Sepedi 2000 (NSO00)
2

Solomone o lokišetša go aga Tempele

(1 Dikg. 5:1-18)

21Kgoši Solomone o ile a fetša ka gore o tla aga Tempele yeo Morena a bego a tla khunamelwa go yona, le go ikagela mošate. 2A ntšha banna ba dikete tše masome a a šupago gore ba rwale dikago, le ba dikete tše masome a seswai gore ba betle maswika dithabeng. Ka moka ga bona ba be ba okametšwe ke banna ba dikete tše tharo le makgolo a a selelago.

3Solomone a roma batseta go Kgoši Hiramo wa Tirose gore ba yo mmotša ba re: “Dirišana le nna bjalo ka ge o be o dirišana le tate, Kgoši Dafida, mola o mo rekišetša dikota tša mosedere gore a ikagele mošate. 4Ke aga tempele go hlompha Morena Modimo wa ka. E tla ba felo mo gokgethwa moo go tlago tšhumelwa seorelo sa go nkga bose, moo go tlago dula go beakantšwe dinkgwa tše kgethwa, le moo go tlago dirwa dihlabelo tša go tšhungwa ka moka mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboeng a mangwe le a mangwe, le ka Disabatha, ka Menyanya ya Lebalana, le ka matšatši a menyanya ye mengwe ya Morena Modimo wa rena. Tšeo ka moka ke tše Morena a laetšego Baisraele gore ba di dire go ya go ile. 5Tempele ye ke tlago e aga e tla ba ye kgolo, ka gobane Modimo wa rena ke yo mogologolo go feta medimo ka moka. 6

2:6
1 Dikg. 8:27
2 Dikr. 6:18
Gabotsebotse ga go yo a ka agelago Modimo tempele, ka gobane le bjona bogolo le bophara bja magodimo ga bo mo lekane. Bjale nna ke mang yo nka agelago Morena tempele, ge e se fela go aga lefelwana la go mo tšhumela seorelo? 7Bjale nthomele monna yo e lego sethakga sa go tloka, sa go šoma ka gauta, ka silibera, ka mphiri, ka tshipi, le ka lešela la bohubedu bja go retela, le la bohubedu bja madi, le la botala bja legodimo. O tla šoma le bakgoni ba Juda le ba Jerusalema bao tate, Dafida, a ba kgethilego. 8Ke tseba ka moo banna ba gago ba kgonago go rema mehlare ka gona, ka fao nthomele dikota tša thaba ya Lebanone tša mosedere, tša mophaene, le tša mojunipere. Banna ba ka ba tla thušana le ba gago 9go nthemela dikota tše ntšintši, ka gore tempele ye ke nyakago go e aga e tla ba ye kgolo ye botsebotse. 10Ke tla go romela mekotla ye dikete tše masome a mane le tše nne ya mabele, le garase ye kaalo, le dilitara tša beine tše dikete tše makgolo a mane le tše masome a mane, le tše kaalo tša makhura a mohlware, tšeo ka moka e le dijo tša banna ba gago bao ba remago dikota ba di kgobokanya.”

11Kgoši Hiramo a fetola Solomone ka lengwalo a re: “Ka gobane Morena o rata setšhaba sa gagwe, o go dirile kgoši ya sona. 12A go retwe Morena Modimo wa Israele, Mohlodi wa legodimo le lefase! O file Kgoši Dafida morwa yo bohlale, yo a nago le kwešišo le tsebo, yo a tlago agela Morena tempele, a ba a ikagela mošate. 13Ke go romela mokgoni wa mediro ya diatla yo bohlale wa sethakga yo leina la gagwe e lego Huramo. 14Mmagwe e be e le wa kgoro ya Dane, gomme tatagwe e le motho wa Tirose. Ke sekgwari sa go šoma ka gauta, ka silibera, ka mphiri, ka tshipi, ka maswika le ka dikota. O kgona go šoma ka lešela la bohubedu bja moretele le la botala bja legodimo, le la bohubedu bja madi, le ka lešela le boletiana. O kgona go tloka ka mekgwa ye e fapanego, le go dira mokgabišo wo mongwe le wo mongwe wo a botšwago gore a o dire. A a šome le bakgoni ba gago le bao ba bego ba šomela mong wa ka, Kgoši Dafida, tatago. 15Bjale hle, re romele mabele, garase, beine le makhura a mohlware, dilo tšela o re holofeditšego tšona. 16Ge e le rena re tla rema mesedere ye o e nyakago dithabeng tša Lebanone, ra tlemaganya dikota tšeo, ra di phaphamatša lewatleng go yo fihla Jopa. Go tloga moo o ka di iša Jerusalema.”

Solomone o thoma go aga Tempele

(1 Dikg. 6:1-38)

17Kgoši Solomone o ile a bala bafaladi ka moka ba ba bego ba dula nageng ya Israele, bjalo ka ge Dafida, tatagwe, a ile a ba bala. Go be go na le bafaladi ba dikete tše lekgolo le tše masome a mahlano le tše tharo le makgolo a a selelago mo Israele. 18A ntšha ba dikete tše masome a a šupago gore ba rwale dikago, ba dikete tše masome a seswai gore ba betle maswika dithabeng, gomme a ba beela baokamedi ba dikete tše tharo le makgolo a selelago.