Sepedi 2000 (NSO00)
9

Kgošigadi ya Sheba e etela Kgoši Solomone

(1 Dikg. 10:1-13)

91

9:1-9
Mat. 12:42
Luk. 11:31
Kgošigadi ya Sheba e ile ya kwa go tuma ga Kgoši Solomone, gomme ya tla Jerusalema go tlo mo leka ka dipotšišo tše thata. A tla le bafelegetši ba gagwe ba bantši, gotee le dikamela di rwele dinoko, le magakabje, le gauta ye ntšintši. Ge a kopana le Solomone a mmotšiša dipotšišo ka moka tše a bego a di gopotše. 2Solomone a di fetola ka moka; gwa se be le ye e mo palelago. 3Kgošigadi ya Sheba ya kwa bohlale bja Solomone mme ya bona le mošate wo a o agilego. 4A bona dijo tše di solwago tafoleng ya Solomone, le ka moo bakgomana ba gagwe ba dulago ka go latelana ka gona, le ka moo badiredi ba gagwe ba solelago batho dijo tafoleng, le diaparo tša go swana tše ba di aparago, le bao ba tlišago dino, le diaparo tša bona tša go swana, le dihlabelo tše a di dirago9:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “dihlabelo tše a di dirago” Lebelela 1 Dikg. 10:5. Seheberu se re “diphapoši tša gagwe tša ka godimo”. ka Tempeleng. A šala a eme madi a maketše.

5A re go kgoši: “Tše ke di kwelego nageng ya gešo ka mediro ya gago le ka bohlale bja gago ke therešo! 6Ke be ke sa kgolwe tše ba mpotšago tšona go fihlela ge ke tlile ke iponetše ka bonna. Eupša tše ke di kwelego le go ba seripa ga se seripa sa bohlale bja gago. O yo bohlale le go feta ka moo batho ba bolelago ka gona. 7Ba mahlatse ke banna ba gago! Gomme bahlankedi ba gago le bona ba na le mahlatse ka ge ba phela ba go hlankela mme ba ekwa dipolelo tša gago tša bohlale! 8A go retwe Morena Modimo wa gago! O laeditše ka mo o mo kgahlago ka gona ka go go bea kgoši gore o tle o buše ka leina la gagwe. Ka gobane Morena o rata setšhaba sa Israele mme o rata go se boloka go ya go ile, o go beile kgoši ya sona gore o tle o phethe molao le toka.”

9Kgošigadi ya Sheba ya fa Kgoši Solomone dimpho tšela a bego a tlile natšo: gauta ya dikilokramo tše dikete tše tharo le makgolo a a selelago, dinoko tše ntšintši, le magakabje. Ga se gwa ka gwa ba le dinoko tše botse go feta tše kgošigadi ya Sheba e ilego ya di fa Kgoši Solomone.

10Banna ba Kgoši Hiramo le ba Kgoši Solomone bale ba go tliša gauta ya kua Ofire, ba ile ba tliša le dikota tša mojunipere le magakabje. 11Solomone a dira manamelo a Tempele le a ngwako wa gagwe ka dikota tšeo, a dira le diharepa le dikgapa tša baopedi ka tšona. Go be go se gwa ka gwa bonwa manamelo le diletšo tša mohuta woo nageng ya Juda.

12Kgoši Solomone a fa Kgošigadi ya Sheba tšohle tše a ilego a di kgopela. Tšeo ka moka e be e le go tlaleletša tše a bego a mo file tšona go leboga dimpho9:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tše a bego a mo file tšona go leboga dimpho” Seheberu ga se kwagale gabotse. tše kgošigadi a bego a mo tletše natšo. Ka morago kgošigadi le bafelegetši ba gagwe ba gomela nageng ya Sheba.

Mahumo a Kgoši Solomone

(1 Dikg. 10:14-25)

13Ngwaga wo mongwe le wo mongwe Kgoši Solomone o be a tlišetšwa gauta ya dikilokramo tše dikete tše lesome le tše senyane le makgolo a senyane le masome a seswai, 14go tlaleletša metšhelo ye e bego e lefša ke bagwebi le barekiši. Magoši a Arabia le babušiši ba dilete tša Baisraele le bona ba be ba mo tlišetša silibera le gauta. 15Solomone o ile a laela gore go dirwe dikotse tše kgolo tše makgolo a mabedi, ye nngwe le ye nngwe ya manegwa ka gauta ye e tswakilwego ya dikilokramo tše e ka bago tše di šupago, 16le dikotse tše nnyane tše makgolo a mararo, ye nngwe le ye nngwe ya manegwa ka gauta ye e tswakilwego ya dikilokramo tše e ka bago tše tharo le seripa. Ka moka a di bea ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone.9:16 “Ngwako wa sethokgwa sa Lebanone” Ngwako wo mogolo wa menyanya mošate; mohlomongwe o be o bitšwa bjalo ka gobane o be o na le diphaphathi tša mosedere mabotong.

17Kgoši a betla le setulo sa bogoši se segolo se se manegilwego ka gauta ye e sego ya tswakwa a se hlomela diripana tša meno a tlou. 18Go be go na le manamelo a a selelago a a namelelago setulong sa bogoši, gomme go kgomagana le sona go na le bogato bja maoto bjo bo manegilwego ka gauta. Ka mathoko se be se na le matsogo a mabedi, gomme go ipata le letsogo le lengwe le le lengwe go na le seswantšhobopša sa tau. 19Manamelong go be go na le diswantšhobopša tše lesome le tše pedi tša tau, se tee se le ka thoko ye nngwe le ye nngwe ya lenamelo le lengwe le le lengwe. Go be go se gwa ka gwa betlwa setulo sa bogoši sa mohuta woo mebušong ka moka.

20Dinwelo ka moka tša Kgoši Solomone di be di dirilwe ka gauta, le ditlabakelo ka moka tša ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone e le tša gauta ye e sego ya tswakwa. Silibera e be e se selo se bohlokwa mehleng ya Solomone. 21O be a na le maselawatle ao a yago Tarsose le a Kgoši Hiramo. Ka morago ga mengwaga ye meraro maselawatle ao a magolo a be a tliša gauta, silibera, meno a tlou, le dikgabo le ditšhwene.

22Kgoši Solomone o be a humile ebile e le yo bohlale go feta dikgoši tšohle tša lefase. 23Magoši ka moka a be a nyaka go tlo mmona gore a kwe bohlale bjo Modimo a bego a mo file bjona. 24Yo mongwe le yo mongwe yo a tlago o be a tlela Solomone le dimpho, e lego dilo tša silibera, goba tša gauta, goba diaparo, goba dibetša, goba dinoko, goba dipere, goba dimeila. Seo se be se direga ngwaga wo mongwe le wo mongwe.

25

9:25
1 Dikg. 4:26
Le gona Kgoši Solomone o be a na le mašakana a dikete tše nne a dipere le dikoloi tša tšona tša ntwa, le banamedi ba dipere ba dikete tše lesome le tše pedi. O ile a bea banamedi ba bangwe Jerusalema, mme ba bangwe a ba bea metseng ye e nago le dikoloi tša ntwa. 26
9:26
Gen. 15:18
1 Dikg. 4:21
E be e le yena mmuši yo mogolo wa magoši ka moka a nageng ya go tloga nokeng ya Yufratese go ba go yo fihla Filistia le mollwaneng wa Egepeta. 27Mehleng ya pušo ya gagwe silibera e be e le ye ntši Jerusalema bjalo ka maswika, le mesedere e le ye mentši bjalo ka mego ya nagengtlase. 28
9:28
Doit. 17:16
Solomone o be a rekelwa dipere kua Mutsri9:28 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Mutsri”. Lebelela 2 Dikr. 1:16. Seheberu se re “Egepeta”. le dinageng ka moka, gomme di tlišwa go yena.

Tša pušo ya Solomone ka boripana

(1 Dikg. 11:41-43)

29Ditaba tše dingwe tša Solomone go tloga mathomong a pušo ya gagwe go iša mafelelong di ngwadilwe mo go Ditaba tša moprofeta Nathane, le mo go Profeto ya Ahia wa Shilo, le mo go Dipono tša moprofeta Jedo tše le gona di amago le tša pušo ya Kgoši Jerobeamo, morwa wa Nebate. 30Solomone o bušitše naga ya Israele ka moka a le Jerusalema mengwaga ye masome a mane. 31A ithobalela gomme a bolokwa motseng wa Dafida, mme morwa wa gagwe, Rehabeamo, a mo hlatlama bogošing.

10

Dikgoro tša ka leboa di tsogela Kgoši Rehabeamo maatla

(1 Dikg. 12:1-20)

101Rehabeamo o ile a ya Shekeme moo batho ka moka ba Israele ya ka leboa ba bego ba kgobokanetše go tlo mmea kgoši. 2Ge Jerobeamo, morwa wa Nebate, yo a bego a ile Egepeta a tšhabile Kgoši Solomone, a ekwa taba tše, o ile a boela gae. 3Batho ba dikgoro tša ka leboa ba roma batseta gore ba yo mmitša, gomme ba ya mmogo go Rehabeamo ba re go yena: 4“Tatago o be a re swere ka makgwakgwa gomme a re rwešitše merwalo ye boima. Ge o ka re fokoletša merwalo ye mme wa re phediša ka boiketlo, re tla fela re le batho ba gago.”

5Rehabeamo a ba fetola a re: “Le boeng ge go fetile matšatši a mararo.” Ka gona ba tloga.

6Kgoši Rehabeamo a boledišana le bakgalabje ba e bego e le baeletši ba Solomone, tatagwe. A ba botšiša a re: “A le nkeletša gore ke arabe batho ba bjang?”

7Bona ba mo fetola ba re: “Ge o ka ba yo botho go bona gomme wa leka go ba thabiša ka go bolela le bona ka botho, ba tla go hlankela ka potego ka mehla.”

8Eupša Rehabeamo yena a tšeiša keletšo yeo ya bakgalabje phefo, gomme a ikela go masogana ao a bego a godile le yena, ba bjale e bego e le bona baeletši ba gagwe. 9A ba botšiša a re: “Batho ba ba nkgopelago gore ke ba fokoletše merwalo ke reng go bona?”

10Bona ba mo fetola ba re: “Se o swanetšego go ba botša sona sese: ‘Monwana wa ka wo monnyane ke wo mokoto go feta letheka la tate.’ 11O ba botše o re: ‘Tate o be a le rwešitše merwalo ye boima; nna ke tla e dira ye boima go feta moo. O be a le otla ka kgati; nna ke tla le otlaka ka tshelane!’ ”

12Ka letšatši la boraro Jerobeamo le setšhaba ka moka ba boela go Kgoši Rehabeamo bjalo ka ge a be a ba laetše. 13Kgoši a tlogela keletšo yela ya bakgalabje gomme a bolela le batho ka bogale, 14ka moo a bego a eleditšwe ke thaka tša gagwe ka gona. A re: “Tate o be a le rwešitše merwalo ye boima; nna ke tlile go e dira ye boima go feta moo. O be a le otla ka kgati; nna ke tlile go le otlaka ka tshelane!” 15Modimo o be a dirile gore go be ka mokgwa woo gore a tle a phethagatše se a bego a se boditše Jerobeamo, morwa wa Nebate, ka moprofeta Ahia wa Shilo. Ke ka lebaka leo kgoši a ilego a se ke a kwana le se setšhaba se se kgopelago.

16

10:16
2 Sam. 20:1
Ge setšhaba se bona gore kgoši ga a kwane le se ba se kgopelago, ba goa ba re: “Ga re sa iša felo ka Dafida le ba lapa la gagwe! Ba kile ba re direla eng? Banna ba Israele, a re ikeleng magae! A lapa la Dafida le itebalebele!”

Ka gona batho ba Israele ba ya magae, 17ba lesa Rehabeamo e le kgoši ya bao ba dulago nageng ya Juda fela.

18Ka morago Kgoši Rehabeamo a roma Adoniramo, yo a bego a hlokometše mediro ya kgapeletšo, go Baisraele, eupša bona ba mmolaya ka maswika. Ge Rehabeamo a bona seo a tshela ka tswati a namela koloi ya gagwe ya ntwa, gomme a tšhabela Jerusalema. 19E sa le go tloga ka yona nako yeo batho ba Mmušo wa ka Leboa wa Israele ba lwa le ba mmušo wa Dafida.

11

Shemaya o a porofeta

(1 Dikg. 12:21-24)

111Ge Kgoši Rehabeamo a fihla Jerusalema o ile a rapa bahlabani ba bogalegale ba kgoro ya Benjamene le ya Juda ba dikete tše lekgolo le masome a seswai. O be a ikemišeditše go yo lwa le dikgoro tša ka leboa tša Israele gore e be kgoši ya tšona gape. 2Eupša Morena a laela moprofeta Shemaya 3gore a botše Kgoši Rehabeamo le batho ka moka ba kgoro ya Juda le ya Benjamene a re: 4“Le se ke la hlasela bomorwarragolena, batho ba Israele. Yaang gae ka moka ga lena. Se se diregilego ke thato ya ka.” Ka moka ba phetha se Morena a ba laetšego sona gomme ba se ke ba yo lwa le Jerobeamo.

Rehabeamo o ageletša metse ka merako

5Rehabeamo a dula Jerusalema gomme a laela gore metse ye e latelago ya Juda le ya Benjamene e ageletšwe ka merako: 6Betlelehema, Ethamo, Tekoa, 7Bethe-Tsure, Soko, Adulamo, 8Gathe, Maresha, Sife, 9Adoraime, Lakishe, Aseka, 10Tsora, Ayalone le Hebrone. 11A laela gore e tiišwe kudu ka merako gomme a bea molaodi go wo mongwe le wo mongwe wa yona; metseng yeo ka moka a boloka dijo, makhura a mohlware, le beine, 12le dikotse le marumo. Ka mokgwa woo a kgona go fela a buša kgoro ya Juda le ya Benjamene.

Baprista le Balefi ba tla Juda

13Baprista le Balefi ba huduga nageng ka moka ya Israele ba tla nageng ya Juda. 14Balefi ba tlogela mafelo a phulo le magae a bona mme ba thothela Juda le Jerusalema, ka gobane Kgoši Jerobeamo wa Israele le ba ba ilego ba mo hlatlama bogošing ba be ba sa ba dumelele go dira mediro ya bona ya baprista ba Morena. 15

11:15
1 Dikg. 12:31
Jerobeamo a ipeela baprista ba gagwe gore ba hlankele medimo ya diswantšho ye e bego e khunamelwa dintotomeng, le gore ba rapele meoya ye mebe le diswantšhobopša tša dipowana. 16Dikgorong ka moka tša Israele batho ba ba bego ba tloga ba nyaka go direla Morena Modimo wa Israele, ba ile ba latela Balefi ba hudugela Jerusalema, gore ba tle ba kgone go direla Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, dihlabelo. 17Seo se ile sa tiiša mmušo wa Juda, gomme ba thekga Rehabeamo, morwa wa Solomone, mengwaga ye meraro ba phela ka moo ba bego ba phela ka gona mola ba sa bušwa ke Kgoši Dafida le Kgoši Solomone.

Lapa la Rehabeamo

18Rehabeamo o ile a nyala Mahalate yo tatagwe e bego e le Jerimote, morwa wa Dafida, gape yo mmagwe e bego e le Abihaile, morwedi wa Eliaba le setlogolo sa Isai. 19Barwa ba bona ya ba Jeushe, Shemaria le Sahamo. 20Ka morago a nyala Maaka, morwedi wa Absalomo, gomme ba ba le barwa ba: Abia, Athai, Sisa le Shelomite. 21Basadi ba Rehabeamo e be e le ba lesome le ba seswai, gomme metlabo ya gagwe e le ye masome a a selelago. A ba le barwa ba masome a mabedi a metšo ye seswai, le barwedi ba masome a a selelago. O be a rata Maaka go feta basadi ba gagwe ba bangwe le metlabo, 22gomme Abia, morwa wa gagwe, Rehabeamo a mo dira yo mogolo barweng ba gagwe ka moka, a ba a mo kgetha gore a tle a mo hlatlame bogošing. 23Gomme a loga maano, a dira barwa ba gagwe dintona metseng ye e ageleditšwego ka merako nageng ya Juda le ya Benjamene ka moka. A ba fa thoto ye ntši, a ba nyalela le basadi ba bantši.