Sepedi 2000 (NSO00)
6

Solomone o bolela le setšhaba

(1 Dikg. 8:12-21)

61Kgoši Solomone a rapela a re:

“Morena, o rile o rata go dula marung a maso.

2Bjale ke go agetše Tempele ya segoši,

bodulo bjo o tlago dula ka go bjona go ya go ile.”

3Setšhaba ka moka sa Israele se be se eme moo. Kgoši a retologa a lebana naso gomme a se šegofatša. 4

6:4-9
2 Sam. 7:1-13
1 Dikr. 17:1-12
A re: “A go retwe Morena Modimo wa Israele! O phethile se a kilego a se holofetša tate, Dafida, mola a mmotša a re: 5‘Go tloga ka nako yela ka go ntšha setšhaba sa ka Egepeta ga se ka ka ka kgetha motse wo mongwe mo nageng ya Israele ka moka wo go wona go kago agwa tempele moo nkago khunamelwa gona, le gona ga se ka ka ka kgetha motho gore a ete setšhaba sa ka sa Israele pele. 6Eupša bjale ke kgethile Jerusalema gore e be lefelo leo ke tlago khunamelwa go lona, mme ke kgethile le wena, Dafida, gore o buše setšhaba sa ka.’ ”

7Solomone a tšwela pele a re: “Tate, Dafida, o ile a gopola go aga tempele moo go tlago khunamelwa Morena Modimo wa Israele, 8eupša Morena a re go yena: ‘Ke gabotse ge o nyaka go nkagela tempele, 9fela e ka se agwe ke wena. Ke morwa wa gago, morwa yo a tlago tswalwa ke wena, yo a tlago aga tempele ya ka.’

10“Bjale Morena o phethile se a mo holofeditšego sona. Ke hlatlame tate ka ba kgoši ya Israele, gomme ke agile Tempele moo go tlago khunamelwa Morena Modimo wa Israele. 11Ka Tempeleng ke beile Polokelo ya Kgwerano ye e swerego matlapa a kgwerano ye Modimo a e dirilego le setšhaba sa Israele.”

Thapelo ya Solomone

(1 Dikg. 8:22-53)

12Ka morago Solomone a ya a ema pele ga aletare setšhaba ka moka se mo lebeletše, a emiša matsogo a rapela. 13O be a dirile serokamelo sa mphiri gomme a se beile gare ga kgoro. E be e le sa dimetara tše 2,2 botelele, le tše 2,2 bophara, gomme bogodimo e le dimetara tše 1,4. A namela serokamelo seo, a khunama moo mang le mang a bego a kgona go mmona, gomme a emišetša matsogo legodimong. 14A rapela a re: “Morena Modimo wa Israele, legodimong le lefaseng ga go modimo yo a swanago le wena. O botegela kgwerano ya gago le setšhaba sa gago, gomme o se rata ka leratorato ge se phela se go hlompha ka dipelo tša sona ka moka. 15O phethile se o se holofeditšego tate, Dafida; lehono lentšu le lengwe le le lengwe le phethagaditšwe. 16

6:16
1 Dikg. 2:4
Bjale, Morena Modimo wa Israele, ke rapela gore o phethe le sela o se holofeditšego tate mola o mmotša gore ka mehla go tla ba le yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe yo a bušago naga ya Israele, ge e le gore ba phetha melao ya gago ka tlhokomelo go no swana le Dafida. 17Bjale ge, Morena Modimo wa Israele, hle, phethagatša tšohle tše o di holofeditšego Dafida, mohlanka wa gago.

18

6:18
2 Dikr. 2:6
“Kgane o ka kgona go dula lefaseng gare ga batho, wena Modimo? Le lona legodimo la godimodimo ga se la go lekana, mme bjale Tempele ye ke e agilego ye yona e ka go lekana bjang? 19Morena Modimo wa ka, ke nna mohlanka wa gago. Theetša thapelo ya ka le sello sa ka, gomme o phethe tše ke go kgopelago tšona. 20
6:20
Doit. 12:11
O diše Tempele ye bošego le mosegare, lefelo le o le kgethilego gore o khunamelwe go lona. O nkwe ge ke rapela ke lebeletše Tempeleng ye. 21O kwe dithapelo tša ka le dikgopelo tša setšhaba sa gago sa Israele ge se rapela se lebeletše lefelong le. O re kwe o le bodulong bja gago legodimong, mme o re lebalele.

22“Ge motho a phošeditše yo mongwe gomme a tlišwa aletareng ya gago ka mo Tempeleng ye gore a tle a ene gore ga a ne molato, 23wena Morena, o theetše o le legodimong gomme o ahlole bahlanka ba gago. O itefeletše go yo a nago le molato mme o mo otle ka mo go mo swanetšego, gomme o lokolle yo a se nago molato.

24“Ge setšhaba sa gago sa Israele se fentšwe ke manaba a sona ka gobane se go phošeditše, gomme ge se sokologela go wena se bolela se ipobola gore o Modimo wa sona, mme se etla mo Tempeleng ye se go rapela se re o se lebalele, 25o se theetše o le legodimong. O lebalele setšhaba sa gago dibe tša sona, mme o se boetše nageng ye o e filego sona le borakgolokhukhu ba sona.

26“Ge o sa neše pula lebaka e le gore setšhaba sa gago se dirile dibe pele ga gago, mme ge se sokologa dibeng tša sona ka gobane o se otla, se lebelela Tempeleng ye se go rapela, se ipobola gore o Modimo wa sona, 27o se theetše o le legodimong. O lebalele kgoši le setšhaba sa Israele dibe tša bona. O ba rute go dira tše di lokilego. Gomme hle, Morena, o neše pula mo nageng ye ya gago ye o e filego setšhaba sa gago gore e be lefa la sona go ya go ile.

28“Ge go wele tlala goba bolwetši bja leuba nageng, goba ge mabele a tšhungwa ke phefo, goba a lewa ke phori, goba segongwane, goba bojane, goba ge setšhaba sa gago se hlaselwa ke manaba a sona, goba ge go wele bolwetši bjo bošoro goba bjo bongwenyana gare ga sona, 29o theetše dithapelo tša sona. Ge motho yo mongwe goba setšhaba sa gago sohle sa Israele se ka otlollela matsogo Tempeleng ye se rapela se kgopela ka dipelo tše di nyamilego, se tshwenyegile, 30o kwe thapelo ya bona. O ba theetše o le bodulong bja gago legodimong, o ba lebalele. Ke wena o nnoši o tsebago boitsholo bjo bo lego ka pelong ya motho. O sware motho yo mongwe le yo mongwe ka mo go mo swanetšego, 31gore setšhaba sa gago se tle se go theetše mme se phethe ditaelo tša gago ka dinako ka moka tša ge se sa dula nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena.

32“Ge motho o šele yo a dulago nageng ya kgole a ka tla go rapela mo Tempeleng ye ka lebaka la go tuma ga gago le dilo tše kgolo tše o di diretšego setšhaba sa gago, 33o theetše thapelo ya gagwe o le legodimong mo o dulago gona. O dire se a go kgopelago sona, gore ditšhaba tša lefase ka moka di tle di go tsebe mme di go theetše, bjalo ka setšhaba sa gago sa Israele. Ke moo di tlago tseba gore Tempele ye ke e agilego ke felo fa o swanetšego go khunamelwa gona.

34“Ge o laela setšhaba sa gago gore se yo lwa le manaba a sona, gomme se go rapela mo se ka bago se le gona se lebeletše motseng wo o o kgethilego wo le Tempeleng ye ke go agetšego yona ye, 35o theetše dithapelo tša sona. O ba kwe o le legodimong, gomme o dire gore ba fenye.

36“Ge setšhaba sa gago se go phošeditše – gape ga go motho yo a sa dirego dibe – gomme ya re ge o befetšwe wa ba gafela manabeng a bona mme bathopi bao ba bona ba ba iša nageng ye nngwe, ya kgole goba ya kgauswi, 37o theetše dithapelo tša setšhaba sa gago. Ge ba ka itshola ba le moo nageng yeo gomme ba go rapela ba ipolela gore ba dirile dibe ba phoša ba ba le molato, o kwe dithapelo tša bona, hle, Morena. 38Ge moo nageng yeo ba ka sokologa ka dipelo tša bona ka moka le ka moya wa bona ka moka, gomme ba go rapela ba lebeletše nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena, motse wo o o kgethilego wo, le Tempele ye ke go agetšego yona ye, 39gona o theetše dithapelo tša bona. O ba kwe o le bodulong bja gago legodimong ge ba go kgopela tebalelo, gomme o ba šokele.

40“Bjale hle, Modimo wa ka, re lebelele mme o theetše dithapelo tše di dirwago mo lefelong le. 41

6:41-42
Pes. 132:8-10
Emelela bjale, Morena Modimo, mme o ye lefelong la gago la go khutša ka Tempeleng; o ye le Polokelo ya Kgwerano, sešupo sa maatla a gago. A batho ba hwetše phološo go baprista ba gago, gomme bao ba go botegelago ba thabe ka lebaka la go loka ga gago. 42Morena Modimo, o se ke wa lahla kgoši, motlotšwa wa gago. Gopola dilo tše o di holofeditšego Dafida, mohlanka wa gago.”