Sepedi 2000 (NSO00)
13

Ntwa ya Abia le Jerobeamo

(1 Dikg. 15:1-8)

131Ngwageng wa lesome le metšo ye seswai wa pušo ya Kgoši Jerobeamo wa Israele, Abia e ile ya ba kgoši ya Juda, 2gomme a buša mengwaga ye meraro a le Jerusalema. Mmagwe e be e le Mikaya, morwedi wa Uriele, wa motse wa Gibea.

Abia le Jerobeamo ba ile ba tsoša ntwa. 3Abia a tšwa dira ka bahlabani ba bogale ba ba kgethilwego ba dikete tše makgolo a mane, Jerobeamo yena a yo mo gahlanetša ka ba dikete tše makgolo a seswai.

4Madira ao a kopana nageng ya dithaba ya Efraime. Kgoši Abia a namela thaba ya Tsemaraime gomme a goeletša Jerobeamo le Baisraele a re: “Ntheetšeng! 5Ga ke re le a tseba gore Morena Modimo wa Israele o dirile kgwerano ya go ya go ile le Dafida, a fa yena le ditlogolo tša gagwe bogoši bja Israele go ya go ile? 6Jerobeamo, morwa wa Nebate, mohlankedi wa Solomone, o ile a tsogela Solomone, kgoši ya gagwe, morwa wa Dafida, maatla. 7Ka morago a kgobokanya lekoko la dihwirihwiri, gomme ba patla Rehabeamo, morwa wa Solomone, yo e bego e sa le yo monnyane, a se ne temogo, mme a sa kgone go ba thibela. 8Bjale le leka go lwa le mmušo wa Morena wo a o filego ditlogolo tša Dafida. Le na le madira a mantšintši, le gona le na le dipowana tša gauta tše Jerobeamo a di bopilego gore e be medimo ya lena. 9Le rakile baprista ba Morena, ditlogolo tša Arone, la raka le Balefi. Legatong la bona le beile baprista ka mokgwa woo ditšhaba tše dingwe di dirago. Yo mongwe le yo mongwe yo a tlago le poo goba dikgapa tše di šupago o ipea moprista wa dilo tšeo tša lena tše le rego ke medimo.

10“Eupša rena Morena e sa le Modimo wa rena, gomme ga se ra mo tlogela. Baprista ba e lego ditlogolo tša Arone ba hlankela Morena, gomme Balefi ba a ba thuša. 11Mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboeng a mangwe le a mangwe ba mo thuntšhetša seorelo, ba mo direla le dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Ba beakanya dinkgwa tafoleng ye e hlwekilego, gomme mantšiboeng a mangwe le a mangwe ba tšhuma mabone sehlomamaboneng sa gauta. Rena re dira tše Morena a re laetšego tšona, eupša lena le mo tlogetše. 12Morena ke yena moetapele wa rena gomme baprista ba gagwe ba gona mo ba swere diphala, ba šetše ba itokišeditše go di letša gore re thome go lwa le lena. Setšhaba sa Israele, le se ke la lwa le Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena! Le ka se ke la mo fenya!”

13Jeroboamo o be a šetše a laetše bahlabani ba gagwe ba bangwe gore ba potologe madira a Juda ba yo a lalela ka morago, mola ba ba šetšego ba lebane le bona. 14Batho ba Juda ba retologa gomme ba bona gore ba dikaneditšwe. Ba llela Morena gore a ba thuše, gomme baprista ba letša diphala. 15Bahlabani ba Juda ba hlaba mokgoši wa ntwa gomme ba hlasela ba etilwe pele ke Abia, mme Modimo a fenya Jerobeamo le madira a Israele. 16Modimo a gafela madira a Israele go a Juda, gomme ona a tšhaba. 17Abia le madira a gagwe ba fenya madira a Israele o šoro – gwa bolawa bahlabani ba Israele ba bakaonekaone ba dikete tše makgolo a a fetšago seatla. 18Ka gona batho ba Juda ba fenya ba Israele, ka tsela yeo ba ba kokobetša, ka gobane Bajuda ba be ba tshephile Morena Modimo wa borakgolokhukhu ba bona.

19Abia a hlomara madira a Jerobeamo gomme a thopa metse ye mengwe ya gagwe, e lego Bethele, Jeshana le Efrone, le metsana ye e lego kgauswi le yona. 20Jerobeamo a se hlwe a kgonne go tielela gape nakong ya ge go sa buša Abia. Morena a mo hlolela lehu la tšhoganetšo.

21Ge e le Abia yena a fela a tia maatla. A nyala basadi ba lesome le metšo ye mene, mme a ba le barwa ba masome a mabedi a metšo ye mebedi, le barwedi ba lesome le metšo ye e selelago. 22Ditaba tše dingwe tša Abia, tše a di boletšego le tše a di dirilego, di ngwadilwe mo go Ditaba tša moprofeta Ido.

14

Kgoši Asa o fenya Baetopia

141Kgoši Abia a hwa gomme a bolokwa mabitleng a botatagwe motseng wa Dafida. Asa, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing, gomme ge go buša Asa naga ya lala mengwaga ye lesome. 2Asa a kgahla Morena Modimo wa gagwe ka go dira tše di lokilego le tše botse. 3A tloša dialetare di šele, a ba a phušola dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, a pšhatla le dikokwane tša maswika tša borapedi, a rema le dikota tša borapedi. 4A laela batho ba Juda gore ba dire se Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, a se nyakago, le gore ba latele dithuto ba phethe le ditaelo tša gagwe. 5Ka gobane a ile a phušola dintotoma tšeo go tšona go khunamelwago medimo ya diswantšho, a ba a tloša le dialetare tša seorelo metseng ka moka ya Juda, naga e ile ya lala mehleng ya pušo ya gagwe. 6Ka lebaka leo a ageletša metse ya Juda ka merako, gomme nakong yeo gwa se be le ntwa, ka gobane Morena o be a mo file khutšo. 7A re go batho ba Juda: “A re tiišetšeng metse ka go e ageletša ka merako le go aga ditora tša tlhapetšo le masoro a a kago phekelwa. Naga ye e sa le ya rena gobane re dirile se Morena Modimo wa rena a se nyakago. O re bolokile ka mathokong ohle.” Ka gona ba di aga gomme ba atlega. 8Kgoši Asa o be a na le bahlabani ba dikete tše makgolo a mararo ba Juda ba ba itlhamilego ka dikotse le marumo, le ba dikete tše makgolo a mabedi le tše masome a seswai ba Benjamene ba ba itlhamilego ka dikotse le mara. Ka moka ga bona e be e le banna ba bogale.

9Moetopia yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Serage o kile a hlasela Juda ka madira a dikete tše sekete le ka dikoloi tša ntwa tše makgolo a mararo, gomme a ba a yo fihla Maresha. 10Asa a tšwa dira go yo lwa le yena, gomme dihlopha tšeo tše pedi tša ipeakanyetša ntwa ka moeding wa Tsefata, kgauswi le Maresha. 11Asa a rapela Morena Modimo wa gagwe a re: “Morena, ga go yo a swanago le wena yo a ka thušago ba ba fokolago go ba ba nago le maatla. Hle, bjale re thuše, wena Morena Modimo wa rena, ka gobane re botile wena, gomme ka leina la gago re tlile go lwa le madira a a mantšintši. Morena, o Modimo wa rena; a go se be le motho yo a go fenyago.”

12Morena a fenya madira a Baetopia ge Asa le madira a Juda ba ba hlasela. Ba tšhaba, 13gomme Asa le madira a gagwe ba ba rakediša go ba go yo fihla Gerare. Go ile gwa bolawa Baetopia ba bantšintši mo e lego gore bahlabani bao ba ile ba šitwa ke go bokana ba lwa.14:13 “Go ile gwa ... ba lwa” goba “Baetopia ba ile ba fedišwa mo e lego gore go ile gwa se ke gwa ba le yo a ilego a šala a phela.” Ba ile ba fenywa ke Morena le madira a gagwe, gomme madira a Juda a tšea thoto tše ntši. 14Ka morago ba senya metse ya tikologong ya Gerare, ka gobane batho ba moo ba be ba tšhošitšwe ke Morena. Madira a Juda a hula metse yeo ka moka gomme a thopa thoto ye ntši. 15Ba hlasela le mešaša ya badiši, ba thopa dihuswane le dikamela tše ntši. Ka morago ba boela Jerusalema.

15

Asa o dira diphetogo

151Moya wa Modimo wa aparela Asaria, morwa wa Odede, 2gomme a yo gahlanetša Kgoši Asa. A goelela a re: “Ntheetše, Kgoši Asa, le lena batho ka moka ba Juda le ba Benjamene! Morena o tla ba le lena ge le lena le na le yena. Ge le mo nyaka, o tla dira gore le mmone, eupša ge le ka mo tlogela, le yena o tla le tlogela. 3Baisraele ba phela nako ye telele ka ntle le Modimo wa mmakgonthe, ka ntle le baprista ba go ba ruta, ka ntle le molao. 4Eupša ge mathata a ba tlela, ba be ba sokologela go Morena Modimo wa Israele. Ba be ba mo nyaka mme a dire gore ba mo hwetše. 5Mehleng yeo go be go se na motho yo a ka yago felo a bolokegile, ka gobane nageng ye nngwe le ye ye nngwe go be go na le meferefere. 6Ditšhaba di be di hlaselana, le metse e hlaselana, ka gobane Modimo o be a ba gakantšhitše ka matshwenyego a mantši. 7Eupša lena le tie, le se ke la nolega moko. Le tla putsetšwa tše le di dirilego.”

8Ge Kgoši Asa a ekwa profeto yeo ya Asaria, morwa wa15:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Asaria, morwa wa” Seheberu ga se na mantšu a. Odede, a tia maatla. A tloša medimo yohle ya makgapa nageng ya Juda le ya Benjamene le metseng ye a bego a e thopile nageng ya dithaba ya Efraime. A ba a tsošološa aletare ya Morena ye e bego e le ka kgorong ya Tempele.

9Bafaladi ba bantši ba kgoro ya Efraime le ya Manase le ya Simeone ba ile ba ngwegela go Asa, ka gobane ba be ba lemogile gore Morena o na le yena. Asa a ba botha ka moka gammogo le batho ba Juda le ba Benjamene. 10Ba kgobokana Jerusalema kgweding ya boraro ya ngwaga wa lesome le metšo ye mehlano wa ge Asa e le kgoši. 11Ka letšatši leo ba direla Morena dihlabelo ka diruiwa tše dingwe tše ba bego ba di thopile, e lego dikgomo tše makgolo a a šupago le dihuswane tše dikete tše di šupago. 12Ba dira kgwerano ye ka yona ba ilego ba itlema gore ba tla dira se Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, a se nyakago, ka dipelo le moya wa bona ka moka. 13Yo mongwe le yo mongwe, mofsa goba motšofadi, monna goba mosadi yo a bego a sa mo khunamele, o be a swanetše go bolawa. 14Ba enela Morena ka legoa le legolo gore ba tla boloka kgwerano yeo, gomme ba goa ba letša diphala le diphalafala. 15Setšhaba ka moka sa Juda se be se thabile ka gobane se be se dirile kgwerano yeo ka dipelo tša sona ka moka. Ba thabela go khunamela Morena, gomme yena a ba amogela mme a ba hlatlola manabeng a bona ka mathoko ohle.

16Kgoši Asa a tloša Maaka, makgolwagwe, maemong a gagwe a makgolo wa kgoši ka gobane o be a betlile seswantšho se se lešago dihlong sa Ashera, modimo wo motshadi. Asa a se rema, a se rathaganya, gomme a se tšhuma ka moeding wa Kidrone. 17Le ge Asa a ile a se ke a phušola dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, o ile a botegela Morena bophelong bja gagwe ka moka. 18Tšohle tše tatagwe a bego a di abetše Modimo o ile a di bea ka Tempeleng gotee le dilo tša gauta le tša silibera tše yena ka boyena a bego a di file Morena. 19Gwa se hlwe go eba le ntwa go fihlela ka ngwaga wa masome a mararo le metšo ye mehlano wa pušo ya gagwe.