Sepedi 2000 (NSO00)
31

Hiskia o bušetša setšhaba bodumeding

311Ge monyanya o fedile, batho ka moka ba Israele ba ba bego ba tlile monyanyeng ba ya metseng ya Juda ba kgereša dikokwane tša maswika tša borapedi, ba rema dikota tša borapedi, ba phušola dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, ba kgereša le dialetare tša medimo yeo. Le nageng ya Efraime le ya Manase ba dira bjalo. Ge ba sentše dilo tšeo ka moka bohle ba boela gae.

2Kgoši Hiskia a fa baprista le Balefi mediro ya bona ka mo yo mongwe le yo mongwe go bego go mo lebane. Ye mengwe ya mediro yeo e be e le go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano, go hlokomela mediro ya ka Tempeleng, le go tumiša le go leboga ka dikarolong tše di fapanego tša Tempele. 3

31:3
Num. 28:1 – 29:39

Mehlapeng ya gagwe a ntšha diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka mosong wo mongwe le wo mongwe, le mantšiboeng a mangwe le a mangwe, le tše di bego di hlabja ka Sabatha le ka Monyanya wa Lebalana le ka menyanya ye mengwe ye e nyakwago ke melao ya Morena.

4

31:4-5
Num. 18:12-13,21
Godimo ga moo kgoši a botša batho ba Jerusalema gore ba tliše dihlabelo le dikabelo tše ba bego ba swanetše go di fa baprista le Balefi, gore nako ka moka ba tle ba hlokomele tšeo di nyakwago ke melao ya Morena. 5Ge taba yeo e seno begwa, setšhaba sa Israele sa tliša dimpho tše ntši tša mabele a mabotsebotse, beine ye e di phalago ka moka, makhura a mohlware a makaonekaone, todi ye bosebose, le tše dingwe tše di bunnwego ka mašemong, gomme ba tliša le dikarolo tša lesome31:5 “dikarolo tša lesome” Dimpho e be e le tša baprista, gomme dikarolo tša lesome e le tša Balefi. Lebelela Num. 18. tše ntši tša tšohle tše ba nago natšo. 6Batho ka moka ba ba bego ba dula metseng ya Juda ba tliša dikarolo tša lesome tša dikgomo tša bona le dihuswane tša bona, ba tliša le dimpho tše dingwe tše ntši tše ba ilego ba di abela Morena Modimo wa bona. 7Dimpho tšeo tša thoma go tlišwa kgweding ya boraro, mme tša bokanywa mekgobokgobo dikgwedi tše nne tše di latelanago. 8Ge Kgoši Hiskia le bahlankedi ba gagwe ba bona bontši bja dimpho tšeo di ntšhitšwego, ba tumiša Morena le setšhaba sa gagwe sa Israele. 9Kgoši a botšiša baprista le Balefi ka dimpho tšeo, 10gomme Moprista yo Mogolo, Asaria, setlogolo sa Tsadoko, a re go yena: “Go tloga mola setšhaba se thomago go tliša dimpho tša sona Tempeleng, re ja re khora ebile re šadiša tše ntši. Re na le tšona ka bontši ka gobane Morena o šegofaditše setšhaba sa gagwe.”

11Kgoši a laela gore ba lokiše phapoši tša go bolokela ka Tempeleng, 12gomme ba bea dimpho ka moka le dikarolo tša lesome ka moo ka botshephegi. Molefi yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Konania a bewa mohlokomedi wa dimpho tšeo, gomme Shimi, morwarragwe, a bewa letsogo la gagwe. 13Balefi ba bangwe ba kgethwa gore ba hlokomele dimpho tšeo ba laolwa ke Konania le Shimi. Bona e be e le Jehiele, Asasia, Nahate, Asahele, Jerimote, Josabade, Eliele, Jismakia, Mahate le Benaya. Tšeo ka moka tša dirwa ka taelo ya Kgoši Hiskia le Moprista yo Mogolo, Asaria. 14Kore, morwa wa Jimna, Molefi yo e bego e le moleti lesorong la ka bohlabela la Tempele, o be a hlokometše dimpho tše di bego di abelwa Morena, a di abaganya. 15Metseng ye mengwe mo go bego go dula baprista o be a thušwa ke Balefi ba ba latelago: Edene, Minyamine, Jeshua, Shemaya, Amaria le Shekania. Ba be ba abela Balefi ka moka dijo ka botshephegi go ya ka moo mediro ya bona e bego e le ka gona, 16e sego go ya ka dikgorwana. Ba abela le banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo31:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “masome a mararo” Seheberu se re “meraro”. goba ya go feta fao ba ba bego ba na le mediro ya tšatši le lengwe le le lengwe ka Tempeleng go ya ka maemo a bona. 17Baprista ba be ba ngwadišitšwe go ya ka dikgorwana tša bona, gomme Balefi ba mengwaga ye masome a mabedi goba go feta fao bona ba ngwadišitšwe ka dihlopha tša mešomo. 18Ka moka ga bona ba be ba ngwadišitšwe gotee le bafepša ba bona – basadi, barwa le barwedi – ka gobane go be go nyakega gore ba dule ba itokišeditše go phetha mešomo ya bona ye mekgethwa. 19Le baprista, ditlogolo tša Arone, ba ba bego ba dula kgauswi le phulo ya metse ye ba bego ba e filwe, ba be ba hlokometšwe. Motseng wo mongwe le wo mongwe go be go na le banna ba ba beilwego gore ba abele banna ka moka dijo mo malapeng a baprista le Balefi ka moka ba ba bego ba ngwadišitšwe ka dikgorwana tša bona.

20Gohle nageng ya Juda, Kgoši Hiskia a dira tše di lokilego le tše di kgahlago Morena Modimo wa gagwe, gomme a mmotegela. 21O ile a atlega ka gobane tšohle tše a ilego a di direla Tempele, le tše a ilego a di dira ka go phetha melao le ditaelo tša Morena o be a di dira gore a phethe thato ya Modimo, le gona a di dira ka pelo ya gagwe ka moka.