-33)

20Tše dingwe tše Kgoši Hiskia a di dirilego, ditiro tšohle tša bogale bja gagwe, le ka moo a agilego letamo a ba a epa mokero wa meetse gore o tsenye meetse ka motseng, ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 21Hiskia a ithobalela le botatagwe, gomme Manase, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

21

Kgoši Manase wa Juda

(2 Dikr. 33:1-20)

211Manase o be a na le mengwaga ye lesome le metšo ye mebedi ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye masome a mahlano a metšo ye mehlano. Mmagwe e be e le Heftsiba. 2

21:2
Jer. 15:4
Manase a latela ditlwaedi tša makgapa tša ditšhaba tše Morena a di rakilego nageng ge setšhaba sa gagwe se goroga; ka go dira bjalo a dira dibe pele ga Morena. 3A tsošološa dintotoma tšela go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho tšela Hiskia, tatagwe, a bego a di phušotše; a aga dialetare tšeo go tšona go bego go khunamelwa Baale, a ba a betla kota ya borapedi, a etša Kgoši Ahaba wa Israele. Le gona Manase o be a obamela dinaledi, a di khunamela. 4
21:4
2 Sam. 7:13
A aga dialetare tša medimo e šele ka Tempeleng, felo mola Morena a itšego ke moo a swanetšego go khunamelwa gona. 5Ka dikgorong ka pedi tša Tempele a aga dialetare tšeo go tšona go bego go khunamelwa dinaledi. 6A dira sehlabelo ka morwa wa gagwe. A šomišana le baloi le didupe, a ba a dirišana le21:6 “a dirišana le” goba “a se ke a thibela” dinoge le ba malopo. A dira dibe ka kudu pele ga Morena, a mo rumola. 7
21:7-8
1 Dikg. 9:3-5
2 Dikr. 7:12-18
A hloma seswantšhobetlwa sa modimo wo motshadi, Ashera, ka Tempeleng, felo mola Morena a itšego go Dafida le go Solomone, morwa wa gagwe: “Gona mo Jerusalema, ka mo Tempeleng ye, ke felo fa ke go kgethilego nageng ka moka ya dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele gore ke mo ke swanetšego go khunamelwa gona go ya go ile. 8Gomme ge setšhaba sa Israele se ka phetha ditaelo tša ka ka moka ka potego, sa phetha le melao yohle ye mohlanka wa ka, Moshe, a ba filego yona, gona nka se ba lese ba lelekwa nageng ye ke e filego borakgolokhukhu ba bona.” 9Eupša batho ba Juda ba se ke ba theetša Morena, gomme Manase a ba diriša dibe tše kgolo go feta le tšela tša ditšhaba tše Morena a ilego a di fediša nageng yeo ge setšhaba sa gagwe se tsena go yona.

10Morena a bolela ka bahlanka ba gagwe, baprofeta, a re: 11“Kgoši Manase o dirile makgapa a, a dira dilo tše mpe go feta tše Bakanana ba bego ba di dira, gomme ka medimo ya gagwe ya diswantšho a diriša batho ba Juda dibe. 12Ka gona nna, Morena Modimo wa Israele, ke tla tlišetša Jerusalema le Juda mahlomola ao yo mongwe le yo mongwe yo a a kwago a tlago gakgamala. 13Ke tla otla Jerusalema bjalo ka ge ke otlile Samaria, bjalo ka ge ke otlile Kgoši Ahaba wa Israele le ditlogolo tša gagwe. Ke tla fediša batho ba Jerusalema ka moka, Jerusalema ya šala e se na le selo, e le bjalo ka sebjana se motho a se fadilego a se ribega. 14Ke tla lahla mašaledi ao a phologilego ka a gafela manabeng a bona ao a tlago ba fenya mme a senya naga ya bona. 15Setšhaba sa ka ke tla se dira se ka gobane se dirile dibe pele ga ka mme sa nthumola go tloga ka nako yela borakgolokhukhu ba sona ba etšwa Egepeta, go fihlela le lehono.”

16Ka ntle ga go diriša batho ba Juda dibe pele ga Morena, Manase o ile a bolaya batho ba bantši ba ba se nago molato mo e lego gore mekgotha ya Jerusalema e ile ya tlala madi.

17Tše dingwe tše Manase a di dirilego, gammogo le dibe tša gagwe, di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 18Manase a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa ka serokolong sa mošate, serokolo sa Usa, mme morwa wa gagwe, Amone, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Amone wa Juda

(2 Dikr. 33:21-25)

19Amone o be a na le mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye mebedi ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye mebedi. Mmagwe e be e le Meshulemete, morwedi wa Harutse, wa motse wa Jotoba. 20O ile a dira dibe pele ga Morena, go no swana le Manase, tatagwe. 21A dira tšohle tše tatagwe a bego a di dira, a ba a khunamela medimo ya diswantšho ye tatagwe a bego a e khunamela. 22A furalela Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba gagwe, a nyatša ditaelo tša gagwe.

23Bahlankedi ba Amone ba ile ba mo logela maanomabe gomme ba mmolaya mošate. 24Batho ba Juda ba bolaya batho bale ba bolailego Amone, gomme ba bea morwa wa gagwe, Josia, kgoši.

25Tše dingwe tše Amone a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 26Amone o ile a bolokwa ka lebitleng la gagwe ka serokolong sa Usa, gomme morwa wa gagwe, Josia, a mo hlatlama bogošing.

22

Kgoši Josia wa Juda

(2 Dikr. 34:1-2)

221

22:1
Jer. 3:6
Josia o be a na le mengwaga ye seswai ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye masome a mararo a motšo o tee. Mmagwe e be e le Jedida, morwedi wa Adaya, wa motse wa Botsekate. 2Josia o ile a dira tše di kgahlago Morena; a etša rakgolokhukhu wa gagwe, Dafida, ka ditiro, a se ke a phamoga ditseleng tša Dafida.

Puku ya melao ya Morena e a hwetšwa

(2 Dikr. 34:8-28)

3Ngwageng wa lesome le metšo ye seswai wa ge go buša Kgoši Josia, kgoši o ile a roma mongwaledi wa kgoro, Shafane, morwa wa Atsalia, setlogolo sa Meshulamo, Tempeleng a mo laela a re: 4“Yaa go Moprista yo Mogolo, Hilkia, gomme o mmotše gore a bale tšhelete ye baprista ba ba letilego mojako wa Tempele ba e kgobokantšego go batho. 5O mmotše gore a tšee tšhelete yeo a e fe banna ba ba hlokometšego go lokišwa ga Tempele. Ba lefe 6babetli le baagi le babetli ba matlapa, ba be ba reke dikota le matlapa a a betlilwego ao a šomišwago ge ba lokiša Tempele. 7

22:7
2 Dikg. 12:16
Banna bao ba hlokometšego modiro ba a botega, ka gona o se ke wa hlwa o tshwenyega ka go ba botšiša ka tšhelete yeo.”

8Ke moka Hilkia a botša Shafane gore o hweditše puku ya melao ya Morena ka Tempeleng. A mo fa puku yeo gomme Shafane a e bala. 9Ke moo a boetšego go kgoši, a mmegela a re: “Bahlanka ba gago ba tšere tšhelete yeo e bego e le ka Tempeleng ba e neetše banna ba ba hlokometšego modiro wa go lokiša Tempele.” 10A ba a re: “Mo ke swere puku ye Hilkia a nneetšego yona.”

11Ge kgoši a ekwa tše di balwago ka pukung yeo, a gagola diaparo tša gagwe a tshwenyegile, 12gomme a laela moprista Hilkia, le Ahikamo, morwa wa Shafane, le Akboro, morwa wa Mika, le Shafane, mongwaledi wa kgoro, le Asaya, mohlanka wa kgoši, a re: 13“Sepelang le yo mpotšišetša, nna le batho ka moka ba Juda, go Morena ka seo puku ye e se rutago. Morena o re tukela bogale ka gobane borakgolokhukhu ba rena ga se ba dira tše puku ye e rego di swanetše go dirwa.”

14Hilkia, Ahikamo, Akboro, Shafane le Asaya ba ya go mosadi yo a bitšwago Hulda, moprofeta yo a bego a dula karolong ye mpsha ya Jerusalema. Monna wa gagwe, Shalume, morwa wa Tikba, setlogolo sa Hasra, o be a hlokometše diaparo tša ka Tempeleng. Ba mmotša se se diregilego, 15gomme a ba botša gore ba boele go kgoši, ba fihle ba mmotše gore Morena Modimo wa Israele 16o re: “Ke tlile go tlišetša Jerusalema le batho ba yona ka moka mahlomola, bjalo ka ge go ngwadilwe ka pukung ye kgoši a e badilego. 17Ba mphuraletše gomme ba diretše medimo ye mengwe dihlabelo, mme ba nthumotše ka tšohle tše ba di dirilego. Ke tukela Jerusalema bogale gomme bogale bjoo bo ka se fele. 18Ge e le kgoši yena le mmotše gore nna, Morena Modimo wa Israele, ke re: O theeditše se se ngwadilwego ka pukung, 19wa ba le pelo ye boleta mme wa ikokobetša pele ga ka, wa gagola diaparo tša gago, wa lla ge o ekwa ka moo ke rego ke tla otla Jerusalema le batho ba yona. Ke tla e dira gore e šiiše, e be felo fao leina la gona batho ba tlago le diriša ge ba rogaka. Eupša ke kwele thapelo ya gago, 20gomme mahlomola a ke tlago a tlišetša Jerusalema a ka se tle pele o ithobalela le botatago. Ke tla go dira gore o bolokwe ka khutšo.” Banna bao ba boela go Kgoši Josia ba mmotša ditaba tšeo.