Sepedi 2000 (NSO00)
3

Baetapele ba kereke

31Taba ye ke nnete, gore ge motho a duma go ba moetapelemogolo, o duma selo se sebotse. 2

3:2-7
Tit. 1:6-9
Moetapele e swanetše go ba motho wa go hloka bosodi, monna wa mosadi o tee, wa go nagana gabotse, wa maitshwaro a mabotse, wa go hlomphega, wa go amogela basepedi ka ga gagwe, wa go kgona go ruta; 3e se be setagwa goba seganka, e be yo boleta wa go se rumolane, wa go se rate tšhelete; 4e be yo a bušago lapa la gagwe gabotse, yo a laolago bana ba gagwe ka seriti. 5Gobane ge motho a palelwa ke lapa la gagwe, phuthego ya Modimo yona a ka e kgona bjang? 6E se be motho yo a sa tšogo sokologa, gore a se ikgogomoše, a tla a lahlwa go etša Diabolose. 7E swanetše go ba motho yo a hlompšhago le ke batho ba e sego badumedi, gore a se ke a tla a goboga mme a tanywa ke sefu sa Diabolose.

Tša batikone ba phuthego

8Batikone le bona ba swanetše go ba le boitshwaro bjo bobotse, le gona ba tshepege; ba se ke ba nwa kudu goba ya ba dihwirihwiri tšheleteng; 9a ba kgomarele nnete ye e utolotšwego ya tumelo ka letswalo le le sa itshetshengwego; 10ba hlahlobje pele, gomme ge ba se na bosodi e be gona ba thomago go dira modiro wa botikone. 11Batikone ba basadi3:11 “Batikone ba basadi” goba “Basadi ba batikone” le bona e be ba maitshwaro a mabotse, ba go hloka lesebo, ba go nagana gabotse, ba go tshepagala mo go tšohle. 12Motikone e swanetše go ba monna wa mosadi o tee, wa go laola bana ba gagwe le lapa la gagwe gabotse. 13Batikone ba ba phethago modiro wa bona gabotse ba ikhweletša maemo a mabotse, gomme ba kgona go bolela ka tša tumelo ya bona go Kriste Jesu ba sa boife.

Phihlo ye kgolo ya tumelo

14Ke go ngwalela lengwalo leo ke holofetše go tla go wena kgauswinyana. 15Fela le ge nka diega, wena o šetše o tseba ka lengwalo le ka mo motho a swanetšego go itshwara ka gona ge a na le ba lapa la Modimo, e lego yona phuthego ya Modimo yo a phelago, ye e lego yona kokwane le motheo wa therešo. 16Ntle le pelaelo, phihlo ye re e utolletšwego ya tumelo ya rena ke ye kgolo:

Yena o itšweleditše ka sebopego sa motho,

a hlatselwa ke Moya gore tše a ipegago tšona ke therešo,

gomme a bonwa ke barongwa.

A begwa baditšhabeng,

a dumelwa lefaseng ka moka,

gomme a rotošetšwa legodimong ka letago.