Sepedi 2000 (NSO00)
35

Josia o keteka Monyanya wa Paseka

(2 Dikg. 23:21-23)

351Kgoši Josia o ile a keteka Monyanya wa Paseka Jerusalema go hlompha Morena; ka letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya mathomo ba hlaba diruiwa tša monyanya woo. 2A abela baprista mediro ye ba bego ba swanetše go e phetha ka Tempeleng, gomme a ba tutuetša gore ba e phethe gabotse. 3Balefi, batho ba go ruta Baisraele, bona ba ba bego ba abetšwe Morena, a ba laela a re: “Tsenyang Polokelo ye kgethwa ya Kgwerano ka Tempeleng ye Kgoši Solomone, morwa wa Dafida, a e agilego. Le se sa e rwalarwala, eupša le hlankele Morena Modimo wa lena le setšhaba sa gagwe sa Israele. 4

35:4
2 Dikr. 8:14
Le emeng maemong a lena ka Tempeleng ka dikgorwana, go ya ka mediro ye le e abetšwego ke Kgoši Dafida le morwa wa gagwe, Kgoši Solomone, 5gomme le ipeakanye ka mokgwa wo e lego gore dikgorwana tša lena di tla kgona go šielana ka go thuša malapa a setšhaba sa Israele. 6Le hlabe dikwanyana le dipudi tša Paseka. Le itlhwekišeng gomme le lokišeng dihlabelo, gore Baisraele ba gabolena ba tle ba phethe ditaelo tše Morena a ba filego tšona ka Moshe.”

7Kgoši Josia a ntšha dikgapana le dipudi tše dikete tše masome a mararo mehlapeng ya gagwe, gore ka tšona go direlwe bohle ba ba bego ba le gona dihlabelo tša Paseka. A ntšha le dikgomo tše dikete tše tharo gore setšhaba se di hlabe ka Paseka. 8Bahlankedi ba gagwe le bona ba ithaopa ba ntšhetša setšhaba le baprista le Balefi diruiwa. Gomme bahlankedi ba ba bego ba hlokometše Tempele, Hilkia, Sakaria le Jehiele, ba fa baprista dihuswane tše dikete tše pedi le makgolo a a selelago, le dikgomo tše makgolo a mararo gore e be tša dihlabelo tša Paseka. 9Baetapele ba Balefi, Konania, gammogo le Shemaya le Netanele, bomorwarragwe, le Hashabia le Jeiele le Josabade ba ntšha dihuswane tše dikete tše tlhano le dikgomo tše makgolo a mahlano gore Balefi ba dire dihlabelo tša Paseka ka tšona.

10Ge tšohle di lokišeditšwe Paseka, baprista le Balefi ba ema maemong a bona, bjalo ka ge kgoši a be a ba laetše. 11Ge dikgapana le dipudi di hlabilwe, Balefi ba di bua, gomme ba neela baprista madi a tšona. Baprista ba foka madi ao aletareng. 12Ke moka ba abela setšhaba diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, ka dihlopha tša malapa, gore ba tle ba dire dihlabelo ka tšona go ya ka ditaelo tše di ngwadilwego melaong ya Moshe. Le dikgomo ba di dira bjalo; 13

35:13
Eks. 12:8-9
Balefi ba beša dihlabelo tša Paseka mollong, go ya ka ditaelo, gomme ba apea dihlabelo tše kgethwa ka dipitša le dipitšana le meruswi, gomme ba fa setšhaba dinama tšeo ka potlako. 14Ka morago ga fao Balefi ba ikapeela dinama, ba apeela le baprista, ditlogolo tša Arone, ka gobane baprista ba be ba tšhuma dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, ba tšhuma le makhura a dihlabelo tšeo, ba be ba šoma mošomo woo go fihlela bošego. 15
35:15
1 Dikr. 25:1
Baopedi ba kgorwana ya Balefi ya Asafo ba be ba eme maemong a bona go ya ka ditaelo tša Kgoši Dafida, le tša Asafo, le tša Hemane, le tša Jedutune, moprofeta wa kgoši. Baleti ba masoro a Tempele ba ile ba se ke ba tloga modirong wa bona, ka gobane Balefi ba bangwe ba ile ba ba lokišetša Paseka. 16Ka gona tirelo yohle ya Morena ya phethwa, e lego go keteka Monyanya wa Paseka le go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka aletareng, ka moo Kgoši Josia a bego a laetše ka gona. 17
35:17
Eks. 12:1-20
Batho ka moka ba Israele ba ba bego ba le gona ba keteka Paseka le Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo matšatši a a šupago. 18Go tloga mehleng ya moprofeta Samuele Paseka e be e se ya ka ya ketekwa ka mokgwa woo. Dikgošing tša pele go be go se kgoši ye e bego e kile ya keteka Paseka go swana le ye e ilego ya ketekwa ke Kgoši Josia le baprista le Balefi le batho ba Juda, le ba Israele ka moka ba ba bego ba le gona, le ba Jerusalema. 19Paseka yeo ba ile ba e keteka ngwageng wa lesome le metšo ye seswai wa pušo ya Josia.

Mafelelo a pušo ya Josia

(2 Dikg. 23:28-30)

20Ka morago ga ge Kgoši Josia a lokišitše Tempele, Kgoši Neko wa Egepeta a tšwa dira go yo lwa le badudi ba Karkemishe, nokeng ya Yufratese. Josia le yena a mo tšwela dira, 21eupša Neko a roma batseta go yena gore ba mmotše ba re: “Ntwa ye ke e lwago ga e ame wena, kgoši ya Juda. Lehono ga se ka tlela go lwa le wena, eupša ke tletše go lwa le manaba a ka, gomme Modimo o mpoditše gore ke akgofe. Modimo o eme le nna, ka gona o se ke wa nthibela; go sego bjalo o tla go bolaya.” 22Eupša Josia o be a ikemišeditše go lwa. A gana go kwa se Modimo a bego a se bolela ka Kgoši Neko, ka gona a apara diaparo tša gore a se ke a tsebja, gomme a yo lwa le yena molaleng wa Megido.

23Ge go lwewa boramesebe ba Baegepeta ba hlaba Kgoši Josia ka metsi. Yena a laela bahlanka ba gagwe a re: “Ntlošeng mo; ke gobetše kudu!” 24Ba mo kuka koloing ya gagwe ya ntwa, ba mmea ka koloing ye nngwe ye a bego a na le yona fao, gomme ba mo iša Jerusalema. Fao a hwa mme a bolokwa mabitleng a botatagwe. Batho ka moka ba Juda le ba Jerusalema ba mo ilela.

25Moprofeta Jeremia a hlamela Kgoši Josia kopelo ya sello. Ya ba setlwaedi sa baopedi ba banna le ba basadi mo Israele go opela kopelo yeo ge ba mo llela. Kopelo yeo e ngwadilwe Pukung ya dikopelo tša Dillo.

26Tše dingwe tše Josia a di dirilego – go botegela Morena ga gagwe, go phetha melao ya Morena, 27le ditaba tša gagwe go tloga mathomong a pušo ya gagwe go iša mafelelong – ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele le a Juda.