Sepedi 2000 (NSO00)
10

Ditlogolo tša Ahaba di a bolawa

101Go be go na le ditlogolo tša Kgoši Ahaba tše masome a a šupago tše di bego di dula motseng wa Samaria. Jehu a ngwala mangwalo mme a a romela go babuši ba motse,10:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “motse” Seheberu se re “Jesriele”. le go baetapele, le go bagodiši ba ditlogolo tša Ahaba. Lengwalo leo le be le re: 2“Le bahlokomedi ba ditlogolo tša kgoši gomme le na le dikoloi tša ntwa le dipere le dibetša le motse wo o ageleditšwego ka morako. Ka gona, ge le seno amogela lengwalo le, 3le kgethe yo a ka kgonago go buša go phala ba bangwe gare ga ditlogolo tša kgoši, le mmee kgoši gomme le lweng le mo šireletšeng.”

4Babuši ba Samaria ba tšhoga kudu ba re: “A re ka lwa bjang le Jehu ge go paletšwe Kgoši Joramo le Kgoši Ahasia?” 5Ka gona mohlankedi yo a hlokometšego mošate le yo mongwe yo a hlokometšego motse le baetapele le bagodiši ba ditlogolo tša Ahaba ba romela Jehu molaetša wo: “Rena re bahlanka ba gago gomme re tla dira tšohle tše re di laelwago ke wena. Gomme yo mongwe motho re ka se mmee kgoši. Dira se o bonago se lokile.”

6Jehu a ba ngwalela lengwalo le lengwe le le rego: “Ge le ema le nna gomme le re le tla dira tšohle tše ke le laelago tšona, gona le tlišeng dihlogo tša ditlogolo tša Kgoši Ahaba go nna kua Jesriele ka nako ye ka moswane.”

Ditlogolo tše masome a a šupago tša Kgoši Ahaba di be di hlokometšwe ke banna ba maemo ba Samaria ba ba bego ba ba godiša. 7Ge baetapele ba Samaria ba seno amogela lengwalo la Jehu, ba bolaya ditlogolo tšela tša Ahaba tše masome a a šupago ka moka ga tšona, ba bea dihlogo tša bona ka dirotong, gomme ba di romela go Jehu kua Jesriele.

8Ya re ge Jehu a botšwa gore dihlogo tša ditlogolo tša Ahaba di tlišitšwe, a laela gore di dirwe mekgobo ye mebedi kgorong ya motse, le gore di tlogelwe moo go fihlela mosong wa le le latelago. 9Ka moswane wa ntshe e sa le bošego a tšwa a ya kgorong gomme a re go batho ba ba bego ba le moo: “Ke nna yo ke logilego maano a go bolaya Kgoši Joramo gomme ka mmolaya; ga le na le molato tabeng yeo. Fela bjale yo a bolailego batho ba ka moka ke mang? 10Taba ye e laetša gore tšohle tše Morena a di boletšego ka ga ditlogolo tša Ahaba di tla direga. Morena o dirile se a se boletšego ka moprofeta wa gagwe, Eliya.” 11

10:11
Hos. 1:4
Jehu a bolaya le meloko ye mengwe ya Ahaba ye e bego e dula Jesriele, gotee le bahlankedi ba bagolo ba Ahaba ka moka le bagwera le baprista ba gagwe, gwa se be le o tee wa bona yo a šalago.

Meloko ya Kgoši Ahasia e a bolawa

12Jehu a tloga Jesriele a leba Samaria. Tseleng, felo fa go bitšwago Bethe-Ekede, moo badiši ba bego ba fela ba kopana gona, 13a gahlana le meloko ya mohu Kgoši Ahasia wa Juda gomme a ba botšiša a re: “A le bomang?”

Ba mo fetola ba re: “Re meloko ya Ahasia. Re ya Jesriele go yo etela bana ba Mohumagadi Isebele le ba lapa la mošate ka moka.” 14Jehu a laela banna ba gagwe a re: “Ba tšeeng ba phela!” Ba ba swara, gomme ba ba bolaela kgauswi le molete gona moo. Ka moka e be e le batho ba masome a mane a metšo ye mebedi, gomme le o tee wa bona a se ke a šadišwa.

Meloko ka moka ye e šetšego ya Ahaba e a bolawa

15Jehu a tšwela pele le leeto gomme tseleng a gahlanetšwa ke Jonadaba, morwa wa Rekabe. Jehu a re go mo dumediša a re: “A o ema le nna bjalo ka ge nna ke ema nago?”

Jonadaba a mo fetola a re: “Ee, ke ema nago.”

Jehu a re: “Gona ntshware ka seatla.” Ba swarana ka diatla, gomme Jehu a mo nametša koloi ya gagwe ya ntwa 16a re: “A re ye le nna o yo bona ka moo ke ineetšego Morena ka gona.” Gomme ba sepela ka koloi ya ntwa mmogo ba ya Samaria. 17Ge ba fihla moo, Jehu a bolaya meloko ya Ahaba ka moka, a se ke a šadiša motho. Seo ke se Morena a bego a boditše Eliya gore se tla direga.

Barapedi ba Baale ba a bolawa

18Jehu a bokanya batho ba Samaria mme a re: “Kgoši Ahaba o be a direla modimo Baale gannyane, eupša nna ke tla mo direla kudu. 19Bokanyang baprofeta ba Baale ka moka le barapedi bohle ba gagwe le baprista ba gagwe ka moka. Go se ke gwa šala motho; ke tlile go direla Baale sehlabelo se segolo, gomme yo a ka se tlego o tla bolawa.” Ao e be e le maano a Jehu gore a tle a bolaye barapedi ka moka ba Baale. 20Ke moo Jehu a rilego: “A go bewe letšatši la tirelo ya go hlompha Baale!” Letšatši leo la bewa, 21gomme Jehu a tsebiša batho ka moka nageng ya Israele. Bohle ba ba khunamelago Baale ba tla; le o tee wa bona a se ke a šala. Ka moka ba tsena ka tempeleng ya Baale, ba e tlala rwe. 22Gomme Jehu a laela motho yo a bego a hlokometše diaparo tše kgethwa gore a di ntšhe mme a di neele barapedi. 23Ka morago Jehu a tsena ka tempeleng le Jonadaba, morwa wa Rekabe, gomme a re go batho ka moo: “Le boneng gore ka moka ga lena ba le lego ka mo le barapedi ba Baale; go se be le morapedi wa Morena.” 24Ke moo yena le Jonadaba ba tsenego go yo direla Baale dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe. O be a beile banna ba masome a seswai ka ntle ga tempele gomme a ba laetše a re: “Le bolayeng batho ba ka moka; yo a lesago yo mongwe wa bona a tšhaba o tla bolawa!”

25Ge Jehu a seno dira dihlabelo, a re go baleti le balaodi ba madira: “Tsenang le ba bolayeng ka moka; le se ke la lesa le o tee a tšhaba!” Ba tsena ba ntšhitše ditšhoša, ba ba bolaya ka moka, gomme ba gogela ditopo ka ntle. Ka morago ba fetela pele ba tsena ka sekgethweng sa ka gare ga tempele, 26ba ntšha kokwane ya borapedi ye e bego e le ka moo, ba e tšhuma. 27Ya ba gona go fediša kokwane ya borapedi le tempele, gomme marope a tempele ba a fetoša boithomelo bjo bo sa lego gona le lehono.

28Ke ka moo Jehu a ilego a fediša go direlwa ga Baale mo Israele. 29

10:29
1 Dikg. 12:28-30
Eupša a se ke a tlogela sebe sa Kgoši Jerobeamo, yo a ilego a dira gore Israele e rapele dipowana tša gauta tše a bego a di hlomile kua Bethele le kua Dane. 30Morena a re go Jehu: “O dirile ditlogolo tša Ahaba se ke bonago se lokile le tšohle tše ke bego ke nyaka gore o ba dire tšona. Ka gona ke go holofetša gore ditlogolo tša gago e tla ba dikgoši tša Israele go iša molokong wa bone.” 31Eupša Jehu a se ke a phetha melao ya Morena Modimo wa Israele ka pelo ya gagwe ka moka; yena o ile a se ke a tlogela dibe tša Jerobeamo yo a bego a diriša Baisraele dibe.

Lehu la Jehu

32Mehleng yeo Morena a thoma go fokotša naga ya Israele. Kgoši Hasaele wa Siria a thopa naga ya Israele ka moka 33ka bohlabela bja Jordane, go ba go fihla motseng wa Aroere, nokaneng ya Arnone; naga ye e be e akaretša naga ya Gileade le ya Bashane, moo kgoro ya Gade le ya Rubene le seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela di bego di dula gona.

34Tše dingwe tše Jehu a di dirilego, gotee le ditiro tša bogale bja gagwe, di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 35O ile a ithobalela le botatagwe, mme a bolokwa Samaria, gomme morwa wa gagwe, Joahase, a mo hlatlama bogošing. 36Jehu o be a bušitše Israele a le Samaria mengwaga ye masome a mabedi a metšo ye seswai.

11

Mohumagadi Athalia wa Juda

(2 Dikr. 22:10 – 23:15)

111Ya re ge Athalia, mmagoKgoši Ahasia, a ekwa gore morwa wa gagwe o bolailwe, a laela gore meloko ka moka ya lapa la mošate e bolawe. 2Ya ba fela Joase, morwa wa Ahasia, yo a phologago. O be a tlile go bolawa le ba bangwe, eupša Josheba, rakgadiagwe, yo e bego e le morwedi wa Kgoši Joramo le kgaetšedi ya Ahasia ka malapa, a mo tšhabiša ka sephiri. Mosadi yoo a mo tšea le mofepi wa gagwe a mo iša ka phapošing ya go bolokela malao ka Tempeleng, gomme a mo uta gore Athalia a se ke a mmona, ka gona a se ke a bolawa. 3Josheba a hlokomela mošemane yoo mengwaga ye e selelago a mo utile ka Tempeleng, ge go sa buša Mohumagadi Athalia.

4Eupša ka ngwaga wa bošupa moprista Joyada a laela gore go bitšwe balaodi ba baleti ba Athalia le ba mošate, gomme a ba botša gore ba tle Tempeleng, moo a ilego a dira kwano le bona gomme a ba eniša gore ba dire se a bego a ikemišeditše go se dira. A ba laetša Joase, morwa wa Kgoši Ahasia, 5gomme a ba laela a re: “Ge le fihla modirong ka letšatši la Sabatha, le ikaroleng dihlopha tše tharo. Sehlopha sa mathomo se lete mošate; 6sa bobedi se eme lesorong la Sure, mme sa boraro se eme lesorong ka morago ga baleti ba bangwe. Tempele yona e letwe ka mokgwa wo:11:6 Seheberu mo se tlaleletša ka lentšu le lengwe leo go sa tsebjego gabotse gore le ra eng. 7Dihlopha tše pedi tše di tlogago modirong ka Sabatha di lete Tempele gore di šireletše kgoši. 8Le leteng Kgoši Joase le ntšhitše ditšhoša, mme le yeng le yena mo gongwe le mo gongwe mo a yago gona. Yo a ka le batamelago a bolawe.”

9Balaodi ba phetha ditaelo tša Joyada gomme ba tliša banna ba bona go yena – ba ba tlogago modirong ka Sabatha le ba ba tsenago ka letšatši leo. 10A neela balaodi bao marumo11:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “marumo”. Lebelela 2 Dikr. 23:9. Seheberu se re “lerumo”. le dikotse tše e bego e le tša Kgoši Dafida mme di bolokilwe ka Tempeleng, 11gomme a bea banna bao ba ntšhitše ditšhoša ba teile lenaka ka pele ga Tempele ba goma ka aletare, gore ba šireletše kgoši. 12Ka morago Joyada a ntšha Joase ka Tempeleng, a mo rweša mphapahlogo, gomme a mo fa puku ya melao ye e laolago bogoši. Ke moka Joase a tlotšwa mme a bewa kgoši. Batho ba tia magoswi ba goa ba re: “A kgoši a re phelele!”

13Mohumagadi Athalia a kwa lešata le le bego le tladitšwe ke baleti le batho, ka gona a hlaganela Tempeleng moo lešaba le bego le kgobokane gona. 14

11:14
2 Dikg. 23:3
Moo a bona kgoši ye mpsha e eme kgauswi le kokwane ya mojakong wa Tempele, bjalo ka ge e be e le setlwaedi. Balaodi le baletši ba diphala ba be ba eme le yena, gomme batho ka moka ba tia mekgolokwane ba letša diphala. Athalia a gagola diaparo tša gagwe mme a goelela a re: “Ke go uša mmušo! Ke go uša mmušo!”

15Joyada o be a sa nyake gore Athalia a bolaelwe ka kgorong ya Tempele, ka gona a laela balaodi ba madira a re: “Mo ntšhetšeng ntle a fete ka gare ga melokoloko ya baleti, gomme le bolayeng yo mongwe le yo mongwe yo a ka lekago go mo phološa.” 16Ba mo swara, ba mo iša mošate, gomme ba mmolaela moo Lesorong la Dipere.

Joyada o dira diphetogo

(2 Dikr. 23:16-21)

17Moprista Joyada a diriša Kgoši Joase le setšhaba kgwerano le Morena ya gore e tla ba setšhaba sa Morena; a ba a diriša kgoši le setšhaba ye nngwe kgwerano. 18Ka morago setšhaba sa ya tempeleng ya Baale gomme sa e phušola; ba pšhatlaganya dialetare le medimo ya diswantšho, gomme ba bolaya Mathane, moprista wa Baale, pele ga dialetare tšeo.

Joyada a bea baleti Tempeleng, 19gomme yena le balaodi le baleti ba kgoši le baleti ba mošate ba felegetša kgoši go tloga Tempeleng go ya mošate, ba latelwa ke setšhaba ka moka. Joase a tsena ka Lesoro la Baleti gomme a dula setulong sa bogoši. 20Setšhaba ka moka sa thaba mme motse bjale wa iketla ka ge Athalia a be a bolailwe mošate.

12

Kgoši Joase wa Juda

(2 Dikr. 24:1-16)

121Joase e bile kgoši ya Juda a na le mengwaga ye e šupago 2ngwageng wa bošupa wa pušo ya Kgoši Jehu wa Israele, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye masome a mane. Mmagwe e be e le Tsibia wa motse wa Beresheba. 3Bophelong bja gagwe ka moka o be a dira tše di kgahlago Morena, ka gobane moprista Joyada o be a mo laya. 4Le ge go le bjalo o ile a se ke a phušola dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, gomme batho ba no tšwela pele le go dira dihlabelo le go tšhuma diorelo moo.

5

12:5
Eks. 30:11-16
Joase a bitša baprista gomme a ba laela gore ba boloke tšhelete ye batho ba e lefago ge ba tliša dihlabelo ka Tempeleng, e lego tšhelete ye e lefiwago ke motho ge a tliša sehlabelo sa mehleng12:5 “ke motho ... mehleng” Seheberu ga se kwagale gabotse. le ye e ntšhwago e le mpho ya boithaopo. 6Moprista yo mongwe le yo mongwe o be a swanetše go amogela tšhelete ye e tlišwago ke bao a ba thušago go dira dihlabelo, gomme ka tšhelete yeo go be go swanetše go lokišwa Tempele mo e senyegilego gona.

7Eupša le ngwageng wa masome a mabedi a metšo ye meraro wa pušo ya Joase baprista ba be ba se ba tšwa ba lokiša Tempele. 8Ka gona Joase a bitša Joyada le baprista ba bangwe, a ba botšiša a re: “Ke ka lebaka lang le sa lokiše Tempele? Go tloga bjale le se ke la amogela tšhelete go bao ba e tlišago ge eba ka yona le ka se lokiše Tempele.” 9Baprista ba dumela gore ba ka se amogele tšhelete yeo ka ge ba sa lokiše Tempele.

10Ke moka Joyada a betla polokelo ya tšhelete a phula sekhurumelo sa yona lešoba, gomme a e bea ka thoko ga aletare, ka go la go ja ge motho a tsena ka Tempeleng. Baprista ba ba bego ba diša mojako wa Tempele ba be ba tšea tšhelete ka moka ye e ntšhwago ke batho ba ba tlago Tempeleng, gomme ba e nokele ka moo polokelong. 11Ge baprista bao ba bona gore tšhelete ke ye ntši ka polokelong, mongwaledi wa mošate le Moprista yo Mogolo ba be ba etla, ba e tlemelele ka mekotleng, ba ye go e bala. 12Ge ba e badile, ba be ba e neela banna ba ba bego ba hlokometše modiro wa ka Tempeleng, gomme bona ba lefe babetli, baagi, 13le ba go lokiša merako ya Tempele, le babetli ba maswika, ba be ba reke dikota le maswika a a betlilwego a a bego a šomišwa go lokiša Tempele le tšohle tše di bego di nyakega. 14Le ge go le bjalo ga se gwa ka gwa tološwa ye nngwe ya tšhelete yeo gore go dirwe meruswana ya silibera, meruswi, ditimamabone, diphala, goba sebjana se sengwenyana sa silibera goba sa gauta. 15Tšhelete yeo ka moka ya lefa bašomi, ya ba ya reka tša go lokiša Tempele. 16

12:16
2 Dikg. 22:7
Banna ba ba bego ba hlokometše modiro ba be ba tshephega, ka gona go be go sa nyakege gore ba hlwe ba botšišwa ka ditšhelete tšeo. 17
12:17
Lef. 7:7
Tšhelete ya dihlabelo tša tefelo ya dibe le ya dihlabelo tša tshwarelo ya dibe e be e sa lokelwe ka moo polokelong; e be e le ya baprista.

18Mehleng yeo Kgoši Hasaele wa Siria a hlasela motse wa Gathe gomme a o thopa; a napa a ikemišetša go yo hlasela Jerusalema. 19Kgoši Joase wa Juda a tšea dikabelo tše ba ba bušitšego pele ga gagwe, e lego Joshafate le Joramo le Ahasia, ba bego ba di abetše Morena, a di oketša ka tša gagwe le ka gauta ka moka ye e bego e le ka dipolokelong tša Tempele le tša mošate, gomme a di romela ka moka ya ba seloba sa Kgoši Hasaele. Hasaele a napa a tloga Jerusalema le madira a gagwe.

20Tše dingwe tše Kgoši Joase a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda.

21-22Bahlankedi ba Kgoši Joase ba ile ba loga maano a go mmolaya, gomme ba babedi ba bona, e lego Josakare, morwa wa Shimate, le Josabade, morwa wa Shomere, ba mmolaya ngwakong wo o agilwego setsheng se se lekelelantšwego, ka thoko ya bohlabela bja Jerusalema, tseleng ye e theogelago Sila. Joase a bolokwa le botatagwe motseng wa Dafida, gomme Amatsia, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.