Sepedi 2000 (NSO00)
7

Go kgethwafatšwa ga Tempele

(1 Dikg. 8:62-66)

71

7:1
Lef. 9:23-24
Ge Kgoši Solomone a fetša thapelo ya gagwe, mollo o ile wa theoga legodimong wa tšhuma dihlabelo tše di bego di dirilwe, mme ka nako yeo seetša se se fahlago sa letago la Morena sa tlala Tempele. 2Ka gobane Tempele e be e tletše seetša se se fahlago, baprista ba ile ba šitwa ke go tsena ka go yona. 3
7:3
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 5:13
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Ge setšhaba sa Israele se bona mollo woo o theoga legodimong gomme seetša sela se tlala Tempele, ba khunama lebatong la maswika, ba obamiša difahlego ba rapela Morena, ba mo tumiša ka lebaka la go loka ga gagwe le kgaugelo ya gagwe ye e sa felego. 4Ke moka Solomone le setšhaba ka moka ba direla Morena dihlabelo. 5A dira dihlabelo ka dikgomo tše dikete tše masome a mabedi le tše pedi le dihuswane tše dikete tše lekgolo le tše masome a mabedi. Ka gona yena le setšhaba ka moka ba kgethwafatša Tempele. 6Baprista ba be ba eme mafelong a ba a abetšwego, gomme Balefi ba ema ba lebane le bona ba tumiša Morena ka diletšo tše Kgoši Dafida a bego a laetše gore di dirwe, mme ba opela kopelo ye: “Lerato la gagwe ke la go sa felego!” ka moo ba bego ba laetšwe ke Dafida. Baprista ba be ba letša diphala mola setšhaba ka moka se eme.

7Solomone a kgethwafatša bogare bja kgoro, e lego sekgoba se se lego pele ga Tempele, gomme moo a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dikabelo tša bupi; a di dira le ka makhura a diruiwa tša dihlabelo tša kagišano. A dira seo ka gobane aletare ya mphiri ye a bego a e dirile e be e sa lekane dihlabelo tšeo ka moka.

8Solomone le setšhaba ka moka sa Israele ba keteka Monyanya wa Mešaša matšatši a a šupago. Go be go tlile lešaba le lentši la ba ba tšwago kua sefateng sa Hamate le go fihla mollwaneng wa Egepeta. 9Ba be ba feditše matšatši a a šupago ba kgethwafatša aletare, le a mangwe a a šupago ba bina monyanya. Ka letšatši la mafelelo ba bina monyanya wa go feleletša, 10gomme ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye meraro la kgwedi ya bošupa Solomone a re batho ba boele magaeng a bona. Ba be ba thabile ba kgahlilwe ke dilo tše botse tše Morena a bego a di file Dafida le Solomone le Baisraele, setšhaba sa Modimo.

Modimo o iponagatša go Solomone gape

(1 Dikg. 9:1-9)

11Ge Kgoši Solomone a feditše go aga Tempele le mošate, a atlegile dilong ka moka tše a bego a nyaka go di dira, 12Morena a iponagatša go yena bošego. A re go yena: “Ke kwele thapelo ya gago, gomme ke kgethile Tempele ye gore e be lefelo le nkago direlwa dihlabelo go lona. 13Ge ke tswaletše magodimo pula e sa ne, goba ke rometše tšie gore e tle e je dibjalo, goba ke ušitše bolwetši bja leuba setšhabeng sa ka, 14ge ba ka nthapela ba ikokobetša ba tla go nna gomme ba tlogela ditsela tša bona tše mpe, gona ke tla ba kwa ke le legodimong, ka ba lebalela dibe, gomme ka boetša naga ya bona sekeng sa yona. 15Bjale ke tla diša Tempele ye gomme ka theetša dithapelo tša batho ba ba rapelago mo. 16Mme bjale ke kgethile Tempele ye ka e kgethwafatša gore e be lefelo le ke tlago khunamelwa go lona go ya go ile. Ke tla e diša ka e hlokomela ka mehla yohle. 17Ge o ka ntirela ka potego bjalo ka Dafida, tatago, wa phetha melao ya ka mme wa dira tšohle tše ke go laetšego tšona, 18

7:18
1 Dikg. 2:4
gona ke tla tiiša mmušo wa gago ka moo ke holofeditšego Dafida, tatago, mola ke mmotša gore Israele ka mehla e tla bušwa ke ditlogolo tša gagwe. 19Eupša ge wena le setšhaba sa gago le ka ntlhanogela la tlogela melao le ditaelo tše ke le filego tšona, mme la obamela medimo e šele, 20gona ke tla le tumola nageng ye ke le filego yona, mme ka lahla Tempele ye ke e kgethwafaditšego gore e be felo mo ke tlago khunamelwa gona. Batho mo gohle ba tla e kwera mme ba e nyatša.

21“Tempele ye bjale e hlomphega kudu, eupša ge tšeo di diregile mang le mang yo a fetago mo go yona o tla tlabega mme a botšiša a re: ‘Ke ka lebaka lang Morena a dirile naga ye le Tempele ye ka mokgwa wo?’ 22Batho ba tla fetola ba re: ‘Ke ka lebaka la gore setšhaba seo se ile sa lahla Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba sona, yo a ntšhitšego borakgolokhukhu ba bona Egepeta. Se ile sa kgomarela medimo ye mengwe sa e khunamela, sa e hlankela. Ke ka lona lebaka leo Morena a se tlišeditšego madimabe a.’ ”