Sepedi 2000 (NSO00)
23

Athalia o tsogelwa maatla

(2 Dikg. 11:4-16)

231Ge moprista Joyada a seno letela mengwaga ye e selelago, a beta pelo a loga maano. A kwana le balaodi ba ba latelago ba ba lekgolo: Asaria, morwa wa Jerohamo, Ishmaele, morwa wa Johanane, Asaria, morwa wa Obede, Maasea, morwa wa Adaya, le Elishafate, morwa wa Sikri. 2Ba sepela le metse ya Juda ka moka, ba kgobokanya Balefi le mantona a dikgorwana, gomme ba boela nabo Jerusalema.

3

23:3
2 Sam. 7:12
Ka moka ba bokana ka Tempeleng gomme moo ba dira kgwerano le Joase, morwa wa kgoši. Joyada a re go bona: “Šo morwa wa kgoši ye e hlokafetšego. Bjale e tla ba kgoši, bjalo ka ge Morena a boletše mabapi le ditlogolo tša Dafida. 4Se le swanetšego go se dira sese: Ge baprista le Balefi ba tsena modirong ka letšatši la Sabatha, karolo ya boraro ya bona e lete masoro a dikgoro tša Tempele, 5karolo ye nngwe ya boraro e lete ngwako wa kgoši, gomme ba ba šetšego ba bewe Lesorong la Motheo. Batho ka moka ba bokane ka kgorong ya Tempele. 6Go se ke gwa ba le yo a tsenago ka Tempeleng ntle le baprista le Balefi ba ba lego modirong. Bona ba ka tsena ka gobane ba neetšwe Morena, fela batho ba bangwe ka moka ba phethe ditaelo tša Morena gomme ba be ka ntle. 7Balefi ba dikologe kgoši ba mo lete ba swere dihlabano tša bona, gomme ba ye le yena gohle mo a yago gona. Yo mongwe yo a ka lekago go tsena ka Tempeleng a bolawe.”

8Balefi le batho ba Juda ka moka ba phetha ditaelo tšohle tša Joyada. Joyada a se ke a lokolla banna bale go ya gae ge ba etšwa modirong ka Sabatha, ka gona balaodi bale ba tšea banna ba bona go ba ba tsenago modirong gotee le go ba ba tšwago. 9Joyada a neela bahlankedi marumo le dikotse le dikotsana tšela e bego e le tša Kgoši Dafida mme di bolokilwe ka Tempeleng. 10A bea banna ba ba swerego matsolo ba teile lenaka pele ga Tempele ba tietše aletare gare, gore ba šireletše kgoši. 11Ke moka Joyada a eta Joase pele a mo ntšha ka Tempeleng, a mo rweša mphapahlogo, gomme a mo neela puku ya melao ye e laolago bogoši. Ya ba ge ba mmea kgoši. Moprista Joyada le barwa ba gagwe ba tlotša Joase, gomme ba goa ba re: “A kgoši a re phelele!”

12Athalia a kwa mešito ya batho ba kitimela Tempeleng ba tiela kgoši mekgolokwane, ka gona le yena a itlhaganela a ya ntshe. 13Fao a bona kgoši ye mpsha kgorong ya Tempele e eme ka thoko ga kokwane ya magoši e dikologilwe ke balaodi ba madira le baletši ba diphala. Setšhaba ka moka se be se thabile se letša diphala, gomme baopedi ba Tempeleng ba hlabelela ka diletšo tša bona. A gagola diaparo tša gagwe ka manyami, gomme a goa a re: “Ke go uša mmušo! Ke go uša mmušo!”

14Joyada a se ke a rata gore Athalia a bolaelwe Tempeleng, ka gona a bitša balaodi ba madira gomme a re go bona: “Mo tlošeng a putle gare ga melokoloko ya baleti, gomme le bolayeng yo mongwe le yo mongwe yo a ka lekago go mo phološa.”

15Ba mo swara, ba mo iša mošate, gomme ba mmolaela moo Lesorong la Dipere.

Joyada o dira diphetogo

(2 Dikg. 11:17-20)

16Moprista Joyada a dira kgwerano le Kgoši Joase le setšhaba gore yena le kgoši le setšhaba e tla ba setšhaba sa Morena. 17Setšhaba ka moka sa ya tempeleng ya Baale gomme ba e kgereša. Ba phušola dialetare le medimo ya diswantšho moo, mme ba bolaela Mathane, moprista wa Baale, fao pele ga dialetare tšeo. 18Joyada a bea baprista le Balefi gore ba hlokomele modiro wa Tempele. Ba be ba swanetše go phetha mediro ye ba e filwego ke Kgoši Dafida, le go tšhuma dihlabelo tše di direlwago Morena go ya ka melao ya Moshe. Le gona ba be ba hlokometše moopelo le menyanya ka taelo ya Dafida. 19Joyada a bea baleti masorong a dikgoro tša Tempele gore go se ke gwa tsena motho yo a tšhilafetšego.

20Balaodi ba madira, le baetapele ba setšhaba, le bahlankedi ba bagolo, le setšhaba ka moka ba dira molokoloko ba ya le Joyada go yo tšea kgoši Tempeleng ba mo tliša mošate. Ba tsena ka Lesoro la ka Tletlolo, gomme ba dudiša kgoši setulong sa bogoši. 21Setšhaba ka moka se be se thabile, gomme bjale motse o fodile ka ge Athalia a be a bolailwe.