Sepedi 2000 (NSO00)
30

Go itokišetšwa Paseka

301-3

30:2-3
Num. 9:9-11
Setšhaba se be se sa kgone go keteka Monyanya wa Paseka ka nako ye e beilwego ya kgwedi ya mathomo, ka gobane baprista ba ba bego ba itlhwekišitše ba be ba se ba lekana, le gona setšhaba se be se se sa kgobokana Jerusalema. Ka gona Kgoši Hiskia le bahlankedi ba gagwe le batho ka moka ba Jerusalema ba kwana gore ba keteke monyanya woo kgweding ya bobedi, gomme kgoši a roma batseta go batho ka moka ba Israele le ba Juda. A ba a ngwalela le kgoro ya Efraime le ya Manase mangwalo, a ba laletša gore ba tle Tempeleng Jerusalema go tlo keteka Paseka go hlompha Morena Modimo wa Israele. 4Taba yeo ya kgahla kgoši le batho bohle ba Jerusalema, 5ka gona ba laletša Baisraele ka moka, go tloga Dane go ba go yo fihla Beresheba, gore ba tle ba kgobokane Jerusalema gomme ba keteke Paseka go ya ka melao ya Moshe, ka gobane mehleng yeo setšhaba se be se sa keteke Paseka mmogo. 6Dikitimi tša iša mangwalo nageng ka moka ya Juda le ya Israele di laetšwe ke kgoši le bahlankedi ba yona, a a rego:

“Lena setšhaba sa Israele, le phologile diatleng tša Basiria. Bjale retologelang go Morena, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, gomme le yena o tla retologela go lena. 7Le se ke la swana le borakgolokhukhu ba lena le Baisraele ba gabolena bao ba bego ba sa botegele Morena Modimo wa bona. O ile a ba otla o šoro bjalo ka ge le bona. 8Le se ke la ba le melala ye methata bjalo ka bona, eupša le theetšeng Morena. Tlaang Tempeleng Jerusalema, Tempele ye Morena Modimo wa lena a e kgethwafaleditšego sa ruri, gomme le mo khunamele gore a se ke a hlwa a le galefetše. 9Ge le ka boela go Morena, gona bao ba thopilego meloko ya bolena le bana ba lena ba tla ba šokela gomme ba ba lesa ba boela mo gae. Morena Modimo wa lena ke yo botho mme o na le lešoko, gomme ge le ka boela go yena, o tla le amogela.”

10Dikitimi tšeo tša ya motseng wo mongwe le wo mongwe nageng ya kgoro ya Efraime le ya Manase, go ba go yo fihla kgorong ya Sebulone, eupša batho ba ba sega ba ba kwera. 11Le ge go le bjalo go be go na le ba bangwe ba kgoro ya Asere le ya Manase le ya Sebulone ba ba ilego ba ikokobetša ba tla Jerusalema. 12Modimo le yena a tlemaganya batho ba Juda ka maatla a gagwe gore ba dire thato ya gagwe ka go phetha ditaelo tša kgoši le bahlankedi ba yona.

Paseka e a ketekwa

13Lešaba le legolo la bokana Jerusalema kgweding ya bobedi gore ba tle ba keteke Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo. 14Ba tšea dialetare ka moka tše di bego di šomišwa Jerusalema go dira dihlabelo le go tšhuma seorelo ba di lahlela ka moeding wa Kidrone. 15Gomme ka letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi yeo ba hlaba dikwanyana tša sehlabelo sa Paseka. Baprista le Balefi ba ba bego ba se ba hlweka ba lewa ke dihlong mo e lego gore ba ile ba itlhwekišetša Morena, gomme bjale ba kgona go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka ka Tempeleng. 16Ba dula madulong a bona ka Tempeleng go ya ka mo go laetšwego ka gona mo melaong ya Moshe, monna wa Modimo. Balefi ba fa baprista madi a dihlabelo tšeo, gomme bona ba a foka aletareng. 17Ka ge batho ba bantši ba be ba se ba hlweka, Balefi ba ile ba ba ema legato ba hlaba dikwanyana tša Paseka gore e be tše kgethwa go Morena. 18Ntle le fao ba bantši ba ba bego ba etšwa kgorong ya Efraime le ya Manase le ya Isakara le ya Sebulone ba be ba se ba itlhwekiša, gomme ba keteka Paseka ka bošaedi. Kgoši Hiskia a ba rapelela a re: 19“Wena Morena yo botho, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, hle, lebalela ba ba go khunamelago ka dipelo tša bona ka moka, le ge ba se ba hlweka.” 20Morena a kwa thapelo ya Hiskia; a lebalela setšhaba gomme a se ke a se otla. 21Gwa tšea matšatši a a šupago batho ba ba bego ba kgobokane Jerusalema ba keteka Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo ka lethabo le legolo, gomme letšatši le lengwe le le lengwe Balefi le baprista ba tumiša Morena ka diletšo tša medumo ye megolo. 22Hiskia a reta Balefi ka lebaka la ge ba ile ba sepediša tirelo ya Morena ka bokgoni.

Monyanya o okeletšwa matšatši

Ka morago ga matšatši ale a šupago ao ka ona ba ilego ba dira dihlabelo tša kagišano ba tumiša Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, 23ka moka ba ikemišetša go bina monyanya matšatši a mangwe a a šupago. Ka gona ba bina monyanya woo ka lethabo. 24Kgoši Hiskia a ntšha dipoo tše sekete le dihuswane tše dikete tše di šupago gore batho ba di hlabe ba je, gomme bahlankedi le bona ba ntšha dipoo tše dingwe tše sekete le dinku tše dikete tše lesome. Baprista ba bantši ba itlhwekiša. 25Yo mongwe le yo mongwe a thaba – batho ba Juda, baprista le Balefi, batho ba ba bego ba dutše Israele, le bafaladi ba ba bego ba dutše Israele le Juda. 26Motse wa Jerusalema wa tlala lethabo, ka gobane taba ya mohuta woo e be e se ya ka ya dirwa motseng woo go tloga mehleng ya Kgoši Solomone, morwa wa Dafida. 27Baprista le Balefi ba kgopela Morena gore a šegofatše setšhaba. Modimo a kwa dithapelo tša bona a le legaeng la gagwe le lekgethwa legodimong, gomme a di amogela.