Sepedi 2000 (NSO00)
31

Hiskia o bušetša setšhaba bodumeding

311Ge monyanya o fedile, batho ka moka ba Israele ba ba bego ba tlile monyanyeng ba ya metseng ya Juda ba kgereša dikokwane tša maswika tša borapedi, ba rema dikota tša borapedi, ba phušola dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, ba kgereša le dialetare tša medimo yeo. Le nageng ya Efraime le ya Manase ba dira bjalo. Ge ba sentše dilo tšeo ka moka bohle ba boela gae.

2Kgoši Hiskia a fa baprista le Balefi mediro ya bona ka mo yo mongwe le yo mongwe go bego go mo lebane. Ye mengwe ya mediro yeo e be e le go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano, go hlokomela mediro ya ka Tempeleng, le go tumiša le go leboga ka dikarolong tše di fapanego tša Tempele. 3

31:3
Num. 28:1 – 29:39
Mehlapeng ya gagwe a ntšha diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka mosong wo mongwe le wo mongwe, le mantšiboeng a mangwe le a mangwe, le tše di bego di hlabja ka Sabatha le ka Monyanya wa Lebalana le ka menyanya ye mengwe ye e nyakwago ke melao ya Morena.

4

31:4-5
Num. 18:12-13,21
Godimo ga moo kgoši a botša batho ba Jerusalema gore ba tliše dihlabelo le dikabelo tše ba bego ba swanetše go di fa baprista le Balefi, gore nako ka moka ba tle ba hlokomele tšeo di nyakwago ke melao ya Morena. 5Ge taba yeo e seno begwa, setšhaba sa Israele sa tliša dimpho tše ntši tša mabele a mabotsebotse, beine ye e di phalago ka moka, makhura a mohlware a makaonekaone, todi ye bosebose, le tše dingwe tše di bunnwego ka mašemong, gomme ba tliša le dikarolo tša lesome31:5 “dikarolo tša lesome” Dimpho e be e le tša baprista, gomme dikarolo tša lesome e le tša Balefi. Lebelela Num. 18. tše ntši tša tšohle tše ba nago natšo. 6Batho ka moka ba ba bego ba dula metseng ya Juda ba tliša dikarolo tša lesome tša dikgomo tša bona le dihuswane tša bona, ba tliša le dimpho tše dingwe tše ntši tše ba ilego ba di abela Morena Modimo wa bona. 7Dimpho tšeo tša thoma go tlišwa kgweding ya boraro, mme tša bokanywa mekgobokgobo dikgwedi tše nne tše di latelanago. 8Ge Kgoši Hiskia le bahlankedi ba gagwe ba bona bontši bja dimpho tšeo di ntšhitšwego, ba tumiša Morena le setšhaba sa gagwe sa Israele. 9Kgoši a botšiša baprista le Balefi ka dimpho tšeo, 10gomme Moprista yo Mogolo, Asaria, setlogolo sa Tsadoko, a re go yena: “Go tloga mola setšhaba se thomago go tliša dimpho tša sona Tempeleng, re ja re khora ebile re šadiša tše ntši. Re na le tšona ka bontši ka gobane Morena o šegofaditše setšhaba sa gagwe.”

11Kgoši a laela gore ba lokiše phapoši tša go bolokela ka Tempeleng, 12gomme ba bea dimpho ka moka le dikarolo tša lesome ka moo ka botshephegi. Molefi yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Konania a bewa mohlokomedi wa dimpho tšeo, gomme Shimi, morwarragwe, a bewa letsogo la gagwe. 13Balefi ba bangwe ba kgethwa gore ba hlokomele dimpho tšeo ba laolwa ke Konania le Shimi. Bona e be e le Jehiele, Asasia, Nahate, Asahele, Jerimote, Josabade, Eliele, Jismakia, Mahate le Benaya. Tšeo ka moka tša dirwa ka taelo ya Kgoši Hiskia le Moprista yo Mogolo, Asaria. 14Kore, morwa wa Jimna, Molefi yo e bego e le moleti lesorong la ka bohlabela la Tempele, o be a hlokometše dimpho tše di bego di abelwa Morena, a di abaganya. 15Metseng ye mengwe mo go bego go dula baprista o be a thušwa ke Balefi ba ba latelago: Edene, Minyamine, Jeshua, Shemaya, Amaria le Shekania. Ba be ba abela Balefi ka moka dijo ka botshephegi go ya ka moo mediro ya bona e bego e le ka gona, 16e sego go ya ka dikgorwana. Ba abela le banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo31:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “masome a mararo” Seheberu se re “meraro”. goba ya go feta fao ba ba bego ba na le mediro ya tšatši le lengwe le le lengwe ka Tempeleng go ya ka maemo a bona. 17Baprista ba be ba ngwadišitšwe go ya ka dikgorwana tša bona, gomme Balefi ba mengwaga ye masome a mabedi goba go feta fao bona ba ngwadišitšwe ka dihlopha tša mešomo. 18Ka moka ga bona ba be ba ngwadišitšwe gotee le bafepša ba bona – basadi, barwa le barwedi – ka gobane go be go nyakega gore ba dule ba itokišeditše go phetha mešomo ya bona ye mekgethwa. 19Le baprista, ditlogolo tša Arone, ba ba bego ba dula kgauswi le phulo ya metse ye ba bego ba e filwe, ba be ba hlokometšwe. Motseng wo mongwe le wo mongwe go be go na le banna ba ba beilwego gore ba abele banna ka moka dijo mo malapeng a baprista le Balefi ka moka ba ba bego ba ngwadišitšwe ka dikgorwana tša bona.

20Gohle nageng ya Juda, Kgoši Hiskia a dira tše di lokilego le tše di kgahlago Morena Modimo wa gagwe, gomme a mmotegela. 21O ile a atlega ka gobane tšohle tše a ilego a di direla Tempele, le tše a ilego a di dira ka go phetha melao le ditaelo tša Morena o be a di dira gore a phethe thato ya Modimo, le gona a di dira ka pelo ya gagwe ka moka.

32

Baasiria ba dikanetša Jerusalema

(2 Dikg. 18:13-37; 19:14-19,35-37; Jes. 36:1-22; 37:8-38)

321Ka morago ga ditiragalo tšeo tša go botegela Morena tša Kgoši Hiskia, Sanheribe, kgoši ya Asiria, a hlasela Juda. A dikanetša metse ya merako gomme a laela madira a gagwe gore a šwahle merako. 2Ge Hiskia a bona gore Sanheribe o ikemišeditše le go hlasela Jerusalema, 3-4yena le bahlankedi le balaodi ba gagwe ba eletšana gore ba šibe methopo ka ntle ga motse, gore ge Baasiria ba batamela Jerusalema ba tle ba hloke meetse. Banna bao ba kwana le yena, ba kgobokanya batho ba bantši gomme ba šiba methopo ka moka le mekero ya tikologong ya Jerusalema. 5Kgoši a tiišetša dibo tša motse ka go lokiša morako, ka go godiša ditora tša tlhapetšo, le ka go aga morako wa ka ntle. A ba a tiiša dibo tše di bego di agilwe mo naga e bego e lekelelantšwe motseng wa Dafida. Le gona a laela gore go dirwe matsolo a mantši le dikotse. 6A bea balaodi ba madira gore ba laole banna ba motse, gomme a laela banna bao gore ba kgobokane lepatlelong la lesorong la motse. A ba tutuetša a re: 7“Le beng le sebete, le tie mme le se ke la boifa kgoši ya Asiria goba madira a mantši a a nago le ona. Yo a emego le rena o feta ba ba emego le yena ka maatla. 8Yena o na le maatla a motho, eupša rena re na le Morena Modimo wa rena go re thuša le go hlabana dintwa tša rena.” Batho ba tiišwa maatla ke mantšu ao a kgoši.

9Ka morago ga lebaka, ge Sanheribe le madira a gagwe ba sa le Lakishe, a roma batseta go Hiskia le go batho ka moka ba Juda ba ba bego ba na le yena Jerusalema, gore ba yo ba botša ba re: 10“Nna, Sanheribe, kgoši ya Asiria, ke botšiša gore ke eng se le se tshephilego ge le fela le dutše mo Jerusalema mola motse woo o dikaneditšwe. 11Hiskia o le botša gore Morena Modimo wa lena o tla le phološa diatleng tša rena, eupša Hiskia o a le lahletša mme o tla dira gore le hwe ka tlala le lenyora. 12Ke yena yo a phušotšego dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa Morena, a kgereša le dialetare tša gagwe, mme ka morago a botša batho ba Juda le ba Jerusalema gore ba khuname pele ga aletare e tee, le gore ba tšhume seorelo go yona fela. 13A ga le tsebe se nna le borakgolokhukhu ba ka re se dirilego ditšhaba tše dingwe? Na medimo ya ditšhaba tšeo e kile ya phološa dinaga tša tšona go kgoši ya Asiria? 14Ke ofe wa medimo yeo ka moka ya ditšhaba tšeo borakgolokhukhu ba ka ba di fedišitšego o kilego wa phološa setšhaba sa wona diatleng tša rena? Bjale ke eng se se le dirago gore le gopole gore Modimo wa lena o ka le phološa? 15Ka gona Hiskia a se ke a le fora goba a le lahletša ka mokgwa woo. Le se ke la mo kgolwa! Ga go le modimo o tee wa setšhaba se sengwe wo o kilego wa kgona go phološa setšhaba sa wona diatleng tša ka, goba diatleng tša borakgolokhukhu ba ka. Ka gona Modimo woo wa lena ruri o ka se le phološe!”

16Batseta ba Asiria ba ba ba tšwela pele le go roga Morena Modimo le Hiskia, mohlanka wa Morena. 17Lengwalo le kgoši ya Asiria e bego e le ngwadile le be le nyatša Morena Modimo wa Israele. Lona le be le re: “Medimo ya ditšhaba tše dingwe ga se ya ka ya phološa ditšhaba tša yona diatleng tša ka, gomme le wona Modimo wa Hiskia o ka se phološe batho ba wona diatleng tša ka.” 18Batseta bao ba goa mantšu ao ka Seheberu gore ba tšhoše batho ba Jerusalema bao ba bego ba nametše morako wa motse, ba ba nole moko gore ba tle ba thope motse ntle le bothata. 19Ba bolela ka Modimo wa Jerusalema ka wona mokgwa woo ba bego ba bolela ka medimo ya ditšhaba tše dingwe, medimo ya diswantšho ye e bego e dirilwe ke batho.

20Ke moo Kgoši Hiskia le moprofeta Jesaya, morwa wa Amotse, ba rapetšego Modimo ba mo llela gore a ba thuše. 21Morena a roma morongwa yo a ilego a bolaya bahlabani ka moka le balaodi le baetapele ba madira a Asiria. Ka gona Kgoši Sanheribe a boela Asiria a lewa ke dihlong. Ka letšatši le lengwe ge a tsena ka tempeleng ya modimo wa gagwe, barwa ba gagwe ba bangwe ba mmolaya ka ditšhoša tša bona.

22Ka tsela yeo Morena a hlakodiša Kgoši Hiskia le batho ba Jerusalema diatleng tša Sanheribe, kgoši ya Asiria, le manabeng a mangwe a bona. A dira gore batho ba phele ka khutšo32:22 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “A dira gore batho ba phele ka khutšo” Seheberu se re “A eta batho pele”. le dinaga ka moka tše di bapilego nabo. 23Batho ba bantši ba tlišetša Morena dikabelo Jerusalema, le Hiskia ba mo tlišetša dimpho tše bohlokwa, gomme go tloga ka yona nako yeo ditšhaba ka moka tša hlompha Hiskia.

Bolwetši bja Hiskia le boikgogomošo bja gagwe

(2 Dikg. 20:1-3,12-19; Jes. 38:1-3; 39:1-8)

24Mehleng yeo Kgoši Hiskia a babja a ba a nyako hlokafala. A rapela, mme Morena a bolela le yena, a mo fa sešupo sa semaka sa gore o tla fola. 25Eupša Hiskia a thoma go ikgogomoša, ka gona a se ke a leboga Morena ka lebaka la taba yela ye botse a mo diretšego yona; gomme seo sa dira gore Morena a galefele yena le batho ba Juda le ba Jerusalema. 26Eupša mafelelong Hiskia le batho ba Jerusalema ba ikokobetša, ka fao Morena a se ke a ba otla ge Hiskia a sa phela.

Lehumo la Hiskia le go hlomphega ga gagwe

27Kgoši Hiskia o ile a huma kudu, gomme yo mongwe le yo mongwe a mo hlompha. A ikagela diphapoši tša go bolokela gauta, silibera, maswikana a bohlokwa, dinoko, dikotse le dilwanalwana tše dingwe tša go kganyogega. 28Godimo ga moo, o be a agetšwe diphapoši tša go bolokela mabele, beine le makhura a mohlware, a agetšwe le mašaka a dikgomo le a dihuswane. 29O ile a ikagela le metse, a rua le dihuswane le dikgomo tše ntši, gobane Modimo o be a mo file thoto ye ntšintši. 30Kgoši Hiskia ke yena yo a ilego a thiba moela wa ka godimo wa mothopo wa Gihone, a epa mokero, a sepediša meetse ka wona, a a theošetša bodikela motseng wa Dafida. Hiskia o ile a atlega go tšohle tše a di dirago, 31eupša mola baemedi ba Babilonia ba tlile go botšiša ka ga semaka sela se bego se diregile nageng, Modimo o ile a mo lesa gore a inaganele, e le fela go mo leka gore a tsebe tše di lego ka pelong ya gagwe.

Mafelelo a pušo ya Hiskia

(2 Dikg. 20:20-21)

32Tše dingwe tše Kgoši Hiskia a di dirilego, le go botegela Morena ga gagwe, di ngwadilwe mo pukung ya Pono ya moprofeta Jesaya, morwa wa Amotse, le mo go Ditaba tša magoši a Juda le a Israele. 33Hiskia a ithobalela le botatagwe gomme a bolokwa morotogeng wa go ya mabitleng a mošate. Batho ka moka ba Juda le ba Jerusalema ba mo hlompha lehung la gagwe. Morwa wa gagwe, Manase, a mo hlatlama bogošing.

33

Kgoši Manase wa Juda

(2 Dikg. 21:1-9)

331Manase o be a na le mengwaga ye lesome le metšo ye mebedi ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye masome a a fetšago seatla le metšo ye e fetšago seatla. 2

33:2
Jer. 15:4
Manase a latela mekgwa ya bohlola ya ditšhaba tše Morena a bego a di rakile nageng ge setšhaba sa gagwe se goroga. 3A tsošološa dintotoma tšela go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho tšela Hiskia, tatagwe, a bego a di phušotše. A aga dialetare tše go tšona go bego go khunamelwa Baale, a ba a betla dikota tša borapedi, le gona a obamela dinaledi a di hlankela. 4
33:4
2 Dikr. 6:6
A aga dialetare tša medimo e šele ka Tempeleng Jerusalema, motse wola Morena a bego a itše ke moo a tlago khunamelwa gona go ya go ile. 5Ka dikgorong ka pedi tša Tempele a aga dialetare tšeo go tšona go bego go khunamelwa dinaledi. 6A dira dihlabelo ka barwa ba gagwe ka moeding wa Hinomo. A šomišana le baloi le didupe, a ba a dirišana le33:6 “dirišana le” goba “a se ke a thibela” dinoge le ba malopo. A dira dibe kudu pele ga Morena, a mo rumola. 7
33:7-8
1 Dikg. 9:3-5
2 Dikr. 7:12-18
A hloma seswantšhobetlwa ka Tempeleng, felo mola Modimo a itšego go Dafida le go Solomone, morwa wa gagwe: “Mo Jerusalema, gona ka mo Tempeleng ye, ke felo fa ke go kgethilego nageng ka moka ya dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele gore ke mo ke tlago khunamelwa gona go ya go ile. 8Gomme ge setšhaba sa Israele se ka phetha ditaelo tša ka ka moka ka potego, sa phetha le melao ka moka le ditaelo tše Moshe, mohlanka wa ka, a ba filego tšona, gona nka se ba lese ba lelekwa nageng ye ke e abetšego borakgolokhukhu ba bona.” 9Manase a diriša batho ba Juda le ba Jerusalema dibe tše kgolo le go feta le tšela tša ditšhaba tše Morena a ilego a di fediša nageng yeo ge setšhaba sa gagwe se tsena go yona.

Manase o a sokologa

10Le ge Morena a ile a bolela le Manase le setšhaba sa gagwe, ba ile ba se ke ba theetša. 11Ka gona Morena a dira gore balaodi ba madira a Asiria ba hlasele Juda. Ba swara Manase, ba mo hlaba ka dikgwega, ba mo tlema ka diketane tša mphiri, gomme ba mo iša Babilone. 12Moo tlaišegong yeo a ikokobetša kudu pele ga Morena Modimo wa gagwe le wa borakgolokhukhu ba gagwe, mme a mo kgopela gore a mo thuše. 13Modimo a kwa thapelo ya Manase mme a e araba ka go mmoetša Jerusalema le ka go dira gore a buše gape. Taba yeo ya kgodiša Manase gore Morena ke Modimo.

14Ka morago ga moo Manase a agela motse wa Dafida morako wa ka ntle ka bodikela bja mothopo wa Gihone ka moeding, go ya Lesorong la Dihlapi, go dikologa karolo ya motse ye e bitšwago Ofele. A iša morako woo godimo kudu. A bea balaodi ba madira metseng ka moka ya Juda ye e ageleditšwego ka merako. 15A tloša medimo e šele ka Tempeleng le seswantšhobetlwa se a bego a se beile ka go yona, le dialetare tša medimo ya diswantšho tše di bego di le mmotong wo go wona go bego go le Tempele, le mafelong a mangwe mo Jerusalema; a lahla dilo tše ka moka ka ntle ga motse. 16A ba a lokiša aletare ya Morena, gomme a dira dihlabelo tša kagišano le tša tebogo godimo ga yona. A laela batho ka moka ba Juda gore ba khunamele Morena Modimo wa Israele. 17Le ge batho ba ile ba no fela ba dira dihlabelo mafelong a mangwe a tirelo, ba be ba di direla Morena fela.

Mafelelo a pušo ya Manase

(2 Dikg. 21:17-18)

18Tše dingwe tše Manase a di dirilego, le thapelo ye a rapetšego Modimo wa gagwe ka yona, le melaetša ya baprofeta ba ba boletšego le yena ka leina la Morena Modimo wa Israele, ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 19Thapelo ya kgoši le ka moo Modimo a ilego a e kwa ka gona le dibe ka moka tše a ilego a di dira pele ga ge a sokologa – go se botege ga gagwe, le moo a bego a kgobetše dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, a hlomile le dikota tša borapedi le medimo ya diswantšho – ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša baprofeta. 20Manase a ithobalela le botatagwe gomme a bolokwa ka ngwakong wa mošate, mme morwa wa gagwe, Amone, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Amone wa Juda

(2 Dikg. 21:19-26)

21Amone o be a na le mengwaga ye masome a mabedi a metšo ye mebedi ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye mebedi. 22Bjalo ka Manase, tatagwe, a dira dibe pele ga Morena, gomme a dira dihlabelo a di direla medimo ya diswantšho ye tatagwe a bego a e dirile, a ba a e obamela. 23Eupša yena a se ke a swana le tatagwe, a se ke a ikokobetša pele ga Morena; a dira dibe le go feta le yena tatagwe.

24Bahlankedi ba Amone ba mo logela maanomabe gomme ba mmolaela ka ngwakong wa mošate. 25Batho ba Juda ba bolaya babolai ba Amone ka moka, gomme ba bea morwa wa gagwe, Josia, kgoši.