Sepedi 2000 (NSO00)
4

Ditlabakelo tša Tempele

(1 Dikg. 7:23-51)

41

4:1
Eks. 27:1-2
Kgoši Solomone o ile a laela gore go dirwe aletare ya mphiri ya botelele le bophara bja dimetara tše 9,2, le bogodimo bja dimetara tše 4,6. 2A bopa le legopo la nthetelego ka mphiri wo o tološitšwego la dimetara tše 2,3 go iša fase, le boahlamo bja dimetara tše 4,6, le bontikodiko bja dimetara tše 13,8. 3Go dikologa karolo ya fase ka moka ya legopo go be go na le melokoloko ye mebedi ya dikgabišo. Dikgabišo tšeo e be e le tša sebopego sa dikgomo tše di bopilwego e le selo se tee le legopo. Disentimetareng tše dingwe le tše dingwe tše masome a mane le metšo ye e selelago go be go na le dikgomo tše lesome le tše pedi. 4Legopo leo le be le rwelwe ke dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di bego di lebeletše ka mathoko ohle, tše tharo di lebeletše leboa, tše tharo bodikela, tše tharo borwa, tše tharo bohlabela. 5Mathoko a legopo e be e le a bokoto bja dimilimetara tše masome a a šupago le tše nne. Morumo wa lona o be o swana le morumo wa nkgo, o ahlametše ka ntle bjalo ka matlakala a letšoba. Legopo leo le be le swara meetse a dilitara tše dikete tše masome a a selelago le metšo ye e selelago. 6
4:6
Eks. 30:17-21
Ba dira le dibjana tše lesome, tše tlhano ya ba tša ka thoko ya ka borwa bja Tempele, mme tše tlhano ya ba tša ka leboa la yona. Dibjana tšeo e be e tla tla e eba tša go tšokoletša ditho tša diruiwa tše di bego di tla tšhungwa e le dihlabelo. Meetse a ka legopong le legolo e be e le ao baprista ba hlapago ka ona.

7-8

4:7
Eks. 25:31-40
4:8
Eks. 25:23-30
Ba dira dihlomamabone tše lesome tša gauta go ya ka moo di bego di fela di dirwa ka gona, le ditafola tše lesome, gomme ba di bea ka phapošing ye kgolo ya Tempele, ba bea dihlomamabone tše tlhano le tafola tše tlhano ka thoko ye nngwe le ye nngwe. Ba dira le meruswi ye lekgolo ya gauta.

9Ba dira kgoro ya ka gare ya baprista, le kgoro ya ka ntle. Mamati a mejako ya gare ga dikgoro tšeo a be a manegilwe ka mphiri. 10Legopo le ile la bewa ka borwabohlabela bja Tempele.

11-16

5:13
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
5:13-14
Eks. 40:34-35
Huramo a dira le dipitša, digarafo le meruswi. A fetša mediro ye e latelago ye a ilego a e direla Kgoši Solomone Tempeleng:

dikokwane tše pedi

dihlogwana tše pedi tša go bopega bjalo ka meruswi tša godimo ga dikokwane

diketane tše di logagantšwego hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

digarenate tše makgolo a mane tša mphiri ka melokoloko ye mebedi ya tše lekgolo molokolokong go raretša diketane hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

dikoloyana tše lesome4:11-16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “lesome”. Lebelela 1 Dikg. 7:40-45. Seheberu se re “a dira”.

meruswi ye lesome

legopo

dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di thekgilego legopo

dipitša, digarafo le mašimelo

Huramo, mokgoni wa mediro ya diatla wa sethakga, a direla Kgoši Solomone dilo tšeo ka moka4:11-16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dilo tše ka moka” Seheberu se re “dilo tša tšona ka moka”. ka mphiri wo o phadimišitšwego, gore di tle di šomišwe ka Tempeleng ya Morena.

17Kgoši a laela gore ka moka ga tšona di bopše gare ga Sukote le Tsereda4:17 “Tsereda” Lebelela “Tsaretane” 1 Dikg. 7:46. ka moeding wa Jordane, moo mobu e bego e le wo montši. 18Go ile gwa dirwa dilo tše ntšintši mo e lego gore go ile gwa se ke gwa ba le yo a elago boima bja mphiri wo o ilego wa šomišwa.

19Kgoši Solomone a laela le gore Tempele e direlwe ditlabakelo tša gauta, e lego aletare le ditafola tša dinkgwa tše di abelwago Modimo; 20dihlomamabone le mabone a gauta ye e sego ya tswakwa ao a bego a swanetše go tuka pele ga Felo mo Gokgethwakgethwa, go ya ka moo go bego go laetšwe ka gona; 21dikgabišo tša matšoba, mabone, le ditlao tše di bego di dirilwe ka gauta ye e hlwekilego kudu; 22ditimamabone, meruswi, dipane tša seorelo, le dibjana tša magala. Tše ka moka di be di dirilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. Mamati a ka ntle a Tempele le a Felo mo Gokgethwakgethwa a be a manegilwe ka gauta.