Sepedi 2000 (NSO00)
5

Mabapi le batšofadi le bahlologadi

51O se ke wa kgadimola mokgalabje, o upše o bolele le yena bjalo ka ge nke ke tatago. Masogana o a sware bjalo ka banabeno, 2bakgekolo o ba sware bjalo ka bommago, le mathari o a sware bjalo ka dikgaetšedi tša gago, ka bohlweki ka mehla.

3Bahlologadi ba e lego bahlologadihlologadi o ba hlokomele. 4Fela ge mohlologadi a na le bana goba ditlogolo, ba swanetše gore ba itlwaetše go phetha ditshwanelo tša bona tša bodumedi go ba malapa a bobona, mme ka tsela yeo ba leboge batswadi ba bona le borakgolwabona le bomakgolwabona, gobane seo ke sona se se kgahlago Modimo. 5Mohlologadihlologadi yo a se nago mohlokomedi o ikanya Modimo, gomme o dula a mo kgopela a mo rapela bošego le mosegare. 6Eupša mohlologadi yo a iphilego maithabišo o hwile a phela. 7O ba laye bjalo gore go se be le yo a ba bonago bosodi. 8Fela ge motho a sa hlokomele ba gabo, gagolo ba lapa la gagwe, o lahlile tumelo, gomme o phalwa le ke yo e sego modumedi.

9Lenaneong la bahlologadi go ngwalwe fela yo a sa hlaelego mengwaga ye masome a a selelago. Godimo ga moo, e be yo a ilego a nyalwa gatee, 10le gona a tumile ka mediro ye mebotse, ya go hlokomela bana, le go amogela baeng, le go hlapiša badumedikayena maoto,5:10 “go hlapiša badumedikayena maoto” Ke mokgwa wa Bajuda wa go amogela baeng. Segerike se ka no ba se era gore go direla badumedikayena mediro ye batho ba rego e a nyatšega. wa go thuša ba ba lego tlalelong – wa go ikgafela mediro ye mebotse ka mehla.

11Bahlologadi ba bafsa bona o se ke wa ba ngwala lenaneong leo la bahlologadi, ka gobane go tsogelwa ga bona go ka no ba aroša go Kriste, ba duma go nyalwa gape, 12ya ba ge ba ikobela molato wa go tshela dikano tšela ba ikannego ka tšona pejana. 13Le gona ba ka itlwaetša bobodu ka go thetha le malapa; go feta moo ba ka itlwaetša lesebo le bofeane, le go bolela tše di sego tša ba swanela. 14Ka gona, nna ke duma ge bahlologadi ba bafsa ba ka nyalwa gape ba ba le bana, ba hlokomela malapa a bona, gore ba tle ba se fe manaba a rena sebaka sa go re bolela gampe. 15Bahlologadi ba bangwe ba šetše ba kgelogile ba latela Sathane. 16Ge go na le Mokriste wa mosadi yo ka gabo go nago le bahlologadi, a ba hlokomele, a se ke a tshwenya phuthego ka seo, gore phuthego e hlokomele bahlologadihlologadi.

Mabapi le bagolo ba phuthego

17Bagolo ba phuthego ba ba bušago phuthego gabotse ba lokela go lefša moputso wa bona gabedi, gagolo bao ba katanago le go begela batho Ebangedi le go ba ruta yona. 18

5:18
Doit. 25:4
Mat. 10:10
Luk. 10:7
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “O se ke wa bofa pholo molomo ge o fola mabele ka yona.” Gapegape a re: “Mošomi mogolo wa gagwe o mo lebane.” 19
5:19
Doit. 17:6
19:15
O se ke wa theeletša yo a pharago mogolo wa phuthego molato, ge e se ge a na le dihlatse tše pedi goba tše tharo. 20Badiradibe o ba kgale pepeneneng, gore ba bangwe ba tle ba šie.

21Ke go laya Modimo le Kriste Jesu le barongwa ba bakgethwa ba na le nna, gore o phethe ditaelo tšeo ntle le go kgetholla batho, ntle le go dira dilo sepitša. 22O se kitimele go bea motho diatla, gore o se kgathe tema dibeng tša ba bangwe; wena o dule o hlwekile.

23O se sa nwa meetse fela, o upše o nwe le beinenyana ka lebaka la mala a gago le bokoka bja gago bjo bo felago bo go boela.

24Dibe tša batho ba bangwe di bonala pepeneneng, gomme di ba eta pele tša ba letela kahlolong, kganthe tša ba bangwe tšona di ba šala morago. 25Ka yona tsela yeo mediro ye mebotse ya ba bangwe e bonala pepeneneng, gomme le ye e sego pepeneneng ga e kgone go fihlega.