Sepedi 2000 (NSO00)
12

Egepeta e hlasela Juda

(1 Dikg. 14:25-28)

121Ge Rehabeamo a seno tielela bogošing, yena le setšhaba sa gagwe ba ile ba lahla melao ya Morena. 2Ngwageng wa bohlano wa pušo ya gagwe ba otlelwa go se botegele Morena moo. Kgoši Shishake wa Egepeta a hlasela Jerusalema 3ka madira a dikoloi tša ntwa tše makgolo a lesome le a mabedi, le banamedi ba dipere ba dikete tše masome a a selelago, le bahlabani ba bantši ba go se balwe, gare ga bona go na le ba Libia, ba Sukote, le ba Etopia. 4A thopa metse ya Juda ye e ageleditšwego ka merako, a ba a fihla Jerusalema.

5Moprofeta Shemaya a ya go Kgoši Rehabeamo le go baetapele ba Juda ba ba bego ba kgobokane Jerusalema ba tšhabile Shishake. A re go bona: “Morena o re: ‘Le ntahlile, ka gona le nna ke le lahletše diatleng tša Shishake.’ ”

6Kgoši le baetapele ba dumela gore ba dirile dibe, gomme ba re: “Morena o re dira se se re swanetšego.”

7Ge Morena a bona gore ba a itshola a re go Shemaya: “Ka gobane ba ipona molato, nka se ba fediše, eupša ke tla ba phološa ka pela. Nka se otle batho ba Jerusalema ka Shishake ke ba galefetše, 8fela e tla ba bahlanka ba gagwe, gomme ba tseba gore go hlankela nna le go hlankela babuši ba lefaseng go fapana bjang.”

9

12:9
1 Dikg. 10:16-17
2 Dikr. 9:15-16
Kgoši Shishake a hlasela Jerusalema gomme a tšea matlotlo a ka Tempeleng le a mošate. A tšea dilo ka moka, gotee le dikotse tša gauta tšela di bego di dirilwe ke Kgoši Solomone. 10Legatong la tšona Rehabeamo a dira dikotse tša mphiri a di nea balaodi ba baleti ba masoro a mošate. 11Nako ye nngwe le ye nngwe ge kgoši a eya Tempeleng, baleti ba be ba etla ba swere dikotse tšeo, gomme ka morago ba di boetše ka phapošing ya baleti. 12Ka gobane Rehabeamo o ile a itshola, Morena o ile a se ke a hlwa a mo galefetše, ka gona a se ke a fedišetša bogoši bja gagwe sa ruri. Le gona batho ba Juda ba be ba sa dira tše dingwenyana tše di kgahlago Morena.

Tša pušo ya Rehabeamo ka boripana

13Rehabeamo o bušitše a le Jerusalema gomme a tielela bogošing. O be a na le mengwaga ye masome a mane a motšo o tee ge e eba kgoši, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye lesome le ye e šupago. Jerusalema e be e le motse wo Morena a ikgethetšego wona nageng ya Israele ka moka gore a khunamelwe go wona. MmagoRehabeamo e be e le Naama, a etšwa nageng ya Amone. 14Rehabeamo o ile a dira dibe ka gobane o be a sa leke go dira thato ya Morena.

15Ditiro tšohle tša Rehabeamo go tloga mathomong a pušo ya gagwe go fihla mafelelong, le ditaba tša lapa la gagwe di ngwadilwe mo go Ditaba tša moprofeta Shemaya le mo go Ditaba tša moprofeta Ido. Rehabeamo le Jerobeamo ba be ba no fela ba tsogelana maatla. 16Rehabeamo o ile a hwa gomme a bolokwa mabitleng a botatagwe motseng wa Dafida, mme Abia, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

13

Ntwa ya Abia le Jerobeamo

(1 Dikg. 15:1-8)

131Ngwageng wa lesome le metšo ye seswai wa pušo ya Kgoši Jerobeamo wa Israele, Abia e ile ya ba kgoši ya Juda, 2gomme a buša mengwaga ye meraro a le Jerusalema. Mmagwe e be e le Mikaya, morwedi wa Uriele, wa motse wa Gibea.

Abia le Jerobeamo ba ile ba tsoša ntwa. 3Abia a tšwa dira ka bahlabani ba bogale ba ba kgethilwego ba dikete tše makgolo a mane, Jerobeamo yena a yo mo gahlanetša ka ba dikete tše makgolo a seswai.

4Madira ao a kopana nageng ya dithaba ya Efraime. Kgoši Abia a namela thaba ya Tsemaraime gomme a goeletša Jerobeamo le Baisraele a re: “Ntheetšeng! 5Ga ke re le a tseba gore Morena Modimo wa Israele o dirile kgwerano ya go ya go ile le Dafida, a fa yena le ditlogolo tša gagwe bogoši bja Israele go ya go ile? 6Jerobeamo, morwa wa Nebate, mohlankedi wa Solomone, o ile a tsogela Solomone, kgoši ya gagwe, morwa wa Dafida, maatla. 7Ka morago a kgobokanya lekoko la dihwirihwiri, gomme ba patla Rehabeamo, morwa wa Solomone, yo e bego e sa le yo monnyane, a se ne temogo, mme a sa kgone go ba thibela. 8Bjale le leka go lwa le mmušo wa Morena wo a o filego ditlogolo tša Dafida. Le na le madira a mantšintši, le gona le na le dipowana tša gauta tše Jerobeamo a di bopilego gore e be medimo ya lena. 9Le rakile baprista ba Morena, ditlogolo tša Arone, la raka le Balefi. Legatong la bona le beile baprista ka mokgwa woo ditšhaba tše dingwe di dirago. Yo mongwe le yo mongwe yo a tlago le poo goba dikgapa tše di šupago o ipea moprista wa dilo tšeo tša lena tše le rego ke medimo.

10“Eupša rena Morena e sa le Modimo wa rena, gomme ga se ra mo tlogela. Baprista ba e lego ditlogolo tša Arone ba hlankela Morena, gomme Balefi ba a ba thuša. 11Mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboeng a mangwe le a mangwe ba mo thuntšhetša seorelo, ba mo direla le dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Ba beakanya dinkgwa tafoleng ye e hlwekilego, gomme mantšiboeng a mangwe le a mangwe ba tšhuma mabone sehlomamaboneng sa gauta. Rena re dira tše Morena a re laetšego tšona, eupša lena le mo tlogetše. 12Morena ke yena moetapele wa rena gomme baprista ba gagwe ba gona mo ba swere diphala, ba šetše ba itokišeditše go di letša gore re thome go lwa le lena. Setšhaba sa Israele, le se ke la lwa le Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena! Le ka se ke la mo fenya!”

13Jeroboamo o be a šetše a laetše bahlabani ba gagwe ba bangwe gore ba potologe madira a Juda ba yo a lalela ka morago, mola ba ba šetšego ba lebane le bona. 14Batho ba Juda ba retologa gomme ba bona gore ba dikaneditšwe. Ba llela Morena gore a ba thuše, gomme baprista ba letša diphala. 15Bahlabani ba Juda ba hlaba mokgoši wa ntwa gomme ba hlasela ba etilwe pele ke Abia, mme Modimo a fenya Jerobeamo le madira a Israele. 16Modimo a gafela madira a Israele go a Juda, gomme ona a tšhaba. 17Abia le madira a gagwe ba fenya madira a Israele o šoro – gwa bolawa bahlabani ba Israele ba bakaonekaone ba dikete tše makgolo a a fetšago seatla. 18Ka gona batho ba Juda ba fenya ba Israele, ka tsela yeo ba ba kokobetša, ka gobane Bajuda ba be ba tshephile Morena Modimo wa borakgolokhukhu ba bona.

19Abia a hlomara madira a Jerobeamo gomme a thopa metse ye mengwe ya gagwe, e lego Bethele, Jeshana le Efrone, le metsana ye e lego kgauswi le yona. 20Jerobeamo a se hlwe a kgonne go tielela gape nakong ya ge go sa buša Abia. Morena a mo hlolela lehu la tšhoganetšo.

21Ge e le Abia yena a fela a tia maatla. A nyala basadi ba lesome le metšo ye mene, mme a ba le barwa ba masome a mabedi a metšo ye mebedi, le barwedi ba lesome le metšo ye e selelago. 22Ditaba tše dingwe tša Abia, tše a di boletšego le tše a di dirilego, di ngwadilwe mo go Ditaba tša moprofeta Ido.

14

Kgoši Asa o fenya Baetopia

141Kgoši Abia a hwa gomme a bolokwa mabitleng a botatagwe motseng wa Dafida. Asa, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing, gomme ge go buša Asa naga ya lala mengwaga ye lesome. 2Asa a kgahla Morena Modimo wa gagwe ka go dira tše di lokilego le tše botse. 3A tloša dialetare di šele, a ba a phušola dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, a pšhatla le dikokwane tša maswika tša borapedi, a rema le dikota tša borapedi. 4A laela batho ba Juda gore ba dire se Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, a se nyakago, le gore ba latele dithuto ba phethe le ditaelo tša gagwe. 5Ka gobane a ile a phušola dintotoma tšeo go tšona go khunamelwago medimo ya diswantšho, a ba a tloša le dialetare tša seorelo metseng ka moka ya Juda, naga e ile ya lala mehleng ya pušo ya gagwe. 6Ka lebaka leo a ageletša metse ya Juda ka merako, gomme nakong yeo gwa se be le ntwa, ka gobane Morena o be a mo file khutšo. 7A re go batho ba Juda: “A re tiišetšeng metse ka go e ageletša ka merako le go aga ditora tša tlhapetšo le masoro a a kago phekelwa. Naga ye e sa le ya rena gobane re dirile se Morena Modimo wa rena a se nyakago. O re bolokile ka mathokong ohle.” Ka gona ba di aga gomme ba atlega. 8Kgoši Asa o be a na le bahlabani ba dikete tše makgolo a mararo ba Juda ba ba itlhamilego ka dikotse le marumo, le ba dikete tše makgolo a mabedi le tše masome a seswai ba Benjamene ba ba itlhamilego ka dikotse le mara. Ka moka ga bona e be e le banna ba bogale.

9Moetopia yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Serage o kile a hlasela Juda ka madira a dikete tše sekete le ka dikoloi tša ntwa tše makgolo a mararo, gomme a ba a yo fihla Maresha. 10Asa a tšwa dira go yo lwa le yena, gomme dihlopha tšeo tše pedi tša ipeakanyetša ntwa ka moeding wa Tsefata, kgauswi le Maresha. 11Asa a rapela Morena Modimo wa gagwe a re: “Morena, ga go yo a swanago le wena yo a ka thušago ba ba fokolago go ba ba nago le maatla. Hle, bjale re thuše, wena Morena Modimo wa rena, ka gobane re botile wena, gomme ka leina la gago re tlile go lwa le madira a a mantšintši. Morena, o Modimo wa rena; a go se be le motho yo a go fenyago.”

12Morena a fenya madira a Baetopia ge Asa le madira a Juda ba ba hlasela. Ba tšhaba, 13gomme Asa le madira a gagwe ba ba rakediša go ba go yo fihla Gerare. Go ile gwa bolawa Baetopia ba bantšintši mo e lego gore bahlabani bao ba ile ba šitwa ke go bokana ba lwa.14:13 “Go ile gwa ... ba lwa” goba “Baetopia ba ile ba fedišwa mo e lego gore go ile gwa se ke gwa ba le yo a ilego a šala a phela.” Ba ile ba fenywa ke Morena le madira a gagwe, gomme madira a Juda a tšea thoto tše ntši. 14Ka morago ba senya metse ya tikologong ya Gerare, ka gobane batho ba moo ba be ba tšhošitšwe ke Morena. Madira a Juda a hula metse yeo ka moka gomme a thopa thoto ye ntši. 15Ba hlasela le mešaša ya badiši, ba thopa dihuswane le dikamela tše ntši. Ka morago ba boela Jerusalema.