Sepedi 2000 (NSO00)
2

Ditaelo mabapi le go rapela ka kerekeng

21Go feta tšohle, ke le kgothaletša gore le kgopelele batho bohle go Modimo, le ba rapelele, le ba phophothele, le be le ba lebogele, 2ana ke dikgoši, ana ke batho ba maemo, gore re tle re phele re wele dipelo re iketlile, re le ba borapedi bja nnete, le maitshwaro a a swanelago. 3Ye ke taba ye botse gomme e kgahla Modimo, Mophološi wa rena, 4yo a nyakago gore batho ka moka ba phološwe mme ba tle ba tsebe nnete. 5Gape Modimo ke o tee, le Mmoelanyi wa batho le Modimo le yena ke o tee, yena motho, Kriste Jesu, 6yo a ilego a ikgafa gore e be seloba sa go lokolla batho ka moka sebeng. E bile bjona bohlatse ka nako ya gona bja gore Modimo o nyaka ge bohle ba lokollwa sebeng, 7

2:7
2 Tim. 1:11
gomme ke ka lebaka leo ke beilwego moapostola le moruti wa baditšhaba, go bega molaetša wa tumelo le nnete. Ga ke bolele maaka, ke bolela nnete.

8Phuthegong ye nngwe le ye nngwe ke rata ge go rapela banna ba phagamišitše matsogo a a se nago bosodi, ba sa galefe, le gona ba sa ngangišane. 9

2:9
1 Pet. 3:3
Basadi le bona ke rata ge ba ikgabiša ka meaparo ye e ba lebanego, le ka boitlhompho le bohlweki; e sego ka go loga meriri, goba ka dikgabišo tša gauta, goba ka diperela, goba ka diaparo tša go bitša tšhelete ye ntši, 10eupša ka mediro ye mebotse ye e swanelago basadi ba ba ipitšago barapedi. 11Mosadi a rutwe a homotše a ikokobetša ka mekgwa yohle. 12Ga ke mo dumelele gore a rute monna goba a mo laole. Sa gagwe ke go homola, 13
2:13
Gen. 2:7,21-22
gobane yo a hlodilwego pele ke Adamo, gwa kgona go hlolwa Efa. 14
2:14
Gen. 3:1-6
Le gona ga se Adamo yo a ilego a forwa, ke mosadi yo a ilego a forwa mme a tshela molao. 15Eupša mosadi o tla phološwa ka go tswala bana, ge a ka kgotlelela2:15 “ge a ka kgotlelela” goba “ge ba ka kgotlelela” tumelong le leratong le bokgethweng ka maitshwaro a mabotse.