Sepedi 2000 (NSO00)
1

Eliya le Kgoši Ahasia

11Ge Kgoši Ahaba wa Israele a hwile, naga ya Moaba e ile ya tsogela Israele maatla.

2Kgoši Ahasia wa Israele o ile a wa ka lefasetere la phapoši ya ka godimo ya mošate kua Samaria, gomme a gobala o šoro. Ka gona a roma batseta gore ba yo botšiša Baale-Sebubu, modimo wa motse wa Bafilista wa Ekrone, ge eba o tla fola. 3Eupša morongwa wa Morena a laela Eliya, moprofeta wa Tishbe, gore a ye a gahlanetše batseta ba Kgoši Ahasia, a re go bona: “Ke ka lebaka lang le yo botšiša Baale-Sebubu, modimo wa Ekrone? A ke ka gobane le gopola gore ga go Modimo mo Israele? 4Botšang kgoši gore Morena o re: ‘O ka se tsoge malaong a o robetšego go ona; ruri o tla hwa!’ ”

Eliya a dira bjalo ka ge Morena a laetše, 5gomme batseta bale ba boela go kgoši. Kgoši a ba botšiša a re: “Le reng le goma?”

6Bona ba mo fetola ba re: “Re gahlaneditšwe ke monna yo mongwe, gomme a re botša gore re gome re tle re go botše gore Morena o re go wena: ‘Ke ka lebaka lang o roma batseta gore ba yo botšiša Baale-Sebubu, modimo wa Ekrone? A ke ka lebaka la gore o gopola gore ga go Modimo mo Israele? O ka se tsoge malaong a o robetšego go ona; ruri o tla hwa!’ ”

7Kgoši a ba botšiša a re: “Monna yoo e be e le motho wa mohuta mang?”

8

1:8
Mat. 3:4
Mar. 1:6
Bona ba mo fetola ba re: “O be a apere seaparo sa matlalo a diphoofolo, a se tlemile lethekeng1:8 “O be a apere ... lethekeng” goba “E be e le monna wa boya gomme a tlemile diaparo” ka lerala.”

Kgoši a kgotsa a re: “Ke Eliya!”

9Ke moo a romilego molaodi le bahlabani ba masome a a fetšago seatla gore ba yo tšea Eliya. Molaodi yoo a rotogela go yena moo a bego a dutše godimodimo ga thabana gomme a re go yena: “Monna wa Modimo, kgoši o re o theoge.”

10

1:10,12
Luk. 9:54
Eliya a mo fetola a re: “Ge eba ke nna monna wa Modimo, a mollo o theoge legodimong mme o go tšhume le banna ba gago!” Gomme mollo wa theoga wa tšhuma molaodi yola le banna ba gagwe.

11Kgoši a roma molaodi yo mongwe le banna ba gagwe ba masome a mahlano. Molaodi yoo a rotoga1:11 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “rotoga” Seheberu se re “fetola”. a fihla a re go Eliya: “Monna wa Modimo, kgoši o re o theoge ka pela!”

12Eliya a mo fetola a re: “Ge eba ke nna monna wa Modimo, a mollo o theoge legodimong mme o go tšhume le banna ba gago!” Gomme mollo wa Modimo wa theoga wa tšhuma molaodi le banna ba gagwe.

13Kgoši a roma molaodi yo mongwe le banna ba masome a mahlano gape. Molaodi yoo a namela thabana, a fihla a khunama pele ga Eliya, a mo kgopela a re: “Monna wa Modimo, hle, ntšhokele, o šokele le banna ba ba masome a mahlano, o se ke wa re bolaya! 14Balaodi bale ba bangwe ba babedi le banna ba bona ba bolailwe ka mollo wo o tšwago legodimong; fela hle, nna nke o nkgaugele!”

15Morongwa wa Morena a re go Eliya: “Theoga naye, o se ke wa mmoifa.” Ka gona Eliya a ya le molaodi yoo go kgoši 16mme a re go yena: “Morena o re: ‘Ka gobane o romile batseta gore ba yo botšiša Baale-Sebubu, modimo wa Ekrone, mo nkego ga go Modimo mo Israele yo o ka mmotšišago, o ka se tsoge malaong a o robetšego go ona; ruri o tla hwa!’ ”

17Ahasia o ile a hwa, bjalo ka ge Morena a be a boletše ka Eliya. O be a se na le morwa, ka gona Joramo, morwarragwe,1:17 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “morwarragwe” Seheberu ga se na le lentšu le. a mo hlatlama bogošing ngwageng wa bobedi wa pušo ya Joramo, morwa wa Joshafate, kgoši ya Juda.

18Tše dingwe tše Kgoši Ahasia a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele.

2

Eliya o rotošetšwa legodimong

21Nako e ile ya fihla ya gore Morena a rotošetše Eliya legodimong ka ledimo. Eliya le Elisha ba tloga Gilgale, 2gomme tseleng Eliya a re go Elisha: “Hle, šala mo; Morena o ntaetše gore ke ye Bethele.”

Eupša Elisha a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore nka se go tlogele.” Ka gona ba ya Bethele.

3Sehlopha sa baprofeta se se bego se dula moo sa ya go Elisha sa mmotšiša sa re: “Afa o a tseba gore Morena o tlile go go amoga mong wa gago lehono?”

Elisha a ba fetola a re: “Ee, ke a tseba, eupša homolelang taba yeo.”

4Ke gona Eliya a itšego go Elisha: “Hle, šala mo; Morena o ntaetše gore ke ye Jeriko.”

Eupša Elisha a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore nka se go tlogele.” Ka gona ba ya Jeriko.

5Sehlopha sa baprofeta se se bego se dula moo sa ya go Elisha sa mmotšiša sa re: “Afa o a tseba gore Morena o tlile go go amoga mong wa gago lehono?”

Elisha a ba fetola a re: “Ee, ke a tseba. Eupša homolelang taba yeo.”

6Ke moo Eliya a itšego go Elisha: “Hle, šala mo; Morena o ntaetše gore ke ye nokeng ya Jordane.”

Eupša Elisha a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore nka se go tlogele.” Ka gona ba tšwela pele, 7gomme baprofeta ba masome a mahlano ba sehlopha sela ba mo šala morago go ya Jordane. Eliya le Elisha ba ema nokeng, gomme baprofeta bale ba ema kgojana le bona. 8Ke moo Eliya a apotšego seaparo sa gagwe, a se phutha, mme a itia meetse ka sona; meetse a arogana, gomme yena le Elisha ba tshelela ka mošola ba sepela mo go omilego. 9

2:9
Doit. 21:17
Moo Eliya a re go Elisha: “Mpotše gore ke go direle eng pele ga ge o amogwa nna.”

Elisha a mo fetola a re: “Ake o mphe karolo ya maatla a gago gabedi.”2:9 “Ake ... gabedi” Elisha o be a kgopela karolo ye morwa wa pele a bego a e fiwa ke tatagwe ka molao. Lebelela Doit. 21:17.

10Eliya a mo fetola a re: “O kgopetše selo se sethata. Fela o tla se fiwa ge o ka mpona ge o amogwa nna; ge o ka se mpone, gona o ka se se fiwe.”

11Ba be ba tšama ba bolela ge ka bjako koloi ya mollo ya ntwa ye e bego e gogwa ke dipere tša mollo e ba tsena gare, gomme Eliya a rotošetšwa legodimong ka ledimo. 12

2:12
2 Dikg. 13:14
Elisha a e bona mme a goeletša Eliya a re: “Tate! Tate! O be o šireletša Israele bjalo ka dikoloi tša ntwa le banamedi ba dipere!”

Ya re ge Elisha a sa hlwe a bona Eliya, a gagola seaparo sa gagwe diripa tše pedi a nyamile. 13Ka morago a topa seaparo sa Eliya se se welego, gomme a boela morago a ema lebopong la Jordane. 14A itia meetse ka seaparo sela sa Eliya mme a re: “Morena, Modimo wa Eliya, o kae?” Ke moo a iteilego meetse gape gomme a arogana, yena a tshelela ka mošola. 15Baprofeta bale ba masome a mahlano ba Jeriko ba mmona gomme ba re: “Maatla a Eliya a go Elisha!” Ba ya go mo gahlanetša, ba obama pele ga gagwe, 16mme ba re: “Re bahlanka ba gago ba masome a mahlano mo, ka moka re banna ba ba tiilego. A re yeng re yo nyaka mong wa gago. Mohlomongwe moya wa Morena o mo tšere wa mo lahla thabeng ye nngwe goba ka moeding wo mongwenyana.”

Elisha a ba fetola a re: “Aowa, le se ke la ya.”

17Eupša ba fela ba phegeletše go fihlela ge a tenega mme a ba lesa ba eya. Banna bao ba masome a mahlano ba ya ba mo nyaka matšatši a mararo, eupša ba se mo hwetše. 18Ke moo ba boetšego go Elisha yo a bego a šetše kua Jeriko, gomme yena a re go bona: “A ga se ka le botša gore le se ke la ya?”

Mehlolo ya Elisha

19Banna ba bangwe ba Jeriko ba ile ba ya go Elisha ba re: “Mong wa rena, bjalo ka ge o bona, motse wo wa rena o dutše gabotse, eupša meetse a gona ga se a loka, ka gona dibjalo tša mo di dira gore basadi ba gome tseleng, le diruiwa di folotše.”

20Elisha a re: “Tšhelang letswai ka sebjaneng se sefsa, le se tlišeng go nna.” Ba se tliša go yena, 21gomme a ya mothopong wa moo a tšhela letswai lela ka moo meetseng, a re: “Morena o re: ‘Ke alafa meetse a, mme a ka se hlwe a sa tliša dinkhu le dipholotšo.’ ” 22Gomme meetse ao a alafega go tloga ka letšatši leo, bjalo ka ge Elisha a be a boletše.

23Elisha a tloga Jeriko a leba Bethele, gomme tseleng bašemane ba bangwe ba tšwa motseng woo mme ba thoma go mo kwera ba re: “Rotogela mono, ralefatla tena! Rotogela mono!”

24Elisha a retologa, a ba lebelela, gomme a ba rogaka ka leina la Morena. Ke moo dibere tše pedi tša ditshadi di tšwelego sethokgweng mme tša rathaganya ba masome a mane le ba babedi ba bona.

25Elisha a fetela thabeng ya Karmele, gomme ka morago a boela Samaria.