Sepedi 2000 (NSO00)
4

Ditlabakelo tša Tempele

(1 Dikg. 7:23-51)

41

4:1
Eks. 27:1-2
Kgoši Solomone o ile a laela gore go dirwe aletare ya mphiri ya botelele le bophara bja dimetara tše 9,2, le bogodimo bja dimetara tše 4,6. 2A bopa le legopo la nthetelego ka mphiri wo o tološitšwego la dimetara tše 2,3 go iša fase, le boahlamo bja dimetara tše 4,6, le bontikodiko bja dimetara tše 13,8. 3Go dikologa karolo ya fase ka moka ya legopo go be go na le melokoloko ye mebedi ya dikgabišo. Dikgabišo tšeo e be e le tša sebopego sa dikgomo tše di bopilwego e le selo se tee le legopo. Disentimetareng tše dingwe le tše dingwe tše masome a mane le metšo ye e selelago go be go na le dikgomo tše lesome le tše pedi. 4Legopo leo le be le rwelwe ke dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di bego di lebeletše ka mathoko ohle, tše tharo di lebeletše leboa, tše tharo bodikela, tše tharo borwa, tše tharo bohlabela. 5Mathoko a legopo e be e le a bokoto bja dimilimetara tše masome a a šupago le tše nne. Morumo wa lona o be o swana le morumo wa nkgo, o ahlametše ka ntle bjalo ka matlakala a letšoba. Legopo leo le be le swara meetse a dilitara tše dikete tše masome a a selelago le metšo ye e selelago. 6
4:6
Eks. 30:17-21
Ba dira le dibjana tše lesome, tše tlhano ya ba tša ka thoko ya ka borwa bja Tempele, mme tše tlhano ya ba tša ka leboa la yona. Dibjana tšeo e be e tla tla e eba tša go tšokoletša ditho tša diruiwa tše di bego di tla tšhungwa e le dihlabelo. Meetse a ka legopong le legolo e be e le ao baprista ba hlapago ka ona.

7-8

4:7
Eks. 25:31-40
4:8
Eks. 25:23-30
Ba dira dihlomamabone tše lesome tša gauta go ya ka moo di bego di fela di dirwa ka gona, le ditafola tše lesome, gomme ba di bea ka phapošing ye kgolo ya Tempele, ba bea dihlomamabone tše tlhano le tafola tše tlhano ka thoko ye nngwe le ye nngwe. Ba dira le meruswi ye lekgolo ya gauta.

9Ba dira kgoro ya ka gare ya baprista, le kgoro ya ka ntle. Mamati a mejako ya gare ga dikgoro tšeo a be a manegilwe ka mphiri. 10Legopo le ile la bewa ka borwabohlabela bja Tempele.

11-16

5:13
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
5:13-14
Eks. 40:34-35
Huramo a dira le dipitša, digarafo le meruswi. A fetša mediro ye e latelago ye a ilego a e direla Kgoši Solomone Tempeleng:

dikokwane tše pedi

dihlogwana tše pedi tša go bopega bjalo ka meruswi tša godimo ga dikokwane

diketane tše di logagantšwego hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

digarenate tše makgolo a mane tša mphiri ka melokoloko ye mebedi ya tše lekgolo molokolokong go raretša diketane hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

dikoloyana tše lesome4:11-16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “lesome”. Lebelela 1 Dikg. 7:40-45. Seheberu se re “a dira”.

meruswi ye lesome

legopo

dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di thekgilego legopo

dipitša, digarafo le mašimelo

Huramo, mokgoni wa mediro ya diatla wa sethakga, a direla Kgoši Solomone dilo tšeo ka moka4:11-16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dilo tše ka moka” Seheberu se re “dilo tša tšona ka moka”. ka mphiri wo o phadimišitšwego, gore di tle di šomišwe ka Tempeleng ya Morena.

17Kgoši a laela gore ka moka ga tšona di bopše gare ga Sukote le Tsereda4:17 “Tsereda” Lebelela “Tsaretane” 1 Dikg. 7:46. ka moeding wa Jordane, moo mobu e bego e le wo montši. 18Go ile gwa dirwa dilo tše ntšintši mo e lego gore go ile gwa se ke gwa ba le yo a elago boima bja mphiri wo o ilego wa šomišwa.

19Kgoši Solomone a laela le gore Tempele e direlwe ditlabakelo tša gauta, e lego aletare le ditafola tša dinkgwa tše di abelwago Modimo; 20dihlomamabone le mabone a gauta ye e sego ya tswakwa ao a bego a swanetše go tuka pele ga Felo mo Gokgethwakgethwa, go ya ka moo go bego go laetšwe ka gona; 21dikgabišo tša matšoba, mabone, le ditlao tše di bego di dirilwe ka gauta ye e hlwekilego kudu; 22ditimamabone, meruswi, dipane tša seorelo, le dibjana tša magala. Tše ka moka di be di dirilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. Mamati a ka ntle a Tempele le a Felo mo Gokgethwakgethwa a be a manegilwe ka gauta.

5

51

5:1
2 Sam. 8:11
1 Dikr. 18:11
Ge Kgoši Solomone a feditše modiro ka moka Tempeleng, a tšea dilo ka moka tše Kgoši Dafida, tatagwe, a bego a di abetše Morena – silibera, gauta, le dilo tše dingwe, a di bea ka diphapošing tša go bolokela tša Tempele.

Polokelo ya Kgwerano e tlišwa Tempeleng

(1 Dikg. 8:1-9)

2

5:2
2 Sam. 6:12-15
1 Dikr. 15:25-28
Kgoši Solomone a bitša bagolo ka moka ba Israele, le baetapele ba dikgoro, le mantona a dikgorwana gore ba kgobokane Jerusalema ba tle ba yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena Sione, motseng wa Dafida, ba e tliše Tempeleng. 3Ka moka ba kgobokana ka nako ya Monyanya wa Mešaša, kgweding ya bošupa. 4Ge bagolo ka moka ba Israele ba fihla, Balefi ba rwala Polokelo ya Kgwerano 5ba e iša Tempeleng. Baprista bona ba thothela Tente ya bodulo bja Morena le ditlabakelo tša yona ka moka Tempeleng. 6Kgoši Solomone le setšhaba ka moka sa Israele ba kgobokana pele ga Polokelo ya Kgwerano, gomme ba dira dihlabelo ka dihuswane le dikgomo tše ntšintši tše di sa balegego. 7Baprista ba rwala Polokelo ya Kgwerano ba e tsenya ka Tempeleng, mme ba e bea moo e swanetšego go dula gona ka Felo mo Gokgethwakgethwa, ka fase ga mafego a bakerubi. 8Mafego a tšona a a phurologilego a khupetša Polokelo le mapara a yona a go e rwala. 9Dintlha tša mapara ao di be di bonala fela ge motho a eme go lebana thwii le Felo mo Gokgethwakgethwa, e sego ge a eme mo gongwe. Mapara ao a sa le moo le lehono. 10
5:10
Doit. 10:5
Go be go se selo se sengwe ka gare ga Polokelo ya Kgwerano ntle le matlapa ale a mabedi ale Moshe a bego a a beile ka gona kua thabeng ya Sinai, ge Morena a dira kgwerano le setšhaba sa Israele mola se etšwa Egepeta.

Letago la Morena

11-14Baprista ba ba bego ba le gona ka moka ba be ba itlhwekišitse, go sa lebelelwe gore ke ba dihlopha dife. Gomme diopedi ka moka tša Balefi, Asafo, Hemane le Jedutune, le ba dikgorwana tša bona, ba be ba apere diaparo tša lešela le boletiana. Balefi ba be ba eme kgauswi le lehlakore la ka bohlabela la aletare ka diletšo tša masenkana le diharepa le dikgapa, ba na le baprista ba lekgolo le masome a mabedi bao ba bego ba letša diphala. Baopedi ba be ba opela mola baletši ba letša diphala, masenkana le diletšo tše dingwe ba kwana gabotse le baopedi. Baopedi bao ba be ba reta Morena mme ba mo tumiša ba re:

“Retang Morena ka gobane ke yo botho,

lerato la gagwe ke la neng le neng.”

Ya re ge baopedi ba thoma go opela, Tempele ya tlala leru la seetša se se fahlago sa letago la Morena, gomme ba šitwa go tšwela pele.

6

Solomone o bolela le setšhaba

(1 Dikg. 8:12-21)

61Kgoši Solomone a rapela a re:

“Morena, o rile o rata go dula marung a maso.

2Bjale ke go agetše Tempele ya segoši,

bodulo bjo o tlago dula ka go bjona go ya go ile.”

3Setšhaba ka moka sa Israele se be se eme moo. Kgoši a retologa a lebana naso gomme a se šegofatša. 4

6:4-9
2 Sam. 7:1-13
1 Dikr. 17:1-12
A re: “A go retwe Morena Modimo wa Israele! O phethile se a kilego a se holofetša tate, Dafida, mola a mmotša a re: 5‘Go tloga ka nako yela ka go ntšha setšhaba sa ka Egepeta ga se ka ka ka kgetha motse wo mongwe mo nageng ya Israele ka moka wo go wona go kago agwa tempele moo nkago khunamelwa gona, le gona ga se ka ka ka kgetha motho gore a ete setšhaba sa ka sa Israele pele. 6Eupša bjale ke kgethile Jerusalema gore e be lefelo leo ke tlago khunamelwa go lona, mme ke kgethile le wena, Dafida, gore o buše setšhaba sa ka.’ ”

7Solomone a tšwela pele a re: “Tate, Dafida, o ile a gopola go aga tempele moo go tlago khunamelwa Morena Modimo wa Israele, 8eupša Morena a re go yena: ‘Ke gabotse ge o nyaka go nkagela tempele, 9fela e ka se agwe ke wena. Ke morwa wa gago, morwa yo a tlago tswalwa ke wena, yo a tlago aga tempele ya ka.’

10“Bjale Morena o phethile se a mo holofeditšego sona. Ke hlatlame tate ka ba kgoši ya Israele, gomme ke agile Tempele moo go tlago khunamelwa Morena Modimo wa Israele. 11Ka Tempeleng ke beile Polokelo ya Kgwerano ye e swerego matlapa a kgwerano ye Modimo a e dirilego le setšhaba sa Israele.”

Thapelo ya Solomone

(1 Dikg. 8:22-53)

12Ka morago Solomone a ya a ema pele ga aletare setšhaba ka moka se mo lebeletše, a emiša matsogo a rapela. 13O be a dirile serokamelo sa mphiri gomme a se beile gare ga kgoro. E be e le sa dimetara tše 2,2 botelele, le tše 2,2 bophara, gomme bogodimo e le dimetara tše 1,4. A namela serokamelo seo, a khunama moo mang le mang a bego a kgona go mmona, gomme a emišetša matsogo legodimong. 14A rapela a re: “Morena Modimo wa Israele, legodimong le lefaseng ga go modimo yo a swanago le wena. O botegela kgwerano ya gago le setšhaba sa gago, gomme o se rata ka leratorato ge se phela se go hlompha ka dipelo tša sona ka moka. 15O phethile se o se holofeditšego tate, Dafida; lehono lentšu le lengwe le le lengwe le phethagaditšwe. 16

6:16
1 Dikg. 2:4
Bjale, Morena Modimo wa Israele, ke rapela gore o phethe le sela o se holofeditšego tate mola o mmotša gore ka mehla go tla ba le yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe yo a bušago naga ya Israele, ge e le gore ba phetha melao ya gago ka tlhokomelo go no swana le Dafida. 17Bjale ge, Morena Modimo wa Israele, hle, phethagatša tšohle tše o di holofeditšego Dafida, mohlanka wa gago.

18

6:18
2 Dikr. 2:6
“Kgane o ka kgona go dula lefaseng gare ga batho, wena Modimo? Le lona legodimo la godimodimo ga se la go lekana, mme bjale Tempele ye ke e agilego ye yona e ka go lekana bjang? 19Morena Modimo wa ka, ke nna mohlanka wa gago. Theetša thapelo ya ka le sello sa ka, gomme o phethe tše ke go kgopelago tšona. 20
6:20
Doit. 12:11
O diše Tempele ye bošego le mosegare, lefelo le o le kgethilego gore o khunamelwe go lona. O nkwe ge ke rapela ke lebeletše Tempeleng ye. 21O kwe dithapelo tša ka le dikgopelo tša setšhaba sa gago sa Israele ge se rapela se lebeletše lefelong le. O re kwe o le bodulong bja gago legodimong, mme o re lebalele.

22“Ge motho a phošeditše yo mongwe gomme a tlišwa aletareng ya gago ka mo Tempeleng ye gore a tle a ene gore ga a ne molato, 23wena Morena, o theetše o le legodimong gomme o ahlole bahlanka ba gago. O itefeletše go yo a nago le molato mme o mo otle ka mo go mo swanetšego, gomme o lokolle yo a se nago molato.

24“Ge setšhaba sa gago sa Israele se fentšwe ke manaba a sona ka gobane se go phošeditše, gomme ge se sokologela go wena se bolela se ipobola gore o Modimo wa sona, mme se etla mo Tempeleng ye se go rapela se re o se lebalele, 25o se theetše o le legodimong. O lebalele setšhaba sa gago dibe tša sona, mme o se boetše nageng ye o e filego sona le borakgolokhukhu ba sona.

26“Ge o sa neše pula lebaka e le gore setšhaba sa gago se dirile dibe pele ga gago, mme ge se sokologa dibeng tša sona ka gobane o se otla, se lebelela Tempeleng ye se go rapela, se ipobola gore o Modimo wa sona, 27o se theetše o le legodimong. O lebalele kgoši le setšhaba sa Israele dibe tša bona. O ba rute go dira tše di lokilego. Gomme hle, Morena, o neše pula mo nageng ye ya gago ye o e filego setšhaba sa gago gore e be lefa la sona go ya go ile.

28“Ge go wele tlala goba bolwetši bja leuba nageng, goba ge mabele a tšhungwa ke phefo, goba a lewa ke phori, goba segongwane, goba bojane, goba ge setšhaba sa gago se hlaselwa ke manaba a sona, goba ge go wele bolwetši bjo bošoro goba bjo bongwenyana gare ga sona, 29o theetše dithapelo tša sona. Ge motho yo mongwe goba setšhaba sa gago sohle sa Israele se ka otlollela matsogo Tempeleng ye se rapela se kgopela ka dipelo tše di nyamilego, se tshwenyegile, 30o kwe thapelo ya bona. O ba theetše o le bodulong bja gago legodimong, o ba lebalele. Ke wena o nnoši o tsebago boitsholo bjo bo lego ka pelong ya motho. O sware motho yo mongwe le yo mongwe ka mo go mo swanetšego, 31gore setšhaba sa gago se tle se go theetše mme se phethe ditaelo tša gago ka dinako ka moka tša ge se sa dula nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena.

32“Ge motho o šele yo a dulago nageng ya kgole a ka tla go rapela mo Tempeleng ye ka lebaka la go tuma ga gago le dilo tše kgolo tše o di diretšego setšhaba sa gago, 33o theetše thapelo ya gagwe o le legodimong mo o dulago gona. O dire se a go kgopelago sona, gore ditšhaba tša lefase ka moka di tle di go tsebe mme di go theetše, bjalo ka setšhaba sa gago sa Israele. Ke moo di tlago tseba gore Tempele ye ke e agilego ke felo fa o swanetšego go khunamelwa gona.

34“Ge o laela setšhaba sa gago gore se yo lwa le manaba a sona, gomme se go rapela mo se ka bago se le gona se lebeletše motseng wo o o kgethilego wo le Tempeleng ye ke go agetšego yona ye, 35o theetše dithapelo tša sona. O ba kwe o le legodimong, gomme o dire gore ba fenye.

36“Ge setšhaba sa gago se go phošeditše – gape ga go motho yo a sa dirego dibe – gomme ya re ge o befetšwe wa ba gafela manabeng a bona mme bathopi bao ba bona ba ba iša nageng ye nngwe, ya kgole goba ya kgauswi, 37o theetše dithapelo tša setšhaba sa gago. Ge ba ka itshola ba le moo nageng yeo gomme ba go rapela ba ipolela gore ba dirile dibe ba phoša ba ba le molato, o kwe dithapelo tša bona, hle, Morena. 38Ge moo nageng yeo ba ka sokologa ka dipelo tša bona ka moka le ka moya wa bona ka moka, gomme ba go rapela ba lebeletše nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena, motse wo o o kgethilego wo, le Tempele ye ke go agetšego yona ye, 39gona o theetše dithapelo tša bona. O ba kwe o le bodulong bja gago legodimong ge ba go kgopela tebalelo, gomme o ba šokele.

40“Bjale hle, Modimo wa ka, re lebelele mme o theetše dithapelo tše di dirwago mo lefelong le. 41

6:41-42
Pes. 132:8-10
Emelela bjale, Morena Modimo, mme o ye lefelong la gago la go khutša ka Tempeleng; o ye le Polokelo ya Kgwerano, sešupo sa maatla a gago. A batho ba hwetše phološo go baprista ba gago, gomme bao ba go botegelago ba thabe ka lebaka la go loka ga gago. 42Morena Modimo, o se ke wa lahla kgoši, motlotšwa wa gago. Gopola dilo tše o di holofeditšego Dafida, mohlanka wa gago.”