Sepedi 2000 (NSO00)
18

Moprofeta Mika o eletša Ahaba

(1 Dikg. 22:1-28)

181Ge Kgoši Joshafate wa Juda a humile le dinala mme a hlomphega kudu o ile a nyalelana le Kgoši Ahaba. 2Ka morago ga mengwaga e se mekae Joshafate a ya motseng wa Samaria go yo etela Ahaba. Ahaba a hlabela Joshafate le bao ba bego ba mo felegeditše dihuswane le dikgomo tše ntši. A goketša Joshafate gore a ye le yena go yo hlasela motse wa Ramote kua Gileade. 3A re go yena: “Na o ka se ye le nna go hlasela Ramote?”

Joshafate a mo fetola a re: “Go lokile, re tla ya bohle, le bahlabani ba ka ba itokišeditše ntwa bjalo ka ba gago. Re tla ikopanya le lena ntweng.” 4Gomme a tlaleletša ka go re: “Eupša a re nyakišiše keletšo ya Morena pele.”

5Ka gona Ahaba a bitša baprofeta ba makgolo a mane, gomme a ba botšiša a re: “A nka yo hlasela motse wa Ramote, goba ke se ke ka ya?”

Ba mo fetola ba re: “O hlasele. Modimo o tla o gafela diatleng tša gago.”

6Eupša Joshafate a ba botšiša a re: “Na ga go sa na le moprofeta yo mongwe yoo ka yena re ka kwago se Morena a se bolelago?”

7Ahaba a mo fetola a re: “Go sa na le o tee, Mika, morwa wa Jimla. Eupša yena ke mo hloile, ka gobane ga a ke a mporofetela se sebotse; ka mehla o mporofetela se sebe.”

Joshafate a mo fetola a re: “O se ke wa bolela ka mokgwa woo!”

8Ke moo Kgoši Ahaba a biditšego mohlankedi yo mongwe wa mošate gomme a mo laela gore a yo tšea Mika ka pela.

9Magoši a mabedi ao a be a dutše ditulong tša ona tša bogoši seboeng ka ntlenyana ga lesoro la Samaria, a apere diaparo tša ona tša bogoši, gomme baprofeta bao ka moka ba porofeta moo pele ga bona. 10Yo mongwe wa bona, Tsedekia, morwa wa Kenana, a dira manaka a tshipi gomme a re go Ahaba: “Morena o re: ‘Ka manaka a o tla hlaba Basiria wa ba fenyetša sa ruri.’ ” 11Baprofeta ba bangwe ka moka le bona ba realo, ba re: “Hlasela motse wa Ramote gomme o tla fenya. Morena o tla o gafela diatleng tša gago.”

12Go sa le bjalo mohlankedi yola a bego a ile go tšea Mika a re go yena: “Baprofeta ba bangwe ka moka ba porofetile gore kgoši o tla atlega, gomme go tla ba kaone ge le wena o ka realo.”

13Eupša Mika a mo fetola a re: “Ka Morena yo a phelago, ke tla bolela se Modimo wa ka a mpotšago sona!”

14Ge a fihla go Kgoši Ahaba, kgoši a mmotšiša a re: “Mika, a nna le Kgoši Joshafate re ka ya ra hlasela motse wa Ramote goba ke lese?”

Mika a mo fetola a re: “O hlaseleng, gomme le tla fenya. Morena o tla o gafela diatleng tša lena.”

15Eupša Ahaba a re: “Ke go botše gakae gore ge o bolela le nna ka leina la Morena o bolele therešo?”

16

18:16
Num. 27:17
Hes. 34:5
Mat. 9:36
Mar. 6:34
Mika a mo fetola a re: “Ke bona madira a Israele a phatlaletše le meboto bjalo ka dinku tše di se nago le modiši. Gomme Morena o rile: ‘Banna ba ga ba ne moetapele; a ba ipoelele gae ka khutšo.’ ”

17Ahaba a re go Joshafate: “A ga se ka go botša gore ga a ke a mporofetela se sebotse? Ka mehla o mpotša se sebe!”

18Mika a tšwela pele a re: “Bjale theetša se Morena a se bolelago! Ke bone Morena a dutše setulong sa gagwe sa bogoši legodimong barongwa ba gagwe ka moka ba mo eme ka mathoko. 19Morena a ba botšiša a re: ‘Ke mang yo a tlago goketša Ahaba gore a ye a bolawe kua Ramote?’ Barongwa ba bangwe ba bolela se, ba bangwe ba bolela sela. 20Mafelelong gwa tšwelela moya wa ema pele ga Morena, wa re: ‘Nna ke tla mo goketša.’ Morena a o botšiša a re: ‘Bjang?’ 21Moya woo wa mo fetola wa re: ‘Ke tla ya ka dira gore baprofeta ka moka ba Ahaba ba bolele maaka.’ Morena a re: ‘Sepela o yo mo goketša. O tla atlega.’ ”

22Gomme Mika a feleletša ka go re: “Seo ke se se diregilego. Morena o dirile gore baprofeta ba ba gago ba go botše maaka. Eupša yena o go reretše kotsi!”

23Ke moo moprofeta Tsedekia a batametšego Mika, a mo itia sefahlego ka ntahle, mme a mmotšiša a re: “Ke go thoma neng moya wa Morena o ntlogetše gomme o bolela le wena?”

24Mika a mo fetola a re: “Seo o tla se tseba ge o tsena ka phapošing ya mosego o yo utama.”

25Ke gona Kgoši Ahaba a laetšego yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe a re: “Swara Mika o mo iše go Amone, ramotse, le go Joase, morwa wa ka. 26O ba botše gore ba mo lahlele kgolegong, ba mo fe dijo tše nnyane le meetse a mannyane go fihlela ke boa ke bolokegile.”

27Mika a hlaboša lentšu a re: “Ruri, ge o ka boa o bolokegile, gona Morena o tla be a se a bolela ka nna!” Gomme a feleletša ka go re: “Yo mongwe le yo mongwe a sware se ke se boletšego!”

Lehu la Ahaba

(1 Dikg. 22:29-35)

28Kgoši Ahaba wa Israele le Kgoši Joshafate wa Juda ba yo hlasela motse wa Ramote kua Gileade. 29Ahaba a re go Joshafate: “Ge re tsena ntweng, nna ke tla ikgakantšha, eupša wena o apare diaparo tša gago tša bogoši.” Ka gona kgoši ya Israele ya ikgakantšha, gomme yena le Joshafate ba tsena ntweng.

30Kgoši ya Siria e be e laetše balaodi ba dikoloi tša yona tša ntwa gore ba hlasele kgoši ya Israele fela – e sego motho yo mongwe. 31Ka gona ge ba bona Kgoši Joshafate, ka moka ba gopola gore ke yena kgoši ya Israele, gomme ba mo ageletša gore ba mo hlasele. Eupša Joshafate a goa, gomme Morena a mo thuša, a goketša bahlasedi gore ba lebe thoko. 32Balaodi ba dikoloi tša ntwa ba lemoga gore ga se yena kgoši ya Israele, gomme ba se hlwe ba mo hlomere. 33Mohlabani yo mongwe wa Mosiria a thunya motsi mme wa hlaba Kgoši Ahaba mahlakanong a seaparo sa gagwe sa boitšhireletšo, mohlabani yoo a sa tsebe gore yo a mo lebantšego ka motsi ke mang. Ahaba a goeletša mootledi wa koloi ya gagwe ya ntwa a re: “Ke gobetše! Retologa o nntšhe ntweng!” 34Ge ntwa e befela pele, Kgoši Ahaba a hlwa a emišitšwe ka koloing ya gagwe a lebane le Basiria. Ya re ge letšatši le dikela a hwa.

19

Moprofeta o kgala Joshafate

191Kgoši Joshafate wa Juda a boela mošate Jerusalema a bolokegile. 2Moprofeta yo mongwe, Jehu, morwa wa Hanani, a tšwa motseng go yo mo gahlanetša, gomme a re go yena: “Na o gopola gore go lokile go thuša ba babe le go rata bao ba hloilego Morena? Ka lebaka la se o se dirilego, Morena o go galefetše. 3Le ge go le bjalo, go sa na le tše dibotse tše o di dirilego. O tlošitše dikota tša borapedi, o lekile le go dira tše Modimo a di nyakago.”

Joshafate o dira diphetogo

4Le ge Kgoši Joshafate bjale a be a dula Jerusalema o be a fela a sepela setšhabeng sa gagwe, a tloga Beresheba a fihla nageng ya dithaba ya Efraime a sokollela setšhaba go Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba sona. 5A bea baahlodi motseng wo mongwe le wo mongwe wa Juda wo o ageleditšwego ka morako, 6gomme a ba laya a re: “Le hlokomeleng ge le seka melato, ga le ahlolele batho, eupša le ahlolela Morena, gomme yena o na le lena ge le ahlola. 7Le boifeng Morena gomme le šomeng ka tlhokomelo, ka gobane Morena Modimo wa rena ga a kgotlelele ge toka e kgopamišwa, ge batho ba kgethologanywa, goba ge ba amogela tsogolekobong.”

8Motseng wa Jerusalema Kgoši Joshafate a bea Balefi ba bangwe le baprista le mantona a mangwe a dikgorwana gore e be baahlodi melatong ya go tshela melao ya Morena, goba diphapanong tša batho ba motse.19:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tša batho ba motse”. Seheberu ga se kwagale gabotse. 9A ba laya a re: “Le swanetše go phethagatša mediro ya lena le boifa Morena, le mmotegela mme le ineetše go yena. 10Ge batho ba gabolena ba ba tšwago metseng ya bona ba etla go lena ka molato wa polao goba wa go tshela molao wo mongwenyana goba taelo, le ba laye gore ba itshware gabotse ge molato o sekwa, gore ba se ke ba ikobela molato go Morena. Ge le ka se ba laye, gona Morena o tla le galefela, a galefela le setšhaba sa gabolena. Eupša ge le ka ba laya gona le ka se obe molato. 11Amaria, Moprista yo Mogolo, ke yena e tlago ba moahlodi yo mogolo melatong ya sedumedi, gomme Sebadia, morwa wa Ishmaele, mmušiši wa Juda, yena ya ba yo mogolo melatong ya selegae. Balefi bona ba swanetše go bona gore merero ya kgoro e sepele gabotse. Le tiišeng le phethe ditaelo tše, gomme Morena a be le ba ba lokilego!”

20

Bajuda ba lwa le Baedomo

201Ka morago ga lebaka madira a Moaba le a Amone gotee le Bameune20:1 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bameune” Seheberu se re “Baamone”. ba bangwe ba hlasela Juda. 2Batseta ba bangwe ba tla ba begela Kgoši Joshafate ba re: “Madira a mantši a tšwa ka mošola wa Lewatle le le Hwilego go tlo go hlasela. Ba šetše ba le kua Hatsetsone-Thamare.” Leo ke leina le lengwe la Engedi. 3Joshafate a tšhoga gomme a ikemišetša go kgopela keletšo go Morena. Ke moka a bea letšatši la go ikona dijo nageng ka moka. 4Batho ba Juda ba tšwa metseng ya bona yohle ba yo kgobokana Jerusalema gore ba kgopele thušo go Morena, 5gomme bona le batho ba Jerusalema ba bokana ka kgorong ye mpsha ya Tempele. Kgoši Joshafate a ya a ema pele ga bona, 6a rapela a re: “Wena Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, o buša ditšhaba ka moka tša lefase o le legodimong. O na le maatla mme o yo mogolo, gomme ga go yo a ka lwago le wena. 7

20:7
Jes. 41:8
Jak. 2:23
O Modimo wa rena. Ge setšhaba sa gago sa Israele se etla mo nageng ye, o lelekile batho ba ba bego ba dula mo gomme wa fa ditlogolo tša Abrahama, mogwera wa gago, naga ye gore e be ya bona go ya go ile. 8Ba dutše mo gomme ba aga Tempele gore ba go hlomphe, ba re 9ge o ba tlišetša bothata – e ka ba ntwa gore o ba otle, goba bolwetši bja leuba, goba tlala – ba tla ema mo pele ga Tempele ye, pele ga gago, ka gobane ke moo o khunamelwago gona. Ba tla go rapela mathateng a bona, gomme o tla ba kwa, wa ba phološa.

10

20:10
Doit. 2:4-19
“Bjale batho ba Amone le ba Moaba le ba Edomo ba re hlasetše. Ge borakgolokhukhu ba rena ba etšwa Egepeta, ga se wa ba dumelela gore ba tsene dinageng tšeo, ka gona ba ba šikologile gomme ba se ke ba ba fediša. 11Bjale bona ba re putsa ka go re ntšha nageng ye o re filego yona. 12Modimo wa rena, nke o ba otle, ka gobane rena ga re na maatla pele ga madira a mantši a a re hlaselago a. Ga re tsebe se re kago se dira, eupša re lebeletše wena gore o re thuše.”

13Banna ka moka ba Juda le basadi le bana gotee le batšofadi ba be ba eme moo Tempeleng. 14Moya wa Morena wa aparela Molefi yo mongwe yo a bego a le gona moo lešabeng. Leina la gagwe e be e le Jahasiele, morwa wa Sakaria, Sakaria morwa wa Benaya, Benaya morwa wa Jeiele, Jeiele morwa wa Matania, Matania setlogolo sa Asafo. 15

20:15-17
Doit. 20:1-4
Jahasiele a re: “Wena kgoši le lena batho ka moka ba Juda le ba Jerusalema, ntheetšeng! Morena o re le se ke la boifa goba la nolega moko ka lebaka la madira a mantši a, ka gobane ntwa ye e laolwa ke Modimo, e sego lena. 16Le ba hlaseleng ka moswane ge ba rotoga ka sefata sa Tsitse. Le tla gahlana nabo mafelelong a moedi wo o yago lešokeng la Jeruele. 17
20:17
Eks. 14:13-14
Ntwa ye le ka se e lwe. Lena le no ema maemong a lena le letele; le tla bona manaba a lena Morena a le fenyeditše ona. Lena batho ba Juda le ba Jerusalema, le se ke la dikadika, goba la boifa, goba la nolega moko. Ka moswane le tšweng le yeng ntweng, gomme Morena o tla ba le lena!”

18Ke moo Kgoši Joshafate a obamilego, gomme batho ka moka ba obama mme ba rapela Morena. 19Batho ba kgorwana ya Balefi ya Kehate le ya Korage ba emelela ba goa ba tumiša Morena Modimo wa Israele.

20Mosong wa le le latelago batho ba tšwa ba ya lešokeng kgauswi le Tekoa. Ge ba tloga, Joshafate a ema a re go bona: “Banna ba Juda le ba Jerusalema, ntheetšeng! Tshephang Morena Modimo wa lena, gomme le tla tia. Le kgolweng se baprofeta ba gagwe ba le botšago sona, gomme le tla atlega.” 21Ge Joshafate a boledišane le batho, a laela baopedi ba bangwe gore ba apare diaparo tše ba bego ba di apara menyayeng ye mekgethwa, le gore ba ete madira pele ba opele ba re: “Retang Morena! Lerato la gagwe ke la neng le neng!”

22Ge ba thoma go opela, Morena a tsenya madira ale a Baamone le a Bamoaba le a Baedomo kgakanegong,20:22 “tsenya ... kgakanegong” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme ba fenywa. 23Baamone le Bamoaba ba hlasela Baedomo ba ba swielela; ka morago ba thoma go fedišana seng sa bona. 24Ge madira a Juda a fihla mmotong wa tlhapetšo kua lešokeng, ba ukamela manaba gomme ba bona ka moka ga ona a rapaletše fase a hwile. Go be go se gwa phologa motho.

25Joshafate le madira a gagwe ba batamela go tlo tšea thoto ya manaba ao, gomme ba hwetša diruiwa tše ntši tša go rwala le tša go namelwa,20:25 “diruiwa ... namelwa” Seheberu se re “gare ga bona”. le thoto le diaparo le dilo tše bohlokwa. Ba tšea matšatši a mararo ba kgobokanya dithoto tšeo, eupša e be e le tše ntši mo e lego gore ba ile ba se ke ba kgona go di tšea ka moka. 26Ka letšatši la bone ba kgobokana molaleng wa Beraka gomme ba tumiša Morena ka lebaka la tšohle tše a di dirilego. Ke ka fao molala woo o bitšwago “Beraka”.20:26 “Beraka” Leina le ka Seheberu le ra go re “tumišo”. 27Joshafate a eta madira a gagwe pele ba boela Jerusalema ka megobo, ka gobane Morena o be a fentše manaba a bona. 28Ge ba fihla motseng ba ya Tempeleng go letšwa diharepa le dikgapa le diphala. 29Setšhaba se sengwe le se sengwe se se ilego sa kwa gore Morena o fentše manaba a Israele se ile sa tšhoga, 30ka gona Joshafate a buša ka khutšo, gomme Modimo a mo dira gore a bolokege ka mathoko ohle.

Mafelelo a pušo ya Joshafate

(1 Dikg. 22:41-51)

31Joshafate e be e bile kgoši ya Juda a na le mengwaga ye masome a mararo a metšo ye mehlano, gomme a bušitše a le Jerusalema mengwaga ye masome a mabedi a metšo ye mehlano. Mmagwe e be e le Asuba, morwedi wa Shilehi. 32Go no swana gabotse le Asa, tatagwe, o ile a dira tše di kgahlago Morena, 33eupša dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho a se ke a di phušola. Le ge go le bjalo batho ba ile ba se ke ba thoma go khunamela Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, ka botlalo.

34Tše dingwe tše Joshafate a di dirilego, go tloga mathomong a pušo ya gagwe go iša mafelelong, di ngwadilwe mo go Ditaba tša Jehu, morwa wa Hanani, gomme tšona ke karolo ya Ditaba tša magoši a Israele.

35Ka nako ye nngwe Kgoši Joshafate wa Juda o ile a kwana le Kgoši Ahasia wa Israele, yo a bego a dira dilo tše ntši tše mpe. 36Ba dira maselawatle a magolo kua Etsione-Gebere. 37Eupša Eliesere, morwa wa Dodaba, wa motse wa Maresha, a kgala Joshafate a re: “Ka gobane o kwane le Ahasia, Morena o tla senya tše le di dirilego.” Gomme maselawatle ale a thokgega mme a se ke a kgona go ya Tarsose.