Sepedi 2000 (NSO00)
13

Paulose o feleletša ka go laya le go laela Bakorinte

131

13:1
Doit. 17:6
19:15
Bjale e tlilo ba la boraro ke le etela. Mangwalo a Makgethwa a re: “Go latofatšwa ga motho go tiišetšwa ka bohlatse bja batho ba babedi le ge e le ba bararo.” 2Ke ile ka lemoša bao pele ba bego ba dira dibe mmogo le ba bangwe ka moka, gomme le gonabjale ke ba lemoša ke se na le bona, go no swana le mola ke ba lemoša ke na le bona mola ke ba etetše la bobedi, ke re ge ke etla gape ga go yo a tlago phonyokga kotlo. 3Seo e tla be e le bohlatse bjo le bo nyakago bja gore Kriste o bolela ka nna. Gape yena ge a šoma gare ga lena ga se mofokodi, eupša ke yo maatla. 4Gobane le ge a bolailwe sefapanong e le mofokodi, ke ka maatla a Modimo ge bjale a phela. Gomme le rena re fokola re le batee le yena, fela ge re le kgala re tla be re na le yena ka maatla a Modimo.

5Itekoleng, le itebeledišiše, le bone ge eba le phela ka tumelo ya lena. Na ga le tsebe gore Kriste o phela ka dipelong tša lena? Ge eba ga le tsebe gona le paletšwe. 6Ke tshepa gore le tla lemoga gore rena ga re ba go palelwa. 7Re rapela Modimo gore le se dire se sempe, e sego gore rena re bonale re nepile, eupša gore lena le dire tše di lokilego, le ge rena re bonala re palelwa. 8Gobane therešo re ka se kgone go lwa le yona, se re kago se kgona ke go e lwela. 9Rena re thabela ge go fokola rena mme lena le tiile. Ke ka lebaka leo re rapelago gore le be ba ba feletšego. 10Ka gona ke le ngwalela lengwalo le ke le kgole le lena. Ke direla gore ge ke fihla moo ke se ke ka swanela go ba le sekgapho le lena ge ke šomiša maatla ao ke a neilwego ke Morena – ona maatla a go le aga, e sego a go le kgereša.

11Banabešo, ke fetša ka go re le dumele. Le be baloki ka botlalo, le eletšege, le phele ka go kwana, le se ke la dula le fapana, gomme Modimo wa lerato le khutšo o tla ba le lena.

12Le dumedišaneng ka go atlana, gona go bontšhago go ratana ga badumedi.

Badumedi bohle ba a le dumediša.

13Kgaugelo ya Morena Jesu Kriste, le lerato la Modimo, le kopano le Moya wo Mokgethwa di be le lena ka moka.