Sepedi 2000 (NSO00)
9

Kgošigadi ya Sheba e etela Kgoši Solomone

(1 Dikg. 10:1-13)

91

9:1-9
Mat. 12:42
Luk. 11:31
Kgošigadi ya Sheba e ile ya kwa go tuma ga Kgoši Solomone, gomme ya tla Jerusalema go tlo mo leka ka dipotšišo tše thata. A tla le bafelegetši ba gagwe ba bantši, gotee le dikamela di rwele dinoko, le magakabje, le gauta ye ntšintši. Ge a kopana le Solomone a mmotšiša dipotšišo ka moka tše a bego a di gopotše. 2Solomone a di fetola ka moka; gwa se be le ye e mo palelago. 3Kgošigadi ya Sheba ya kwa bohlale bja Solomone mme ya bona le mošate wo a o agilego. 4A bona dijo tše di solwago tafoleng ya Solomone, le ka moo bakgomana ba gagwe ba dulago ka go latelana ka gona, le ka moo badiredi ba gagwe ba solelago batho dijo tafoleng, le diaparo tša go swana tše ba di aparago, le bao ba tlišago dino, le diaparo tša bona tša go swana, le dihlabelo tše a di dirago9:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “dihlabelo tše a di dirago” Lebelela 1 Dikg. 10:5. Seheberu se re “diphapoši tša gagwe tša ka godimo”. ka Tempeleng. A šala a eme madi a maketše.

5A re go kgoši: “Tše ke di kwelego nageng ya gešo ka mediro ya gago le ka bohlale bja gago ke therešo! 6Ke be ke sa kgolwe tše ba mpotšago tšona go fihlela ge ke tlile ke iponetše ka bonna. Eupša tše ke di kwelego le go ba seripa ga se seripa sa bohlale bja gago. O yo bohlale le go feta ka moo batho ba bolelago ka gona. 7Ba mahlatse ke banna ba gago! Gomme bahlankedi ba gago le bona ba na le mahlatse ka ge ba phela ba go hlankela mme ba ekwa dipolelo tša gago tša bohlale! 8A go retwe Morena Modimo wa gago! O laeditše ka mo o mo kgahlago ka gona ka go go bea kgoši gore o tle o buše ka leina la gagwe. Ka gobane Morena o rata setšhaba sa Israele mme o rata go se boloka go ya go ile, o go beile kgoši ya sona gore o tle o phethe molao le toka.”

9Kgošigadi ya Sheba ya fa Kgoši Solomone dimpho tšela a bego a tlile natšo: gauta ya dikilokramo tše dikete tše tharo le makgolo a a selelago, dinoko tše ntšintši, le magakabje. Ga se gwa ka gwa ba le dinoko tše botse go feta tše kgošigadi ya Sheba e ilego ya di fa Kgoši Solomone.

10Banna ba Kgoši Hiramo le ba Kgoši Solomone bale ba go tliša gauta ya kua Ofire, ba ile ba tliša le dikota tša mojunipere le magakabje. 11Solomone a dira manamelo a Tempele le a ngwako wa gagwe ka dikota tšeo, a dira le diharepa le dikgapa tša baopedi ka tšona. Go be go se gwa ka gwa bonwa manamelo le diletšo tša mohuta woo nageng ya Juda.

12Kgoši Solomone a fa Kgošigadi ya Sheba tšohle tše a ilego a di kgopela. Tšeo ka moka e be e le go tlaleletša tše a bego a mo file tšona go leboga dimpho9:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tše a bego a mo file tšona go leboga dimpho” Seheberu ga se kwagale gabotse. tše kgošigadi a bego a mo tletše natšo. Ka morago kgošigadi le bafelegetši ba gagwe ba gomela nageng ya Sheba.

Mahumo a Kgoši Solomone

(1 Dikg. 10:14-25)

13Ngwaga wo mongwe le wo mongwe Kgoši Solomone o be a tlišetšwa gauta ya dikilokramo tše dikete tše lesome le tše senyane le makgolo a senyane le masome a seswai, 14go tlaleletša metšhelo ye e bego e lefša ke bagwebi le barekiši. Magoši a Arabia le babušiši ba dilete tša Baisraele le bona ba be ba mo tlišetša silibera le gauta. 15Solomone o ile a laela gore go dirwe dikotse tše kgolo tše makgolo a mabedi, ye nngwe le ye nngwe ya manegwa ka gauta ye e tswakilwego ya dikilokramo tše e ka bago tše di šupago, 16le dikotse tše nnyane tše makgolo a mararo, ye nngwe le ye nngwe ya manegwa ka gauta ye e tswakilwego ya dikilokramo tše e ka bago tše tharo le seripa. Ka moka a di bea ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone.9:16 “Ngwako wa sethokgwa sa Lebanone” Ngwako wo mogolo wa menyanya mošate; mohlomongwe o be o bitšwa bjalo ka gobane o be o na le diphaphathi tša mosedere mabotong.

17Kgoši a betla le setulo sa bogoši se segolo se se manegilwego ka gauta ye e sego ya tswakwa a se hlomela diripana tša meno a tlou. 18Go be go na le manamelo a a selelago a a namelelago setulong sa bogoši, gomme go kgomagana le sona go na le bogato bja maoto bjo bo manegilwego ka gauta. Ka mathoko se be se na le matsogo a mabedi, gomme go ipata le letsogo le lengwe le le lengwe go na le seswantšhobopša sa tau. 19Manamelong go be go na le diswantšhobopša tše lesome le tše pedi tša tau, se tee se le ka thoko ye nngwe le ye nngwe ya lenamelo le lengwe le le lengwe. Go be go se gwa ka gwa betlwa setulo sa bogoši sa mohuta woo mebušong ka moka.

20Dinwelo ka moka tša Kgoši Solomone di be di dirilwe ka gauta, le ditlabakelo ka moka tša ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone e le tša gauta ye e sego ya tswakwa. Silibera e be e se selo se bohlokwa mehleng ya Solomone. 21O be a na le maselawatle ao a yago Tarsose le a Kgoši Hiramo. Ka morago ga mengwaga ye meraro maselawatle ao a magolo a be a tliša gauta, silibera, meno a tlou, le dikgabo le ditšhwene.

22Kgoši Solomone o be a humile ebile e le yo bohlale go feta dikgoši tšohle tša lefase. 23Magoši ka moka a be a nyaka go tlo mmona gore a kwe bohlale bjo Modimo a bego a mo file bjona. 24Yo mongwe le yo mongwe yo a tlago o be a tlela Solomone le dimpho, e lego dilo tša silibera, goba tša gauta, goba diaparo, goba dibetša, goba dinoko, goba dipere, goba dimeila. Seo se be se direga ngwaga wo mongwe le wo mongwe.

25

9:25
1 Dikg. 4:26
Le gona Kgoši Solomone o be a na le mašakana a dikete tše nne a dipere le dikoloi tša tšona tša ntwa, le banamedi ba dipere ba dikete tše lesome le tše pedi. O ile a bea banamedi ba bangwe Jerusalema, mme ba bangwe a ba bea metseng ye e nago le dikoloi tša ntwa. 26
9:26
Gen. 15:18
1 Dikg. 4:21
E be e le yena mmuši yo mogolo wa magoši ka moka a nageng ya go tloga nokeng ya Yufratese go ba go yo fihla Filistia le mollwaneng wa Egepeta. 27Mehleng ya pušo ya gagwe silibera e be e le ye ntši Jerusalema bjalo ka maswika, le mesedere e le ye mentši bjalo ka mego ya nagengtlase. 28
9:28
Doit. 17:16
Solomone o be a rekelwa dipere kua Mutsri9:28 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Mutsri”. Lebelela 2 Dikr. 1:16. Seheberu se re “Egepeta”. le dinageng ka moka, gomme di tlišwa go yena.

Tša pušo ya Solomone ka boripana

(1 Dikg. 11:41-43)

29Ditaba tše dingwe tša Solomone go tloga mathomong a pušo ya gagwe go iša mafelelong di ngwadilwe mo go Ditaba tša moprofeta Nathane, le mo go Profeto ya Ahia wa Shilo, le mo go Dipono tša moprofeta Jedo tše le gona di amago le tša pušo ya Kgoši Jerobeamo, morwa wa Nebate. 30Solomone o bušitše naga ya Israele ka moka a le Jerusalema mengwaga ye masome a mane. 31A ithobalela gomme a bolokwa motseng wa Dafida, mme morwa wa gagwe, Rehabeamo, a mo hlatlama bogošing.