Sepedi 2000 (NSO00)
3

Badiredi ba kgwerano ye mpsha

31Na ge re realo ke gore re sa thomile go itlhatsela? Kgane le rena go nyakega gore, bjalo ka batho ba bangwe, re be le lengwalo la bohlatse la go tla go lena goba la go tšwa go lena? 2Gape lengwalo la rena ke lena ka noši, gomme le ngwadilwe dipelong tša rena gore le tsebje mme le balwe ke bohle. 3

3:3
Eks. 24:12
Jer. 31:32
Hes. 11:19
36:26
Go pepeneneng gore ke lena lengwalo le le ngwadilwego ke Kriste ka boyena mme a le romela ka rena. Ga se la ngwalwa ka enke, le ngwadilwe ka Moya wa Modimo yo a phelago; ga se la ngwalwa matlapeng, le ngwadilwe dipelong tša batho.

4Re realo ka gobane re tshepile Modimo ka Kriste. 5Ga se gore rena ka borena re ka kgona go ikgopelela selo mo nkego se tšwa go rena. Gobane go kgona ga rena go tšwa go Modimo; 6

3:6
Jer. 31:30
ke yena a re kgontšhitšego go ba badiredi ba kgwerano ye mpsha ye e sego ya molao wo o ngwadilwego, eupša e lego ya semoya. Gape molao wo o ngwadilwego o a bolaya, kganthe Moya wo Mokgethwa wona o a phediša.

7

3:7
Eks. 34:29
Melao e be e tlokilwe ka ditlhaka matlapeng, gomme mohla e begwa letago la Modimo le ile la bonagala, Baisraele ba ba ba šitwa ke go tsepelela Moshe sefahlegong ka lebaka la go taga ga sefahlego sa gagwe, etšwe go taga moo e be e le mo go felago. Bjale ge melao ya Moshe ye e tlišago lehu e tlile ka letago le legolo, 8na modiro wa Moya wo Mokgethwa wona o ka napa wa se be le letago la go feta leo? 9Ge modiro wo o išago tahlegong o be o taga ka tsela ye, na modiro wo o lokafatšago wona o ka napa wa se tage le go feta? 10Letago lela la pele ga se selo ge le bapetšwa le la gonabjale. 11Gobane ge sa go fela se ile sa taga, na sa go se fele sona se ka napa sa se tage le go feta?

12Ka ge re na le kholofelo ye, re bolela ka sebete. 13

3:13
Eks. 34:33
Rena ga re etše Moshe yo a ilego a ikhurumetša sefahlego ka seširo gore Baisraele ba se ke ba bona letago leo ge le fifala mme le timelela. 14Ba be ba sa kgone go kwešiša; gomme le lehono megopolo ya bona e sa apešwa ke seširo seo ge ba bala dipuku tša kgwerano ye tala. Seširo seo se apolwa fela ke Kriste. 15Le lehono ge ba bala melao ya Moshe, seširo seo se ba apeša megopolo. 16
3:16
Eks. 34:34
Fela mabapi le Moshe Mangwalo a Makgethwa a re: “Nako le nako ge a retologela go Morena seširo seo se a apoga.” 17Bjale, mo temaneng ye “Morena” ke Moya; gomme mo go lego Moya wa Morena go na le tokologo. 18Ka gona, rena ka moka re bonagatša letago la Morena bjalo ka seipone re se ra ikhurumetša difahlego; gomme re a fetošwa ra swana naye le go feta pele ka letago. Seo se dirwa ke Morena, yo e lego yena Moya.