Sepedi 2000 (NSO00)
16

Israele e šwahlela Juda

(1 Dikg. 15:17-22)

161Ngwageng wa masome a mararo le metšo ye e selelago wa pušo ya Kgoši Asa wa Juda, Kgoši Basha wa Israele a šwahlela Juda, gomme a thoma go tiiša motse wa Rama gore a tle a thibele batho gore ba se ke ba ya goba ba tšwa nageng ya Juda. 2Ka gona Asa a tšea silibera le gauta polokelong ya Tempele le ya mošate gomme a di romela Damaskose go Kgoši Benhadade wa Siria, a re: 3“A re tsošološe kwano yela ya botatagorena. Silibera le gauta šedio. Bjale lesa go kwana le Kgoši Basha wa Israele, gore a tle a gapeletšege go tloša madira a gagwe mo nageng ya ka.”

4Benhadade a dumela se Asa a se kgopelago, gomme a romela balaodi ba madira a gagwe le madira a bona gore ba yo hlasela metse ya Israele. Ba thopa Iyone, le Dane, le Abele-Bethe-Maaka le metse ka moka ya Naftali yeo go bego go bolokelwa dithoto go yona. 5Ge Kgoši Basha a ekwa taba yeo a lesa go ageletša Rama, a tlogela modiro woo wa gagwe. 6Ke moo Kgoši Asa a kgobokantšego banna nageng ya Juda ka moka mme a ba laela gore ba thothe matlapa le dikota tše Basha a bego a ageletša Rama ka tšona, gomme ba di šomiša go ageletša motse wa Geba le wa Mitsepa.

Moprofeta Hanani

7Mehleng yeo moprofeta Hanani a ya go Kgoši Asa a re go yena: “Ka gobane o ile wa bota kgoši ya Siria bakeng sa go tshepha Morena Modimo wa gago, madira a kgoši yeo a go phonyokgile. 8Ga ke re Baetopia le Balibia ba be ba na le madira a mantši le dikoloi tše ntšintši tša ntwa le banamedi ba dipere ba bantšintši? Fela ka gobane o ile wa bota Morena, yena o ile a ba gafela diatleng tša gago. 9Morena o phela a lebeledišitše lefase ka moka go maatlafatša bao ba mo tshephilego ka dipelo tša bona ka moka. Wena o dirile tša botlatla, gomme go tloga bjale o tla phela o elwa.” 10Seo sa galefiša Asa gomme a tsenya moprofeta yoo kgolegong. Yona mehleng yeo Asa a thoma go gatelela ba bangwe ba setšhaba.

Mafelelo a pušo ya Asa

(1 Dikg. 15:23-24)

11Ditaba ka moka tša Asa, go tloga mathomong a pušo ya gagwe go iša mafelelong, di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda le a Israele. 12Ngwageng wa masome a mararo le metšo ye senyane wa ge e le kgoši, o ile a swarwa ke bolwetši bjo bošoro bja maoto; eupša le ka yona nako yeo a se ke a nyaka thušo go Morena, a e nyaka go dingaka. 13Ka ngwaga wa masome a mane le motšo o tee wa pušo ya gagwe a hwa, gomme a ithobalela le botatagwe. 14A bolokwa ka lebitleng la letlapa le a bego a ipetletše lona motseng wa Dafida. Ba mmea leakong le le bego le tšhetšwe dinoko le ditlolo tša mehutahuta tša go nkga bose. Ba gotša mollo wo mogologolo go mo hlompha.