Sepedi 2000 (NSO00)
10

Ditlogolo tša Ahaba di a bolawa

101Go be go na le ditlogolo tša Kgoši Ahaba tše masome a a šupago tše di bego di dula motseng wa Samaria. Jehu a ngwala mangwalo mme a a romela go babuši ba motse,10:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “motse” Seheberu se re “Jesriele”. le go baetapele, le go bagodiši ba ditlogolo tša Ahaba. Lengwalo leo le be le re: 2“Le bahlokomedi ba ditlogolo tša kgoši gomme le na le dikoloi tša ntwa le dipere le dibetša le motse wo o ageleditšwego ka morako. Ka gona, ge le seno amogela lengwalo le, 3le kgethe yo a ka kgonago go buša go phala ba bangwe gare ga ditlogolo tša kgoši, le mmee kgoši gomme le lweng le mo šireletšeng.”

4Babuši ba Samaria ba tšhoga kudu ba re: “A re ka lwa bjang le Jehu ge go paletšwe Kgoši Joramo le Kgoši Ahasia?” 5Ka gona mohlankedi yo a hlokometšego mošate le yo mongwe yo a hlokometšego motse le baetapele le bagodiši ba ditlogolo tša Ahaba ba romela Jehu molaetša wo: “Rena re bahlanka ba gago gomme re tla dira tšohle tše re di laelwago ke wena. Gomme yo mongwe motho re ka se mmee kgoši. Dira se o bonago se lokile.”

6Jehu a ba ngwalela lengwalo le lengwe le le rego: “Ge le ema le nna gomme le re le tla dira tšohle tše ke le laelago tšona, gona le tlišeng dihlogo tša ditlogolo tša Kgoši Ahaba go nna kua Jesriele ka nako ye ka moswane.”

Ditlogolo tše masome a a šupago tša Kgoši Ahaba di be di hlokometšwe ke banna ba maemo ba Samaria ba ba bego ba ba godiša. 7Ge baetapele ba Samaria ba seno amogela lengwalo la Jehu, ba bolaya ditlogolo tšela tša Ahaba tše masome a a šupago ka moka ga tšona, ba bea dihlogo tša bona ka dirotong, gomme ba di romela go Jehu kua Jesriele.

8Ya re ge Jehu a botšwa gore dihlogo tša ditlogolo tša Ahaba di tlišitšwe, a laela gore di dirwe mekgobo ye mebedi kgorong ya motse, le gore di tlogelwe moo go fihlela mosong wa le le latelago. 9Ka moswane wa ntshe e sa le bošego a tšwa a ya kgorong gomme a re go batho ba ba bego ba le moo: “Ke nna yo ke logilego maano a go bolaya Kgoši Joramo gomme ka mmolaya; ga le na le molato tabeng yeo. Fela bjale yo a bolailego batho ba ka moka ke mang? 10Taba ye e laetša gore tšohle tše Morena a di boletšego ka ga ditlogolo tša Ahaba di tla direga. Morena o dirile se a se boletšego ka moprofeta wa gagwe, Eliya.” 11

10:11
Hos. 1:4
Jehu a bolaya le meloko ye mengwe ya Ahaba ye e bego e dula Jesriele, gotee le bahlankedi ba bagolo ba Ahaba ka moka le bagwera le baprista ba gagwe, gwa se be le o tee wa bona yo a šalago.

Meloko ya Kgoši Ahasia e a bolawa

12Jehu a tloga Jesriele a leba Samaria. Tseleng, felo fa go bitšwago Bethe-Ekede, moo badiši ba bego ba fela ba kopana gona, 13a gahlana le meloko ya mohu Kgoši Ahasia wa Juda gomme a ba botšiša a re: “A le bomang?”

Ba mo fetola ba re: “Re meloko ya Ahasia. Re ya Jesriele go yo etela bana ba Mohumagadi Isebele le ba lapa la mošate ka moka.” 14Jehu a laela banna ba gagwe a re: “Ba tšeeng ba phela!” Ba ba swara, gomme ba ba bolaela kgauswi le molete gona moo. Ka moka e be e le batho ba masome a mane a metšo ye mebedi, gomme le o tee wa bona a se ke a šadišwa.

Meloko ka moka ye e šetšego ya Ahaba e a bolawa

15Jehu a tšwela pele le leeto gomme tseleng a gahlanetšwa ke Jonadaba, morwa wa Rekabe. Jehu a re go mo dumediša a re: “A o ema le nna bjalo ka ge nna ke ema nago?”

Jonadaba a mo fetola a re: “Ee, ke ema nago.”

Jehu a re: “Gona ntshware ka seatla.” Ba swarana ka diatla, gomme Jehu a mo nametša koloi ya gagwe ya ntwa 16a re: “A re ye le nna o yo bona ka moo ke ineetšego Morena ka gona.” Gomme ba sepela ka koloi ya ntwa mmogo ba ya Samaria. 17Ge ba fihla moo, Jehu a bolaya meloko ya Ahaba ka moka, a se ke a šadiša motho. Seo ke se Morena a bego a boditše Eliya gore se tla direga.

Barapedi ba Baale ba a bolawa

18Jehu a bokanya batho ba Samaria mme a re: “Kgoši Ahaba o be a direla modimo Baale gannyane, eupša nna ke tla mo direla kudu. 19Bokanyang baprofeta ba Baale ka moka le barapedi bohle ba gagwe le baprista ba gagwe ka moka. Go se ke gwa šala motho; ke tlile go direla Baale sehlabelo se segolo, gomme yo a ka se tlego o tla bolawa.” Ao e be e le maano a Jehu gore a tle a bolaye barapedi ka moka ba Baale. 20Ke moo Jehu a rilego: “A go bewe letšatši la tirelo ya go hlompha Baale!” Letšatši leo la bewa, 21gomme Jehu a tsebiša batho ka moka nageng ya Israele. Bohle ba ba khunamelago Baale ba tla; le o tee wa bona a se ke a šala. Ka moka ba tsena ka tempeleng ya Baale, ba e tlala rwe. 22Gomme Jehu a laela motho yo a bego a hlokometše diaparo tše kgethwa gore a di ntšhe mme a di neele barapedi. 23Ka morago Jehu a tsena ka tempeleng le Jonadaba, morwa wa Rekabe, gomme a re go batho ka moo: “Le boneng gore ka moka ga lena ba le lego ka mo le barapedi ba Baale; go se be le morapedi wa Morena.” 24Ke moo yena le Jonadaba ba tsenego go yo direla Baale dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe. O be a beile banna ba masome a seswai ka ntle ga tempele gomme a ba laetše a re: “Le bolayeng batho ba ka moka; yo a lesago yo mongwe wa bona a tšhaba o tla bolawa!”

25Ge Jehu a seno dira dihlabelo, a re go baleti le balaodi ba madira: “Tsenang le ba bolayeng ka moka; le se ke la lesa le o tee a tšhaba!” Ba tsena ba ntšhitše ditšhoša, ba ba bolaya ka moka, gomme ba gogela ditopo ka ntle. Ka morago ba fetela pele ba tsena ka sekgethweng sa ka gare ga tempele, 26ba ntšha kokwane ya borapedi ye e bego e le ka moo, ba e tšhuma. 27Ya ba gona go fediša kokwane ya borapedi le tempele, gomme marope a tempele ba a fetoša boithomelo bjo bo sa lego gona le lehono.

28Ke ka moo Jehu a ilego a fediša go direlwa ga Baale mo Israele. 29

10:29
1 Dikg. 12:28-30
Eupša a se ke a tlogela sebe sa Kgoši Jerobeamo, yo a ilego a dira gore Israele e rapele dipowana tša gauta tše a bego a di hlomile kua Bethele le kua Dane. 30Morena a re go Jehu: “O dirile ditlogolo tša Ahaba se ke bonago se lokile le tšohle tše ke bego ke nyaka gore o ba dire tšona. Ka gona ke go holofetša gore ditlogolo tša gago e tla ba dikgoši tša Israele go iša molokong wa bone.” 31Eupša Jehu a se ke a phetha melao ya Morena Modimo wa Israele ka pelo ya gagwe ka moka; yena o ile a se ke a tlogela dibe tša Jerobeamo yo a bego a diriša Baisraele dibe.

Lehu la Jehu

32Mehleng yeo Morena a thoma go fokotša naga ya Israele. Kgoši Hasaele wa Siria a thopa naga ya Israele ka moka 33ka bohlabela bja Jordane, go ba go fihla motseng wa Aroere, nokaneng ya Arnone; naga ye e be e akaretša naga ya Gileade le ya Bashane, moo kgoro ya Gade le ya Rubene le seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela di bego di dula gona.

34Tše dingwe tše Jehu a di dirilego, gotee le ditiro tša bogale bja gagwe, di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 35O ile a ithobalela le botatagwe, mme a bolokwa Samaria, gomme morwa wa gagwe, Joahase, a mo hlatlama bogošing. 36Jehu o be a bušitše Israele a le Samaria mengwaga ye masome a mabedi a metšo ye seswai.