Sepedi 2000 (NSO00)
20

Bolwetši bja Kgoši Hiskia le go fola ga gagwe

(Jes. 38:1-8,21-22; 2 Dikr. 32:24-26)

201Mehleng yeo Kgoši Hiskia a swarwa ke bolwetši gomme a nyako hwa. Moprofeta Jesaya, morwa wa Amotse, a ya go yena a re: “Morena o re: ‘Beakanya tša lapa la gago, ka gobane o ka se fole; o tla hwa.’ ”

2Hiskia a phekgoga a lebelela lebotong gomme a rapela a re: 3“Hle, Morena, gopola gore ke go hlanketše ka potego le botshephegi, le gore ka mehla ke dirile tše o bego o nyaka ke di dira.” Gomme a thoma go lla gabohloko.

4Jesaya a tloga go kgoši, eupša ya re pele ga ge a putla ka kgorong ya ka gare ya mošate, Morena a mmotša gore a 5boele go Hiskia, mmuši wa setšhaba ba Morena, a re go yena: “Nna, Morena, Modimo wa rakgolokhukhu wa gago, Dafida, ke kwele thapelo ya gago mme ke bone megokgo ya gago. Ke tla go fodiša, gomme ka letšatši la boraro o tla ya Tempeleng. 6Ke tla go phediša mengwaga ye mengwe ye lesome le metšo ye mehlano. Ke tla hlakodiša wena le motse wo wa Jerusalema go kgoši ya Asiria. Ke tla šireletša motse wo gore ke tle ke godišwe, le gore ke tle ke phethe se ke se tshephišitšego mohlanka wa ka, Dafida.”

7Ka morago Jesaya a botša bahlokomedi ba kgoši gore ba tšee sekgomaretši sa phaphathi ye e dirilwego ka mago a a omišitšwego, ba se phare sekakung sa kgoši, gomme kgoši o tla fola.20:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “sekakung sa kgoši, gomme kgoši o tla fola.” Seheberu se re “sekakung sa kgoši. Ba dira bjalo, gomme kgoši a fola.” 8Kgoši Hiskia a mmotšiša a re: “A sešupo ke eng sa gore Morena o tla mphodiša, le gore ka letšatši la boraro ke tla kgona go ya Tempeleng?”

9Jesaya a mo fetola a re: “Morena o tla go laetša sešupo sa gore yena o tla phetha se a se boletšego. A o nyaka gore morithi wo o lego mo manamelong a o ye pele dikgato tše lesome goba o ye morago dikgato tše20:9 “manamelong ... dikgato tše ... dikgato tše” goba “sešupanakotšatši ... maswao a ... maswao a” lesome?”

10Hiskia a mo fetola a re: “Ga go thata go dira gore morithi o ye pele dikgato tše20:10 “dikgato tše” goba “maswao a” lesome! A o boele morago dikgato tše20:10 “dikgato tše” goba “maswao a” lesome.”

11Jesaya a rapela Morena, gomme Morena a dira gore morithi o boele morago dikgato tše lesome manamelong20:11 “manamelong” goba “sešupanakotšatšing” Bohlatse bja dilo tše di epolotšwego bo ukama gore manamelo a a bolelwago mo ditemaneng tše e be e le ao a agetšwego fela go šupa nako. ao a bego a agilwe ke Kgoši Ahase.

Batseta ba ba tšwago Babilonia

(Jes. 39:1-8)

12Yona mehleng yeo kgoši ya Babilonia, Merodaka-Baladane, morwa wa Baladane, a kwa gore Kgoši Hiskia o be a babja. Ka gona a mo ngwalela lengwalo a ba a mo romela le mpho ka batseta. 13Hiskia a amogela batseta bao gomme a ba laetša polokelo ya mahumo a gagwe ka moka ye e bego e boloketše silibera le gauta le dikhanakhana le dinkgabose le dibetša tša ntwa le dilo ka moka ka mengwakong ya gagwe ya polokelo. Gwa se ke gwa ba le selo ka ngwakong wa kgoši le mmušong wa gagwe ka moka se a sa ba laetšego sona. 14Ke moo moprofeta Jesaya a ilego go Kgoši Hiskia a mmotšiša a re: “A banna bale ba tšwa kae, le gona ba go boditše eng?”

Hiskia a mo fetola a re: “Ba tšwa nageng ya kgole, Babilonia.”

15Jesaya a mmotšiša a re: “A ba boneng mo mošate?”

Hiskia a mo fetola a re: “Ba bone se sengwe le se sengwe. Ga go se ke sego ka ba laetša sona ka mengwakong ya ka ya polokelo.”

16Ke moo Jesaya a itšego go kgoši: “Morena o re 17

20:17
2 Dikg. 24:13
2 Dikr. 36:10
nako e etla yeo ka yona se sengwe le se sengwe mo mošate, ga gago, e lego tšohle tše borakgolokhukhu ba gago ba di bolokilego go fihlela lehono, di tlago thothelwa Babilonia. Go ka se šadišwe selo. 18
20:18
2 Dikg. 24:14-15
Dan. 1:1-7
Mo go ditlogolo tša gago go tla thopša ba bangwe gomme ya ba baamogwabonna ba go šoma ngwakong wa kgoši ya Babilonia.”

19Kgoši Hiskia o ile a gopola gore se Jesaya a se bolelago se šupa gore go tla ba le khutšo le polokego nakong ya ge yena Hiskia a sa phela, ka gona a mo fetola a re: “Taba ye o mpoditšego yona e etšwa go Morena e lokile.”

Mafelelo a pušo ya Hiskia

(2 Dikr. 32:32-33)

20Tše dingwe tše Kgoši Hiskia a di dirilego, ditiro tšohle tša bogale bja gagwe, le ka moo a agilego letamo a ba a epa mokero wa meetse gore o tsenye meetse ka motseng, ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 21Hiskia a ithobalela le botatagwe, gomme Manase, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.